1. Пряме керування

  1. Пряме ручне керування

Ручне керування здійснюється за допомогою важеля, маховика або Т-подібного торцевого ключа.

У разі використовування важеля його положення паралельно трубі повинно відповідати повному відкриванню арматури.

 1. Пряме керування з механізованим приводом

Якщо керують за допомогою пневматичного, гідравлічного або електричного приводу, конструк­ція арматури повинна дозволяти установлення неповноповоротного приводу згідно з ISO 5211.

 1. Керування з редуктором

  1. Ручне керування

Ручний редукторний механізм повинен мати самогальмівну конструкцію, а також оснащуватися стопорами в двох крайніх точках ходу.

Необхідно забезпечити надійність установки і фіксації регульованих стопорів.

Редукторний механізм повинен мати покажчик положення.

На вимогу замовника виробник повинен указувати кількість обертів, необхідних для повного відкривання або закривання арматури.

Конструкція арматури повинна дозволяти установлювання редукторного механізму згідно з ISO 5211.

 1. Механізоване керування

Конструкція редукторного механізму повинна дозволяти установлювання пневматичного, гідрав­лічного або електричного приводу згідно з ISO 5210 як із проміжною частиною, так і без неї.

 1. Умови встановлювання виконавчих механізмів

Рухомий елемент арматури повинен указувати на поточне положення диска або за допомогою своєї форми, або за допомогою покажчика.

 1. Зусилля або обертові моменти, які прикладають до арматури з ручним приводом

  1. Зусилля, яке прикладають до арматури від важеля або маховика

У первинний момент за максимального допустимого тиску (МДТ), температури 20 °С і максималь­ної швидкості потоку (див. таблицю 5) тангенціальне зусилля F, яке прикладають до маховика (див. рисунок 6) або важеля (див. рисунок 7) для приведення арматури в дію, не повинно перевищувати значень, поданих у таблицях 1 і 2.


D, мм

F, H

125

200

125 < D^250

300

250 < D <; 500

400Таблиця 1 —Тангенціальне зусилля, яке прикладають до маховика


Рисунок 6 — Тангенціальне зусилля, яке прикладають Таблиця 2 — Тангенціальне зусилля, яке прикладають

до маховика до важеля

L, мм

F, H

L < 250

300

250 < L < 500

400Рисунок 7—Тангенціальне зусилля, яке прикладають до важеля 1. Робочий момент для арматури з приводом від Т-подібного торцевого ключа (на- приклад,для підземної арматури)

Встановлену арматуру можна приводити в дію редукторним механізмом, оснащеним стопорами в двох крайніх точках ходу, які повинні бути розраховані так, щоб витримувати обертові моменти, що передаються, відповідно до таблиці 3.

Таблиця 4 — Номінальні розміри вихідного вала

Таблиця 3 — Обертовий момент, що передається

Клас редуктора

Мінімальний обертовий момент, що передається, Нм

1

120

2

300

3

450Клас редуктора

Номінальний розмір вихідного вала

1

14

2

ЗО

3

50
Клас редуктора визначають за розміром вихідного вала, що передає зусилля від виконавчого механізму (див. таблицю 4).

 1. Розміри та допуски кінців корпусу

  1. Кінці двофланцевого корпусу

   1. Розміри фланців

Розміри фланців повинні відповідати ISO 7005-1, ISO 7005-2 або ISO 7005-3.

 1. Будівельні довжини

Будівельні довжини повинні відповідати ISO 5752. Необхідно вказувати необхідні основні серії.

 1. Допуски на будівельні довжини

Допуски на будівельні довжини арматури повинні відповідати ISO 5752.

 1. Кінці корпусу (стяжна та безфланцева арматура)

  1. Розміри фланців

Кінці корпусу повинні бути сумісними зі сполучними фланцями, відповідними вимогам ISO 7005-1, ISO 7005-2 або ISO 7005-3.

 1. Будівельні довжини

Будівельні довжини повинні відповідати ISO 5752. Замовник повинен вказувати необхідні основні серії.

 1. Допуски на будівельні довжини

Допуски на будівельні довжини повинні відповідати ISO 5752.

 1. Обробляння поверхні кінців фланцевої та стяжної арматури

Обробляння поверхні фланцевих або безфланцевих (арматура стяжна і з провушинами) кінців арматури повинно відповідати вимогам ISO 7005-1, ISO 7005-2 або ISO 7005-3.

 1. Арматура з кінцями під приварювання встик

Кінці під приварювання встик повинні відповідати додатку A ISO 7005-1:1992.

 1. МАТЕРІАЛИ

  1. Корпус

Матеріали, а саме:

 • сталі для напірних резервуарів згідно з ISO 2604-1, ISO 3755, ISO 4991, ISO 9328-1, ISO 9328-2, ISO 9328-3, ISO 9328-4 і ISO 9328-5;

 • чавун згідно з ISO 185, ISO 1083 і ISO 5922;

 • мідні сплави згідно з ISO 7005-03.

Матеріали, які використовують, можуть мати покрив еластомерними, полімерними або композит­ними матеріалами.

 1. Диск

Матеріали, а саме:

 • феррітні або мартенситні неіржавкої сталі;

 • сталі для напірних резервуарів згідно з ISO 2604-1, ISO 3755, ISO 4991, ISO 9328-1, ISO 9328-2, ISO 9328-3, ISO 9328-4 і ISO 9328-5;чавун згідно з ISO 185, ISO 1083 і ISO 5922;

 • мідні сплави згідно з ISO 7005-03.

Матеріали, які використовують, можуть мати покрив еластомерними, полімерними або композит­ними матеріалами.

 1. Вал

Матеріали, а саме:

 • феррітні або мартенситні неіржавкої сталі;

 • мідні сплави згідно з ISO 7005-03.

 1. Сідло

Матеріали, а саме:

 • еластомер;

 • полімер або композит;

 • метал.

 1. ПРИДАТНІСТЬ ДЛЯ ЕКСПЛУАТУВАННЯ

  1. Допустима швидкість витоку

Швидкість витоку повинна відповідати ISO 5208 для дискових затворів, які використовують для перекривання. Швидкість витоку вказує виробник у документації на затвор.

 1. Швидкість потоку

Для перекривної арматури зазвичай приймається, що швидкість потоку за PN не перевищує зна­чень, наведених у таблиці 5.

Таблиця 5 — Швидкість потоку (v) залежно від властивостей робочого середовища

PN

2,5; 6; 10

16; 20; 25; 40; 50

Швидкість, м/с

рідини

3

4

гази

ЗО

Примітка. Якщо фактичні значення перевищують наведені в цій таблиці, потрібно звернутися до виробника. 1. ВИПРОБОВУВАННЯ ТА КОНТРОЛЮВАННЯ

  1. Кожну одиницю арматури випробовують під тиском згідно з ISO 5208, крім того, випробову­вання оболонки корпусу тиском у 1,5 рази більшим від максимально допустимого є обов’язковим для арматури всіх розмірів.

  2. Виробник контролює відповідність кожної одиниці арматури вимогам, викладеним у таблиці 6. Таблиця 6 — Вимоги до перевірки

Вимоги

Контролювання

Тип та основні деталі

Арматура повинна відповідати вимогам замовлення і стандарту на виріб

Візуально контролюють тип, його основні деталі та допоміжне устатковання (наприклад маховик та інші позиції замовлення)

Марковання

Візуально контролюють повноту та розбірливість марковання

Стан поверхні

Візуально оглядають перед нанесенням будь-якого покриву чи фарбовання, щоб визначити, що поверхня вільна від дефектів, які можуть вплинути на безпеку і працездатність затвора. Це контролювання виконують під час виготовляння

Покриття

Візуально оглядають, щоб переконатися, що кожний необхідний покрив наявний

Приведення в дію

Візуально контролюють відкривання та закривання затвора.

8.3 За погодженням між виробником і замовником можна проводити інші випробовування.

 1. МАРКОВАННЯ

Кожний затвор повинен мати марковання згідно з ISO 5209.

Для виробів із DN < 50 мм обов’язковими є лише перші чотири пункти маркування. їх наносять на корпус або на прикріплену до нього табличку.

Для всіх номінальних діаметрів необхідні такі позначення:

 1. 5, якщо того вимагає тип затвора;

 2. 6, якщо того вимагає тип затвора;

 3. 7, якщо використовування затвора має обмеження.

Якщо максимально допустимий перепад тиску менший від максимально допустимого тиску (МДТ), це необхідно вказати.

Пункти марковання з 8 по 19 є необов’язкові.

10 ГОТУВАННЯ ДО ВІДВАНТАЖУВАННЯ

Прохідні отвори арматури повинні бути належним чином захищені, щоб уникнути пошкоджень контактних поверхонь з’єднань або псування ущільнень під час транспортування.

11 ПРИКЛАД ТАБЛИЧКИ З ДАНИМИ

Приклад таблички з даними наведено у додатку А.

ДОДАТОКА
(довідковий)

ПРИКЛАД ТАБЛИЧКИ З ДАНИМИ


Табличка з даними про арматуру (інформацію вказує виробник)

Середовище

— тип середовища

— тиск у трубопроводі

— температура середовища

— швидкість потоку середовища

— перепад тиску

Призначення

 • — замикання Швидкість витоку: ISO 5208 ПА □ В □ С □ D

 • — дроселювання qvmin = м’/г □ = бар

 • — регулювання qv max = м /г □ = бар

Позначення/ матеріал

Позначення згідно з ISO 10631

дисковий затвор j | ISO 1063lj | DN...| | PN... [ | основні серії

тип з’єднання: рисунок приклад конструкції: тип

Матеріал згідно з ISO

I корпусу j диска | сідла |

Керування

— частота керування

— час відкривання

— час закривання

Привод

 • ручний □ ключ □ редуктор

 • автоматичний □ пневматичний □ електричний □ гідравлічний

 • двобічної дії □ однобічної дії □ нормально □ нормально

відкритий «НВ2» закритий «НЗ»

Характеристики живлення

Додаткові вимоги

 • — вогнетривка конструкція

 • — антистатична конструкція

 • — кінцевий вимикач

 • — аварійне ручне керування

 • — інше (вказати)

ДОДАТОК В
(довідковий)

БІБЛІОГРАФІЯ

ІЕС 534-2-3:1983 Industrial-process control valves — Part 2: Flow capacity — Section 3: Test procedures.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ІЕС 534-2-3:1983 Промислова регулювальна арматура для технологічних виробництв. Частина 2.

Пропускна спроможність. Розділ 3. Методики випробовувань.

ДОДАТОК НА
(довідковий)

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ НАЦІОНАЛЬНИХ
ТА МІЖНАРОДНИХ ТЕРМІНІВ

Згідно з чинними ГОСТ 12521-89 Затворы дисковые. Основные параметры (Затвори дискові. Ос­новні параметри) та ГОСТ 25923-89 Затворы дисковые регулирующие. Основные параметры (Затвори дискові регулювальні. Основні параметри) затвори виготовляють фланцевими, стяжними, під прива­рювання. Деталізація, якою відрізняється стандарт ISO 10631:1994, відсутня, тому в цьому стандарті збережено терміни згідно з оригінальною англійською версією.

Для полегшення роботи користувачів під час роботи з англомовною літературою, у наведеній нижче таблиці надано терміни, вжиті у цьому стандарті, та відповідні їм міжнародні.

Таблиця НА

Терміни згідно з ДСТУ ISO 10631

Відповідні терміни згідно з чинними ГОСТ

Відповідні терміни згідно з міжнародними стандартами

Ідентичний переклад міжнародного терміну

Двофланцевий затвор

Фланцева арматура

Double-flanged valve

Двофланцевий затвор

Стяжний затвор

Стяжна арматура

Wafer-type valve

Вафельний затвор

Затвор із центральним розташуванням прову- шин

Не регламентовано

Valve with central lugs

Затвор із центральними провушинами

Затвор із одним цент­ральним фланцем

Не регламентовано

Central single-flange valve

Затвор із одним централь­ним фланцем

Затвор із провушинами і внутрішніми нарізними отворами

Не регламентовано

Valve with lugs with internally threaded bores

Затвор із провушинами і внутрішніми нарізними отворами

Однофланцевий затвор із внутрішніми нарізними отворами

Не регламентовано

Single-flange valve with internally threaded bores

Однофланцевий затвор із внутрішніми нарізними отворами

Затвор із провушинами і гладкими отворами

Не регламентовано

Valve with lugs with smooth bores

Затвор із провушинами і гладкими отворами

Однофланцевий затвор із гладкими отворами

Не регламентовано

Single-flange valve with smooth bores

Однофланцевий затвор із гладкими отворами

Затвор із U-подібним перетином

Не регламентовано

Valve with U-section

Затвор із U-подібним перетином

Затвор безфланцевий

Стяжна арматура

Flangeless valve

Затвор безфланцевий

Кінець під приварюван­ня встик

Кінець під приварку, під приварювання

Butt-welded end

Кінець під приварювання встик

Затвор нормально відкритий («НВ»)

Затвор нормально відкритий («НВ»)

Failsafe open («NO») valve; air-to-open

Затвор безпечно відкритий; «повітря відкриває»