ДБН В.2.4-1-99. . Мелиоративные системы и сооружения


а) при температурі навколишнього повітря до мінус 20°С - при застосуванні труб з вуглецевої сталі з вмістом вуглецю не більше ніж 0,24% (незалежно від товщини стінок труб), а також труб з низьколегованої сталі, товщина стінки яких не перевищує 10 мм;

б) при температурі повітря до мінус 10°С - при застосуванні труб з вуглецевої сталі з вмістом вуглецю понад 0,24%, а також труб з низьколегованої сталі з товщиною стінки понад 10 мм.

При температурі навколишнього повітря нижче вказаних меж зварювальні роботи слід виконувати з підігріванням у спеціальних кабінах, температуру повітря в яких слід підтримувати не нижче вищевказаної, або провадити підігрівання на відкритому повітрі кінців зварюваних труб на довжину не менше 200 мм до температури не нижче 200°С.

9.12 Операційний контроль у процесі зварювання трубопроводів виконується відповідно до вимог ДБН А.3.1-5.

Перевірку суцільності зварних стиків з виявленням внутрішніх дефектів слід провадити одним з неруйнуючих (фізичних) методів контролю - радіографічним (рентгене- або гаммаграфічним) за ГОСТ 7512 або ультразвуковим, керуючись ГОСТ 14782.

9.13 Клас міцності азбестоцементних труб повинен відповідати ГОСТ 539. Під час транспортування та монтажу азбестоцементних труб необхідно вживати заходів щодо захисту їх від ушкодження.

9.14. Труби залізобетонні напірні віброгідропресовані, що застосовуються для будівництва підземних трубопроводів, повинні відповідати вимогам ГОСТ 12586.0 і ГОСТ 12586.1.

ДБН В.2.4 -1-99 С. 135

9.15 З'єднання азбестоцементних та залізобетонних труб з арматурою слід здійснювати за допомогою зварних патрубків і гумових ущільнювачів.

9.16 На трубопроводах, що будуються, підлягають прийманню із складенням актів огляду прихованих робіт такі етапи і елементи прихованих робіт: підготовка основи під трубопроводи, улаштування упорів, величина зазорів і виконання ущільнених стиків з'єднань, улаштування колодязів і камер, протикорозійний захист трубопроводів, герметизація місць проходження трубопроводів через стінки колодязів і камер, засипання трубопроводів з ущільненням тощо.

9.17 Будівництво переходів трубопроводів зрошувальних систем через водні перешкоди, яри, дороги (автомобільні, залізниці) повинно здійснюватись у відповідності з вимогами СНіП 3.02.01, СНіП 3.05.04, СНіП ІІІ-42.

  1. Монтаж трубопроводів з пластмасових труб слід виконувати, керуючись

СН 478.

9.19 Для зменшення напруги у трубопроводі з пластмасових труб, викликаної зміною температури (у разі укладання при температурі понад +10°С), засипання трубопроводу слід провадити влітку у найхолодніший період доби при температурі, що не перевищує +25°С, попередньо заповнивши трубопровід водою; в зимовий час - у найтеплішу пору дня; для поліетилену - не нижче мінус 10°С, для ПВХ - не нижче мінус 5°С.

9.20 Під час будівництва трубопроводів у структурно нестійких грунтах проектом виконання робіт повинні бути передбачені способи і засоби їх зміцнення.

9.21 Будівництво трубопроводів і споруд в сейсмічних районах слід здійснювати такими способами і методами, як і в звичайних умовах будівництва, але з виконанням передбачених проектом заходів щодо забезпечення їх сейсмостійкості.

9.22 Стики сталевих трубопроводів і фасонних частин слід зварювати тільки електродуговими методами і перевіряти якість їх зварювання фізичними методами контролю в повному обсязі.

9.23 Всі роботи щодо забезпечення сейсмостійкості трубопроводів, виконані в процесі будівництва, слід відображати у журналі робіт та актах огляду прихованих робіт.

Випробування трубопроводів

9.24 Напірні трубопроводи підлягають випробуванню на міцність і герметичність, як правило, гідравлічним способом у відповідності з вимогами СНіП 3.05.04 і цього підрозділу, якщо інше не передбачено проектом.

9.25 Залежно від кліматичних умов у районі будівництва і у разі відсутності води дозволяється застосовувати пневматичний спосіб випробування для трубопроводів з внутрішнім розрахунковим тиском Рр не більше:

• підземні сталеві — 1,6 МПа (16 кгс/см2);

• надземні сталеві - 0,3 МПа (3 кгс/см2);

• підземні залізобетонні, азбестоцементні та чавунні - 0,5 МПа (5 кгс/см2).

ДБН В.2.4 -1-99 С. 136

Можливість застосування пневматичного способу випробування підземних трубопроводів зрошувальних систем повинна бути обумовлена у проекті (робочому проекті).

9.26 Випробування напірних трубопроводів усіх категорій повинно здійснюватись будівельно-монтажною організацією, як правило, двома етапами:

• перший - попереднє випробування на міцність і герметичність, яке здійснюється після засипання пазух з підбивкою грунту на половину вертикального діаметра та присипання труб, стикові з'єднання для проведення огляду залишаються відкритими; попередні випробування трубопроводів допускається виконувати без участі представників замовника і експлуатаційної організації із складанням акту, що затверджується головним інженером будівельної організації;

• другий - приймальне (остаточне) випробування на міцність і герметичність слід виконувати після повного засипання трубопроводу за участю представників замовника і експлуатаційної організації зі складанням актів про результати випробування за формами З, 4, 5 додатка К.

Обидва етапи випробування повинні виконуватись до встановлення гідрантів, вантузів, запобіжних клапанів, замість яких на період випробування слід установити фланцеві заглушки.

9.27 Трубопроводи, що прокладаються на переходах через залізниці й автомобільні дороги 1 і 2 категорій, піддягають попередньому випробуванню після укладання робочого трубопроводу у футлярі (кожусі) до заповнення міжтрубного простору порожнини футляра і до засипання робочого і приймального котлованів переходу.

9.28 Випробування трубопроводів із сталевих, чавунних, залізобетонних і азбестоцементних труб, незалежно від способу випробування, слід провадити при довжині менше 1 км - за один прийом; при більшій довжині - ділянками не більше 1 км. Довжина випробувальних ділянок сталевих трубопроводів при гідравлічному способі випробування може перевищувати 1 км.

9.29 Величини внутрішнього робочого тиску Рр та випробувального тиску Рв для проведення попереднього і приймального випробувань напірного трубопроводу на міцність повинні бути визначені проектом у відповідності з вимогами СНіП 2.04.02 і наводитись у робочій документації.

9.30 У разі відсутності в проекті вказівок про величину гідравлічного випробувального тиску Рв для виконання попереднього випробування напірних трубопроводів на міцність вона приймається у відповідності з таблицею 9.1.

9.31 Величина випробувального тиску на герметичність РГ для проведення як попереднього, так і приймального випробувань напірного трубопроводу повинна бути рівною величині внутрішнього робочого тиску РР плюс величина DР, що приймається відповідно до таблиці 9.2 залежно від верхньої межі вимірювання тиску, класу точності та ціни поділки шкали манометра. При цьому величина РГ не повинна перевищувати величину приймального випробувального тиску трубопроводу на міцність РВ.

ДБН В.2.4-1-99 С. 137

Таблиця 9.1 - Величина випробувального тиску

Характеристика трубопроводу

Величина випробувального тиску при по-

передньому випробуванні,МПа (кгс/см2)

1 Сталевий 1 клласу зі зварними стиковими

з’єднаннями ( в тому числі укладений під

водою) з внутрішнім розрахунковим тиском

РР до 0,75 МПа ( 7,5 кгс/см2 )

1,5 (15)

2 Те саме, від 0,75 до 2,5 МПа (від 7,5 до

25 кгс/см2)

Внутрішній розрахунковий тиск з коефіцієнтом 2, але не більше заводського

випробувального тиску труб

3 Те саме, понад 2,5 МПа (25 кгс/см2)

Внутрішній розрахунковий тиск з коефіцієнтом 1,5, але не більше заводського випробувального тиску труб.

4 Сталевий, складений з окремих секцій,

з'єднаних на фланцях, з внутрішнім

розрахунковим

тиском Рр до 0,5 МПа (5 кгс/см2)

0,6(6)

5 Сталевий 2 і 3 класів зі стиковими

з'єднаннями на фланцях, з внутрішнім роз-

рахунковим тиском РР до 0,75 МПа

(7,5 кгс/см2)

1,0 (10)

6 Те саме, від 0,75 до 2,5 МПа

( від 7,5 до 25 кгс/м2)

Внутрішній розрахунковий тиск з коефіцієнтом 1,5, але не більше заводського випробувального тиску труб.

7 Те саме, понад 2,5 МПа (25 кгс/см2)

Внутрішній розрахунковий тиск з коефіцієнтом 1,25, але не більше заводського випробувального тиску труб.

8 Чавунний зі стиковими з’єднаннями під за-

чеканку (згідно з ГОСТ 9583 для труб усіх

класів) з внутрішнім розрахунковим тиском

до 1 МПа (10 кгс/см2)

Внутрішній розрахунковий тиск плюс

0,5 (5), але не менше 1(10)

9 Те саме, зі стиковими з’єднаннями на гумо-

вих манжетах (згідно з ТУ 14-3-1247 для

труб усіх класів)

Внутрішній розрахунковий тиск з

коефіцієнтом 1,5, але не менеше 1,5(15)

10 Залізобетонний

Внутрішній розрахунковий тиск з коефіцієнтом 1,3, але не більше заводського випробувального тиску на водонепроникність

11 Асбестоцементний

Внутрішній розрахунковий тиск з коефіцієнтом 1,3, але не більше 0,6 заводського випробувального тиску на водонепроникність

Величину випробувального тиску при випробуванні трубопроводів пневматичним способом на міцність та герметичність у разі відсутності у проекті даних слід приймати:

а) для сталевих трубопроводів з розрахунковим внутрішнім тиском Рр до 0,5 МПа

(5 кгс/см2) включно - 0,6 МПа (6 кгс/см2) при попередньому і приймальному випробуваннях трубопроводів;

б) для сталевих трубопроводів з розрахунковим внутрішнім тиском Рр від 0,5 до 1,6 МПа (від 5 до 16 кгс/см2) - 1,15 Рр під час проведення попереднього та приймального випробувань трубопроводів;

Таблиця 9.2 - Величина тисків РР і DР для визначення випробувального тиску на герметичність РГ

у МПа (кгс/см2)

Величина внутрішнього розрахункового тиску в трубопроводі

РР

DР для різних величин внутрішнього розрахункового тиску РР у трубопроводі

і характеристик застосованих технічних манометрів

верхня межа вимірювання тиску

ціна поділки

верхня межа вимірювання тиску

ціна поділки

верхня межа вимірювання тиску

ціна поділки

верхня межа вимірювання тиску

ціна поділки

Класи точності технічних манометрів

0,4

0,6

1

1,5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

до 0,4

0,6

0,002

0,02

0,6

0,005

0,03

0,6

0,005

0,05

0,6

0,01

0,07

(до 4,0)

(6,0)

(0,020)

(0,02)

(6,0)

(0,050)

(0,30)

(6,0)

(0,050)

(0,50)

(6,0)

(0,10)

(0,70)

від 0,4 Ідо 0,75

1,0

0,005

0,04

1,6

0,010

0,07

1,6

0,010

0,10

1,6

0,02

0,14

(від 4,1 до 7.5)

(10)

(0,050)

(0,40)

(16,0)

(0,100)

(0,70)

(16,0)

(0,100)

(1,00)

(16,0)

(0,20)

(1,40)

від 0,76 до 1,2

1,6

0,005

0,05

1,6

0,010

0,09

2,5

0,020

0,14

2,5

0,05

0,25

(від 7,6 до 12)

(16)

(0,050)

(0,50)

(16,0)

(0,100)

(0,90)

(25,0)

(0,200)

(1,40)

(25,0)

(0,50)

(2,50)

від 1,2 до 2,0

2,5

0,010

0,10

2,5

0,020

0,14

4,0

0,050

0,250

4,0

0,10

0,50

(від 12 до 20)

(25)

(0,100)

(1,0)

(25,0)

(0,200)

(1,40)

(40,0)

(0,500)

(2,50)

(40,0)

(1,0)

(5,00)

від 2,01 до 2,5

4,0

0,020

0,14

4,0

0,050

0,25

4,0

0,050

0.30

6,0

0,10

0,50

(від 20,1 до 25)

(40)

(0,200)

(1,4)

(40,0)

(0,500)

(2,50)

(40,0)

(0,500)

(3,00)

(60,0)

(1,0)

(5,00)