9.7. У транспортних документах, що супроводжують порожні фуміговані контейнери і транспортні засоби, повинні зазначатися дата фумігації, а також тип і кількість фуміганту. Ці записи повинні виконуватися офіційною мовою країни відправлення і, якщо ця мова не англійська, німецька чи французька, дублюватись однією із зазначених мов, якщо міжнародними договорами не передбачене інше. Крім того, до транспортних документів мають долучатись інструкції з видалення будь-яких залишкових кількостей фуміганту, включаючи пристрої для фумігації (якщо вони використовувалися).

10. Порядок узгодження маршруту дорожнього перевезення небезпечного вантажу

10.1. Для узгодження маршруту дорожнього перевезення небезпечного вантажу перевізник подає до відповідного підрозділу Державтоінспекції МВС України такі документи:

а) заявку на узгодження маршруту перевезення небезпечних вантажів, у якій вказується маршрут руху, адреси і телефони відправника, перевізника та одержувача небезпечного вантажу, його кількість, термін перевезення та прізвище уповноваженого (відповідальної за перевезення особи);

б) ДОПНВ-свідоцтво про підготовку водіїв транспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажі;

в) свідоцтво про допущення транспортних засобів до перевезення визначених небезпечних вантажів, якщо таке свідоцтво передбачено вимогами пункту 9.1 цих Правил;

г) письмові інструкції у разі аварії чи надзвичайної ситуації;

ґ) чинний договір обов'язкового страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків під час перевезення небезпечних вантажів;

д) у разі перевезення небезпечних речовин або виробів, на перевезення яких необхідне додаткове погодження або дозвіл інших компетентних органів, відповідні копії цього погодження або дозволу.

10.2. Підрозділу Державтоінспекції МВС України забороняється вимагати від перевізників інші документи, не вказані в цих Правилах, крім документів, передбачених підпунктом "д" пункту 10.1 Правил.

10.3. У разі відповідності документів, наданих перевізником для отримання узгодження маршруту дорожнього перевезення небезпечних вантажів, вимогам цих Правил та внесення перевізником плати за оформлення узгодження підрозділ Державтоінспекції МВС України видає узгодження (обґрунтовану відмову) у строк не пізніше ніж п'ять робочих днів з дати надходження від перевізника заяви та документів, що додаються до заяви.

10.4. Узгодження маршруту дорожнього перевезення небезпечних вантажів видається на три місяці. Термін дії узгодження маршруту дорожнього перевезення небезпечних вантажів обмежується, якщо терміни дії свідоцтва про допущення транспортних засобів до перевезення визначених небезпечних вантажів, чинного договору обов'язкового страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків під час перевезення небезпечних вантажів чи ДОПНВ-свідоцтва про підготовку водіїв транспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажі, закінчується раніше ніж за три місяці з моменту видачі узгодження. У цьому разі термін дії узгодження не повинен перевищувати терміни дії свідоцтва про допущення транспортних засобів до перевезення визначених небезпечних вантажів, чинного договору обов'язкового страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів у разі настання негативних наслідків під час перевезення небезпечних вантажів та ДОПНВ-свідоцтва про підготовку водіїв транспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажі.

10.5. Якщо на маршруті перевезення небезпечних вантажів виникає підвищена небезпека для учасників дорожнього руху (несприятливі погодні умови, землетруси, дорожньо-транспортні пригоди, техногенні аварії, страйки, громадські заворушення або інші надзвичайні події), працівниками Державтоінспекції МВС України на місцях можуть уноситися зміни до маршруту руху з обов'язковим зазначенням дати внесення змін, ділянки, виключеної з маршруту, ділянки, якою рух дозволено, терміну дії змін, посади та прізвища уповноваженого працівника Державтоінспекції МВС України, який вніс зміни, та його особистого підпису, скріпленого печаткою. Державтоінспекція МВС України при внесенні змін до маршруту руху інформує перевізника про причини цих рішень.

10.6. Підрозділи Державтоінспекції МВС України ведуть електронний облік (базу) виданих узгоджень маршрутів дорожнього перевезення небезпечних вантажів, ДОПНВ-свідоцтв про підготовку водіїв транспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажі, свідоцтв про допущення транспортних засобів до перевезення визначених небезпечних вантажів та базових, укомплектованих та доукомплектованих транспортних засобів (EX/II, EX/III, FL, OX, AT).

10.7. Порядок оформлення узгодження маршруту дорожнього перевезення небезпечного вантажу такий:

10.7.1. Узгодження маршруту дорожнього перевезення небезпечного вантажу складається за інформацією, наданою в установленому порядку перевізником небезпечного вантажу.

10.7.2. У графі "Чинність" літерами зазначається кінцевий термін дії узгодження маршруту дорожнього перевезення небезпечних вантажів.

10.7.3. У графі 1 указується маршрут перевезення небезпечних вантажів. Маршрут перевезення складається так, щоб по можливості виключати проїзд транспортних засобів з небезпечними вантажами через комерційні або житлові райони, екологічно чутливі райони, промислові зони з небезпечними об'єктами або дорогами, які становлять істотну фізичну небезпеку.

10.7.4. У графі 2 вказується відповідне відвантажувальне найменування небезпечного вантажу, на перевезення якого видається узгодження маршруту дорожнього перевезення небезпечного вантажу, визначене відповідно до пункту 3.1.2 додатка А до ДОПНВ і, у разі необхідності, доповнене технічною, хімічною або біологічною назвою.

10.7.5. У графі 3 зазначаються марка та номерний знак транспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажі.

10.7.6. У графі 4 вказується клас небезпечного вантажу, що перевозиться. У разі небезпечних вантажів 1-го класу зазначаються номер підкласу та група сумісності.

10.7.7. У графі 5 зазначається ідентифікаційний номер небезпеки, указаний для небезпечних вантажів, що перевозяться, у переліку небезпечних вантажів, наведеному в таблиці А глави 3.2 додатка А ДОПНВ (ECE/TRANS/175 (Vol. I). Графа залишається незаповненою, якщо для небезпечного вантажу ідентифікаційний номер небезпеки в переліку небезпечних вантажів, наведеному у таблиці А глави 3.2 додатка А ДОПНВ (ECE/TRANS/175 (Vol. I), не вказано.

10.7.8. У графі 6 указується номер ООН небезпечного вантажу.

10.7.9. У графі 7 указується загальна кількість небезпечних вантажів, що перевозяться (об'єм, маса брутто чи маса нетто залежно від конкретного випадку).

10.7.10. У графі 8 указуються особливі умови перевезення небезпечного вантажу: обмеження максимальної швидкості під час перевезення, заборони щодо руху вночі, а також інші умови, що можуть підвищити рівень безпеки перевезень. Додаткові умови визначаються для конкретного перевезення та залежать від ступеня небезпеки вантажів, що перевозяться, їх кількості, технічного стану транспортних засобів, маршруту перевезення тощо.

10.7.11. У графах 9, 10 та 11 відповідно вказуються найменування перевізника, вантажовідправника та вантажоодержувача, а також їх місцезнаходження та номери контактних телефонів.

10.7.12. Якщо рух за вказаним у графі 1 (узгодження маршруту дорожнього перевезення небезпечного вантажу) маршрутом неможливий, у графі 12 вказуються зміни маршруту руху.

10.7.13. Узгодження маршруту дорожнього перевезення небезпечного вантажу в обов'язковому порядку підписується посадовою особою перевізника, відповідальною за перевезення небезпечних вантажів, та водіями, що здійснюють перевезення.

(розділ 10 у редакції наказу Міністерства
 внутрішніх справ України від 27.06.2006 р. N 613)

11. Завантаження, розвантаження та оброблення небезпечних вантажів

11.1. Транспортний засіб, що подається на завантаження або розвантаження, повинен відповідати встановленим вимогам щодо забезпечення безпеки та належного функціонування обладнання, яке використовується при навантаженні та розвантаженні.

11.2. Забороняється завантажувати небезпечний вантаж, якщо:

а) документи водія та на транспортний засіб не відповідають вимогам цих Правил. У встановлених випадках відсутні такі документи: свідоцтво про допущення транспортних засобів до перевезення визначених небезпечних вантажів; ДОПНВ-свідоцтво про підготовку водіїв транспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажі; узгодження маршруту дорожнього перевезення небезпечного вантажу, видане Державтоінспекцією МВС України;

(підпункт "а" пункту 11.2 у редакції наказу
 Міністерства внутрішніх справ України від 27.06.2006 р. N 613)

б) під час огляду транспортного засобу та його устаткування виявлено їх невідповідність вимогам, встановленим для транспортування небезпечного вантажу, який завантажується.

Перевірка документів та огляд транспортного засобу виконуються вантажовідправником.

11.3. Забороняється розвантажувати небезпечний вантаж, якщо були виявлені недоліки, які можуть негативно вплинути на безпеку розвантаження. Контроль має здійснюватись вантажоодержувачем.

11.4. Упаковки з різними знаками небезпеки можуть завантажуватись сумісно в один і той же транспортний засіб або контейнер тільки в тому випадку, якщо їх сумісне завантаження залежно від знаків небезпеки на упаковках передбачено у таблиці 5 цих Правил.

Таблиця 5. Таблиця сумісності при навантаженні небезпечних вантажів різних класів небезпеки

Знаки небез-
пеки 

1.4 

1.5 

1.6 

2.1
2.2
2.3 

4.1 

4.1
+

4.2 

4.3 

5.1 

5.2 

5.2
+

6.1 

6.2 

7A
7B,
7C 

Див. пункт 11.5 цих Правил 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2

1.4 

1

  

1

 1

 1

 1

  

1

 1

 1

 1

 1
 2

1.5 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.6 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.1, 2.2, 2.3 

  

  

  

Х 

Х 

Х 

  

Х 

Х 

Х 

Х 

  

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

  

  

  

Х 

Х 

Х 

  

Х 

Х 

Х 

Х 

  

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

4.1 

  

  

  

Х 

Х 

Х 

  

Х 

Х 

Х 

Х 

  

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

4.1 + 1 

  

  

  

  

  

  

  

Х 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4.2 

  

  

  

Х 

Х 

Х 

  

Х 

Х 

Х 

Х 

  

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

4.3 

  

  

  

Х 

Х 

Х 

  

Х 

Х 

Х 

Х 

  

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

5.1 

  

  

  

Х 

Х 

Х 

  

Х 

Х 

Х 

Х 

  

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

5.2 

  

  

  

Х 

Х 

Х 

  

Х 

Х 

Х 

Х 

  

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

5.2 + 1 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Х 

  

  

  

  

  

6.1 

  

  

  

Х 

Х 

Х 

  

Х 

Х 

Х 

Х 

  

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

6.2 

  

  

  

Х 

Х 

Х 

  

Х 

Х 

Х 

Х 

  

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

7A, 7B, 7C 

  

  

  

Х 

Х 

Х 

  

Х 

Х 

Х 

Х 

  

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

  

  

  

Х 

Х 

Х 

  

Х 

Х 

Х 

Х 

  

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

 1
 2

 2

 2

Х 

Х 

Х 

 

Х 

Х 

Х 

Х 

 

Х 

Х 

Х 

Х 

Х