Закон України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців"


7. Повідомлення про прийняття засновниками (учасниками) або уповноваженим ними органом рішення щодо припинення юридичної особи повинно містити відомості про:

найменування юридичної особи;

ідентифікаційний код юридичної особи;

місцезнаходження юридичної особи;

підставу для прийняття рішення щодо припинення (злиття, приєднання, поділ, перетворення або ліквідація) юридичної особи;

місце та дату внесення запису про прийняття рішення засновниками (учасниками) або уповноваженим ними органом про припинення юридичної особи;

дату призначення та відомості про комісію з припинення (ліквідатора, ліквідаційну комісію тощо);

порядок і строк заявлення кредиторами вимог до юридичної особи, що припиняється.

8. Повідомлення про постановлення судового рішення щодо припинення юридичної особи, якщо таке рішення не пов'язане з банкрутством юридичної особи, повинно містити відомості про:

найменування юридичної особи;

ідентифікаційний код юридичної особи;

місцезнаходження юридичної особи;

дату та підставу для прийняття рішення щодо припинення юридичної особи;

місце та дату внесення запису про судове рішення щодо припинення юридичної особи;

дату призначення та відомості про комісію з припинення (ліквідатора, ліквідаційну комісію тощо);

порядок і строк заявлення кредиторами вимог до юридичної особи, що припиняється.

9. Повідомлення про постановлення судового рішення щодо порушення провадження у справі про банкрутство юридичної особи повинно містити відомості про:

найменування юридичної особи;

ідентифікаційний код юридичної особи;

місцезнаходження юридичної особи;

дату постановлення судового рішення щодо порушення провадження у справі про банкрутство юридичної особи;

місце та дату внесення запису про судове рішення щодо порушення провадження у справі про банкрутство юридичної особи.

10. Повідомлення про постановлення судового рішення щодо припинення провадження у справі про банкрутство юридичної особи повинно містити відомості про:

найменування юридичної особи;

ідентифікаційний код юридичної особи;

місцезнаходження юридичної особи;

дату постановлення судового рішення щодо припинення провадження у справі про банкрутство юридичної особи;

місце та дату внесення запису про судове рішення щодо припинення провадження у справі про банкрутство юридичної особи.

11. Повідомлення про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи повинно містити відомості про:

найменування юридичної особи;

ідентифікаційний код юридичної особи;

місцезнаходження юридичної особи;

місце та дату проведення державної реєстрації припинення юридичної особи.

12. Повідомлення про втрату або заміну свідоцтва про державну реєстрацію повинно містити відомості про:

найменування юридичної особи або ім'я фізичної особи - підприємця;

ідентифікаційний код юридичної особи або ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків;

місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи - підприємця;

серію та номер свідоцтва, що втрачене або замінене;

місце та дату внесення запису про втрату або заміну свідоцтва.

13. Повідомлення про втрату оригіналів установчих документів має містити відомості про:

найменування юридичної особи;

ідентифікаційний код юридичної особи;

місцезнаходження юридичної особи;

назву установчого документа, який втрачено (положення, статут, установчий договір тощо).

(статтю 22 доповнено новою частиною тринадцятою
 згідно із Законом України від 16.03.2006 р. N 3575-IV,
 у зв'язку з цим частини тринадцяту - двадцяту вважати
 відповідно частинами чотирнадцятою - двадцять першою)

14. Повідомлення про прийняття фізичною особою - підприємцем рішення щодо припинення підприємницької діяльності повинно містити відомості про:

ім'я фізичної особи - підприємця;

ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків;

місце та дату внесення запису про прийняття рішення щодо припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем.

15. Повідомлення про постановлення судового рішення щодо припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, якщо таке рішення не пов'язане з банкрутством фізичної особи - підприємця, повинно містити відомості про:

ім'я фізичної особи - підприємця;

ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків;

дату та підставу для прийняття судового рішення щодо припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця;

місце та дату внесення запису про судове рішення щодо припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця.

16. Повідомлення про постановлення судового рішення щодо порушення провадження у справі про банкрутство фізичної особи - підприємця повинно містити відомості про:

ім'я фізичної особи - підприємця;

ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків;

дату постановлення судового рішення щодо порушення провадження у справі про банкрутство фізичної особи - підприємця;

місце та дату внесення запису про судове рішення щодо порушення провадження у справі про банкрутство фізичної особи - підприємця.

17. Повідомлення про постановлення судового рішення щодо припинення провадження у справі про банкрутство фізичної особи - підприємця повинно містити відомості про:

ім'я фізичної особи - підприємця;

ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків;

дату постановлення судового рішення щодо припинення провадження у справі про банкрутство фізичної особи - підприємця;

місце та дату внесення запису про судове рішення щодо припинення провадження у справі про банкрутство фізичної особи - підприємця.

18. Підставою для публікації повідомлень у спеціалізованому друкованому засобі масової інформації є внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру.

19. Повідомлення підлягають опублікуванню спеціально уповноваженим органом з питань державної реєстрації в спеціалізованому друкованому засобі масової інформації протягом десяти робочих днів з моменту внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру.

20. За публікацію повідомлень, зазначених у частинах п'ятій - сьомій, дванадцятій та тринадцятій цієї статті, справляється плата в розмірі трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а в частині чотирнадцятій цієї статті, - у розмірі одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, яка використовується на відшкодування витрат, пов'язаних з веденням Єдиного державного реєстру та виданням спеціалізованого друкованого засобу масової інформації.

(частина двадцята статті 22 у редакції
 Закону України від 16.03.2006 р. N 3575-IV)

21. Документом, що підтверджує внесення плати за публікацію повідомлень, є копія квитанції, виданої банком, або копія платіжного доручення з відміткою банку.

(частина двадцять перша статті 22 у редакції
 Законів України від 22.02.2006 р. N 3456-IV,
 від 16.03.2006 р. N 3575-IV)

Розділ III
РЕЄСТРАЦІЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Стаття 23. Резервування найменування юридичної особи

1. Юридична особа повинна мати своє найменування, яке містить інформацію про її організаційно-правову форму (крім органів державної влади, органів місцевого самоврядування, органів влади Автономної Республіки Крим, державних, комунальних організацій, закладів та установ) та назву.

(частина перша статті 23 у редакції
 Закону України від 22.02.2006 р. N 3456-IV)

2. Засновник (засновники) юридичної особи має право зарезервувати найменування юридичної особи строком на два місяці, а для відкритих акціонерних товариств - строком на дев'ять місяців.

3. Засновник (засновники) юридичної особи повинен вказати у заяві про резервування найменування юридичної особи повне найменування юридичної особи, під яким він (вони) мають намір її зареєструвати.

4. Для резервування найменування юридичної особи засновник (засновники) юридичної особи або уповноважена ним (ними) особа повинен подати (надіслати рекомендованим листом з описом вкладення) державному реєстратору такі документи:

заяву встановленого зразка про резервування найменування юридичної особи;

документ, що підтверджує внесення плати за проведення резервування найменування юридичної особи.

5. Державному реєстратору забороняється вимагати додаткові документи для проведення резервування найменування юридичної особи, якщо вони не передбачені частиною четвертою цієї статті.

6. Якщо документи для проведення резервування найменування юридичної особи подаються засновником юридичної особи, державному реєстратору додатково пред'являється його паспорт.

Якщо документи для проведення резервування найменування юридичної особи подаються особою, уповноваженою засновником (засновниками) юридичної особи, державному реєстратору додатково пред'являється її паспорт та надається документ, що засвідчує її повноваження.

(частина шоста статті 23 у редакції
 Закону України від 16.03.2006 р. N 3575-IV)

7. Документи, які подані для проведення резервування найменування юридичної особи, приймаються за описом, копія якого в день надходження документів видається (надсилається рекомендованим листом з описом вкладення) засновнику юридичної особи або уповноваженій ним особі з відміткою про дату надходження документів.

Дата надходження документів для проведення резервування найменування юридичної особи вноситься до журналу обліку реєстраційних дій.

8. Державний реєстратор має право залишити без розгляду документи, які подані для проведення резервування найменування юридичної особи, якщо:

найменування не відповідає вимогам щодо обмежень, які встановлені абзацом дев'ятим частини першої статті 27 цього Закону;

найменування юридичної особи не відповідає вимогам щодо найменування юридичних осіб окремих організаційно-правових форм, які встановлені законом;

викладення найменування не відповідає вимогам, встановленим спеціально уповноваженим органом з питань державної реєстрації;

документи не відповідають вимогам, які встановлені частинами третьою та сімнадцятою цієї статті;

документи подані особою, яка не має на це повноважень;

(частину восьму статті 23 доповнено абзацом
 згідно із Законом України від 16.03.2006 р. N 3575-IV)

документи подані не в повному обсязі.

(частину восьму статті 23 доповнено абзацом
 згідно із Законом України від 16.03.2006 р. N 3575-IV)

9. Про залишення документів, які подані для проведення резервування найменування юридичної особи, без розгляду засновнику юридичної особи або уповноваженій ним особі не пізніше наступного робочого дня з дати їх надходження державним реєстратором видаються (надсилається рекомендованим листом з описом вкладення) відповідне повідомлення із зазначенням підстав залишення документів без розгляду та документи, що подавалися для проведення резервування найменування юридичної особи, відповідно до опису.

Залишення документів, які подавалися для проведення резервування найменування юридичної особи, без розгляду не перешкоджає засновнику юридичної особи або уповноваженій ним особі повторному зверненню до державного реєстратора в загальному порядку після усунення причин, що були підставою для залишення цих документів без розгляду.

10. Резервування найменування юридичної особи здійснюється протягом трьох робочих днів з дати надходження документів, які встановлені у частині четвертій цієї статті.

11. У разі відсутності в Єдиному державному реєстрі найменування юридичної особи тотожного тому, яке зазначено в заяві про резервування найменування юридичної особи, державний реєстратор протягом строку, встановленого в частині десятій цієї статті, вносить до Єдиного державного реєстру запис про резервування найменування юридичної особи і видає (надсилає рекомендованим листом) засновнику юридичної особи або уповноваженій ним особі довідку з Єдиного державного реєстру про резервування найменування юридичної особи, яка дійсна протягом строку резервування.

12. Дата внесення до Єдиного державного реєстру запису про резервування найменування юридичної особи є датою резервування найменування юридичної особи.

13. Якщо протягом строку резервування до Єдиного державного реєстру не буде внесено запис про державну реєстрацію юридичної особи або про державну реєстрацію змін до установчих документів, що пов'язані із зміною найменування юридичної особи відповідно до найменування, яке зарезервоване, запис про резервування найменування юридичної особи повинен бути виключений з Єдиного державного реєстру протягом наступного робочого дня після закінчення строку резервування.

14. У разі наявності в Єдиному державному реєстрі найменування юридичної особи тотожного тому, яке зазначено в заяві про резервування найменування юридичної особи, державний реєстратор протягом строку, який встановлено у частині десятій цієї статті, видає (надсилає рекомендованим листом) засновнику юридичної особи або уповноваженій ним особі повідомлення встановленого зразка про відмову в резервуванні найменування юридичної особи. Плата за проведення резервування найменування юридичної особи в такому випадку не повертається.

15. За проведення резервування найменування юридичної особи справляється плата в розмірі двох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

16. Кошти, які одержані за резервування найменування юридичної особи, спрямовуються на фінансування видатків, що пов'язані з веденням Єдиного державного реєстру.

17. Документом, що підтверджує внесення плати за резервування найменування юридичної особи, є копія квитанції, виданої банком, або копія платіжного доручення з відміткою банку.

Стаття 24. Документи, що подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи

1. Для проведення державної реєстрації юридичної особи засновник (засновники) або уповноважена ними особа повинні особисто подати державному реєстратору (надіслати рекомендованим листом з описом вкладення) такі документи: