Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві

термоактивованих бітумних рулонних покрівельних мембран з вентиляційним прошарком

SZYBKI SYNTAN SBS

Рішення НТР від 6 лютого 2009 р № 8

(у робочому порядку)

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.03.2006 № 240 "Про затвердження Правил підтвердження придатності нових будівельних матеріалів для застосування", наказу Мінбуду від 20.03.2006 № 69 "Про затвердження Порядку проведення роботи з підтвердження придатності нових будівельних виробів для застосування в будівництві та Переліку нових будівельних виробів, що підлягають перевірці та підтвердженню придатності для застосування в будівництві", зареєстрованого у Мін’юсті 18.05.2006 за № 577/12451, розглянувши заявку фірми "ICOPAL S. A.", з урахуванням позитивного висновку Державного підприємства "СЕПРОКиївбудпроект", Науково-технічна рада вирішила:

1. Видати технічне свідоцтво з підтвердження придатності для застосування в будівництві на вироби: "Термоактивовані бітумні рулонні покрівельні мембрани з вентиляційним прошарком SZYBKI SYNTAN SBS".

2. Управлінню технічного регулювання у будівництві (Барзилович Д.В.) протягом п`яти днів підготувати до видачі заявникові технічне свідоцтво.

Голова Науково-технічної ради

Василь КУЙБІДА