ДЕРЖАВНИЙ НОРМАТИВНИЙ АКТ ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ

 

 

Затверджено наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 18 січня 1996 р. № 7

 

Київ

ДНАОП 1.1.30-5.33-96

ІНСТРУКЦІЯ

З ПЕРЕВІРКИ МАКСИМАЛЬНОГО СТРУМОВОГО ЗАХИСТУ ШАХТНИХ АПАРАТІВ

До § 534 Правил безпеки у вугільних шахтах

1. Перевірка уставок максимального струмового захисту шахтних апаратів здійснюється перед спусканням апарата до шахти перед введенням його до експлуатації, якщо з часу перевірки апарата на поверхні пройшло понад два тижні, і під час експлуатації - не рідше одного разу на шість місяців для апаратів напругою до 1200 В і не рідше одного разу на рік - для апаратів напругою понад 1200 В.

2. Перевірка уставок захисту в підземних виробках шахт, небезпечних за газом, повинна здійснюватися, як правило, за допомогою засобів перевірки у рудниковому виконанні. До оснащення шахт такими засобами в газо-вих шахтах тимчасово дозволяється застосування приладів

та апаратів загального призначення в таких місцях із свіжим струменем повітря:

а) у центральній підземній підстанції (ЦПП);

б) у виробках приствольного двору; __

в) у підземних розподілпунктах напругою 6 кВ (РПП-6);

г) у дільничних підстанціях (ДПП);

д) в електромашинних камерах;

е) в електровозних гаражах.

Пристрої захисту апаратів, установлених в інших виробках, повинні перевірятися тільки в названих місцях або на поверхні. До місця перевірки можуть надходити як апарати у складеному стані, так і окремі блоки або реле.

У випадках, коли під час відключення комплектних розподілпристроїв (КРП) відсутні інші джерела живлення для засобів перевірки, реле максимального струму КРП повинні не рідше одного разу на рік замінятися попередньо перевіреними. Перевірка повинна здійснюватися спеціалізованою бригадою за письмовим нарядом.

3. У шахтах, небезпечних за раптовими викидами вугілля та газу, перевірка захисту за допомогою приладів та апаратів загального призначення в названих у п, 2 місцях, крім ЦПП та виробок приствольного двору, повинна здійснюватися за таких умов:

а) апарат, який перевіряється, знаходиться не ближче як 600 м від вибоїв на викидонебезпечних пластах;

б) перевірка повинна здійснюватися в змінах, коли не виконуються роботи з видобування вугілля, проведення гірничих виробок та противикидних заходів, а також не раніше ніж через 4 години після струсного підривання. Забороняється проведення перевірки на весь період розкриття пласта;

в) протягом усієї роботи повинен бути забезпечений безперервний контроль вмісту метану в місці встановлення апарата, що перевіряється, відповідальною особою дільниці ВТБ. У разі виявлення вмісту метану понад 0,5% усі роботи з перевірки захисту повинні зупинятися, а схема перевірки відключатися від мережі;

г) роботи повинні здійснюватися за письмовим нарядом, погодженим (візою на обох бланках) з керівництвом дільниці ВТБ шахти. Керівництво роботами повинне здійснюватися особою з V кваліфікаційною групою з електробезпеки, а в інших членів бригади - не нижчою за IV. У кваліфікаційних посвідченнях осіб, які проводять роботи, повинен бути запис про дозвіл проведення спеціальних робіт у шахтах, небезпечних за раптовими викидами;

д) повинні бути складені та затверджені головним інженером шахти організаційно-технічні заходи щодо безпеки робіт під час перевірки захисту.

4. Перевірка максимального струмового захисту шахтних апаратів повинна, як правило, співпадати у часі з проведенням планових наладок та ревізій електроустаткування та виконуватися згідно з «Посібником з ревізій, наладок та випробовування підземних електроустановок шахт», методиками із перевірки відповідних захистів.

5. У процесі експлуатації необхідно періодично здійснювати перевірку захисту на працездатність у режимі «перевірка». Такі перевірки повинні здійснюватися у терміни і в порядку, наведеному в заводських інструкціях з експлуатації захисних апаратів.

6. Результати перевірки заносяться до журналу за наведеною формою.

7. Пристрої захисту, в яких похибка спрацювання перевищує ±15%, повинні вилучатися з експлуатації.