Решения НТР О рассмотрении проекта ДБН "Проектирования высотных жилых и общественных домов "


Про розгляд проекту ДБН "Проектування висотних житлових і громадських будинків "

Рішення НТР від 25 грудня 2008 р. № 201

Розглянувши проект ДБН "Проектування висотних житлових і громадських будинків", розроблений НДІ будівельного виробництва, та з метою розвитку нормативної бази з проектування житлових та громадських будинків висотою більше , забезпечення їх експлуатаційної стійкості та надійності, Науково-технічна рада вирішила:

1. Схвалити та рекомендувати до затвердження проект ДБН "Проектування висотних житлових і громадських будинків" з урахуванням зауважень, висловлених при обговоренні.

2. Управлінню архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд (Авдієнко О.П.) та Управлінню технічного регулювання у будівництві (Барзилович Д.В.) підготувати наказ про затвердження зазначених державних будівельних норм та сформувати “Справу НД” в установленому порядку.

3. Враховуючи наявність затверджених програм експериментального будівництва, які ще реалізуються при зведенні висотних об’єктів у м. Києві та інших великих містах, що дозволить протягом 2-3 років завершити комплекс наукових досліджень та узагальнити особливості проектування, будівництва і експлуатації висотних будівель, вважати за доцільне переглянути положення ДБН через 3 роки.

4. Управлінню архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд:

  • підготувати пропозиції щодо удосконалення порядку супроводу експериментального будівництва та включити їх до нової редакції "Положення про експериментальне будівництво", яка підлягає розгляду на президії НТР Мінрегіонбуду у І кварталі 2009 року.
  • зобов'язати організації замовників, інвесторів, будівельні, науково-дослідні, проектні організації, що беруть участь в реалізації погодженого з Мінрегіонбудом експериментального будівництва висотних будинків, забезпечити згідно з чинним порядком підготовку та надання до Мінрегіонбуду результатів проміжних та заключних звітів щодо забезпечення виконання заходів, передбачених програмами експериментального будівництва.
  • разом з базовими науково-дослідними інститутами Мінрегіонбуду, іншими учасниками досліджень опрацювати і узагальнити інформацію та наукові звіти учасників експериментального будівництва висотних будинків, та вносити, за їх надходженням, пропозиції щодо подальшого вдосконалення чинної нормативної бази.
  1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника Міністра В.А. Негоду.

Заступник голови Науково-технічної ради

А.В.Беркута