ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА

Лист

від 11.09.2007 р. N 6760

Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва розглянув Ваш запит від 28.08.2007 щодо надання роз'яснень з питань ліцензування господарської діяльності з медичної практики і повідомляє наступне.

Закон України від 01.06.2000 N 1775-III "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" (далі - Закон) визначає види господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, порядок їх ліцензування, встановлює державний контроль у сфері ліцензування, відповідальність суб'єктів господарювання та органів ліцензування за порушення законодавства у сфері ліцензування.

Відповідно до пункту 26 статті 9 Закону ліцензуванню підлягає провадження господарської діяльності з медичної практики.

Статтею 1 Закону визначено, зокрема:

ліцензіат - суб'єкт господарювання, який одержав ліцензію на провадження певного виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню;

ліцензія - документ державного зразка, який засвідчує право ліцензіата на провадження зазначеного в ньому виду господарської діяльності протягом визначеного строку за умови виконання ліцензійних умов;

ліцензійні умови - установлений з урахуванням вимог законів вичерпний перелік організаційних, кваліфікаційних та інших спеціальних вимог, обов'язкових для виконання при провадженні видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню;

господарська діяльність - будь-яка діяльність, у тому числі підприємницька, юридичних осіб, а також фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, пов'язана з виробництвом (виготовленням) продукції, торгівлею, наданням послуг, виконанням робіт;

суб'єкт господарювання - зареєстрована в установленому законодавством порядку юридична особа незалежно від її організаційно-правової форми та форми власності, яка провадить господарську діяльність, крім органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також фізична особа - суб'єкт підприємницької діяльності.

Згідно вимог статті 14 Закону ліцензіат не може передавати ліцензію або її копію іншій юридичній або фізичній особі для провадження господарської діяльності.

Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з медичної практики затверджено спільним наказом Держкомпідприємництва та МОЗУ від 16.02.2001 N 38/63, зареєстрованим Міністерством юстиції України 02.03.2001 за N 189/5380.

Відповідно до пункту 1.2 Ліцензійних умов, ліцензія на здійснення медичної практики - документ державного зразка, який засвідчує право ліцензіата на провадження зазначеного