4.14 Розрахункове навантаження ліній живлення, вводів і на шинах 0,4 кВ ТП від загального освітлення гуртожитку коридорного типу визначається з урахуванням коефіцієнта попиту Кпоп, прийнятого відповідно до встановленої потужності світильників, наведено нижче:

до

5

кВт

включно

-

1,00

понад

5

до

10 кВт

включно

-

0,90

10

15 кВт

-

0,85

15

25 кВт

-

0,80

25

50 кВт

-

0,70

50

100 кВт

-

0,65

100

200 кВт

-

0,60

200

кВт

-

0,55

4.15 Розрахункове навантаження групових ліній та ліній живлення від електроприймачів, що підключаються до розеток у гуртожитках коридорного типу, РрозN визначається за формулою

РрозN = Pпит ?? Nроз ?? Код. роз (7)

де Pпит - питома потужність на 1 розетку при кількості розеток до 100 приймається 0,1 кВт, понад 100 – 0,06 кВт;

Nроз - кількість розеток;

Код. роз - коефіцієнт одночасності для мережі розеток, що визначається залежно від кількості розеток:

до

10

розеток

включно

-

1,00

понад

10

до

20 кВт

включно

-

0,90

20

50 кВт

-

0,80

50

100 кВт

-

0,70

100

200 кВт

-

0,60

200

400 кВт

-

0,50

400

600 кВт

-

0,40

650

-

0,35

4.16 Розрахункове навантаження ліній живлення, вводів і на шинах 0,4 кВ ТП від побутових підлогових електричних плит РплN гуртожитків коридорного типу визначається з формулою

, (8)

де - установлена потужність електроплити, кВт;

Nпл - кількість електроплит;

- коефіцієнт попиту, обумовлений кількістю приєднаних плит, необхідно приймати

1 — при одній плиті

0,9 — » двох плитах

0,4 — » 20 »

0,2 — » 100 »

0,15— » 200 »

Примітка 1. Коефіцієнти попиту дані для електроплит а чотирма конфорками. При визначенні коефіцієнта попиту для плит із трьома конфорками кількість плит слід враховувати з коефіцієнтом 0,75 від кількості встановлених плит, а з двома - з коефіцієнтом 0,5.

Примітка 2. Коефіцієнт попиту для кількості плит, не вказаної вище, визначається інтерполяцією.

4.17 Розрахункове навантаження вводів і на шинах 0,4 кВ ТП при змішаному живленні від них загального освітлення, розеток, кухонних електричних плит і приміщень громадського призначення в гуртожитках коридорного типу визначається як сума розрахункових навантажень ліній живлення, помножена на 0,75. При цьому розрахункове навантаження ліній освітлення загальбудинкових приміщень визначається з урахуванням 4.6.

4.18 Розрахункове навантаження житлового будинку в цілому (від жител, силових електроприймачів та вбудованих чи прибудованих приміщень) за умови, коли найбільшою складовою є навантаження від жител, Рбуд.ж визначають за формулою

, (9)

де Рж - розрахункове навантаження електроприймачів жител (квартир), кВт;

Рсил - розрахункове навантаження силових електроприймачів житлового будинку, кВт:

Ргр1…Ргрп - розрахункові навантаження вбудованих чи прибудованих громадських приміщень, кВт, що живляться від електрощитової житлового будинку (визначаються за методикою, викладеною в підрозділі «Навантаження громадських будинків (приміщень), та споруд, адміністративних і побутових будинків (приміщень) підприємств» цих Норм), кВт.

Кy1…Ку?? п - коефіцієнти участі в максимумі навантаження квартир і силових електроприймачів житлового будинку, навантажень вбудованих і прибудованих приміщень що визначаються за таблицею 4.13.

Розрахункове навантаження житлового будинку, коли найбільшою складовою і навантаження вбудованої чи прибудованої громадської установи, визначається за 4.38.

4.19 При проектуванні реконструкції зовнішніх електричних мережу сільській місцевості розрахункове навантаження допускається приймати за фактичними даними з урахуванням їхнього перспективного зростання до 30 %. При цьому сумарні розрахункові навантаження не повинні перевищувати значень, визначених відповідно до вимог цих Норм.

Навантаження громадських будинків (приміщень) та споруд, адміністративних і побутових будинків (приміщень) підприємств

4.20 Розрахункове навантаження ліній, що живлять робоче освітлення громадських будинків (приміщень) та споруд, адміністративних і побутових будинків (приміщень) підприємств, Рос.р визначається за формулою

, (10)

де - установлена потужність робочого освітлення, кВт;

- коефіцієнт попиту робочого освітлення залежно від його встановленої потужності.

Коефіцієнти попиту для розрахунку навантажень робочого освітлення мережі і вводів громадських, адміністративних і побутових будинків (приміщень) слід приймати за таблицею 4.6.

Таблиця 4.6

Організації, підприємства та установи

залежно від установленої потужності робочого освітлення, кВт

10

15

25

50

100

200

400

Понад 500

Готелі, спальні корпуси й адміністративні приміщення санаторіїв, будинків відпочинку, пансіонатів, турбаз, дитячих таборів; побутові будинки підприємств

0,80

0,70

0,60

0,50

0,40

0,35

0,30

0,30

Підприємства громадського харчування, дитячі ясла-сади, навчально-виробничі майстерні профтехучилищ

0,90

0,85

0,80

0,75

0,70

0,65

0,60

0,50

Організації і установи управління, адміністративні будинки підприємств, установи фінансування, кредитування і страхування, загальноосвітні школи, спеціальні навчальні заклади, навчальні корпуси профтехучилищ, підприємства побутового обслуговування, торгівлі, перукарні

0,95

0,90

0,85

0,80

0,75

0,70

0,65

0,60

Проектні, конструкторські організації, науково-дослідні інститути

1

0,95

0,90

0,85

0,80

0,75

0,70

0,65

Актові зали, конференц-зали (освітлення залу і президії), спортзали, культові заклади

1

1

1

1

1

Клуби і будинки культури

0,90

0,80

0,75

0,70

0,65

0,55

Кінотеатри

0,90

0,80

0,70

0,65

0,60

0,50

Примітка. Коефіцієнт попиту для встановленої потужності робочого освітлення, не зазначеної у таблиці, визначається інтерполяцією

4.21 Коефіцієнт попиту для розрахунку групової мережі робочого освітлення, мереж живлення і групових мереж аварійного освітлення будинків, освітлення вітрин і світлової реклами слід приймати рівним 1.

4.22 Коефіцієнти попиту для розрахунку електричних навантажень ліній, що живлять постановне освітлення в залах, клубах і будинках культури, слід приймати рівними 0,35 для регульованого освітлення естради і 0,2 - для нерегульованого.

4.23 Розрахункове електричне навантаження ліній, що живлять розетки, слід визначати за формулою

, (11)

де - установлена потужність розетки, що приймається 0,08 кВт (у тому числі для підключення оргтехніки);

Nроз - кількість розеток.

- розрахунковий коефіцієнт попиту, прийнятий за таблицею 4.7;

Таблиця 4.7

Організації, підприємства й установи

Коефіцієнт попиту розеток Кпоп

групові мережі

мережі живлення

вводи будинків

Організації й установи управління, адміністративні будинки підприємств, проектні і конструкторські організації, науково-дослідні інститути, установи фінансування, кредитування і страхування, загальноосвітні школи, спеціальні навчальні заклади, навчальні корпуси профтехучилищ

1

0,2

0,1

Готелі*), обідні зали ресторанів, кафе та їдалень, підприємства побутового обслуговування, побутові будинки підприємств, бібліотеки, архіви

1

0,4

0,2

*) За відсутності стаціонарного загального освітлення в житлових кімнатах готелів розрахунок електричного навантаження розеткової мережі, призначеної для живлення переносних світильників (наприклад підлогових), виконують відповідно до 4.20 і 4.21.

4.24 При змішаному живленні загального освітлення і розеткової мережі розрахункове навантаження Рзм слід визначати за формулою

Рзм = Рзаг + Рроз , (12)

де Рзаг - розрахункове навантаження ліній загального освітлення, кВт;

Рроз - розрахункове навантаження розеткової мережі, кВт.

4.25 Розрахункове навантаження силових ліній живлення і вводів Рсил слід визначати з формулою (див. також 4.27, 4.28 і 4.34)

, (13)

де - установлена потужність електроприймачів (крім протипожежних і резервних пристроїв), кВт;

- розрахунковий коефіцієнт попиту.

4.26 Коефіцієнти попиту для розрахунку навантаження вводів і ліній силових електричних мереж слід визначати за таблицею 4.8.

Таблиця 4.8

Лінії до силових електроприймачів

приймається при кількості працюючих електроприймачів

до 3

більше 5

Технологічного обладнання підприємств громадського харчування, харчоблоків у громадських будівлях

за табл. 4.9

і 4.28

за табл. 4.9

і 4.28

Механічною обладнання підприємств громадського харчування, харчоблоків громадських будівель іншого призначення, підприємств торгівлі

за поз. 1

табл. 4.10

за поз. 1

табл. 4.10

Посудомийних машин

табл.4.11

-

Будівель (приміщень) управліннія, проектних і конструкторських організацій (без харчоблоків), готелів (без ресторанів), продовольчих і промтоварних магазинів, загальноосвітніх шкіл, спеціальних навчальних закладів і професійно-технічних училищ (без харчоблоків)

за табл. 4.10

за табл. 4.10

Сантехнічного і холодильного обладнання, холодильних установок систем кондиціонування повітря

за поз. 1

табл.4.10

за поз. 1

табл.4.10

Пасажирських і вантажних ліфтів, транспортерів

за 4.11

і табл. 4.4

за 4.11

і табл. 4.4

Кінотехнологічного устаткування

за 4.33

за 4.33

Електроприводів сценічних механізмів

0,5

0,2

Обчислювальних машин (без технологічного кондиціонування)

0,5

0,4

Технологічного кондиціонування обчислювальних машин

за поз. 1

табл. 4.10

за поз. 1

табл. 4.10

Металообробних і деревообробних верстатів у майстернях

0,5

0,2

Розмножувальної техніки, фотолабораторій

0,5

0.2

Лабораторного і навчального обладнання загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних училищ, середніх спеціальних навчальних закладів

0,4

0,15

Навчально-виробничих майстерень професійно-технічних училищ, загальноосвітніх шкіл і спеціальних навчальних закладів

0,5

0,2

Технологічного обладнання перукарень, ательє, майстерень, комбінатів побутового обслуговування, підприємств торгівлі, медичних кабінетів

0,6

0,3

Технологічного обладнання фабрик хімчистки і пралень

0,7

0,5

Руко- і рушникосушники

0,4

0,15

Примітка 1. Розрахункове навантаження повинне бути не меншим ніж потужність найбільшого з електроприймачів.

Примітка 2. Коефіцієнт попиту для одного електроприймача приймають рівним 1.

Примітка 3. Коефіцієнти попиту для кількості працюючих електроприймачів, не зазначених в таблиці, визначають інтерполяцією.