7.13.4. Підпункт 7.13.4 пункту 7.13 статті 7 виключено

(пункт 7.13 статті 7 доповнено підпунктом 7.13.4
 згідно із Законом України від 08.06.2000 р. N 1805-III,
 підпункт 7.13.4 пункту 7.13 статті 7 виключено
 згідно із Законом України від 01.07.2004 р. N 1957-IV)

7.13.5. Підпункт 7.13.5 пункту 7.13 статті 7 виключено

(пункт 7.13 статті 7 доповнено підпунктом 7.13.5
 згідно із Законом України від 14.12.99 р. N 1288-XIV,
 підпункт 7.13.5 пункту 7.13 статті 7
 у редакції Закону України від 07.03.2002 р. N 3073-III)

(дію підпункту 7.13.5 пункту 7.13 статті 7 зупинено на 2004 рік згідно із Законом України від 27.11.2003 р. N 1344-IV)(підпункт 7.13.5 пункту 7.13 статті 7 виключено
  згідно із Законом України від 01.07.2004 р. N 1957-IV)

7.13.6. Підпункт 7.13.6 пункту 7.13 статті 7 виключено

(пункт 7.13 статті 7 доповнено підпунктом 7.13.6
 згідно із Законом України від 22.06.2000 р. N 1841-III,
 підпункт 7.13.6 пункту 7.13 статті 7 виключено
 згідно із Законом України від 01.07.2004 р. N 1957-IV)

7.13.7. Тимчасово, до 1 січня 2015 року звільняється від оподаткування прибуток видавництв, видавничих організацій, підприємств поліграфії, отриманий ними від діяльності з виготовлення на території України книжкової продукції, крім продукції еротичного характеру.

(абзац перший підпункту 7.13.7 пункту 7.13 статті 7
 у редакції Закону України від 25.03.2005 р. N 2505-IV,
із змінами, внесеними згідно із
 Законом України від 18.09.2008 р. N 521-VI)

Суми коштів, вивільнених у зв'язку з наданням податкових пільг, спрямовуються суб'єктом господарської діяльності - платником податків на переоснащення видавничо-поліграфічної бази, розроблення і запровадження новітніх технологій, розширення виробництва книжкової продукції в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

(пункт 7.13 статті 7 доповнено підпунктом 7.13.7
згідно із Законом України від 06.03.2003 р. N 601-IV,
підпункт 7.13.7 пункту 7.13 статті 7 у редакції
 Закону України від 20.11.2003 р. N 1300-IV)

(дію підпункту 7.13.7 пункту 7.13 статті 7 зупинено на 2004 рік згідно із Законом України від 27.11.2003 р. N 1344-IV)

(дію підпункту  7.13.7 пункту 7.13 статті 7 відновлено у зв'язку із внесенням змін до пункту 50 частини першої статті 80 Закону України від 27.11.2003 р. N 1344-IV згідно із Законом України від 17.06.2004 р. N 1801-IV)7.13.8. Підпункт 7.13.8 пункту 7.13 статті 7 виключено

(пункт 7.13 статті 7 доповнено підпунктом 7.13.8
 згідно із Законом України від 19.06.2003 р. N 973-IV,
 підпункт 7.13.8 пункту 7.13 статті 7 виключено
 згідно із Законом України від 01.07.2004 р. N 1957-IV)

7.13.8. Звільняється від оподаткування прибуток державних підприємств "Міжнародний дитячий центр "Артек" і "Український дитячий центр "Молода гвардія" від провадження діяльності з оздоровлення та відпочинку дітей.

(пункт 7.13 статті 7 доповнено підпунктом 7.13.8
 згідно із Законом України від 03.02.2009 р. N 906-VI)

7.14. Пункт 7.14 статті 7 виключено

(пункт 7.14 статті 7 із змінами, внесеними згідно із
Законом України від 18.11.97 р. N 639/97-ВР,
 у редакції Закону України від 04.07.2002 р. N 40-IV)

(зміни до пункту 7.14 статті 7, передбачені Законом України  від 4 липня 2002 року N 40-IV, зупинено на 2003 рік у зв'язку із  зупиненням дії пункту 3 розділу VII Закону України від 4 липня 2002 року N 40-IV  згідно із Законом України від 26.12.2002 р. N 380-IV,
на 2004 рік - згідно із Законом України від 27.11.2003 р. N 1344-IV)

(дію пункту 7.14 статті 7 зупинено на 2004 рік (крім підприємств, що уклали контракти до моменту набрання чинності Законом України від 27.11.2003 р. N 1344-IV, якщо перерахована сума авансових платежів перевищує 20 відсотків вартості контракту) згідно із Законом України від 27.11.2003 р. N 1344-IV)(пункт 7.14 статті 7 виключено згідно
 із Законом України від 01.07.2004 р. N 1957-IV)

7.15. Порядок віднесення спеціальних продуктів дитячого харчування до продукції власного виробництва, що передбачено підпунктом 7.13.1 цієї статті, визначається Кабінетом Міністрів України.

(абзац перший пункту 7.15 статті 7 в редакції
Закону України від 04.11.97 р. N 607/97-ВР)

Податкова звітність підприємств, обумовлених пунктами 7.12, 7.13 цієї статті, здійснюється у порядку, встановленому центральним податковим органом.

(абзац другий пункту 7.15 статті 7 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 01.07.2004 р. N 1957-IV)

7.16. Не включаються до валових доходів кошти, отримані Державною адміністрацією залізничного транспорту України (Укрзалізницею), а також залізницями від підприємств, організацій та їх структурних підрозділів, які перебувають у функціональному підпорядкуванні Укрзалізниці та залізниць, що перераховуються ними за рахунок чистого прибутку, який залишається в розпорядженні таких підприємств за результатами звітного періоду після сплати всіх зобов'язань, у тому числі податків, зборів (обов'язкових платежів), строк погашення яких настав.

У разі коли за рішенням Укрзалізниці здійснюється передача рухомого складу залізничного транспорту загального користування від одного підрозділу залізниці іншому або від однієї залізниці іншій, балансова вартість відповідної групи основних фондів, передбачених статтею 8 цього Закону, не змінюється, а така передача не вважається операцією з безоплатної передачі товарів (робіт, послуг) і не збільшує валових доходів платника податку.

7.17. Особливості оподаткування прибутку, отриманого від виконання угоди про розподіл продукції. 

Установити, що оподаткування прибутку, одержаного платником податку від виконання угоди про розподіл продукції, здійснюється з урахуванням особливостей, встановлених Законом України "Про угоди про розподіл продукції".

(статтю 7 доповнено пунктом 7.17 згідно із
Законом України від 08.06.2000 р. N 1807-III)

7.18. Пункт 7.18 статті 7 виключено

(статтю 7 доповнено пунктом 7.18 згідно із
 Законом України від 21.09.2000 р. N 1991-III)

(дію пункту 7.18 статті 7 зупинено на 2004 рік (крім підприємств, що уклали контракти до моменту набрання чинності Законом України від 27.11.2003 р. N 1344-IV, якщо перерахована сума авансових платежів перевищує 20 відсотків вартості контракту) згідно із Законом України від 27.11.2003 р. N 1344-IV)(пункт 7.18 статті 7 виключено згідно із
 Законом України від 25.03.2005 р. N 2505-IV)

7.19. Пункт 7.19 статті 7 виключено

(статтю 7 доповнено пунктом 7.19 згідно із
 Законом України від 17.05.2001 р. N 2410-III,
 пункт 7.19 статті 7 із змінами, внесеними згідно із
Законом України від 16.01.2003 р. N 440-IV,
 виключено згідно із Законом
 України від 25.03.2005 р. N 2505-IV)

7.20. Платники податку, зазначені у пунктах 7.11, 7.13, 7.21 цієї статті, ведуть окремий облік доходів, які не включаються до складу валових доходів або звільняються від оподаткування згідно з нормами зазначених пунктів. При цьому:

(абзац перший пункту 7.20 статті 7 із змінами, внесеними
 згідно із Законами України від 24.12.2002 р. N 349-IV,
 від 25.03.2005 р. N 2505-IV,
 від 16.03.2007 р. N 760-V,
 зміни, внесені Законом України від 16.03.2007 р. N 760-V,
 діють протягом п'яти років з моменту отримання першого прибутку
 внаслідок підвищення енергоефективності виробництва)

до складу валових витрат таких платників податку не включаються витрати, понесені у зв'язку із одержанням таких звільнених доходів;

балансова вартість покупних товарів, матеріалів, сировини, комплектуючих виробів та напівфабрикатів на складах, у незавершеному виробництві та залишках готової продукції, які використовуються для одержання таких звільнених доходів, не бере участі у розрахунку приросту (убутку) балансової вартості згідно із пунктом 5.9 статті 5 цього Закону;

сума амортизаційних відрахувань, нарахованих на відповідну групу основних фондів, що використовуються для отримання таких звільнених доходів, не враховується у зменшенні скоригованого валового доходу згідно із пунктом 3.1 статті 3 цього Закону. У разі коли основні фонди використовуються як для одержання звільнених доходів, так і для інших доходів, які підлягають включенню до складу валових доходів згідно з цим Законом на загальних підставах, скоригований валовий дохід платника податку підлягає зменшенню на частку загальної суми нарахованих амортизаційних відрахувань, яка так відноситься до загальної суми нарахованих амортизаційних відрахувань звітного періоду, як сума доходів, що підлягає включенню до складу валових доходів згідно з цим Законом на загальних підставах, відноситься до загальної суми валових доходів з урахуванням звільнених.

У такому ж порядку ведеться окремий облік результатів фінансово-господарської діяльності за доходами, які враховуються у визначенні об'єкта оподаткування, що оподатковується за ставкою нижчою, ніж визначена у пункті 10.1 статті 10 цього Закону.

(статтю 7 доповнено пунктом 7.20 згідно із
 Законом України від 17.05.2001 р. N 2410-III)

7.21. Звільняється від оподаткування:

7.21.1. Прибуток підприємств, отриманий від продажу на митній території України таких видів товарів власного виробництва за переліком, встановленим Кабінетом Міністрів України:

устаткування, що працює на нетрадиційних та поновлюваних джерелах енергії;

енергозберігаючого обладнання і матеріалів, виробів, експлуатація яких забезпечує економію та раціональне використання паливно-енергетичних ресурсів;

засобів вимірювання, контролю та управління витратами паливно-енергетичних ресурсів;

устаткування для виробництва альтернативних видів палива.

Суми коштів, вивільнених у зв'язку з наданням податкової пільги, спрямовуються платником податку на збільшення обсягів виробництва. У разі порушення цільового використання коштів платник податку зобов'язаний визначити прибуток, неоподаткований у зв'язку з наданням податкової пільги, та оподаткувати його у поточному періоді, а також сплатити пеню у розмірах та за період, що визначені законодавством України.

7.21.2. Прибуток підприємств, що включені до Державного реєстру підприємств, установ, організацій, які займаються розробкою, впровадженням та використанням енергозберігаючих заходів та енергоефективних проектів, але в сумі не більш як 50 відсотків суми прибутку, що підлягає оподаткуванню.

До Державного реєстру підприємств, установ, організацій, які займаються розробкою, впровадженням та використанням енергозберігаючих заходів та енергоефективних проектів, включаються підприємства, установи, організації, які включені до галузевих програм з енергозбереження та за результатами проведення експертизи органами Державної інспекції з енергозбереження отримали висновок про відповідність енергозберігаючих заходів та енергоефективних проектів, що вже впроваджені або знаходяться на стадії розробки та впровадження, критеріям енергозбереження та включені до галузевих програм енергозбереження.

Ведення Державного реєстру підприємств, установ, організацій, які займаються розробкою, впровадженням та використанням енергозберігаючих заходів та енергоефективних проектів, покладається на Національне агентство України з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів. Порядок включення підприємств до Державного реєстру підприємств, установ, організацій, які займаються розробкою, впровадженням та використанням енергозберігаючих заходів та енергоефективних проектів, затверджується Національним агентством України з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів.

(статтю 7 доповнено пунктом 7.21 згідно із
 Законом України від 16.03.2007 р. N 760-V,
 пункт 7.21. статті 7 діє протягом п'яти років з моменту отримання
 першого прибутку внаслідок підвищення енергоефективності виробництва)

Стаття 8. Амортизація

8.1. Визначення амортизації

8.1.1. Під терміном "амортизація" основних фондів і нематеріальних активів слід розуміти поступове віднесення витрат на їх придбання, виготовлення або поліпшення, на зменшення скоригованого прибутку платника податку у межах норм амортизаційних відрахувань, установлених цією статтею.

8.1.2. Амортизації підлягають витрати на:

придбання основних фондів та нематеріальних активів для власного виробничого використання, включаючи витрати на придбання племінної худоби та придбання, закладення і вирощування багаторічних насаджень до початку плодоношення;

самостійне виготовлення основних фондів для власних виробничих потреб, включаючи витрати на виплату заробітної плати працівникам, які були зайняті на виготовленні таких основних фондів;

проведення всіх видів ремонту, реконструкції, модернізації та інших видів поліпшення основних фондів;

абзац п'ятий підпункту 8.1.2 виключено

(згідно із Законом України
 від 18.11.97 р. N 639/97-ВР)

капітальні поліпшення землі, не пов'язані з будівництвом, а саме: іригація, осушення, збагачення та інші подібні капітальні поліпшення землі.

(абзац підпункту 8.1.2 пункту 8.1 статті 8
 у редакції Закону України від 24.12.2002 р. N 349-IV)

8.1.3. Не підлягають амортизації та повністю відносяться до складу валових витрат звітного періоду витрати платника податку на:

придбання і відгодівлю продуктивної худоби;

вирощування багаторічних плодоносних насаджень;

придбання основних фондів або нематеріальних активів з метою їх подальшого продажу іншим особам чи їх використання як комплектуючих (складових частин) інших основних фондів, призначених для подальшого продажу іншим особам;

(абзац четвертий підпункту 8.1.3 пункту 8.1 статті 8 в
 редакції Закону України від 18.11.97 р. N 639/97-ВР)

утримання основних фондів, що знаходяться на консервації.

абзац шостий підпункту 8.1.3 пункту 8.1 статті 8 виключено

(підпункт 8.1.3 пункту 8.1 статті 8 доповнено абзацом
 шостим згідно із Законом України від 12.01.2006 р. N 3317-IV,
 абзац шостий підпункту 8.1.3 пункту 8.1 статті 8 виключено
 згідно із Законом України від 30.11.2006 р. N 398-V)

8.1.4. Не підлягають амортизації та провадяться за рахунок відповідних джерел фінансування:

витрати бюджетів на будівництво та утримання споруд благоустрою й жилих будинків, придбання і збереження бібліотечних і архівних фондів;

витрати бюджетів на будівництво та утримання автомобільних доріг загального користування;