РОЗДІЛ 4.ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ Й ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ З ОХОРОНИ ПРАЦІ

4.1. Загальні вимоги

4.1.1. Проектування механічного обладнання сцен, естрад, постановочного освітлення й звукокінотехнологічного обладнання нових і тих, що реконструюються, будинків культури й клубів повинно виконуватися спеціалізованими проектними організаціями.

4.1.2. Згідно з вимогами "Положення про проведення планово-запобігального ремонту виробничих будинків і споруд" - 1973 Держбуд СРСР будинки культури, клуби, бібліотеки два рази на рік весною й восени підлягають огляду робочою та міжвідомчою комісіями, які формуються районними відділами культури й затверджуються відповідними органами місцевого самоврядування.

4.1.3. Весняний загальний огляд будинків культури, клубів, бібліотек і прилеглої до них території проводиться робочою комісією в складі представників: районного відділу культури (голова комісії), органу Державного нагляду за охороною праці, районної будівельно-монтажної організації (інженера-будівельника), органу Державного пожежного нагляду, органу Державного санітарного нагляду, обласної галузевої профспілкової організації або Ради профспілок та адміністрації об’єкта, що підлягає огляду. Комісія формується відділом культури рай адміністрації (по узгодженню з відповідними організаціями).

При весняному огляді визначаються готовність об’єкта до безпечної експлуатації, а також обсяги робіт по поточному й капітальному ремонтах будинків і споруд, вартість капітального ремонту для включення його в план ремонту на наступний рік.

4.1.4. Осінній загальний огляд будинків проводиться міжвідомчою комісією в складі представників: районної адміністрації (голова комісії), районного відділу культури, органу Державного нагляду за охороною праці, органу Державного пожежного нагляду, органу Державного санітарного нагляду, організації енергопостачання й адміністрації об’єкта, що підлягає огляду. Комісія формується відділом культури рай адміністрації (по узгодженню з відповідними організаціями).

Осінній огляд будинків культури, клубів, бібліотек проводиться перед початком опалювального сезону з метою перевірки готовності їх до безпечної експлуатації в холодний період року.

Примітка: Робоча й міжвідомча комісії мають право залучати до участі в роботі представників інших організацій, а також експертів з окремих спеціальних питань.

4.1.5. Адміністрація будинку культури, клубу, бібліотеки зобов'язана подавати міжвідомчій комісії такі документи:

 • генеральний план об’єкта з визначеними на ньому підземними комунікаціями;
 • паспорти на будинок, споруду, обладнання;
 • акт робочої комісії, яка проводила весняний огляд об’єкта;
 • довідку або акт експертизи про технічний стан будинку і його окремих конструктивних елементів, якщо ї сумнів щодо надійності несучих конструкцій, міжповерхового перекриття, сходів та інше;
 • довідку або акт про технічний стан механічного й електромеханічного обладнання;
 • акт перевірки стану протипожежного обладнання, стаціонарних і первинних засобів пожежогасіння; акт перевірки внутрішніх і зовнішніх мереж водопостачання й каналізації;
 • акт перевірки систем опалювання й вентиляції;
 • акт про заміри опору ізоляції електромережі й контурів захисного заземлення електроустановок та обладнання;
 • дозвіл організації енергопостачання на експлуатацію електроустановок;
 • акт випробування пристроїв підвішування стельових люстр і настінних бра;
 • акт про проведення обробки й просочення вогнезахисними речовинами конструкцій з деревини, а для будинків культури та клубів, крім того, - костюмів, декорацій поточного репертуару й одягу сцени; - дозвіл Державного комітету по нагляду за охороною праці на експлуатацію котельного обладнання, посудин, що працюють під тиском, підйомно-транспортного й іншого обладнання, що підлягає реєстрації в цьому органі;
 • план місць у залі для глядачів (тільки будинки культури, клуби), що погоджений з органами Державного пожежного нагляду;
 • журнали реєстрації інструктажів працівників об’єкта культури з охорони праці й пожежної безпеки за формою наведеною в Типовому положенні про навчання з питань охорони праці, що затверджене Держнаглядохоронпраці;
 • довідку про проведення дезинфекції приміщень і м'яких меблів. Примітка: Експертиза, огляд і перевірка технічного стану будинку та його окремих конструкцій і обладнання, складання актів і довідок проводиться спеціалістами відповідних організацій, які залучаються для цього керівником об’єкта (директором, завідуючим) у період до початку роботи міжвідомчої комісії.

4.1.6. Після перевірки комплектності наданої документації, відповідності й правильності її ведення, міжвідомча комісія здійснює огляд і перевірку будинку (споруди), окремих їх конструкцій, обладнання, при необхідності з випробуванням окремих установок і механізмів, складає акт за формою наведеною в додатку 1, у котрому визначає ступінь готовності його до експлуатації.

На підставі акта міжвідомчої комісії районна адміністрація видає дозвіл на право експлуатації об’єкта (будинку культури, клубу, бібліотеки).

4.2. Обов'язки й відповідальність адміністративного персоналу та працівників служби охорони праці

4.2.1. Відповідно до статті 17 Закону України "Про охорону праці" власник або уповноважений ним орган (директор, завідуючий) зобов'язаний створити в будинку культури, клубі, бібліотеці умови праці, що відповідають вимогам чинного законодавства, правилам, нормам, інструкціям і директивним рішенням з охорони праці.

4.2.2. Безпосередня організація роботи з охорони праці, здійснення контролю за проведенням заходів по створенню безпечних умов праці відповідно Типового положення "Про службу охорони праці" затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України від 3.08.1993 р. N 73 покладається на службу охорони праці.

У сільському клубі, бібліотеці, де немає штатних працівників з технічною освітою, у залежності від підпорядкування, таку службу створює власник (сільська адміністрація, колгосп, радгосп і таке інше).

4.2.3. За виконання покладених на них обов'язків по створенню безпечних і нешкідливих умов праці власник або уповноважений ним орган (директор, завідуючий), працівники служби охорони праці несуть персональну відповідальність згідно чинного законодавства в Україні.

4.3. Вимоги до виробничого персоналу

4.3.1. У відповідності зі статтею 15 Закону України "Про охорону праці" і "Переліком робіт з підвищеною небезпекою", що затверджений наказом Держнаглядохоронпраці України від 30.11.93 N 123, працівники та спеціалісти по обслуговуванню й ремонту обладнання, механізмів та апаратури на роботу приймаються віком не молодше 18 років і після попереднього медичного обстеження, а до роботи допускаються після навчання (інструктажу) і перевірки знань.

4.3.2. До працівників і спеціалістів, які виконують роботу з підвищеною небезпекою, належать:

 • електротехнічний персонал, який обслуговує електроустановки, електронну, акустичну й іншу апаратуру;
 • кіномеханіки стаціонарних і пересувних кіноустановок;
 • водії автомашин, автонавантажувачів та електрокарів;
 • електрозварювальники й газозварювальники;
 • такелажники й робітники, які обслуговують тельфери та вантажопідйомні машини;
 • працівники, які виконують роботи на висоті, верхолази;
 • працівники, які обслуговують посудини, що знаходяться під тиском;
 • працівники, які обслуговують ліфти й електропідйомники;
 • інші працівники й спеціалісти, які наведені в додатку 3. 

4.4. Територія, будинки

4.4.1. Відповідно до вимог САНПиН 4690-88 "Содержание территории населенных мест" території, прилеглі до будинків культури, клубів і бібліотек, повинні бути зручними й безпечними для відвідувачів і сприяти зберіганню цих споруд від передчасного пошкодження й руйнування.

4.4.2. Території повинні бути сплановані, мати необхідні ухили для стікання атмосферної води, забезпечувати зручні підходи й під'їзди до будинків, споруд, вододжерел і гідрантів, а протипожежні розриви між будинками, спорудами не повинні використовуватися для складання матеріалів, обладнання й стоянки транспортних засобів.

4.4.3. На території для сполучення між окремими будинками, спорудами слід мати систему внутрішніх доріг, тротуарів і пішохідних доріжок, котрі необхідно добре освітлювати та систематично очищати від сміття, снігу й льоду.

4.4.4. Відмостки й тротуари повинні мати поперечні ухили від стін будинків і споруд не менше 0,02. Утворені в них осідання, вибої, щілини й тріщини необхідно заповнювати матеріалами аналогічними основному покриттю з розчищенням місць, що ремонтуються. Глибокі осідання й пазухи потрібно засипати піском і ретельно ущільнювати.

4.4.5. Щілини між відмостками (тротуарами) і стінами будинків (споруд) необхідно заповнювати гарячим бітумом, асфальтом або м'ятою глиною.

4.4.6. Піщано-дернові відмостки (покриття) по можливості бажано заміняти бетонними або асфальтовими.

4.4.7. У місцях, де по периметру будинків немає тротуарів, повинні бути асфальтові або бетонні відмостки вище поверхні землі на 0,15 м. Ширина їх на глиняних грунтах повинна дорівнювати не менше 1 м, а на піщаних грунтах - не менше 0,7 м.

4.4.8. Для відведення води від водостічних труб необхідно робити спеціальні бетонні або асфальтові лотки з ухилом не менше 0,02. Водовідводячі пристрої (кювети, лотки й інше), що розташовані на ділянках території, необхідно періодично очищати від землі й сміття. При очищенні необлицьованих кюветів обов'язково стежити за збереженням повздовжнього ухилу, котрий повинен бути не менше 0,04.

4.4.9. Траву, що виростає на водостічних пристроях і на ділянках подвір'я з твердим покриттям (камінним, асфальтовим та інше), необхідно систематично знищувати.

4.4.10. Западини, що утворилися внаслідок осідання й ущільнення грунту в місцях прокладки водопроводу, каналізації, теплопроводу та інше й насипних грунтах, потрібно негайно заповнювати грунтом з прошарковим трамбуванням, а порушене покриття поновлювати.

збороняється.

27.7.14. При роботах у підземних спорудах (колодязях, камерах та інше), а також при земляних роботах трансформатор повинен знаходитись поза цими спорудами.

27.7.15. Підключення (відключення) допоміжного обладнання (трансформаторів, перетворювачів частоти, захисно-вимикаючих пристроїв та інше) до електромережі, його перевірку, а також усунення неполадок повинен проводити спеціально підготовлений персонал, який має групу по електробезпеці не нижче III.

27.7.16. Кабель електроінструменту повинен бути захищений від випадкових пошкоджень і торкання його з гарячими, вогкими й замастиленими поверхнями.

27.7.17. Налагоджувати й регулювати інструмент слід тільки після відключення його від електромережі й повної зупинки.

27.7.18. Особам, які працюють з електроінструментом, розбирати й ремонтувати самим інструмент, кабель, штепсельні з’єднання й інші частини збороняється, за винятком персоналу, зазначеного в п.27.7.15.

27.7.19. Прибирати стружку або тирсу під час роботи інструмента збороняється. Стружку слід прибирати після повної зупинки електроінструменту.

27.7.20. Працювати електроінструментом з приставних драбин забороняється. При роботі електродріллю предмети, котрі підлягають свердлінню, необхідно надійно закріплювати. Торкатись до ріжучого робочого органу інструмента, котрий обертається, забороняється.

27.7.21. Обробляти електроінструментом обмерзлі й мокрі деталі забороняється.

27.7.22. Працювати електроінструментом, що не захищений від капель або бризк, в умовах дії капель і бризк, а також на відкритих площадках під час снігопаду й дощу забороняється.

27.7.23. Залишати без нагляду електроінструмент, приєднаний до електромережі, а також передавати його особам, які не мають права з ним працювати, забороняється.

27.7.24. Якщо електроінструмент раптово зупинився (зникнення напруги, заклинювання рухомих частин та інше) він повинен бути негайно вимкнений вимикачем. Під час перерви в роботі, а також при перенесенні електроінструменту з одного робочого місця на друге він повинен бути відключений від електромережі.

27.7.25. Якщо під час роботи виявиться несправність електроінструменту або хоча б слабка дія струму на працюючого робота повинна бути негайно припинена, а електроінструмент потрібно здати для перевірки й ремонту.

27.7.26. Забороняється працювати електроінструментом, у котрого закінчився строк періодичної перевірки, а також у разі виникнення хоча б однієї з наступних несправностей:

 • пошкодження штепсельного з’єднання, кабеля або його захисної трубки;
 • пошкодження кришки щитотримача;
 • не чітка робота вимикача;
 • іскріння щіток на колекторі, що супроводиться круговим вогнем на його поверхні;
 • витікання мастила з редуктора або вентиляційних каналів;
 • поява диму або запаху, характерного для ізоляції, котра горіть;
 • поява підвищеного шуму;
 • поломка або поява тріщін у корпусній деталі, рукоятці, захисному огородженні;
 • пошкодження робочої частини інструмента;
 • зникнення електричного зв'язку між металевими частинами корпусу й нульовим захисним штирем штепсельної вилки.

27.7.27. Електроінструмент, розділяючі й знижуючі трансформатори, перетворювачі частоти, захисно-вимикаючі пристрої й кабелі-подовжувачі підлягають періодичній перевірці не рідше ніж 1 раз на 6 місяців.

До періодичної перевірки входять:

 • зовнішній огляд;
 • перевірка роботи на холостому ході не менше 5 хвилин;
 • вимірювання опору ізоляції мегаомметром на напругу 500 В на пртязі 1 хвилини при ввімкненому вимикачі, при цьому опір ізоляції повинен бути не менше 1 МОм;
 • перевірка справності кола заземлення (для електроінструмента класу I).

27.7.28. У електроінструмента вимірується опір обмоток і струмопровідного кабеля стосовно корпусу й зовнішніх металевих деталей, у трасформаторів - між первинною й вторінною обмотками та між кожною обмоткою й корпусом.