Державний нормативний акт про охорону праці

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства праці

та соціальної політики України

11.08.2000р. №202

ДНАОП 2.0.00-1.01-00

ПРАВИЛА ОХОРОНИ ПРАЦІ У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ ВИРОБНИЦТВІ

введені в дію 01.01.2001 р.

ПЕРЕДМОВА

РОЗРОБЛЕНО: Українським науково-виробничим інженерним центром по охороні праці у сільському господарстві (Укрсільгоспохоронпраці) Міністерства аграрної політики України

ВНЕСЕНО: Управлінням по організації нагляду в АПК Державного департаменту по нагляду за охороною праці

ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ:3 введенням у дію цих Правил вважати такими, що не застосовуються на території України:

ОСТ 46.0.141-83. Процеси виробничі у сільському господарстві. Загальні вимоги безпеки. Затверджено Мінсільгоспом СРСР в 1983р.;

ОСТ 46.3.150-84. Вантажно-розвантажувальні роботи і перенесення важких речей у сільському господарстві. Загальні вимоги безпеки. Затверджено Мінсільгоспом СРСР в 1984р.;

Правила безпеки при виробництві та післязбиральній обробці; продукції рослинництва у системі Держагропрому СРСР. Затверджено Держагропромом СРСР 12.12.86р. (за винятком розділу "Роботи в захищеному грунті");

Правила безпеки при виробництві продукції тваринництва у системі Держагропрому СРСР. Затверджено Держагропромом СРСР 16.10.87 р.;

ОСТ 46.3.1.177-84. Заготівля грубих кормів. Вимоги безпеки. Затверджено Мінсільгоспом СРСР в 1984р.;

ОСТ 46.3.1.176-84. Заготівля соковитих кормів із трав. Вимоги безпеки. Затверджено Мінсільгоспом СРСР в 1984р.;

ОСТ 46.3.2.164-84. Процеси виробничі. Льонарство. Вимоги безпеки. Затверджено Мінсільгоспом СРСР в 1984 р.;

ОСТ 46.3.1.112-81. Вирощування та збирання цукрових буряків. Вимоги безпеки. Затверджено Мінсільгоспом СРСР в 1981 р.;

ОСТ 46.3.1.111-81. Вирощування, збирання та післязбиральна обробка картоплі. Вимоги безпеки. Затверджено Мінсільгоспом СРСР в 1981р.;

ОСТ 46.3.1.110-81. Післязбиральна обробка зерна. Вимоги безпеки. Затверджено Мінсільгоспом СРСР в 1981р.;

ОСТ 46.3.1.109-81. Збирання зернових та зернобобових культур. Вимоги безпеки. Затверджено Мінсільгоспом СРСР в 1981 р.;

ОСТ 46.3.1.108-81. Обробіток ґрунту та посіву зернових культур. Вимоги безпеки. Затверджено Мінсільгоспом СРСР в 1981 р.;

ОСТ 46.3.2.159-84. Процеси виробничі. Свинарство. Вимоги безпеки. Затверджено Мінсільгоспом СРСР в 1984р.;

ОСТ 46.3.2.143-83. Доїння корів. Первинна обробка, зберігання та відправка молока. Вимоги безпеки. Затверджено Мінсільгоспом СРСР в 1983р.;

ОСТ 46.3.2.157-84. Утримання великої рогатої худоби. Вимоги безпеки. Затверджено Мінсільгоспом СРСР в 1984 р.;

ОСТ 46.3.2.114-81. Велика рогата худоба. Навантаження та розвантаження при перевезенні на спецмашинах. Вимоги безпеки. Затверджено Мінсільгоспом СРСР в 1981 р.;

ОСТ 46.3.2.187-85. Штучне запліднення тварин. Вимоги безпеки. Затверджено Мінсільгоспом СРСР в 1985р.;

ОСТ 46.3.1.188-85, Підігрів молодняку сільськогосподарських тварин та птиці джерелами інфрачервоного випромінювання. Вимоги безпеки. Затверджено Мінсільгоспом СРСР в 1985 р.;

ОСТ 46.3.2.196-85. Видалення, обробка гною на тваринницьких фермах. Вимоги безпеки. Затверджено Мінсільгоспом СРСР в 1985р.;

ОСТ 46.3.2.158-84. Ветеринарне обслуговування тварин. Вимоги безпеки. Затверджено Мінсільгоспом СРСР в 1984р.;

ОСТ 46.3.2.193-85. Процеси виробничі. Бджільництво. Вимоги безпеки. Затверджено Мінсільгоспом СРСР в 1985р.;

ОСТ 46.3.2.192-85. Процеси виробничі. Вівчарство. Вимоги безпеки. Затверджено Мінсільгоспом СРСР в 1985 р.;

ОСТ 46.3.1.169-84. Застосування твердих та рідких мінеральних добрив. Вимоги безпеки. Затверджено Мінсільгоспом СРСР в 1984 р.;

ОСТ 46.3.1.182-85. Знезараження та зберігання техніки, яка використовується для робіт із пестицидами і мінеральними добривами. Вимоги безпеки. Затверджено Мінсільгоспом СРСР в 1985 р.;

ОСТ 46.3.1.16Ї-84. Обробка пестицидами посівів польових культур. Вимоги безпеки. Затверджено Мінсільгоспом СРСР в 1984р.;

ОСТ 46.3.1,116-81. Перегін сільськогосподарської техніки шляхами. Вимоги безпеки. Затверджено Мінсільгоспом СРСР в 1981 р.;

ОСТ 46.3.2.113-81. Роздача сипучих кормів стаціонарним устаткуванням. Вимоги безпеки. Затверджено Мінсільгоспом СРСР в 1981 р.

ЗМІСТ

1. Галузь застосування

ЧАСТИНА 1.

ЗАГАЛЬНОВИРОБНИЧІ ВИМОГИ ОХОРОНИ ПРАЦІ У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ ВИРОБНИЦТВІ

1. Загальні положення

1.1. Небезпечні та шкідливі виробничі фактори

1.2. Загальні заходи щодо запобігання негативному впливу на навколишнє середовище

2. Вимоги до території, виробничих приміщень, майданчиків

2.1. Територія

2.2. Виробничі приміщення

2.3. Водопостачання і каналізація

2.4. Освітлення

2.5. Опалення, вентиляція й кондиціювання повітря

2.6. Майданчики

2.7. Внутрішньогосподарські шляхи

3. Вимоги до технічних засобів виробництва

3.1. Загальні вимоги

3.2. Вимоги до тракторів і самохідних сільськогосподарських машин

3.3. Вимоги до причіпних та навісних сільськогосподарських машин

3.4. Вимоги до обладнання

3.5. Вимоги до технічного стану засобів механізації

Загальні вимоги

Двигун

Кабіна

Гальмова система

Рульове керування

Ходова частина

Силова передача

Електрообладнання

Механізм навіски і система гідрокерування

4. Вимоги до технологічних процесів

5. Вимоги до розміщення обладнання та організації робочих місць

6. Вимоги до вихідних матеріалів, їх зберігання і транспортування

6.1.Запобігання шкідливій дії вихідних матеріалів на працівників

6.2. Вимоги при зберіганні вихідних матеріалів

6.3. Вимоги безпеки при транспортуванні вихідних матеріалів

7. Вимоги до персоналу, що бере участь у виробничому процесі

7.1. Допуск до роботи працівників залежно від професійної підготовки

7.2. Проведення медичних оглядів осіб при допуску їх

до участі у виробничому процесі

7.3. Порядок, види навчання та перевірка знань з питань охорони праці

7.4. Вимоги до працівників при виконанні робіт із підвищеною небезпекою

8. Санітарно-побутове забезпечення працівників

9. Забезпечення працівників засобами колективного та індивідуального захисту

10. Вимоги до організації й виконання виробничих процесів із підвищеним рівнем небезпеки

10.1. Вимоги при влаштуванні та експлуатації електроустановок сільськогосподарських споживачів

10.2. Вимоги до транспортування, зберігання і застосування пестицидів та агрохімікатів

Транспортування

Зберігання

Застосування

Вимоги під час дератизації

10.3. Вимоги до виконання робіт із хімічними речовинами в лабораторіях

10.4. Вимоги під час виконання робіт на схилах і терасах 10.5. Вимоги під час вантажно-розвантажувальних робіт

10.6. Вимоги до організації та виконання транспортних робіт

10.7. Вимоги під час перевезення людей до місця роботи

10.8. Вимоги при подоланні водних перешкод і крутих спусків

Загальні вимоги

Переправа убрід

Переправа на поромах

Переправа по льоду

Рух на крутих спусках

10.9. Вимоги при буксируванні

10.10. Вимоги під час виконання механізованих робіт у зимових умовах

10.11. Колодязі, закриті ємкості, камери

10.12. Охоронні роботи

10.13. Вимоги пожежної безпеки

ЧАСТИНА 2.

ВИМОГИ ОХОРОНИ ПРАЦІ У РОСЛИННИЦТВІ

1. Загальні вимоги

2. Вимоги до технологічних процесів

3. Вимоги до організації виробничих процесів

3.1. Вимоги до технічного стану засобів механізації

Посівні та садильні машини

Машини для хімічного захисту рослин

3.2. Вимоги до підготовки полів і проведення меліоративних та земляних робіт

Підготовка поля

4. Вимоги до виконання виробничих процесів

4.1. Вимоги до розміщення і режимів руху машин та агрегатів

4.2. Вимоги до виконання робіт з обробітку ґрунту, посіву, садіння і догляду за посівами

4.3. Вимоги до збирання зернових, зернобобових та круп'яних культур

4.4. Вимоги до післязбиральної доробки та зберігання зернових, зернобобових та круп'яних культур

Загальні вимоги

Вимоги до хімічного консервування вологого фуражного зерна

4.5. Вимоги до збирання та заготівлі соломи, сіна, сінажу і силосу

Загальні вимоги

Пресування сіна (соломи)

Штучне сушіння сіна

Висушування рослин та відходів виробництва

Силосування та закладання сінажу

4.6. Вимоги до збирання та післязбиральної доробки льону .

4.7. Вимоги до вирощування та збирання цукрових буряків

4.8. Вимоги до вирощування, збирання та післязбиральної доробки картоплі

4.9. Вимоги до вирощування та збирання овочевих і баштанних культур

4.10. Вимоги до закладення і вирощування багаторічних насаджень та збирання врожаю

4.11. Вимоги до зрошуваного землеробства

4.12. Вимоги до землеробства у гірських, передгірських зонах і на схилах

ЧАСТИНА 3.

ВИМОГИ ОХОРОНИ ПРАЦІ У ТВАРИННИЦТВІ

1. Загальні вимоги

2. Вимоги до технологічних процесів

3. Вимоги до організації виробничих процесів

3.1. Вимоги до території, майданчиків та приміщень

3.2. Водопостачання

4. Вимоги до виконання виробничих процесів

4.1. Переробка й приготування кормів

Подрібнення кормів

Автоклавна (гідробаротермічна) обробка грубих кормів

Екструдування кормів

Хімічна обробка кормів

Запарювання та варіння кормів

Приготування комбінованих кормів і кормосумішей

4.2. Навантаження, транспортування та роздавання кормів

4.3. Електропостачання та електротехнічні улаштування

4.4. Ветеринарне обслуговування тварин

Загальні вимоги

Догляд за тваринами, хворими на заразні хвороби

Проведення ветеринарно-санітарних заходів

Вимоги при розтині трупів тварин та проведенні діагностичних досліджень

4.5. Штучне осіменіння сільськогосподарських тварин

Догляд за плідниками та взяття сперми

Зберігання та перевезення сперми

Осіменіння тварин

4.6. Доїння та первинна обробка молока

4.7. Транспортування, перегін та випасання тварин

Транспортування тварин

Перегін тварин

Випасання тварин

5. Прибирання, видалення, обробка і зберігання гною

6. Утримання великої рогатої худоби

7. Утримання свиней

8. Утримання овець

9. Утримання і використання коней

10.Утримання птиці

11. Вимоги безпеки у бджільництві

Нормативні посилання

МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

НАКАЗ

11.08.2000   №202

Про затвердженая Правил охорони праці у сільськогосподарському виробництві

Відповідно до Положення про Міністерство праці та соціальної політики України, затвердженого Указом Президента України від 02.12.1997р., № 1319/97, та на підставі протокольного рішення редакційної комісії, створеної наказом Держнаглядохо-ронпраці 16.08.1999, № 151,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Правила охорони праці у сільськогосподарському виробництві (у трьох частинах: Частина 1. Загальновиробничі вимоги охорони праці у сільськогосподарському виробництві; Частина 2. Вимоги охорони праці у рослинництві; Частина 3. Вимоги охорони праці у тваринництві), що додаються.

2. Наказ ввести в дію з 1 січня 2001 р.

3. Управлінню по нагляду в АПК Держнаглядохорояпраці (Пономаренко В.І.):

3.1.Вжити заходів щодо вивчення вимог Правил державними інспекторами, іншими посадовими особами Держнаглядохоронпраці, експертами експертно-технічних центрів, працівниками підприємств, установ, організацій, апарату Мінагрополітики та інших центральних органів державної виконавчої влади.

3.2. Разом з начальниками територіальних управлінь та інспекцій, державними інспекторами Держнаглядахоронпраці забезпечити систематичний контроль за дотриманням вимог цих Правил.

3.3. Подати протягом тижня управлінню охорони праці (Мельничук Л.О.) відповідні матеріали для включення Правил до Державного реєстру ДНАОП та до банку даних автоматизованого інформаційного фонду нормативних актів про охорону праці.

4. З введенням у дію цих Правил вважати такими, що не застосовуються на території України:

НАОП 2.0.00-2.01-83

ОСТ 46.0.141-83. Процеси виробничі у сільському господарстві. Загальні вимоги безпеки. Затверджено Мінсільгоспом СРСР в 1983 р.

НАОП 2.0.00-2.02-84

ОСТ 46.3.150-84. Вантажно-розвантажувальні роботи і перенесення важких речей у сільському господарстві. Загальні вимоги безпеки. Затверджено Мінсільгоспом СРСР в 1984 р.

НАОП 2.1.10-1.01-86

Правила безпеки при виробництві та післязбиральній обробці продукції рослинництва у системі Держагропрому СРСР. Затверджено Держагропромом СРСР 12.12.86р. (за винятком розділу "Роботи в захищеному грунті").

НАОП 2.1.20-1.01-87

Правила безпеки при виробництві продукції тваринництва у системі Держагропрому СРСР. Затверджено Держагропромом СРСР 16.10.87р.

НАОП 2.1.10-2.01-84

ОСТ 46.3.1.177-84. Заготівля грубих кормів. Вимоги безпеки. Затверджено Мінсільгоспом СРСР в 1984 р.

НАОП 2.1.10-2.02-84

ОСТ 46.3.1.176-84. Заготівля соковитих кормів із трав. Вимоги безпеки. Затверджено Мінсільгоспом СРСР в 1984 р.

НАОП 2.1.10-2.03-84

ОСТ 46.3.2.164-84. Процеси виробничі. Льонарство. Вимоги безпеки. Затверджено Мінсільгоспом СРСР в 1984 р.

НАОП 2.1.10-2.05-81

ОСТ 46.3.1.112-81. Вирощування та збирання цукрових буряків. Вимоги безпеки. Затверджено Мінсільгоспом СРСР в 1981 р.

НАОП 2.1.10-2.06-81

ОСТ 46.3.1.111-81. Вирощування, збирання та післязбиральна обробка картоплі. Вимоги безпеки. Затверджено Мінсільгоспом СРСР в 1981 р.

НАОП 2.1.10-2.07-81

ОСТ 46.3.1.110-81. Післязбиральна обробка зерна. Вимоги безпеки. Затверджено Мінсільгоспом СРСР в 1981 р.

НАОП2.1.10-2.08-81

ОСТ 46.3.1.109-81. Збирання зернових та зернобобових культур. Вимоги безпеки. Затверджено Мінсільгоспом СРСР в 1981 р.