Про прийняття державних будівельних норм ДБН В.2.3-14:2006 та припинення застосування СНиП 2.05.03-85

Наказ від 6 травня 2006 р. № 160

З метою удосконалення нормативної бази у будівельному комплексі та з урахуванням рішення науково-технічної ради Мінбуду України від 30 березня 2006 року № 20 "Про проект ДБН В.2.3-14:2006 "Споруди транспорту. Мости та труби. Правила проектування" наказую:

1. Прийняти з наданням чинності з 1 жовтня 2006 року ДБН В.2.3-14:2006 "Споруди транспорту. Мости та труби. Правила проектування".

2. З набуттям чинності ДБН В.2.3-14:2006 "Споруди транспорту. Мости та труби. Правила проектування" вважати таким, що не застосовується з 1 жовтня 2006 року на території України, СНиП 2.05.03-84* "Мосты и трубы. Правила проектирования".

3. Доручити Державному дорожньому науково-дослідному інституту ім. Шульгіна (П.Коваль) видання та розповсюдження державного будівельного стандарту, зазначеного у п.1 цього наказу, відповідно до угоди, укладеної з ДП "Укрархбуінформ" (В.Чеснок), за умови використання одержаних від реалізації цього будівельного стандарту коштів на виконання робіт зі стандартизації, розвиток науково-технічної бази (стаття 19 Закону України "Про стандартизацію").

4. Державному дорожньому науково-дослідному інституту ім. Шульгіна надати обов'язковий безоплатний типографського видання примірник ДБН В.2.3-14:2006 одержувачам, визначеним постановою Кабінету Міністрів України "Про порядок доставляння обов'язкових примірників документів" від 10 травня 2002 року № 608.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого заступника Міністра А. Беркуту.

Т. В. О. МІНІСТРАА. БЕРКУТА

_________________