ВДОП 5.2.30-5.13-97. Типова інструкція з охорони праці для працівника, що підрізає крони дерев


Нормативний документ з охорони праці

Державного комітету зв'язку України

УЗГОДЖЕНО

УОЕ "УКРТЕЛЕКОМ"

лист від 19.09.97

вих. № 27-6-100

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Держкомітету зв'язку

України

від 04.11.97 N13

ВДОП 5.2.30-5.13 - 97

ТИПОВА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ

ДЛЯ ПРАЦІВНИКА, ЩО ПІДРІЗАЄ КРОНИ ДЕРЕВ

Київ

1. Загальні положення

1.1. Типова інструкція з охорони праці для працівника, що підрізає крони дерев, встановлює вимоги безпеки, яких необхідно дотримуватись працівникам, що виконують підрізання крон дерев, вирубування кущів і окремих дерев, які ростуть уздовж повітряних ліній зв’язку та проводового мовлення для встановлення необхідних габаритів між проводами та кронами дерев.

1.2. Типова інструкція є обов’язковою для усіх підприємств Державного комітету зв’язку України (надалі - підприємства) незалежно від їх організаційно-правової структури, форми власності та видів діяльності. Типова інструкція впроваджується на підприємстві наказом власника підприємства.

1.3. Залежно від виробничих умов підприємства на підставі типової інструкції підприємство може розроблювати відповідну інструкцію, чинність якій надається наказом власника підприємства. Інструкція повинна додатково містити вимоги безпеки, яких необхідно дотримуватися на підприємстві при підрізанні крон дерев.

Вимоги такої інструкції не можуть протирічити вимогам типової інструкції. Відповідальність за це несе власник підприємства.

1.4. Типова (або розроблена на підприємстві) інструкція видається під розпис всім, хто проводить роботи по підрізанню крон дерев. Працівник повинен постійно мати інструкцію у себе або на робочому місці.

1.5. За порушення вимог типової (або розробленої на підприємстві) інструкції винні несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.

1.6. Відповідальними за додержання працівниками правил безпеки при проведенні робіт по підрізанню крон дерев є керівники підрозділів підприємств , до яких входять ці працівники.

1.7. Керівники робіт зобов’язані особисто бути присутніми та забезпечувати виконання правил безпеки при підрізанні крон дерев на ділянках з підвищеною небезпекою, тобто в тому разі, коли гілки дерев торкаються проводів або лежать на них:

- на повітряних лініях проводового мовлення I класу;

- на повітряних лініях зв’язку, які мають ланцюги дистанційного живлення.

Ці роботи виконуються тільки за нарядом-допуском.

1.8. Роботи по підрізанню дерев треба починати після узгодження з місцевими органами влади та після попередження населення про проведення робіт.

2. Обов’язкові вимоги до працівника, який виконує підрізання крон дерев

2.1. До підрізання крон дерев допускаються працівники не молодші 18 років, які пройшли навчання безпечним методам праці, перевірку знань з питань охорони праці з позитивним результатом та мають відповідне посвідчення.

2.2. Працівники, допущені до робіт по підрізанню крон дерев, повинні проходити попередній та періодичні медичні огляди згідно з переліком професій в терміни, встановлені Міністерством охорони здоров’я України за узгодженням з Комітетом Держнаглядохоронпраці України.

2.3. Працівник повинен знати:

- типову (або розроблену на підприємстві) інструкцію з охорони праці по підрізанню крон дерев;

- заходи надання першої допомоги потерпілим.

2.4. Працівник зобов’язаний:

- виконувати тільки ту роботу, яка доручена безпосереднім керівником, та проводити її справним інструментом, використовуючи його тільки за прямим призначенням;

- не виконувати розпоряджень, що суперечать правилам безпеки. Одержавши таке розпорядження, звернути увагу керівника , що надав його, на суперечність розпорядження правилам безпеки;

- не допускати присутність сторонніх осіб на робочому місці;

- надавати першу допомогу потерпілим та вживати заходів щодо усунення порушень правил безпеки. Негайно повідомити безпосереднього керівника про порушення правил безпеки та нещасні випадки.

2.5. Роботи по підрізанню крон дерев повинні виконуватися не менше як двома працівниками.

2.6. Під час проведення робіт по підрізанню крон дерев працівник зобов’язаний бути у головному уборі-касці та захисних окулярах.

2.7. Під час перевезення (перенесення) інструмента на його ріжучі частини необхідно одягати чохли, або використовувати спеціальний ящик з гніздами для інструмента.

2.8. Зрізані сучки та гілки необхідно складати біля краю траси, а потім прибирати.

3. Вимоги безпеки перед початком робіт

3.1. Перед початком робіт керівник робіт повинен провести з працівниками цільовий інструктаж з безпечного виконання робіт по підрізанню крон дерев, вирубуванню кущів та окремих дерев.

3.2. Зняти напругу з проводів на ділянках з підвищеною небезпекою ( див.п. 1.7).

3.3. За допомогою вимірювальних пристроїв впевнитися у тому, що напруга з ланцюгів дистанційного живлення та ліній проводового мовлення I класу дійсно знята.

3.4. Проводи ліній зв’язку, які зазнають впливу ліній електропередачі, а також ліній проводового мовлення I класу, необхідно заземлити.

3.5. В населеній місцевості місце проведення робіт необхідно огородити попереджувальними знаками.

3.6. В разі застосування автовишки при підрізанні крон дерев необхідно перед початком робіт провести її випробування на можливість повного підйому телескопа.

4. Вимоги безпеки при виконанні робіт

4.1. Підрізання крон дерев з землі сучкорізом.

4.1.1. Підрізання крон дерев, гілки яких не торкаються проводів ліній зв’язку і проводового мовлення, необхідно проводити сучкорізом, впевнившись, що зрізані гілки не упадуть на проводи.

4.1.2. Ручка сучкоріза повинна бути дерев’яною, без тріщин, сучків і задирів довжиною не більше 3,5-4 метри. Лезо ножів повинно бути заточене і направлене. На ріжучих кінцях не повинно бути викришених місць і щербин.

Ножі сучкоріза повинні щільно прилягати один до одного. Рух ножів повинен бути повільним, без заїдання. Сучкоріз повинен забезпечувати рівний зріз без зминання і задирання кори.

4.2. Підрізання крон дерев з приставної драбини.

4.2.1. Крони дерев, гілки яких нависають над проводами ліній зв’язку і проводового мовлення або торкаються їх, необхідно підрізати з приставної драбини.

4.2.2. Драбини повинні бути міцними, надійними, перевіреними і мати на тятивах номер, а також повинні бути записаними в спеціальному журналі, у якому відзначаються їх періодичні огляди.

4.2.3. Щаблі дерев’яних драбин повинні бути міцно вставлені у видовбані чи висвердлені отвори у тятивах. Відстань між щаблями не повинна перевищувати 0,4 м. Ширина щабля - 5-7 см. Тятиви дерев’яних драбин повинні бути стягнуті болтами через кожні 2 м, а також під верхнім і нижнім щаблями.

4.2.4. Нижні кінці драбин повинні мати упор у вигляді гострих сталевих наконечників при встановленні на землі або резинові наконечники при встановленні на асфальті.

4.2.5. Верхні кінці тятив дерев’яних драбин повинні бути обладнані металевими півкільцями, на кінцях та всередині яких необхідно приварити гострі шипи.

4.2.6. Загальна довжина приставленої драбини повинна забезпечувати працівнику можливість працювати, стоячи на щаблі, який знаходиться на відстані не менше 1 м від верхнього кінця драбини. Довжина драбини не повинна перевищувати 5 м.

4.2.7. Якщо виникає потреба збільшити довжину драбини, з’єднання тятив окремих драбин необхідно виконувати з двох боків сталевими накладками на болтах чи хомутами. Загальна довжина драбини не повинна перевищувати 5 м.

4.2.8. Приставляти драбину до дерева необхідно з нахилом. Верхній кінець драбини повинен знаходитися на відстані від поверхні землі приблизно 2/3 довжини драбини та бути закріпленим за стовбур дерева. До дерева, яке росте з нахилом, драбину необхідно приставляти з боку, протилежного по відношенню до напрямку нахилу.

4.2.9. Під час роботи на драбині обов’язкове застосування запобіжного пояса. Ланцюг пояса необхідно закріпити за стовбур дерева.

4.2.10. Обрізання гілок під час роботи з драбини необхідно виконувати ножівкою або сучкорізом. Довжина ручки сучкоріза повинна бути від 1,5 до 2,5 м.

4.2.11. Під час роботи працівника на драбині другий працівник повинен знаходитись біля її основи і попереджувати падіння драбини або неправильні дії працюючого, а в разі необхідності надати працюючому допомогу.

4.3. Підрізання крон дерев із застосуванням автовишки.

4.3.1. Під час усіх робіт із застосуванням автовишки бригада повинна складатись не менше ніж з трьох працівників, враховуючи і водія, який повинен мати II кваліфікаційну групу з електробезпеки.

4.3.2. Перед підйомом кошика водій зобов’язаний поставити машину на ручне гальмо, встановити виносні опори, закріпити телескоп замковими кільцями та зняти кріплення з труб телескопа.

4.3.3. Під час роботи кошик не повинен торкатися проводів, металевих конструкцій та залізобетонних опор.

4.3.4. Усі роботи з використанням автовишки працівники повинні проводити, стоячи на дні кошика.

4.3.5. Переїзд автовишки від дерева до дерева дозволяється з піднятим телескопом та з опущеним до нижньої межі кошиком.

4.3.6. Один із працівників бригади повинен стояти внизу на узбіччі дороги або тротуарі та подавати команди водію про підйом чи опускання кошика, а також слідкувати, щоб біля вишки не було сторонніх осіб. За необхідності місце проведення робіт огороджувати попереджувальними знаками.

4.3.7. Для піднімання та опускання інструмента з кошика автовишки чи драбини використовувати мотузку.

4.3.8.Гілку значної ваги необхідно опускати за допомогою мотузки з блоком.

4.4. Вирубування кущів та окремих дерев.

4.4.1. Кущі і молоді пагони, які ростуть уздовж ліній зв’язку та проводового мовлення, вирубувати сокирою.

4.4.2. Сокира повинна бути заточена. Лезо сокири не повинно мати щербин, сколів і викришених місць. Держак сокири повинен бути гарно насаджений, розклинений зайорженим клином і не мати тріщин і задирів.

4.4.3. Кущі вирубувати у брезентових рукавицях.

4.4.4. За необхідності окремі дерева дозволяється спилювати ручною або механічною пилкою. До початку роботи необхідно вирубати навколо дерева, що спилюють, підлісок, який буде заважати швидкому відходу від дерева, а взимку відкопати сніг та розчистити доріжку довжиною 4-5 м під кутом 45?? у напрямку, протилежному напрямку падіння дерева.

4.4.5. В разі можливого обриву проводів падаючим деревом, дерево, що спилюють, закріпити відтяжками з дроту або мотузки з боку, протилежного проводам.

4.4.6. До початку спилювання дерево необхідно закріпити мотузками чи баграми, підрубати на одну чверть чи третину його товщини з того боку, в який воно повинно бути повалено.

4.4.7. Пиляти дерево необхідно з боку, протилежного підрубці.

4.4.8. Під час спилювання дерева необхідно направляти його падіння мотузками чи баграми.

4.4.9. На початку падіння спиляного дерева необхідно негайно відійти на безпечну відстань.

4.4.10.Під час спилювання дерев поблизу доріг і пішохідних доріжок поставити пост, який би попереджав про небезпеку.

4.4.11. До початку роботи механічною пилкою до дерева повинен бути підведений упорний сектор, а потім ланцюг пилки, інакше можливі небезпечні удари пилки по дереву.

4.4.12. Звільнення механічної пилки з пропилу повинно здійснюватися повільно, без ривка, для запобігання збігу та обриву ланцюга пилки.

4.4.13. Під час раптового обриву ланцюга пилки негайно вимкнути двигун.

4.4.14. Під час перерви у роботі з’єднувальну муфту пилки необхідно виключати.

5. Дії персоналу, які забороняються під час підрізання крон дерев, вирубування кущів і окремих дерев

5.1. Під час підрізання крон дерев, вирубування кущів і окремих дерев забороняється:

- виконувати підрізання гілок дерев, а також вирубування дерев під час вітру силою 6 балів (9,9 м/с) і більше, а в гірських місцевостях - 5 балів (7,5 м/с) і більше, під час злив, гроз, сильних снігопадів і видимості менше 50 м.;

- застосовувати під час роботи з сучкорізом замість мотузки металевий трос;

- застосовувати драбини з щаблями, які набиті цвяхами;

- застосовувати драбини із строком чергового випробування, що пройшов;

- з’єднувати більше двох драбин;

- зв’язувати дві драбини мотузками;

- працюючи на драбині, користуватися сокирою і електроінструментом;

- працювати удвох на одній драбині;

- під час роботи на драбині торкатися проводів ліній зв’язку або проводового мовлення;

- після закінчення роботи залишати підпиляні і завислі крони і гілки дерев;

- під час роботи в межах міста (населеного пункта) ставити драбину з боку проїжджої частини дороги;

- під час роботи автовишки піднімати кошик до граничної межі;

- під час роботи автовишки ставати на борт або проміжні кільця кошика;

- знаходитися в кошику автовишки під час її переїзду від дерева до дерева;

- кидати інструмент на землю та підкидати його до працюючого у кошику;

- залазити на підпиляні і підрублені дерева;

- під час роботи з механічною пилкою торкатися її рухомих частин до повної зупинки двигуна;

- знімати і одягати ланцюг механічної пилки, якщо включена з’єднувальна муфта.

6. Дії в аварійних ситуаціях та при нещасних випадках

6.1. Під час підрізання крон дерев, вирубування кущів і окремих дерев можливі такі аварійні ситуації та нещасні випадки:

- ураження працівника електричним струмом;

- падіння з драбини;

- ушиби, переломи;

- поранення працівника сучкорізом, сокирою, пилкою;

- поранення працівника падаючою гілкою, тощо.

6.2. Кожний працівник, який першим виявив загрозу виникнення аварійної ситуації, повинен негайно припинити роботу і подати команду “Стоп !”.

6.3.Команду “Стоп !”, подану будь-яким працівником, повинні негайно виконати усі працівники, які почули її.