Нормативний документ про охорону праці

Міністерства зв'язку України

УЗГОДЖЕНО

Генеральний директор

УОЕЗ "Укртелеком"

Г.Г.Бутенко

14.12.1996 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом Мінзв'язку України

від 15.01.97 № 5

В Д О П 5.2.00.5.06-97

ТИПОВА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ

ДЛЯ КАБЕЛЬНИКА - СПАЮВАЛЬНИКА

МІЖМІСЬКОГО ЗВ’ЯЗКУ

Київ

1. Загальні положення

1.1. Типова інструкція з охорони праці для кабельника-спаювальника міжміського зв’язку встановлює вимоги безпеки, яких необхідно дотримуватись при проведенні спаювальних робіт на кабельних лініях зв’язку.

1.2. Типова інструкція є обв’язковою для усіх підприємств зв’язку незалежно від організаційно-правової структури, форми власності та видів діяльності. Типова інструкція впроваджується на підприємстві зв’язку наказом власника підприємства.

1.3. Залежно від умов підприємства на підставі типової інструкції підприємство зв’язку може розроблювати відповідну інструкцію, якій надається чинності наказом власника підприємства. Інструкція повинна додатково містити вимоги безпеки, яких необхідно дотримуватися на підприємстві при проведенні спаювальних робіт на кабельних лініях зв’язку.

Вимоги такої інструкції не можуть протирічити вимогам типової інструкції. Відповідальність за це несе власник підприємства.

1.4. Типова (або розроблена на підприємстві) інструкція надається під розпис всім, хто проводить спаювальні роботи на кабельних лініях зв’язку. Працівник повинен постійно мати інструкцію у себе при проведенні спаювальних робіт на кабельних лініях зв’язку.

1.5. За порушення вимог типової (або розробленої на підприємстві) інструкції провинні несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.

1.6. Відповідальними за додержання кабельниками-спаювальниками правил безпеки при проведені спаювальних робіт є керівники підрозділів підприємств зв’язку (цеху, кабельної дільниці), до яких входять ці кабельники-спаювальники.

1.7. Спаювальні роботи повинні виконувати тільки ті працівники, яким ці роботи доручені безпосереднім керівником, та проводити їх справним інструментом, використовуючи його тільки за прямим призначенням.

1.8. Керівники робіт зобов’язані особисто бути присутніми та забезпечувати виконання правил безпеки при спаювальних роботах на дільницях з підвищеною небезпекою:

- у зоні впливу і на лініях, які зазнають впливу ліній електропередачі;

- у кабельному колодязі і приміщенні вводу кабелів;

- в електроустановках зі зняттям напруги, без зняття напруги, на струмопровідних частинах і поблизу них.

Ці роботи виконувати тільки за наряд-допуском.

2. Обов’язкові вимоги до кабельників-спаювальників

2.1. До проведення спаювальних робіт на міжміських кабельних лініях зв’язку допускаються працівники не молодші 18 років, які пройшли навчання безпечним методам праці, перевірку знань правил безпеки з позитивним результатом і записом в посвідченні про перевірку знань про допуск до спаювальних робіт та набули практичний досвід роботи.

2.2. Працівники повинні знати:

- заходи надання першої допомоги потерпілим;

- типову (або розроблену на підприємстві) інструкцію з охорони праці для кабельника-спаювальника міжміського зв’язку.

2.3. Працівники, які допущені до виконання спаювальних робіт, повинні проходити попередній та періодичні медичні огляди згідно переліку професій в терміни, встановлені Мінздравом України за узгодженням з комітетом Держнаглядохоронпраці України. Напередодні робіт працівники повинні пройти медогляд у медичному закладі підприємства.

2.4. Спаювальні роботи на міжміських кабельних лініях зв’язку повинні виконуватись не менше як двома кабельниками-спаювальниками.

2.5. До спаювальних робіт з використанням газового пальника допускаються працівники, які пройшли курс технічного навчання та перевірку знань правил техніки безпеки згідно з “Правилами безпеки в газовому господарстві”.

2.6. До монтажно-спаювальних робіт на кабелях, по яких подається дистанційне живлення, допускаються працівники, які знають вимоги безпеки при монтажних роботах та мають кваліфікаційну групу з електробезпеки не нижче ІІІ.

2.7. Спаювальні роботи на кабельних лініях зв’язку, які зазнають впливу електрифікованих залізниць змінного струму, повинні виконуватись не менше ніж двома працівниками, один з яких повинен мати кваліфікаційну групу з електробезпеки не нижче ІV.

3. Вимоги безпеки перед початком робіт

3.1. Перед початком робіт керівник робіт з підвищеною небезпекою повинен провести з працівниками цільовий інструктаж з безпечного виконання робіт.

3.2. Перед монтажем кабелю необхідно:

- забезпечити безпечний підхід до робочого місця;

- вирівняти робоче місце кабельника-спаювальника;

- над місцем монтажу (котлованом, колодязем) встановити спеціальну палатку. Вхід в палатку повинен бути уздовж траси лінії з боку, протилежного напрямку вітру. Кінці палатки по всьому периметру (крім входу) притиснути до поверхні грунту. Інструмент для спаювання кабелю та монтажні деталі розташувати усередині палатки (колодязя) на підстилці (клейонці тощо). В зимових умовах для створення нормальної робочої температури (не нижче +150С) можна користуватися газовим пальником або паяльною лампою;

- підготувати (крім робочого інструменту) захисні окуляри, діелектричні рукавички, діелектричні калоші, килимки діелектричні, переносні заземлення, запобіжний пояс, респіратор, аптечку першої допомоги, огороджувальні знаки, вогнегасник;

- огородити колодязі та котловани, в яких виконуються спаювання кабелів. По обидва боки колодязів, в яких проводяться роботи, встановлювати огорожі - бар’єри. Якщо колодязь знаходиться на проїжджій частині дороги, то огорожі встановлювати назустріч руху транспорту на відстані не менше 2 м від люку колодязя. Крім того, на відстані 10 м від огорожі назустріч руху транспорту встановити попереджувальні знаки. При недостатній видимості додатково встановити світлові сигнали.

3.3. До початку робіт в колодязі кабельної каналізації необхідно:

- за допомогою газоіндикатора перевірити присутність вибухонебезпечних та інших шкідливих газів, при необхідності провентилювати колодязь вентилятором;

- у разі наявності води, снігу видалити їх та просушити колодязь;

- встановити драбину;

- обладнати освітлення (вибухозахисною переносною електричною лампою напругою не вище 12 В).

У колодязі, в якому повинні проводитися роботи, на час вентилювання відкрити не менше ніж по одному каналу з кожного боку. В суміжних колодязях відкрити ті ж самі канали, але тільки в напрямку колодязя, в якому повинні проводитися роботи. Люки суміжних колодязів повинні бути відкритими протягом усього часу проведення робіт.

Вентилятори повинні забезпечувати повний обмін повітря у відкритому колодязі протягом 10-15 хвилин. Кінець шлангу вентилятора, який опускається в колодязь, не повинен доходити до дна колодязя на 0,2-0,25 м.

3.4. При виконанні монтажних робіт на схилах та під уступами котловани прикрити козирками. При цьому встановлення палаток над котлованами не дозволяється.

3.5. Перед початком робіт необхідно перевірити відсутність напруги на кабелі та розрядити його.

3.6. Для запобігання простудних захворювань при роботах, які виконуються в котлованах або колодязях, необхідно користуватися повстяними, суконними підстилками і складними стільцями.

4. Вимоги безпеки при виконанні робіт

4.1. Вимоги безпеки при роботі з паяльною лампою.

4.1.1. Перед розпалюванням паяльної лампи перевірити її справність.

4.1.2. Розпалювати паяльну лампу треба на поверхнi землі на відстані не ближче 2 м від колодязя (котловану).

4.1.3. Опускати запалену лампу в котлован (колодязь) чи подавати на гору належить у відрі.

4.1.4. Відро з запаленою паяльною лампою необхідно ставити на землю або рівну міцну основу.

4.1.5. При використаннi паяльної лампи дотримуватися таких вимог:

- заливати лампу пальним потрібно не більш нiж на 3/4 ємності резервуару;

- закручувати наливну пробку повністю;

- полум’я гасити запірним вентилем;

- при виявленнi несправностей (пiдтiкання пального, просочування газу крізь різьбу пальника, деформація резервуара i т. ін.) негайно припинити роботу з лампою.

4.1.6. При роботі з відкритим полум’ям ємності з легкозаймистою рідиною (бензин, ацетон) повинні знаходитись зовні колодязя (котловану).

4.2. Вимоги безпеки при роботі з газовим пальником.

4.2.1. Для монтажних робіт з використанням газу повиннi використовуватись справнi газовi пальники, якi забезпечують рівне горіння синiм полум'ям без червоних чи жовтих вiдтiнкiв та повне згорання пального без перебоїв та кiптяви.

4.2.2. При приєднаннi чи вiд'єднаннi шланга вiд газового балона вентилi на шланзi i пальнику повиннi бути закритими. З'єднання шланга з балоном мiсткiстю в один лiтр повинно здiйснюватися накручуванням балона на шланг. Балон слiд тримати клапанною втулкою догори, обертаючи його за дно. Місця з'єднання повиннi бути ущiльненi гумовими шайбами, що перешкоджають витоку газу.

4.2.3. З'єднання пальника з балонами більшої мiсткостi повинне здiйснюватися через редуктор, який регулює тиск газу. Тиск газу, що подається в пальник, не повинен перевищувати 16 кг/см2. Шланг з’єднується з балоном та редуктором за допомогою хомутів.

4.2.4. Балони з пропаном чи газовою сумішшю пропан-бутану повиннi розташовуватись на поверхнi грунту на вiдстанi 0,5-1 м вiд горловини колодязя так, щоб на них не попадали сонячнi променi.

4.2.5. Під час вiдбору газу балони повинні:

- знаходитись тiльки в вертикальному положеннi;

- бути закріпленi огородженням від можливого падіння.

4.2.6. Щiльнiсть мiсць з'єднання шланга з балоном та газовим пальником перевiряти за допомогою мильної води.

4.2.7. Після закiнчення робіт слiд спочатку закрити вентиль, який знаходиться на балоні. Вентиль на пальнику закривати тiльки пiсля припинення горіння пальника. Пiсля вiд'єднання балона від шланга на балон накручувати ковпак.

4.2.8. Балони з газом повиннi знаходитись в спеціально обладнаних для зберiгання мiсцях, недоступних для сторонніх людей.

4.3. Вимоги безпеки при спаюванні кабелів у свинцевiй оболонцi.

4.3.1. Прошпарочну масу розiгрiвати у металевому чайнику з кришкою або вiдрi з носиком та кришкою. Розiгрiвання маси проводити на поверхнi землi не ближче 2 м вiд люка колодязя або котлована. При розiгрiванні прошпарочної маси користуватися брезентовими рукавицями та захисними окулярами.

4.3.2. Перемiшувати прошпарочну масу тiльки металевою ложкою.

4.3.3. Температуру прошпарочної маси вимірювати технiчним термометром із шкалою до 2500С. Не дозволяється перегрівання маси вище температури, встановленої для неї правилами виконання робіт чи iнструкцiями на маси.

Якщо прошпарочна маса загорiлася, її необхiдно гасити пiском чи накрити брезентом.

4.3.4. Прошпарку паперових гільз, ниток і т. ін. здійснювати в майстернi.

4.3.5. Запалену паяльну лампу подавати в колодязь в паяльному вiдрi тiльки пiсля ретельної вентиляцiї колодязя. Перед цим необхiдно перевiрити за допомогою газоiндикатора наявнiсть чи вiдсутнiсть вибухового газу.

4.3.6. Чайник з гарячою прошпарочною масою необхiдно опускати в колодязь у вiдрi. Можна брати чайник тiльки пiсля того, як вiдро буде спущено на дно колодязя.

4.3.7. При прошпарцi кiнцiв кабелю пiд ними встановлювати коритця для збирання прошпарочної маси. Коритця встановлювати на спецiальних пiдставках пiд кiнцями кабелю чи пiдв'язувати до них дротяними хомутами.

4.3.8. При прошпарцi кiнцiв кабелю, а також при монтажi свинцевої муфти повинен безперервно працювати вентилятор. Усi вiльнi канали повиннi бути закриті пробками, а канали з кабелем заткнутi смоляними клоччями та замазанi технiчною замазкою. Після закiнчення робіт в колодязях перевiрити, чи всi канали надiйно заткнутi.

4.3.9. Заливочну масу розiгрiвати, виконуючи правила безпеки, викладенi в п.п. 4.3.1-4.3.3.

Якщо розігрiвається маса для заливки кiлькох великих муфт чи пупiновських ящикiв, використовувати спецiальнi пересувнi котли з подвiйними стінками.

4.3.10. Щоб запобiгти розбризкуванню гарячої заливочної маси, корпуси пупiновських ящикiв, чавунних муфт i т.iн., які підлягають заливанню, а також коритця для збору заливочної маси заздалегiдь висушити.

4.4. Вимоги безпеки при спаюванні кабелів у пластмасовій оболонці.

4.4.1. При зварюванні пластмасових оболонок кабелю виділяються шкідливі гази, відсос яких необхiдно забезпечити безпосередньо у мiсцi зварювання за допомогою вентилятора чи електропилососа.

4.4.2. Вентилятор (пилосос) для вiдсосу шкiдливих газів вмикати до початку зварювання i вимикати не ранiш ніж через 5 хвилин пiсля закiнчення зварювання.

4.4.3. Пiд час зварювання кабелів у пластмасовiй оболонцi через кожнi 30 хвилин робити перерву для вентиляції колодязя у продовж 15-20 хвилин.

4.4.4. При неможливостi забезпечити потрiбний обмiн повiтря працівники повиннi виконувати зварювання пластмасових оболонок у шланговому протигазі з подаванням по шлангу чистого повiтря.

4.4.5. При зварюванні пластмасових оболонок кабелю зварювальним пістолетом його елетроживлення здійснювати від електромережі напругою 42 В.

4.4.6. Приєднання електрозварювального пiстолета до понижувального трансформатора повинно здiйснюватись шланговим проводом iз штепсельною вилкою. Корпус трансформатора i один iз виводiв вторинної обмотки заземлити. Понижувальний трансформатор повинен знаходитись зовнi кабельного колодязя (котловану).

4.4.7. Для охолодження пiстолет вимикати через кожну годину безперервної роботи; при цьому спочатку вiдключити електроживлення, а потiм подачу стисненого повiтря.

4.4.8. Для подачi повiтря в пiстолет використовують компресори, пилососи або балони iз стисненим повiтрям.