Решение НТР О проекте Изменения N1 к ДБН В.2.2-5-97 "Защитные сооружения гражданской обороны"


Про проект Зміни N1 до ДБН В.2.2-5-97 "Захисні споруди цивільної оборони"

Рішення НТР від 23 лютого 2006 р. № 6

(в робочому порядку)

Розглянувши проект Зміни №1 до ДБН В.2.2-5-97 "Захисні споруди цивільної оборони", розроблений Українським науково-дослідним інститутом пожежної безпеки МНС України, науково-технічна рада вирішила:

  1. Схвалити проект Зміни №1 до ДБН В.2.2-5-97 "Захисні споруди цивільної оборони", розроблений Українським науково-дослідним інститутом пожежної безпеки МВС України на підставі плану науково-дослідних робіт УкрНДІПБ МНС України на 2004 рік.
  2. Управлінню архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд (О.Авдієнко), Управлінню науково-технічної політики у будівництві (Д.Барзилович) протягом одного місяця підготувати наказ про надання чинності зазначеним Змінам та сформувати “Справу НД” в установленому порядку.

Голова науково-технічної ради

П.С. Качур

***

Довідка

Одним з найважливіших факторів ефективного функціонування системи забезпечення запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, в тому числі пожежам, є її належне нормативне забезпечення, зокрема в галузі будівництва. Така система постійно вдосконалюється шляхом розроблення та введення в дію нових нормативних документів, перегляду вже діючих нормативних документів та внесення в них відповідних змін. Так, за останні роки в Україні введені в дію ДБН В.1.1-7-2002 "Пожежна безпека об'єктів будівництва", внесені зміни до НАПБ А.01.001-2004 "Правила пожежної безпеки в Україні", розроблені нові нормативні документи, що стосуються питань забезпечення пожежної безпеки об'єктів будівництва.

Зміна розроблена на підставі:

  • плану науково-дослідних робіт УкрНДІПБ МНС України на 2004 рік (п. 1.1.2);
  • Програми забезпечення пожежної безпеки на період до 2010 року (пункт 5), затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 01.07.02 р. № 870.

Розроблення зазначеної Зміни обумовлено потребою у перегляді вимог ДБН В.2.2.-5-97 у зв`язку з набуттям чинності ДБН В.1.1-7-2002 "Пожежна безпека об'єктів будівництва", внесенням змін до НАПБ А.01.001-2004 "Правила пожежної безпеки в Україні", розробленням нових нормативних документів, що стосуються питань пожежної безпеки об'єктів будівництва тощо.

Проект Зміни враховує положення зазначених нормативних актів і передбачає приведення вимог ДБН В.2.2.-5-97 "Захисні споруди цивільної оборони" у відповідність до нової пожежно-технічної класифікації будівельних матеріалів, встановленої ДБН В.1.1-7-2002. Також включено редакційні зміни щодо посилання на нові норми і стандарти, які введено за час дії нормативного документа. Проекти Змін погоджено в установленому порядку з МНС України та головними розробниками норм – ВАТ "КиївЗНДІЕП".

Проект Зміни до ДБН розглянуто на засіданні секції науково-технічної політики у будівництві НТР Держбуду України 26 жовтня 2005 р. (протокол № 10), схвалено і рекомендовано до затвердження на засіданні НТР Мінбуду України.

Начальник Управління архітектурно-конструктивних та інженерних систем житлово-цивільних будинків та споруд

О. Авдієнко