ДБН В.2.4-1-99. . Мелиоративные системы и сооружения


ДБН В.2.4 -1-99 С. 91

Додаток Ж

(рекомендований)

Види поливів

Форма 1

Таблиця Ж.1 - Полив при перемінній витраті води в борозну

Ступінь водо-

Уклон поливних борозен, і

проникності грунту

Показник

0,05-0,03

0,02

0,01

0,005

0,003-0,002

менше 0,001

Сильний

1

50

80

110

200

250

200

q1

0,30

0,48

0,63

1,20

2,00

1,60

q2

0,20

0,32

0,42

0,80

1,00

0,80

Середній

1

90

140

190

320

350

300

q1

0,14

0.21

0,30

0,48

0,70

0,60

q2

0,09

0,14

0,19

0,32

0,35

0,30

Слабкий

1

150

200

250

400

450

400

q1

0,07

0,09

0,12

0,18

0,28

0,24

q2

0,05

0,06

0,08

0,12

0,14

0,12

Позначення, прийняті в таблиці:

q1 — добігаюча струмина, л/с;

q2 — дозволожуюча струмина, л/с;

при і = 0,005 - 0,004

при і = 0,003

/ - довжина борозни, м.

Примітка. Ступінь водопроникності визначається згідно з приміткою 1 додатка Е.

Рекомендована ширина міжрядь, b:

при і > 0,005, b = 0,6 м;

при і < 0,005, b = 0,9 м.

ДБН В.2.4 - 1- 99 С. 92

Форма 2

Таблиця Ж.2 - Полив при постійній витраті води у борозну

Ступінь водопроникності грунту

Показник

Уклон поливних борозен, і

(усталене питоме вбирання), л/с на 100 м

0,05-0,03

0,02

0,01

0,005

0,003-0,002

менше 0,001

Сильний

1

50

80

110

180

200

150

q

0,22

0,35

0,50

0,80

0,90

0,70

Середній

1

110

135

160

260

300

250

q

0,13

0,15

0,18

0,30

0,35

0,30

Слабкий

1

150

180

210

350

400

350

q

0,05

0,06

0,08

0,12

0,15

0,12

Примітка 1. Ступінь водопроникності визначається згідно з приміткою 1 додатка Е.

Примітка 2. Рекомендована ширина міжрядь, b:

при і £ 0,005, b = 0,9 м;

при і > 0,005, b = 0,6 м.

ДБН В.2.4 - 1- 99 С. 93

Форма З Таблиця Ж.З - Полив по вузьких коротких смугах

Грунти

Уклон полив-

Довжина

Питома витрата поливної

ної ділянки

смуги, м

струмини, л/с на 1 м ширини

смуги

Супіски та легкі суглинки

0,002-0,005

60

3-4

0,005-0,007

70

2,5-3,5

0,007-0,015

80

2,5-3,5

Середні суглинки

0,002-0,005

70

2,5-3,5

0,005-0,007

90

2,0-3,0

0,007-0,015

120

1,8-2,8

Важкі суглинки

0,002-0,005

80

2,0-2,5

0,005-0,007

100

2,0-2,5

0,007-0,015

150

1,5-2,0

Глини

0,002-0,005

90

2,0-2,5

0,005-0,007

120

2,0-2,5

0.007-0,015

200

1,5-2,0

ДБН В.2.4 - 1- 99 С. 94

Форма 4

Таблиця Ж.4 - Полив по вузьких довгих смугах

Ступінь водопроникності грунту (середній за 1-у годину вбирання), см/год

Уклон поливної ділянки

Довжина смуги, м

Питома витрата поливної струмини, л/с на 1 м ширини смуги

Сильний (більше 18)

0,002-0,004

150-200

12-10

0,004-0,007

200-250

10-8

0,007-0,010

250-300

8-6

Середній (9-18)

0,002-0,004

200-250

10-8

0,004-0,007

250-300

8-6

0,007-0,010

300-350

6-5

Слабкий (менше 9)

0,002-0,004

250-300

8-6

0,004-0,007

300-350

6-5

0,007-0,010

350-400

5-4

ДБН В.2.4 - 1-99 С.95

Додаток И

(довідковий)

Коефіцієнти використання робочого часу

Таблиця И.1 - Коефіцієнти використання робочого часу доби kday дощувальних машин

кругової дії

Модифікація

Поливна

kday

Модифікація

Поливна

kday

машини

норма, м3/га

машини

норма, м3/га

ДМУ-А362-50

300

0,855

ДМУ-Б434-90

300

0,836

400

0,855

400

0,836

500

0,855

500

0,836

600

0,855

600

0,836

800

0,855

800

0,836

ДМУ-А417-55

300

0,841

ДМУ-А337-65

300

0,866

400

0,841

400

0,866

500

0,841

500

0,866

600

0,841

600

0,866

800

0,841

800

0,866

ДМУ-Б379-75

300

0,848

ДМУ-Б463-90

300

0,831

400

0,848

400

0,831

500

0,848

500

0,831

600

0,848

600

0,831

800

0,848

800

0,831

ДМУ-Б409-80

300

0,842

ДМУ-Б488-90

300

0,828

400

0,842

400

0,828

500

0,842

500

0,828

600

0,842

600

0,828

800

0,842

800

0,828

ДМУ-Б518-90

300

0,822

ДМУ-Б572-90

300

0,817

400

0,822

400

0,817

500

0,822

500

0,817

600

0,822

600

0,817

800

0,822

800

0,817

ДМУ-Б542-90

300

0,819

ДМУ-А392-50

300

0,845

400

0,819

400

0,845

500

0,819

500

0,845

600

0,819

600

0,845

800

0,819

800

0,845

ДБН В.2.4 -1- 99 С. 96

Таблиця И.2 - Коефіцієнти використання робочого часу зміни kс та доби kday дощувальних

машин "Волжанка" і "Днепр"

Поливна норма,

м3га

kc

kday при ціло- добовій роботі машини

Поливна норма,

м3/га

kday при цілодобовій роботі машини

ДКШ-64 " Волжанка"

ДФ-120 " Днепр "

200

0,670

0,630

200

0,635

0,605

300

0,750

0,700

300

0,700

0,665

400

0,790

0,740

400

0,740

0,705

500

0,815

0,765

500

0,765

0,730

600

0,830

0,780

600

0,780

0,745

800

0,850

0,795

800

0,805

0,770

1000

0,860

0,805

1000

0,820

0,780

Примітка. Коефіцієнт kday враховує втрати рабочого часу на зміни позиції машини, вирівнювання водопровідного поясу, усунення дрібних поломів та можливі втрати часу із-за подачі води насосною станцією, а також втрати, що виникають з інших причин.

Таблиця И.З - Коефіцієнти використання робочого часу доби kday дощувальних машин

ДДА-100МА

У метрах

kday при цілодобовій роботі машини при довжині гону

Довжина б'єфа

200

300

400

500

600

700

800

900

ДДА-100МА

150-200

0,577

0,646

0,687

0,714

0,733

0,747

0,759

0,768

200 - 300

0,638

0,696

0,728

0,749

0,765

0,775

0,784

0,790

300 - 400

0,687

0,733

0,759

0,775

0,787

0,794

0,801

0,807

400 - 600

0,728

0,765

0,784

0,796

0,804

0,810

0,814

0,818

600-1000

0,769

0,793

0,807

0,814

0,820

0,824

0,827

0,830