4 10

ДСТУ Б В.2.7- 123 - 2004 (ГОСТ 30826-2001)

установлених у НД на ці види скла. Допускається встановлювати значення відхилень від площинності у договорі на постачання.

 1. Відхилення від прямолінійності крайок багатошарового скла не повинне перевищуватиграничні відхилення за довжиною і шириною, наведені в таблиці 2.
 2. Різниця довжин діагоналей багатошарового скла, що має прямокутну форму, не повиннаперевищувати значень, наведених у таблиці 4.

Таблиця 4

У міліметрах

Довжина діагоналей

Різниця довжин діагоналей, не більше

До 1300 вкл.

Понад 1300 до 2300 вкл. Понад 2300

3 4 5

3.12Багатошарове скло повинне мати рівні крайки і цілі кути. Не допускаються незашліфованісколи, виступи краю скла, пошкоджені кути скла.

Глибина зашліфованих сколів не повинна перевищувати 2/3 товщини листового скла.

3.13Вимоги до обробки краю

3.13.1Краї багатошарового скла можуть бути обробленими та необробленими.Рекомендується використовувати скло із шліфованою крайкою (при застосуванні загартованогоскла крайку обробляють до його загартування). Види обробки крайок багатошарового склавказують у договорі на його виготовлення (постачання) згідно з додатком В.

3.13.2За узгодженням виготовлювача зі споживачем допускається застосовувати заливанняторців (країв) багатошарового скла герметизуючим матеріалом за НД, який дозволяєтьсязастосовувати органами державного санітарного нагляду. При цьому встановлюють видгерметичного матеріалу, товщину його шару на торці і розміри виходу на зовнішні площини скла.

3.14Умовне позначення багатошарового скла повинне складатися з позначення його виду,довжини, ширини, товщини і позначення даного стандарту.

Приклад умовного позначення багатошарового скла, стійкого при ударі твердими предметами, класу захисту Р1А, довжиною 1500 мм, шириною 800 мм, товщиною 13 мм:

Скло багатошарове: Р1А - 1500x800x13 - ДСТУ Б В.2.7- 123 (ГОСТ 30826).

Те ж, багатошарового кулестійкого скла класу захисту П2, довжиною 1500 мм, шириною 800 мм, товщиною 30 мм:

Скло багатошарове: П2 - 1500x800x30 -ДСТУ Б В.2.7- 123 (ГОСТ 30826).

Те ж, багатошарового вибухобезпечного скла класу захисту К1, довжиною 1500 мм, шириною 800 мм, товщиною 20 мм:

Скло багатошарове: К1 - 1500x800x20 -ДСТУ Б В.2.7- 123 (ГОСТ 30826).

Те ж, багатошарового скла, стійкого при ударах м'яким тілом, класу захисту СМЗ, вогнезахисного зі стійкістю проти дії вогню 15 хв (015), довжиною 1500 мм, шириною 800 мм, товщиною 15 мм:

Скло багатошарове: СМЗ - 015-1500x800x15 - ДСТУ Б В.2.7- 123 (ГОСТ 30826).

Допускається за узгодженням зі споживачем умовною позначкою багатошарового скла вказувати додаткові відомості, розшифровку яких зазначають у договорі на постачання.

 1. У договорі на виготовлення (постачання) багатошарового скла обумовлюють вимоги до обробки крайок, розміщення і вид складових листів скла, морозостійкість, а також інші додаткові вимоги до багатошарового скла, узгоджені між виготовлювачем і споживачем.

11 5

ДСТУ Б В.2.7- 123 - 2004 (ГОСТ 30826-2001)

4 Загальні технічні вимоги

4.1 Характеристики

4.1.1 Вади зовнішнього вигляду. Класифікація, терміни і визначення вад зовнішнього вигляду, наведені в ДСТУ Б В.2.7-122 (ГОСТ 111) і в додатку А.

4.1.1.1 Кількість допустимих локальних вад у робочій зоні багатошарового скла залежно від їх розмірів і площі листа скла повинна відповідати значенням, наведеним у таблиці 5.

Таблиця 5

Розмір вади L, мм

Число

склеєних

листів

0,5 <L≤ 1,0

1,0 < L ≤3,0

для площі листа, м2

для всіх розмірів (площ)

≤ 1,0

1,1-2,0

2,1-7,9

≥ 8,0

2

З

4

≥5

Допускаються в незосередженому вигляді*

шт.

 1. шт.
 2. шт.
 3. шт.

шт.

 1. шт.
 2. шт.
 3. шт.

шт./м21,5 шт./м2

 1. шт./м22,5 шт./м2

1,2 шт./м2

1,8 шт./м2

2,4 шт./м2

3 шт./м2

^Примітки

 1. Пузирі й відлипи не допускаються. Вади розміром менше 0,5 мм не нормуються, розміромбільше 3 мм - не допускаються.
 2. Зосередженість вад не повинна перевищувати: 4 і більше вад, розташованих на відстаніне менше 200 мм одна від одної. Цю відстань зменшують до 180 мм, якщо багатошарове склоскладається з трьох листів скла; до 150 мм, якщо багатошарове скло складається з чотирьохлистів скла; до 100 мм, якщо багатошарове скло складається з п'яти листів скла і більше.

4.1.1.2 За кількістю та розміром лінійні вади в робочій зоні багатошарового скла повинні відповідати вимогам таблиці 6.

Таблиця 6

Площа багатошарового скла, м2

Кількість вад довжиною, мм

від 3 до 10

від 10 до 30

До 5 вкл.

Понад 5 до 8 вкл. Понад 8

1 2 3

не допускаються

1

2

Примітки

1Пузирі й відлипи не допускаються. Кількість ворсинок довжиною від 3 до 5 мм не повинна перевищувати 10 шт. на 1 м2.

2 Лінійні вади довжиною до 3 мм не нормуються, понад 30 мм - не допускаються.

4.1.1.3Неруйнівні вади в зоні крайки багатошарового скла не нормуються, крім пузирів івідлипів, діаметр (найбільший розмір) яких не повинен перевищувати 10 мм.

Примітка - Ширину зони крайки встановлюють у договорі (контракті, замовленні) на виготовлення скла, виходячи з технічного вирішення вузла кріплення скла у світлопрозорій конструкції.

 1. Тріщини і посічки не допускаються на всій площі скла.
 2. За узгодженням виготовлювача зі споживачем із врахуванням призначення й сферизастосування конкретних видів скла допускається встановлювати інші вимоги до зовнішніх вад.Вимоги до норм обмеження вад багатошарового скла із застосуванням органічного склавстановлюють за узгодженням виготовлювача зі споживачем.

4.1.2 Клеючі матеріали повинні бути цілком полімеризовані і витримувати випробування кип'ятінням (у складі багатошарового скла) протягом 2 годин.

6 12

ДСТУ Б В.2.7- 123 - 2004 (ГОСТ 30826-2001)

 1. Багатошарове скло повинне бути стійким при дії ультрафіолетового випромінюванняпротягом 100 годин.
 2. Багатошарове скло повинне бути вологостійким і витримувати вплив вологи притемпературі 50 °С (для скла з коефіцієнтом поглинання більше 15 % - 70 °С) протягом 14 діб.
 3. Оптичні викривлення багатошарового скла, крім багатошарового скла, що міститьвізерункове чи армоване скло, видимі в прохідному світлі, при спостереженні екрана «цеглянастіна» під кутом більшим або рівним 60 ° не допустимі.
 4. Багатошарове скло, стійке при ударах м'яким тілом (мішком), яке імітує механічну діютіла людини, що рухається з різною швидкістю при зіткненні зі склом, повинне відповідативимогам, наведеним у таблиці 7.

Таблиця 7

Клас захисту

Висота падіння мішка, мм,

Маса мішка, кг

CM 1 CM 2 CM 3 CM 4

300 ±30 700 ±30 1200 ±30 2000 ±50

45 ±1

4.1.7 Багатошарове скло, стійке при ударах твердими предметами, повинне відповідати вимогам, наведеним у таблиці 8.

Таблиця 8

Клас захисту

Висота падіння, мм

Енергія удару, Дж

Сумарна кількість ударів

Маса, кг

Випробування

шаром

Р1А Р2А РЗА Р4А Р5А

1500 ±20 3000 ± 20 6000 ± 20 9000 ±20 9000 ±20

60 ± 5 % 120 ±5 % 240 ± 5 % 348 ± 5 % 348 ± 5 %

3

3

3

3 3x3

+0,02

4,108

-0,04

Випробування молотком і сокирою

Р6В Р7В Р8В

-

-

-

-

-

-

Від 30 до 50 вкл.

Понад 50 до 70 вкл.

Від 70

2,0 ±0,1

Примітки

1 За вимогою споживача випробування багатошарового скла класів захисту Р4А і Р5А може проводитися з висоти падіння кулі (9500 ± 20) мм. У цьому випадку в протоколах випробувань робиться відповідна позначка.

2 Наведені значення енергії удару - довідкові.

4.1.8Багатошарове вибухобезпечне скло за класом захисту повинне відповідати додатку Г.

4.1.9Багатошарове кулестійке скло за класом захисту від дії вогнепальної зброї повинневідповідати додатку Д.

 1. Багатошарове скло повинне витримувати розрахункові значення експлуатаційнихнавантажень (механічних, кліматичних та інших) з урахуванням конкретних умов йогозастосування згідно з діючими будівельними нормами і правилами та вимогами даного стандарту.
 2. Вимоги до шумозахисного багатошарового скла з урахуванням конкретних умовексплуатації встановлюють у договорі на його виготовлення (постачання).

4.1.12Вимоги до стійкості багатошарового скла проти вогню встановлюють, виходячи з вимогбудівельних норм із протипожежної безпеки, з урахуванням технічних рішень будівельнихконструкцій, призначених для їхньої установки.

13 7

ДСТУ Б В.2.7- 123 - 2004 (ГОСТ 30826-2001)

4.1.13Коефіцієнти спрямованого пропускання, відбиття і поглинання світла багатошаровогоскла рекомендовано погоджувати зі споживачем і вказувати в договорі на його виготовлення(постачання).

4.1.14Багатошарове скло зі спеціальними властивостями повинне відповідати вимогам,узгодженими між виготовлювачем і споживачем та визначеними у договорі на його виготовлення.

4.1.15Багатошарове скло, призначене для експлуатації при мінусових температурах, повиннебути морозостійким і витримувати мінімальну розрахункову температуру експлуатації.

4.2 Упакування, маркування

4.2.1Багатошарове скло упаковують у дощаті ящики за ГОСТ 4295, контейнери або інший видтари за НД. Простір між багатошаровим склом і дном ящика або контейнера потрібно заповнитидерев'яною стружкою за ГОСТ 5244 або іншим ущільнюючим матеріалом, що забезпечуєзбереження багатошарового скла.

При упакуванні багатошарове скло повинне бути перекладене папером, корковими прокладками за НД, гофрованим картоном за ГОСТ 7376 або іншими пакувальними матеріалами, які не містять дряпаючих включень.

За узгодженням виготовлювача зі споживачем допускаються інші способи упакування, що забезпечують збереження багатошарового скла.

4.2.2Багатошарове скло повинне мати маркування. На кожне багатошарове скло в нижньомукуті робочої зони над базовою стороною наносять незмиваюче маркування, що читається зтитульної сторони і містить:

 • найменування і/або товарний знак підприємства-виготовлювача;
 • місяць і дві останні цифри року виготовлення;
 • умовне позначення багатошарового скла.

Допускається за узгодженням зі споживачем у маркуванні багатошарового скла вказувати додаткові відомості, розшифровка яких зазначається у договорі на виготовлення (постачання), а також наносити маркування в зоні крайки скла (при цьому товарний знак підприємства -виготовлювача і клас захисту повинні бути зазначені в робочій зоні).

4.2.3. На кожну одиницю тари прикріплюють ярлик, у якому вказують

 • найменування і/або товарний знак підприємства-виготовлювача;
 • умовне позначення багатошарового скла;
 • кількість багатошарового скла у шт.;
 • дату упакування;
 • дані про сертифікацію;
 • номер пакувальника.

4.2.4 Транспортне маркування роблять за ГОСТ 14192 із нанесенням маніпуляційних знаків: «Крихке. Обережно», «Верх», «Берегти від вологи».

5 Правила приймання

 1. Приймання багатошарового скла на відповідність вимогам даного стандарту виконуютьпартіями. Під час приймання на підприємстві-виготовлювачі за партію беруть кількістьбагатошарового скла, виготовлену в межах однієї зміни. Обсяг партії може бути встановлений уробочій документації підприємства-виготовлювача, наприклад, кількість багатошарового скла,виготовленого на одне замовлення.
 2. Багатошарове скло піддають приймально-здавальним випробуванням за 3.5 - 3.13; 4.1.1,4.1.5 і періодичним за 4.1.2 - 4.1.4; 4.1.6 - 4.1.15 відповідно таблиці 9.
 3. Приймально-здавальні випробування
 4. Партія підлягає суцільному контролю (100 %) на відповідність вимогам 3.5 - 3.13; 4.1.1.
 5. Партію багатошарового скла вважають прийнятою, якщо все скло відповідає вимогам3.5- 3.13; 4.1.1.

8 14

ДСТУ Б В.2.7- 123 - 2004 (ГОСТ 30826-2001)

5.3.3 Для перевірки оптичних викривлень (4.1.5) із партії роблять вибірку з кількості багатошарового скла, прийнятої за 5.3.1, обсягом не менше трьох зразків.

Таблиця 9

Найменування показника

Номер пункту вимоги

Вид випробування

Періодичність, кількість зразків, шт.

Номер пункту методу випробування

Приймально -здавальні

Періодичні

Геометричні розміри

3.5; З.6

+

-

Кожна партія, 100 % - ний контроль

6.1; 6,2

Відхилення геометричних розмірів

3.7

+

-

Те ж саме

6.1; 6,2

Зміщення (зсув) скла

3.8

+

-

»

6.1

Відхилення від форми

3.9; 3.10

+

-

»

6.13; 6.14

Різниця довжин діагоналей

3.11

+

-

»

6.1

Вимоги до краю

3.13

+

-

»

6.3

Зовнішній вигляд

3.12; 4.1.1

+

-

»

6.4

Оптичні викривлення

4.1.5

+

-

Кожна партія,

3 шт.

6.8

Стійкість при дії ультрафіолетового випромінювання

4.1.3

-

+

Один раз на рік, 3 шт.

6.6

Вологостійкість

4.1.4

-

+

Один раз на рік,

6 шт.

6.7

Безпека при експлуатації

4.1.6

-

+

Один раз на рік, 3 шт.

6.11

Механічна міцність

4.1.7

-

+

Те ж саме

6.9, 6.12

Кулестійкість

4.1.8

-

+

»

6.10

Вибухобезпечність

4.1.9

-

+

»

6.21

Звукоізоляція

4.1.11

-

+

нд

6.15

Стійкість при дії вогню

4.1.12

-

+

Те ж саме

6.16

Коефіцієнт спрямованого пропускання світла

4.1.13

-

+

»

6.18

Спеціальні властивості

4.1.14

-

+

»

6.19

Морозостійкість

4.1.15

-

+

»

6.20