Зміна затверджена наказом Держбуду

від 23.08.05 № 142

Зміна №1 ДБН А.3.1-9-2000

Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів цивільної оборони та їх утримання

1 РОЗРОБЛЕНО: Науково-дослідним інститутом будівельного виробництва (НДІБВ)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держбуду України від 23 серпня 2005 р. №142

ТЕКСТ

Вступна частина. Вилучити другий абзац.

Пункт 1.1 викласти в новій редакції:

“Закінчені будівництвом захисні споруди цивільної оборони вводяться в експлуатацію з урахуванням вимог 1.4.22 Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів (далі - Порядок)”.

Розділ 2. Назву розділу викласти в новій редакції:

“Прийняття в експлуатацію об’єктів”.

Пункт 2.5 викласти в новій редакції:

“Робочі комісії призначаються рішенням (наказом, постановою) замовника (забудовника), який встановлює, за погодженням з генеральним підрядником, порядок та тривалість їх роботи.

Головою робочої комісії призначається представник замовника.

Члени робочої комісії здійснюють свої повноваження на безоплатній основі”.

Пункт 2.29 доповнити речення “та ДНАОП 0.00-1.32-.

Пункт 2.32 викласти в новій редакції:

“Порядок призначення і функції державних приймальних комісій здійснюються згідно з 11, 13, 15, 16, 17 Порядку”.

Розділ 3 вилучити.

Додаток А:

ДБН А.3.1-3-94 Управління, організація і технологія. Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів. Основні положення” замінити на “Порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів”, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2004 р. №1243.

Доповнити ДНАОП 0.00-1.32-01 “Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок”.

Додаток Г вилучити.