Про СОУ Д.2.2-5-…:200_ «Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи.

«Пальові роботи. Влаштування залізобетонних буронабивних паль у стійких ґрунтах групи 1-2

універсальними буровими установками Bauer BG-36»та СОУ Д.2.7-…:200_ «Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин і механізмів.Універсальна бурова установка Bauer BG-36»

Рішення НТР від 12 березня 2009 р. № 22

(в робочому порядку)

Розглянувши проекти стандартів організації України СОУ Д.2.2-5-…:200_ «Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. «Пальові роботи. Влаштування залізобетонних буронабивних паль у стійких ґрунтах групи 1-2 універсальними буровими установками Bauer BG-36» та СОУ Д.2.7-…:200_ «Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин і механізмів. Універсальна бурова установка Bauer BG-36», розроблені ТОВ «БМК Планета-міст», Науково-технічна рада вирішила:

1. Схвалити та рекомендувати до погодження проекти стандартів організації України СОУ Д.2.2-5-…:200_ «Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. «Пальові роботи. Влаштування залізобетонних буронабивних паль у стійких ґрунтах групи 1-2 універсальними буровими установками Bauer BG-36» та СОУ Д.2.7-…:200_ «Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин і механізмів. Універсальна бурова установка Bauer BG-36».

Голова Науково-технічної ради

Василь КУЙБІДА