10.1.9. У приміщеннях, де встановлені сповіщувачі пожежні полум'я, з метою запобігання хибних спрацьовувань, забороняється використовувати обладнання, яке може утворювати інфрачервоне випромінювання.

10.1.10. Утилізація радіоізотопних пожежних сповіщувачів, термін служби яких закінчився, проводиться згідно з інструкцією заводів-виробників.

10.2. Прилади приймально-контрольні пожежні

10.2.1. На об'єктах у приміщеннях, де розміщені прилади приймально-контрольні пожежні (далі - ППКП), має бути забезпечено постійне перебування чергового (оперативного) персоналу. В окремих випадках допускається експлуатація приймально-контрольних приладів у приміщеннях без перебування персоналу під час забезпечення передачі сповіщень про пожежу та несправності на пункти зв'язку пожежних частин.

10.2.2. Кожного дня перед початком роботи оперативний (черговий) персонал повинен контролювати положення вимикачів, перемикачів, тумблерів, а також справність світлових індикаторів, наявність пломб на ППКП.

10.2.3. Щомісячно обслуговуючий персонал повинен перевіряти:

- справність плавких запобіжників;

- номінальні значення напруги в електричних мережах основного і резервного джерел живлення, а також у шлейфах сигналізації;

- автоматичне вмикання резервного живлення ППКП у разі зникнення основного;

- працездатність ППКП у режимах "Пожежа" та "Несправність" шляхом імітації спрацьовування сповіщувачів та порушень шлейфів сигналізації. При цьому необхідно контролювати спрацьовування виносних світлових та звукових індикаторів. Під час проведення вказаних перевірок необхідно вживати заходів, що виключають можливість хибного спрацювання установок пожежогасіння, а також надходження сигналів про пожежу на пульти систем централізованого спостереження за протипожежним станом об'єктів.

Примітка. Під час перевірки адресних ППКП необхідно контролювати відповідність номера сповіщувача, від якого надійшов сигнал про пожежу, номеру сповіщувача, спрацьовування якого імітувалось.

10.2.4. Щорічно обслуговуючий персонал повинен перевіряти:

- надійність з'єднання всіх доступних випадковому доторканню металевих неструмопровідних частин ППКП з його зажимом "заземлення", а також вимірювати значення опору між вказаними частинами та зажимом "заземлення" на відповідність вимогам технічних умов на даний прилад;

- надходження сигналів "Пожежа" та "Несправність" на пульти систем централізованого спостереження за протипожежним станом об'єктів. Про проведення вказаних перевірок необхідно повідомляти службу Державної пожежної охорони з метою запобігання хибним виїздам її підрозділів.

10.2.5. Один раз на три роки обслуговуючий персонал повинен вимірювати значення електричного опору ізоляції між електрично не з'єднаними струмопровідними частинами ППКП, а також між ними і його корпусом на відповідність вимогам технічних умов на цей прилад.

10.2.6. Інформаційна ємність ППКП повинна бути достатньою для забезпечення контролю необхідної кількості приміщень і мати запас резервних працездатних шлейфів не менше 10 %.

10.2.7. Корпус ППКП має бути надійно заземлений згідно з вимогами Правил улаштування електроустановок (ПУЕ).

10.2.8. Клемні колодки ППКП, що не мають захисних пристроїв, повинні бути закриті захисними кришками та опломбовані.

10.2.9. Місця підключення ППКП до абонентської телефонної мережі мають бути обмежені для доступу сторонніх осіб.

10.2.10. Приміщення, в якому встановлюють ППКП, має бути сухим і добре вентильованим, з достатнім природним та штучним освітленням. Приміщення, в якому встановлюють ППКП, має бути обладнано, крім робочого освітлення, аварійним, яке забезпечить освітленість на робочих поверхнях не менше 10 % від відповідних норм робочого освітлення.

10.3. Лінійна частина (електропроводки)

10.3.1. Траси лінійної частини засобів пожежної сигналізації не повинні бути заставлені меблями, ящиками та іншими предметами і бути легкодоступні для огляду.

10.3.2. Прокладені кабелі і дроти не повинні мати вм'ятин, перекручень, пошкоджень або оголених ділянок ізоляції.

10.3.3. Оперативний (черговий) персонал повинен щоденно візуально контролювати цілісність труб, що захищають електропроводки пожежної сигналізації, у місцях перехрещення із силовими електричними мережами, а також у місцях прокладання крізь стіни, перегородки тощо.

11. Автоматичні установки пожежогасіння

11.1. Установки водяного і пінного пожежогасіння

11.1.1. Зрошувачі

11.1.1.1. Температура плавлення легкоплавкого замка зрошувачів повинна відповідати значенню, що вказане в проектній документації, та не суперечити чинним будівельним нормам і правилам, що встановлюють вимоги до проектування установок пожежної автоматики.

11.1.1.2. У місцях, де є небезпека механічного пошкодження, зрошувачі мають бути захищені надійним огороджуванням, яке не повинно впливати на їх працездатність та ефективність зрошування.

11.1.1.3. Зрошувачі повинні постійно утримуватися в чистоті.

На період проведення в захищуваних приміщеннях ремонтних робіт зрошувачі мають бути захищені від попадання на них штукатурки, фарби і побілки. Після закінчення ремонтних робіт захисні пристрої необхідно зняти.

11.1.1.4. Кожного дня оперативний (черговий) персонал повинен проводити зовнішній огляд зрошувачів для перевірки на відсутність бруду, пилу, фарби, механічних пошкоджень та дотримання мінімальних відстаней від зрошувачів до матеріалів, що складуються, які мають становити не менше 0,9 м.

11.1.1.5. Один раз на три місяці оперативний (черговий) персонал повинен:

- очищати поверхні зрошувачів від бруду, пилу, корозії. При цьому необхідно, у першу чергу, звертати увагу на чистоту отворів;

- перевіряти надійність закріплення дифузора пінного зрошувача та відсутність підтікань у місці з'єднання штуцера з трубопроводом.

11.1.1.6. Забороняється:

- установлювати замість зрошувачів, що спрацювали, пробки або несправні зрошувачі;

- установлювати в одному захищуваному приміщенні зрошувачі з різною температурою плавлення замків;

- складувати матеріали на відстані менше 0,9 м від зрошувачів.

11.1.1.7. Запас зрошувачів на підприємстві має бути не менше 10 % від числа зрошувачів, що змонтовані на розподільних трубопроводах установки пожежогасіння.

11.1.2. Трубопроводи

11.1.2.1. У разі наявності агресивного середовища у захищуваних приміщеннях трубопроводи мають бути пофарбовані стійкою кислототривкою фарбою.

Примітка. Фарбування трубопроводів установок пожежогасіння у клубах, театрах, музеях та інших об'єктах може відповідати інтер'єру приміщень.

11.1.2.2. Кожного дня оперативний (черговий) персонал повинен проводити зовнішній огляд трубопроводів. При цьому необхідно, у першу чергу, звертати увагу на відсутність підтікань.

11.1.2.3. Один раз на три роки обслуговуючий персонал повинен промивати трубопроводи та проводити їх гідравлічні і пневматичні випробування.

11.1.2.4. Забороняється:

- використання трубопроводів установок пожежогасіння для підвішування або закріплення будь-якого обладнання;

- підключення виробничого обладнання і санітарних приладів до живильних трубопроводів;

- установлення запірної арматури і фланцевих з'єднань на живильних та розподільних трубопроводах;

- використання внутрішніх пожежних кранів, що встановлені на спринклерній мережі, для іншої мети, крім гасіння пожеж.

11.1.3. Вузли керування

11.1.3.1. На кожному вузлі керування має бути вивішена табличка із зазначенням найменувань захищуваних приміщень, типу і кількості зрошувачів у секції установки пожежогасіння та її функціональна схема.

Ширина проходів до вузлів керування має бути не менш 0,8 м.

11.1.3.2. Кожного дня оперативний (черговий) персонал повинен проводити:

- зовнішній огляд вузлів керування для перевірки на відсутність бруду, пилу та механічних пошкоджень;

- контроль тиску за манометрами над/під клапанами;

- контроль наявності пломб на приладах та обладнанні;

- контроль доступу до вузлів керування і кранів ручного пуску.

11.1.3.3. Один раз на три місяці оперативний (черговий) персонал повинен очищати поверхні вузлів керування від бруду, пилу, корозії. За потребою пошкоджені місця слід пофарбувати.

11.1.3.4. Приміщення, де розміщено вузол керування, повинно мати аварійне освітлення і бути постійно замкнене. Ключі від цього приміщення повинні знаходитися в обслуговуючого і оперативного (чергового) персоналу.

11.1.4. Водоживильники

11.1.4.1. У резервуарах для зберігання запасу води, що призначена для пожежогасіння, мають бути пристрої, які призначені для запобігання витрачанню води з іншою метою.

11.1.4.2. На підприємствах для установок пінного пожежогасіння має бути двократний запас піноутворювача.

11.1.4.3. Кожного дня оперативний (черговий) персонал повинен:

- проводити зовнішній огляд баків, у яких зберігається вогнегасна речовина, та насосів для перевірки на відсутність бруду, пилу, корозії та механічних пошкоджень;

- перевіряти за допомогою контрольно-вимірювальних приладів рівень вогнегасної речовини в баках і відсутність підтікань у місці з'єднання трубопроводів з баками та насосами.

11.1.4.4. Один раз на три місяці обслуговуючий персонал повинен перевіряти:

- та очищати поверхні баків та насосів, за потребою пошкоджені місця слід пофарбувати;

- працездатність насосів у місцевому та дистанційному режимах, а також автоматичне вмикання резервного насоса за несправності робочого (несправність робочого насоса імітується шляхом вимкнення електричного живлення або за допомогою приладу, що вимірює тиск на вихідному трубопроводі насоса);

- працездатність датчиків рівня;

- якість піноутворювача;

- заповнення насосів та всмоктувальних трубопроводів водою;

- надійність заземлення насосів;

- сальники насосів та здійснювати змазування підшипників насосів.

11.1.4.5. Один раз на рік обслуговуючий персонал повинен змінювати воду в установці та промивати баки і трубопроводи.

11.1.4.6. Приміщення, де розміщені автоматичні водоживильники та насосні станції, мають бути ізольовані і замкнені на замок. Ключі від цих приміщень повинні бути в обслуговуючого і оперативного (чергового) персоналу.

11.1.4.7. У приміщенні насосної станції мають бути схеми обв'язки насосної станції і принципова схема установки пожежогасіння.

11.2. Установки газового пожежогасіння

11.2.1. Насадки та зрошувачі збуджувальних систем

Насадки та зрошувачі збуджувальних систем мають відповідати вимогам, що викладені у пунктах 11.1.1.2 - 11.1.1.7 цих Правил.

11.2.2. Трубопроводи

Вимоги до технічного утримування трубопроводів аналогічні вимогам, що викладені у пунктах 11.1.2.1 - 11.1.2.4 цих Правил.

11.2.3. Станції

11.2.3.1. Кожного дня оперативний (черговий) персонал повинен проводити зовнішній огляд балонів, у яких зберігається вогнегасна речовина, та запірних клапанів для перевірки на відсутність бруду, пилу та механічних пошкоджень, а також перевіряти:

- відсутність витоку вогнегасної речовини з балонів;

- за допомогою штатних манометрів тиск у пускових балонах та балонах з вогнегасною речовиною;

- цілісність пломб на головках пускових балонів;

- надійність з'єднання балонів з трубопроводами.

11.2.3.2. Один раз на три місяці оперативний (черговий) персонал повинен перевіряти:

- та очищати поверхні всіх вузлів установки від бруду, пилу, корозії, за необхідності пошкоджені місця слід пофарбувати;

- дату огляду балонів органами державного нагляду за охороною праці;

- кількість вогнегасної речовини в балонах за допомогою пристрою, що вимірює рівень (за відсутності такого пристрою кількість (маса) вогнегасної речовини визначається обслуговуючим персоналом шляхом зважування балонів).

11.2.3.3. Балони установок пожежогасіння, маса вогнегасної речовини або тиск середовища в яких знизились відносно значень, установлених експлуатаційною документацією на 10% і більше, підлягають дозарядженню (перезарядженню).

Станція установки пожежогасіння має бути забезпечена 100%-ним резервом вогнегасної речовини.

11.2.3.4. У приміщенні станції мають бути у спеціально обладнаних шафах комплекти засобів першої медичної допомоги, а також засобів захисту органів дихання.

11.2.3.5. Двері приміщення станції мають бути замкнені на замок, ключі від якого повинні бути в обслуговуючого і оперативного (чергового) персоналу.

11.2.3.6. У приміщенні станції мають бути схеми обв'язки станції і принципова схема установки пожежогасіння.

11.3. Установки порошкового пожежогасіння

11.3.1. Розпилювачі та зрошувачі збуджувальних систем

Розпилювачі та зрошувачі збуджувальних систем мають відповідати вимогам, що викладені у пунктах 11.1.1.2 - 11.1.1.8 цих Правил.

11.3.2. Трубопроводи

Вимоги до технічного утримування трубопроводів аналогічні вимогам, що викладені у пунктах 11.1.2.1 - 11.1.2.4 цих Правил.

11.3.3. Станції

11.3.3.1. Кожного дня оперативний (черговий) персонал повинен проводити зовнішній огляд резервуарів, у яких зберігається вогнегасний порошок, та запірних клапанів для перевірки на відсутність бруду та механічних пошкоджень, а також перевіряти:

- тиск у балонах з робочим газом;

- цілісність пломб на обладнанні;

- надійність з'єднання резервуарів з трубопроводами.

11.3.3.2. Один раз на три місяці оперативний (черговий) персонал повинен перевіряти:

- та очищати поверхні всіх вузлів установки від бруду, корозії, за необхідності пошкоджені місця слід пофарбувати;

- дату огляду балонів органами державного нагляду за охороною праці;

- працездатність пристроїв електричного запуску установок.

11.3.3.3. Балони для робочого газу, маса або тиск газу в яких знизились на 10 % і більше відносно значень, установлених експлуатаційною документацією, підлягають дозарядженню (перезарядженню).