____________
* Для небезпечних вантажів з номерами ООН 0081, 0082, 0084, 0241, 0331, 0332, 0482, 1005, 1017 максимальна загальна кількість на транспортну одиницю становить 50 кг.

У наведеній вище таблиці термін "Максимальна загальна кількість речовин або виробів на транспортну одиницю" означає:

а) для виробів - масу брутто в кілограмах (для виробів 1-го класу небезпеки - масу нетто вибухової речовини в кг);

б) для твердих речовин, скраплених газів, охолоджених скраплених газів та газів, розчинених під тиском, - масу нетто в кілограмах;

в) для рідин і стиснутих газів - номінальну ємність посудин у літрах.

Якщо небезпечні вантажі, що перевозяться на транспортній одиниці, належать до однієї й тієї ж транспортної категорії, у графі 3 наведеної вище таблиці зазначена максимальна загальна кількість речовин або виробів на транспортну одиницю.

Якщо на транспортній одиниці перевозяться небезпечні вантажі, що відносяться до різних транспортних категорій, то сума кількості: речовин та виробів:

віднесених до транспортної категорії 1, помноженої на "50";

з номерами ООН 0081, 0082, 0084, 0241, 0331, 0332, 0482, 1005, 1017, віднесених до транспортної категорії 1, помноженої на "20";

віднесених до транспортної категорії 2, помноженої на "3";

віднесених до транспортної категорії 3;

не повинна перевищувати "1000".

У цьому додатку не враховуються небезпечні вантажі, звільнені від дії цих Правил.

  Начальник департаменту
Державтоінспекції МВС України
полковник міліції 

 
 
Г. В. Георгієнко 


Додаток 2
до пунктів 3.8 та 12.12 Правил дорожнього перевезення небезпечних вантажів ЗНАКИ НЕБЕЗПЕКИ

N
знака 

Зразок знака 

Тло 

Символ 

Напис на знакові 

  

Оранжеве 

Бомба, що вибухає 

Не регламентується 

1.4 

  

Оранжеве 

Цифри: "1.4" 

Не регламентується 

1.5 

  

Оранжеве 

Цифри: "1.5" 

Не регламентується 

1.6 

  

Оранжеве 

Цифри: "1.6" 

Не регламентується 

2.1 

  

Червоне 

Полум'я 

Не регламентується 

____________
* Місце для зазначення групи сумісності.
** Місце для зазначення підкласу.

ПРИМІТКА. Місце для зазначення групи сумісності та підкласу залишається незаповненим у випадках, коли знак вказує на додатковий вид небезпеки. 

2.2 

  

Зелене 

Газовий балон 

Не регламентується 

2.3 

  

Біле 

Череп і схрещені кістки 

Не регламентується 

  

Червоне 

Полум'я 

Не регламентується 

4.1 

  

Біле з сьома вертикальними червоними смугами 

Полум'я 

Не регламентується 

4.2 

  

Верхня половина біла, нижня - червона 

Полум'я 

Не регламентується 

4.3 

  

Синє 

Полум'я 

Не регламентується 

5.1 

  

Жовте 

Полум'я над колом 

Не регламентується 

5.2 

  

Жовте 

Полум'я над колом 

Не регламентується 

6.1 

  

Біле 

Череп і схрещені кістки 

Не регламентується 

6.2 

  

Біле 

Три півмісяці, накладені на коло 

В нижній половині знака можуть бути написи
"ІНФЕКЦІЙНА РЕЧОВИНА" та
"У ВИПАДКУ УШКОДЖЕННЯ АБО ВИТОКУ НЕГАЙНО ПОВІДОМИТИ ОРГАНИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я" 

7A 

  

Біле 

Трилисник 

Текст (обов'язковий) у нижній половині знака:
"РАДІОАКТИВНО"
"ВМІСТ..."
"АКТИВНІСТЬ..."
За словом "РАДІОАКТИВНО" повинна ставитись червона вертикальна смуга 

7B 

  

Верхня половина жовта з білою облямівкою, нижня - біла 

Трилисник 

Текст (обов'язковий) у нижній половині знака:
"РАДІОАКТИВНО"
"ВМІСТ..."
"АКТИВНІСТЬ..."
За словом "РАДІОАКТИВНО" повинні ставитись дві червоні вертикальні смуги 

7C 

  

Верхня половина жовта з білою облямівкою, нижня - біла 

Трилисник 

Текст (обов'язковий) у нижній половині знака:
"РАДІОАКТИВНО"
"ВМІСТ..."
"АКТИВНІСТЬ..."
За словом "РАДІОАКТИВНО" повинні ставитись три червоні вертикальні смуги 

7Е 

  

Біле 

Текст:
"ПОДІЛЬНИЙ" 

В чорному прямокутнику у нижній половині знака:
"ІНДЕКС БЕЗПЕКИ ЗА КРИТИЧНІСТЮ"  

  

Верхня половина біла, нижня - чорна з білою облямівкою  

Рідини, що виливаються з двох пробірок та вражають руку чи метал 

Не регламентується 

  

Біле  

Сім вертикальних смуг у верхній половині 

Не регламентується 

11 

  

Біле або іншого, контрастного із символом, кольору 

Дві стрілки 

Не регламентується  

Начальник департаменту
Державтоінспекції МВС України
полковник міліції 

 
 
Г. В. Георгієнко 
 

Додаток 3
до пункту 3.18 Правил дорожнього перевезення небезпечних вантажів
(у редакції наказу Міністерства внутрішніх справ України
від 22 червня 2006 р. N 613) МАКСИМАЛЬНІ КІЛЬКОСТІ УМІСТУ
на внутрішню тару та на упаковку для небезпечних вантажів, упакованих в обмежених кількостях

Код 

Комбінована тара1
Максимальна кількість умісту
(маса нетто) 

Внутрішня тара на лотках, обгорнута в термоусадковий матеріал або в плівку
Максимальна кількість умісту
(маса нетто) 

внутрішня тара 

упаковка2 

внутрішня тара 

упаковка2 

LQ0 

Звільнення від вимог Правил не застосовується 

LQ1 

120 мл 

  

120 мл 

  

LQ2 

1 л 

  

1 л 

  

LQ31 

500 мл 

1 л 

Не дозволяється 

Не дозволяється 

LQ4 

3 л 

  

1 л 

  

LQ5 

5 л 

Без обмежень 

1 л 

  

LQ63 

5 л 

  

1 л 

  

LQ73 

5 л 

  

5 л 

  

LQ8 

3 кг 

  

500 г 

  

LQ9 

6 кг 

  

3 кг 

  

LQ10 

500 мл 

  

500 мл 

  

LQ112 

500 мл 

  

500 г 

  

LQ12 

1 кг 

  

1 кг 

  

LQ13 

1 л 

  

1 л 

  

LQ14 

25 мл 

  

25 мл 

  

LQ15 

100 г 

  

100 г 

  

LQ16 

125 мл 

  

125 мл 

  

LQ17 

500 мл 

2 л 

100 мл 

2 л 

LQ18 

1 кг 

4 кг 

500 г 

4 кг 

LQ19 

3 л 

  

1 л 

  

LQ20 

Зарезервовано 

Зарезервовано 

Зарезервовано 

Зарезервовано 

LQ21 

Зарезервовано 

Зарезервовано 

Зарезервовано 

Зарезервовано 

LQ22 

1 л 

  

500 мл 

  

LQ23 

3 кг 

  

1 кг 

  

LQ24 

6 кг 

  

2 кг 

  

LQ254 

1 кг 

  

1 кг 

  

LQ264 

500 мл 

2 л 

500 мл 

2 л 

LQ27 

6 кг 

  

6 кг 

  

LQ28 

3 л 

  

3 л 

  ____________
1 Максимальна маса брутто комбінованої тари не повинна перевищувати 30 кг, а для лотків, обгорнутих термоусадковим матеріалом або плівкою, вона не повинна перевищувати 20 кг.

2 При дотриманні вказаних у таблиці максимальних кількостей умісту небезпечні вантажі можуть упаковуватися сумісно з іншими виробами та речовинами за умови, що в разі витоку вони не вступлять з ними в небезпечну реакцію.

3 У разі перевезення однорідних сумішей 3-го класу небезпеки, що містять воду, указані кількості стосуються тільки речовин 3-го класу небезпеки, що в них містяться.

4 Коли речовини з N ООН 2315, 3151, 3152 і 3432 перевозяться в приладах, кількість небезпечного вантажу, що міститься в одному приладі, не повинна перевищувати кількості, передбаченої для внутрішньої тари. Для упаковки приладів не дозволяється використовувати лотки, обгорнуті термоусадковим матеріалом або плівкою.

 

Начальник Департаменту
Державтоінспекції МВС України
генерал-майор міліції 

 
 
С. Г. Коломієць (додаток 3 у редакції наказу Міністерства
 внутрішніх справ України від 27.06.2006 р. N 613)

 


Додаток 4
до пункту 4.4.1 Правил дорожнього перевезення небезпечних вантажів Додаткові умови перевезення та вимоги до транспортних засобів або контейнерів, що перевозять небезпечні вантажі навалом (насипом)

N
з/п 

Вантажі, дозволені до перевезення 

Додаткові умови перевезення та вимоги до транспортних засобів або контейнерів 

Номер ООН 

Найменування та опис 

Група упаковки 

1309 

АЛЮМІНІЙ - ПОРОШОК ПОКРИТИЙ 

III 

Перевезення дозволяється в закритих чи критих брезентом транспортних засобах, у закритих контейнерах або великих критих брезентом контейнерах 

1312 

БОРНЕОЛ 

III 

1313 

КАЛЬЦІЮ РЕЗИНАТ 

III 

1314 

КАЛЬЦІЮ РЕЗИНАТ РОЗПЛАВЛЕНИЙ 

III 

1318 

КОБАЛЬТУ РЕЗИНАТ ОСАДЖЕНИЙ 

III 

1325 

ЛЕГКОЗАЙМИСТА ТВЕРДА РЕЧОВИНА ОРГАНІЧНА, Н.З.К. 

III 

1328 

ГЕКСАМЕТИЛЕНТЕТРАМІН 

III 

1330 

МАРГАНЦЮ РЕЗИНАТ 

III 

1332 

МЕТАЛЬДЕГІД 

III 

1338 

ФОСФОР АМОРФНИЙ 

III 

1346 

КРЕМНІЙ - ПОРОШОК АМОРФНИЙ 

III 

1350 

СІРКА 

III 

1408 

ФЕРОСИЛІЦІЙ з масовою часткою кременю не менше 30 %, але менше 90 % 

III 

1869 

МАГНІЙ або МАГНІЮ СПЛАВИ, що містять більше 50 % магнію (гранули, стружки або стрічки) 

III 

2001 

КОБАЛЬТУ НАФТЕНАТИ - ПОРОШОК 

III 

2213 

ПАРАФОРМАЛЬДЕГІД 

III 

2538 

НІТРОНАФТАЛІН 

III 

2687 

ДИЦИКЛОГЕКСИЛАМОНІЮ НІТРИТ 

III 

2714 

ЦИНКУ РЕЗИНАТ 

III 

2715 

АЛЮМІНІЮ РЕЗИНАТ 

III 

2717 

КАМФАРА синтетична 

III 

2858 

ЦИРКОНІЙ СУХИЙ у вигляді спіралей із дроту, оброблених металевих листів, штаб (тонше 254 мікрометрів, але не тонше 18 мікрометрів) 

III 

2878 

ТИТАН - ПОРИСТІ ГРАНУЛИ або ТИТАН - ПОРИСТІ ПОРОШКИ 

III 

2989 

СВИНЦЮ ФОСФІТ ДВОЗАМІНЕНИЙ 

III 

3089 

МЕТАЛЕВИЙ ПОРОШОК ЛЕГКОЗАЙМИСТИЙ, Н.З.К. 

III 

3178 

ЛЕГКОЗАЙМИСТА ТВЕРДА РЕЧОВИНА НЕОРГАНІЧНА, Н.З.К. 

III 

3181 

СОЛІ МЕТАЛІВ ОРГАНІЧНИХ СПОЛУК ЛЕГКОЗАЙМИСТІ, Н.З.К. 

III 

3182 

ГІДРИДИ МЕТАЛІВ ЛЕГКОЗАЙМИСТІ, Н.З.К. 

III 

1334 

НАФТАЛІН СИРИЙ або НАФТАЛІН ОЧИЩЕНИЙ 

III 

Перевезення дозволяється у:
- закритих транспортних засобах з металевим кузовом;
- закритих металевих контейнерах;
- критих брезентом, що не займається, металевих кузовах транспортних засобів та великих металевих контейнерах:
критих брезентом, що не горить, кузовах транспортних засобів та контейнерах, підлога та стінки яких захищені від впливу речовини, що перевозиться 

1841 

АЦЕТАЛЬДЕГІДАМІАК 

III 

Перевезення дозволяється в критих брезентом транспортних засобах та в критих брезентом великих контейнерах, що мають вентиляцію 

1931 

ЦИНКУ ДИТІОНІТ (ЦИНКУ ГІДРОСУЛЬФІТ) 

III 

2211 

ПОЛІМЕР, ЩО СПІНЮЄТЬСЯ ГРАНУЛЬОВАНИЙ, який виділяє займисті пари 

III 

2969 

КАСТОРОВІ БОБИ або КАСТОРОВЕ БОРОШНО або КАСТОРОВІ ПЛАСТІВЦІ або КАСТОРОВА МАКУХА 

II 

3077 

РЕЧОВИНА ТВЕРДА, НЕБЕЗПЕЧНА ДЛЯ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА, Н.З.К. 

III 

3170 

АЛЮМІНІЮ ПОБІЧНІ ПРОДУКТИ ПЛАВЛЕННЯ або АЛЮМІНІЮ ПОБІЧНІ ПРОДУКТИ ПЕРЕПЛАВЛЕННЯ 

II 

3175 

РЕЧОВИНИ ТВЕРДІ або СУМІШІ РЕЧОВИН ТВЕРДИХ (ТАКІ, ЯК ПРЕПАРАТИ ТА ВІДХОДИ), ЩО МІСТЯТЬ ЛЕГКОЗАЙМИСТУ РІДИНУ, Н.З.К., з температурою спалаху менше 61° C 

II 

3314 

ПЛАСТИЧНА ФОРМОВА СПОЛУКА у вигляді тістоподібної маси, у формі листа або що одержана шляхом екструзії джгута та що виділяє займисті пари 

III 

1361 

ВУГІЛЛЯ тваринного або рослинного походження 

III 

Перевезення дозволяється в закритих чи критих брезентом транспортних засобах з металевим кузовом та в закритих металевих контейнерах або критих брезентом великих металевих контейнерах 

1362 

ВУГІЛЛЯ АКТИВОВАНЕ 

III 

1363 

КОПРА 

III 

1364 

БАВОВНИ ВІДХОДИ, ПРОСОЧЕНІ МАСЛОМ 

III 

1365 

БАВОВНА ВОЛОГА 

III 

1373 

ВОЛОКНА або ТКАНИНИ ТВАРИННОГО або РОСЛИННОГО або СИНТЕТИЧНОГО ПОХОДЖЕННЯ, Н.З.К., просочені маслом 

III 

1376 

ЗАЛІЗА ОКСИД ВІДПРАЦЬОВАНИЙ або ЗАЛІЗО ГУБЧАСТЕ - ВІДХОДИ, одержані при очищенні кам'яновугільного газу 

III 

1379 

ПАПІР, ОБРОБЛЕНИЙ НЕНАСИЧЕНИМИ МАСЛАМИ, не повністю висушений (включаючи папір копіювальний) 

III 

1386 

МАКУХА з масовою часткою олії більше 1,5 % і вологи не більше 11 % 

III 

2217 

МАКУХА з масовою часткою рослинної олії не більше 1,5 % і вологи не більше 11 % 

III 

2793 

СТРУЖКА, ОШУРКИ або ОБРІЗКИ ЧОРНИХ МЕТАЛІВ, що схильні до самонагрівання 

III 

2008 

ЦИРКОНІЙ - ПОРОШОК СУХИЙ 

III 

До перевезення допускаються тільки тверді відходи в закритих чи критих брезентом транспортних засобах з металевим кузовом та в закритих металевих контейнерах або критих брезентом великих металевих контейнерах 

2009 

ЦИРКОНІЙ СУХИЙ у вигляді оброблених листів, штаб або змійовиків із дроту у бухтах 

III 

2210 

МАНЕБ або МАНЕБУ ПРЕПАРАТ, що містить не менше 60 % манебу 

III 

2545 

ГАФНІЙ - ПОРОШОК СУХИЙ 

III 

2546 

ТИТАН - ПОРОШОК СУХИЙ 

III 

2881 

КАТАЛІЗАТОР МЕТАЛЕВИЙ СУХИЙ 

III 

3189 

МЕТАЛІЧНИЙ ПОРОШОК, ЩО СХИЛЬНИЙ ДО САМОНАГРІВАННЯ, Н.З.К. 

III 

3190 

РЕЧОВИНА, ЩО СХИЛЬНА ДО САМОНАГРІВАННЯ, ТВЕРДА НЕОРГАНІЧНА, Н.З.К. 

III 

1394 

АЛЮМІНІЮ КАРБІД 

II 

Перевезення дозволяється в спеціально обладнаних транспортних засобах та контейнерах. Отвори, що використовуються для завантаження та розвантаження, повинні закриватись герметично 

1396 

АЛЮМІНІЙ - ПОРОШОК НЕПОКРИТИЙ 

III 

1398 

АЛЮМІНІЙ КРЕМНИСТИЙ - ПОРОШОК НЕПОКРИТИЙ 

III 

1402 

КАЛЬЦІЮ КАРБІД 

II 

1405 

КАЛЬЦІЮ СИЛІЦИД 

III 

1418 

МАГНІЙ - ПОРОШОК або МАГНІЮ СПЛАВИ - ПОРОШОК 

III 

1435 

ШЛАК ЦИНКОВИЙ 

III 

1436 

ЦИНК ПОРОШОК або ЦИНК - ПИЛ 

III 

2813 

РЕЧОВИНА ТВЕРДА, ЩО РЕАГУЄ З ВОДОЮ, Н.З.К. 

III 

2844 

КАЛЬЦІЮ-МАРГАНЦЮ СИЛІКАТ 

III 

2950 

МАГНІЙ У ГРАНУЛАХ ПОКРИТИЙ, розмір частинок не менше 149 мікрометрів 

III 

2968 

МАНЕБ СТАБІЛІЗОВАНИЙ або МАНЕБУ ПРЕПАРАТ СТАБІЛІЗОВАНИЙ проти самонагрівання 

III 

3170 

АЛЮМІНІЮ ПОБІЧНІ ПРОДУКТИ ПЛАВЛЕННЯ або АЛЮМІНІЮ ПОБІЧНІ ПРОДУКТИ ПЕРЕПЛАВЛЕННЯ 

III 

3208 

МЕТАЛІЧНА РЕЧОВИНА, ЩО РЕАГУЄ З ВОДОЮ, Н.З.К. 

III 

3209 

МЕТАЛІЧНА РЕЧОВИНА, ЩО РЕАГУЄ З ВОДОЮ, ЯКА СХИЛЬНА ДО САМОНАГРІВАННЯ, Н.З.К. 

III 

1408 

ФЕРОСИЛІЦІЙ з масовою часткою кременю не менше 30 %, але менше 90 % 

III 

Перевезення дозволяється в закритих транспортних засобах чи контейнерах або критих брезентом транспортних засобах чи великих контейнерах за умови, що речовина в шматках 

3170 

АЛЮМІНІЮ ПОБІЧНІ ПРОДУКТИ ПЛАВЛЕННЯ або АЛЮМІНІЮ ПОБІЧНІ ПРОДУКТИ ПЕРЕПЛАВЛЕННЯ 

III 

1438 

АЛЮМІНІЮ НІТРАТ 

III 

Перевезення дозволяється повним завантаженням у закритих транспортних засобах та контейнерах або критих брезентом транспортних засобах чи великих контейнерах, критих брезентом, що не промокає і не займається.
Транспортні засоби та контейнери повинні мати таку конструкцію, яка б запобігала стиканню небезпечної речовини з деревом чи будь-яким іншим горючим матеріалом у разі її витоку або висипання. Якщо кузов або контейнер виготовлені з дерева чи іншого горючого матеріалу, їх внутрішня поверхня повинна бути покрита ізолюючою вогнестійкою обшивкою або обшивкою, виготовленою із силікату натрію чи іншої аналогічної речовини 

1442 

АМОНІЮ ПЕРХЛОРАТ 

II 

1444 

АМОНІЮ ПЕРСУЛЬФАТ 

III 

1450 

БРОМАТИ НЕОРГАНІЧНІ, Н.З.К. 

II 

1451 

ЦЕЗІЮ НІТРАТ 

III 

1452 

КАЛЬЦІЮ ХЛОРАТ 

II 

1454 

КАЛЬЦІЮ НІТРАТ 

III 

1455 

КАЛЬЦІЮ ПЕРХЛОРАТ 

II 

1458 

ХЛОРАТУ ТА БОРАТУ СУМІШ 

II, III 

1459 

ХЛОРАТУ ТА МАГНІЮ ХЛОРИДУ СУМІШ 

II, III 

1461 

ХЛОРАТИ НЕОРГАНІЧНІ, Н.З.К. 

II 

1465 

ДИДИМУ НІТРАТ 

III 

1466 

ЗАЛІЗА НІТРАТ 

III 

1467 

ГУАНІДИНУ НІТРАТ 

III 

1473 

МАГНІЮ БРОМАТ 

II 

1474 

МАГНІЮ НІТРАТ 

III 

1475 

МАГНІЮ ПЕРХЛОРАТ 

II 

1477 

НІТРАТИ НЕОРГАНІЧНІ, Н.З.К. 

III 

1481 

ПЕРХЛОРАТИ НЕОРГАНІЧНІ, Н.З.К. 

II, III 

1484 

КАЛІЮ БРОМАТ 

II 

1485 

КАЛІЮ ХЛОРАТ 

II 

1486 

КАЛІЮ НІТРАТ 

III 

1487 

КАЛІЮ НІТРАТУ І НАТРІЮ НІТРИТУ СУМІШ 

II 

1488 

КАЛІЮ НІТРИТ 

II 

1489 

КАЛІЮ ПЕРХЛОРАТ 

II 

1492 

КАЛІЮ ПЕРСУЛЬФАТ 

III 

1493 

СРІБЛА НІТРАТ 

II 

1494 

НАТРІЮ БРОМАТ 

II 

1495 

НАТРІЮ ХЛОРАТ 

II 

1498 

НАТРІЮ НІТРАТ 

III 

1499 

НАТРІЮ НІТРАТУ ТА КАЛІЮ НІТРАТУ СУМІШ 

III 

1502 

НАТРІЮ ПЕРХЛОРАТ 

II 

1505 

НАТРІЮ ПЕРСУЛЬФАТ 

III 

1506 

СТРОНЦІЮ ХЛОРАТ 

II 

1507 

СТРОНЦІЮ НІТРАТ 

III 

1508 

СТРОНЦІЮ ПЕРХЛОРАТ 

II 

1513 

ЦИНКУ ХЛОРАТ 

II 

1942 

АМОНІЮ НІТРАТ, що містить не більше 0,2 % горючих речовин (включаючи будь-яку органічну речовину, що розрахована за вуглецем), за винятком домішок іншої речовини 

III 

2067 

ДОБРИВО НА ОСНОВІ НІТРАТУ АМОНІЮ 

III 

2469 

ЦИНКУ БРОМАТ 

III 

2720 

ХРОМУ (III) НІТРАТ 

III 

2721 

МІДІ (III) ХЛОРАТ 

II 

2722 

ЛІТІЮ НІТРАТ 

III 

2723 

МАГНІЮ ХЛОРАТ 

II 

2724 

МАРГАНЦЮ (II) НІТРАТ 

III 

2725 

НІКЕЛЮ (II) НІТРАТ 

III 

2726 

НІКЕЛЮ (II) НІТРИТ 

III 

2728 

ЦИРКОНІЮ НІТРАТ 

III 

3215 

ПЕРСУЛЬФАТИ НЕОРГАНІЧНІ, Н.З.К. 

III 

1564 

БАРІЮ СПОЛУКА, Н.З.К. 

III 

Перевезення дозволяється повним завантаженням у критих брезентом транспортних засобах, в закритих контейнерах чи у критих брезентом великих контейнерах із суцільними стінками 

1884 

БАРІЮ ОКСИД 

III 

10 

1794 

СВИНЦЮ СУЛЬФАТ, що містить більше 3 % вільної кислоти 

II 

Перевезення дозволяється повним завантаженням у критих брезентом транспортних засобах, у закритих контейнерах чи в критих брезентом великих контейнерах із суцільними стінками.
Кузов транспортного засобу чи корпус контейнера повинні мати відповідне досить міцне внутрішнє покриття 

2506 

АМОНІЮ ГІДРОСУЛЬФАТ 

II 

2509 

КАЛІЮ ГІДРОСУЛЬФАТ 

II 

11 

1544 

АЛКАЛОЇДИ ТВЕРДІ, Н.З.К. або АЛКАЛОЇДІВ СОЛІ ТВЕРДІ, Н.З.К. 

III 

Перевезення дозволяється повним завантаженням у закритих контейнерах чи в критих брезентом великих контейнерах із суцільними стінками 

1548 

АНІЛІНУ ГІДРОХЛОРИД 

III 

1549 

СУРМИ СПОЛУКА НЕОРГАНІЧНА ТВЕРДА, Н.З.К. 

III 

1550 

СУРМИ ЛАКТАТ 

III 

1551 

СУРМИ-КАЛІЮ ТАРТРАТ 

III 

1557 

АРСЕНУ СПОЛУКА ТВЕРДА, Н.З.К. неорганічна, включаючи: арсенати, н.з.к., арсеніти, н.з.к., та арсену сульфіди, н.з.к. 

III 

1566 

БЕРИЛІЮ СПОЛУКА, Н.З.К. 

III 

1579 

4-ХЛОР-о-ТОЛУІДИНГІДРОХЛОРИД 

III 

1588 

ЦІАНІДИ НЕОРГАНІЧНІ ТВЕРДІ, Н.З.К. 

III 

1601 

ДЕЗІНФЕКЦІЙНИЙ ЗАСІБ ТВЕРДИЙ ТОКСИЧНИЙ, Н.З.К. 

III 

1616 

СВИНЦЮ АЦЕТАТ 

III 

1655 

НІКОТИНУ СПОЛУКА ТВЕРДА, Н.З.К. або НІКОТИНУ ПРЕПАРАТ ТВЕРДИЙ, Н.З.К. 

III 

1663 

НІТРОФЕНОЛИ (о-, м-, п-) 

III 

1673 

ФЕНІЛЕНДІАМІНИ (о-, м-, п-) 

III 

1690 

НАТРІЮ ФТОРИД 

III 

1709 

2,4-ТОЛУІЛЕНДІАМІН 

III 

1710 

ТРИХЛОРЕТИЛЕН 

III 

1812 

КАЛІЮ ФТОРИД 

III 

2020 

ХЛОРФЕНОЛИ ТВЕРДІ 

III 

2025 

РТУТІ СПОЛУКА ТВЕРДА, Н.З.К. 

III 

2026 

ФЕНІЛРТУТІ СПОЛУКА, Н.З.К. 

III 

2074 

АКРИЛАМІД 

III 

2077 

альфа-НАФТИЛАМІН 

III 

2233 

ХЛОРАНІЗИДИНИ 

III 

2235 

ХЛОРБЕНЗИЛХЛОРИДИ 

III 

2237 

ХЛОРНІТРОАНІЛІНИ 

III 

2239 

ХЛОРТОЛУЇДИНИ тверді 

III 

2291 

СВИНЦЮ СПОЛУКА РОЗЧИННА, Н.З.К. 

III 

2433 

ХЛОРНІТРОТОЛУОЛИ ТВЕРДІ 

III 

2446 

НІТРОКРЕЗОЛИ тверді 

III 

2473 

НАТРІЮ АРСАНІЛАТ 

III 

2505 

АМОНІЮ ФТОРИД 

III 

2512 

АМІНОФЕНОЛИ (о-, м-, п-) 

III 

2516 

ВУГЛЕЦЮ ТЕТРАБРОМІД 

III 

2570 

КАДМІЮ СПОЛУКА 

III 

2588 

ПЕСТИЦИД ТВЕРДИЙ ТОКСИЧНИЙ, Н.З.К. 

III 

2651 

4,4'-ДІАМІНОДИФЕНІЛ-МЕТАН 

III 

2655 

КАЛІЮ ФТОРОСИЛІКАТ 

III 

2659 

НАТРІЮ ХЛОРАЦЕТАТ 

III 

2660 

НІТРОТОЛУЇДИНИ (МОНО-) 

III 

2662 

ГІДРОХІНОН 

III 

2674 

НАТРІЮ ФТОРОСИЛІКАТ 

III 

2713 

АКРИДИН 

III 

2716 

БИТИНДІОЛ-1,4 

III 

2729 

ГЕКСАХЛОРБЕНЗОЛ 

III 

2730 

НІТРОАНІЗОЛИ ТВЕРДІ 

III 

2732 

НІТРОБЕНЗОЛИ ТВЕРДІ 

III 

2753 

N-ЕТИЛБЕНЗИЛТОЛУЇДИНИ ТВЕРДІ 

III 

2757 

ПЕСТИЦИД НА ОСНОВІ КАРБАМАТІВ ТВЕРДИЙ ТОКСИЧНИЙ 

III 

2759 

ПЕСТИЦИД АРСЕНОВМІСНИЙ ТВЕРДИЙ ТОКСИЧНИЙ 

III 

2761 

ПЕСТИЦИД ХЛОРООРГАНІЧНИЙ ТВЕРДИЙ ТОКСИЧНИЙ 

III 

2763 

ПЕСТИЦИД НА ОСНОВІ ТРИАЗИНІВ ТВЕРДИЙ ТОКСИЧНИЙ 

III 

2771 

ПЕСТИЦИД НА ОСНОВІ ТІОКАРБАМАТІВ ТВЕРДИЙ ТОКСИЧНИЙ 

III 

2775 

ПЕСТИЦИД МІДЄВМІСНИЙ ТВЕРДИЙ ТОКСИЧНИЙ 

III 

2777 

ПЕСТИЦИД РТУТЄВМІСНИЙ ТВЕРДИЙ ТОКСИЧНИЙ 

III 

2779 

ПЕСТИЦИД - ПОХІДНИЙ НІТРОФЕНОЛУ ТВЕРДИЙ ТОКСИЧНИЙ 

III 

2781 

ПЕСТИЦИД - ПОХІДНИЙ ДИПІРИДИЛУ ТВЕРДИЙ ТОКСИЧНИЙ 

III 

2783 

ПЕСТИЦИД ФОСФОРООРГАНІЧНИЙ ТВЕРДИЙ ТОКСИЧНИЙ 

III 

2786 

ПЕСТИЦИД ОЛОВООРГАНІЧНИЙ ТВЕРДИЙ ТОКСИЧНИЙ 

III 

2811 

ТОКСИЧНА РЕЧОВИНА ТВЕРДА ОРГАНІЧНА, Н.З.К. 

III 

2853 

МАГНІЮ ФТОРОСИЛІКАТ 

III 

2854 

АМОНІЮ ФТОРОСИЛІКАТ 

III 

2855 

ЦИНКУ ФТОРОСИЛІКАТ 

III 

2856 

ФТОРОСИЛІКАТИ, Н.З.К. 

III 

2862 

ВАНАДІЮ ПЕНТАОКСИД неплавлений 

III 

2871 

СУРМА - ПОРОШОК 

III 

2875 

ГЕКСАХЛОРОФЕН 

III 

2876 

РЕЗОРЦИН 

III 

3027 

ПЕСТИЦИД - ПОХІДНИЙ КУМАРИНУ ТВЕРДИЙ ТОКСИЧНИЙ 

III 

3143 

БАРВНИК ТВЕРДИЙ ТОКСИЧНИЙ, Н.З.К., або НАПІВПРОДУКТ СИНТЕЗУ БАРВНИКІВ ТВЕРДИЙ ТОКСИЧНИЙ, Н.З.К. 

III 

3146 

ОЛОВООРГАНІЧНА СПОЛУКА ТВЕРДА, Н.З.К. 

III 

3172 

ТОКСИНИ, ДОБУТІ З ЖИВИХ ОРГАНІЗМІВ, ТВЕРДІ, Н.З.К. 

III 

3249 

ЛІКАРСЬКИЙ ПРЕПАРАТ ТВЕРДИЙ ТОКСИЧНИЙ, Н.З.К. 

III 

3278 

ФОСФОРООРГАНІЧНА СПОЛУКА ТОКСИЧНА, Н.З.К., тверда 

III 

3280 

АРСЕНО-ОРГАНІЧНА СПОЛУКА, Н.З.К., тверда 

III 

3281 

КАРБОНІЛИ МЕТАЛІВ, Н.З.К., тверді 

III 

3282 

МЕТАЛООРГАНІЧНА СПОЛУКА ТОКСИЧНА, Н.З.К., тверда 

III 

3283 

СЕЛЕНУ СПОЛУКА, Н.З.К. 

III 

3284 

ТЕЛУРУ СПОЛУКА, Н.З.К. 

III 

3285 

ВАНАДІЮ СПОЛУКА, Н.З.К. 

III 

3288 

ТОКСИЧНА РЕЧОВИНА ТВЕРДА НЕОРГАНІЧНА, Н.З.К. 

III 

3345 

ПЕСТИЦИД - ПОХІДНИЙ ФЕНОКСІОЦТОВОЇ КИСЛОТИ ТВЕРДИЙ ТОКСИЧНИЙ 

III 

3349 

ПЕСТИЦИД НА ОСНОВІ ПІРЕТРОІДІВ ТВЕРДИЙ ТОКСИЧНИЙ 

III 

12 

1740 

ГІДРОФТОРИДИ, Н.З.К. 

III 

До перевезення допускаються тільки відходи повним завантаженням у закритих контейнерах чи в критих брезентом великих контейнерах із суцільними стінками. Контейнери повинні мати відповідне досить міцне внутрішнє покриття 

1759 

КОРОЗІЙНА РЕЧОВИНА ТВЕРДА, Н.З.К. 

III 

1773 

ЗАЛІЗА (III) ХЛОРИД БЕЗВОДНИЙ 

III 

1805 

КИСЛОТА ФОСФОРНА ТВЕРДА 

III 

1907 

ВАПНО НАТРОННЕ, що містить більше 4 % натрію гідроксиду 

III 

2214 

АНГІДРИД ФТАЛЬОВИЙ, що містить більше 0,05 % малеїнового ангідриду 

III 

2215 

АНГІДРИД МАЛЕЇНОВИЙ РОЗПЛАВЛЕНИЙ 

III 

2280 

ГЕКСАМЕТИЛЕНДИАМІН ТВЕРДИЙ 

III 

2331 

ЦИНКУ ХЛОРИД БЕЗВОДНИЙ 

III 

2430 

АЛКІФЕНОЛИ ТВЕРДІ, Н.З.К. (включаючи C2 - C12 гомологи) 

III 

2440 

ОЛОВА ХЛОРИДУ ПЕНТАГІДРАТ 

III 

2475 

ВАНАДІЮ ТРИХЛОРИД 

III 

2503 

ЦИРКОНІЮ ТЕТРАХЛОРИД 

III 

2507 

КИСЛОТА ХЛОРПЛАТИНОВА ТВЕРДА 

III 

2508 

МОЛІБДЕНУ ПЕНТАХЛОРИД 

III 

2511 

КИСЛОТА 2-ХЛОРПРОПІНОВА 

III 

2578 

ФОСФОРУ ТРИОКСИД 

III 

2579 

ПІПЕРАЗИН 

III 

2585 

АРИЛСУЛЬФОКИСЛОТИ ТВЕРДІ або АРИЛСУЛЬФОКИСЛОТИ ТВЕРДІ, що містять не більше 5 % вільної сірчаної кислоти 

III 

2698 

АНГІДРИДИ ТЕТРАГІДРОФТАЛЬОВІ з масовою часткою малеїнового ангідриду більше 0,05 % 

III 

2802 

МІДІ ХЛОРИД 

III 

2803 

ГАЛІЙ 

III 

2823 

КИСЛОТА КРОТОНОВА 

III 

2834 

КИСЛОТА ФОСФОРИСТА 

III 

2865 

ГІДРОКСИЛАМІНУ СУЛЬФАТ 

III 

2869 

ТИТАНУ ТРИХЛОРИДУ СУМІШ 

III 

2905 

ФЕНОЛЯТИ ТВЕРДІ 

III 

2923 

КОРОЗІЙНА РЕЧОВИНА ТВЕРДА ТОКСИЧНА, Н.З.К. 

III 

2967 

КИСЛОТА СУЛЬФАМІНОВА 

III 

3147 

БАРВНИК ТВЕРДИЙ КОРОЗІЙНИЙ, Н.З.К., або НАПІВПРОДУКТ СИНТЕЗУ БАРВНИКІВ ТВЕРДИЙ КОРОЗІЙНИЙ, Н.З.К. 

III 

3253 

НАТРІЮ ТРИОКСОСИЛІКАТ 

III 

3259 

АМІНИ ТВЕРДІ КОРОЗІЙНІ, Н.З.К., або ПОЛІАМІНИ ТВЕРДІ КОРОЗІЙНІ, Н.З.К. 

III 

3260 

КОРОЗІЙНА РЕЧОВИНА ТВЕРДА КИСЛА НЕОРГАНІЧНА, Н.З.К. 

III 

3261 

КОРОЗІЙНА РЕЧОВИНА ТВЕРДА КИСЛА ОРГАНІЧНА, Н.З.К. 

III 

3262 

КОРОЗІЙНА РЕЧОВИНА ТВЕРДА ЛУЖНА НЕОРГАНІЧНА, Н.З.К. 

III 

3263 

КОРОЗІЙНА РЕЧОВИНА ТВЕРДА ЛУЖНА ОРГАНІЧНА, Н.З.К. 

III 

13 

3243 

РЕЧОВИНИ ТВЕРДІ, ЯКІ МІСТЯТЬ ТОКСИЧНУ РІДИНУ, Н.З.К. 

II 

Перевезення дозволяється в критих брезентом транспортних засобах, закритих контейнерах або критих брезентом великих контейнерах із суцільними стінками. Корпус транспортних засобів або контейнерів повинен бути герметичним 

14 

3291 

ВІДХОДИ ЛІКАРНЯНОГО ПОХОДЖЕННЯ, РІЗНІ, Н.З.К., або (БІО)МЕДИЧНІ ВІДХОДИ, Н.З.К., або МЕДИЧНІ ВІДХОДИ, ЩО ПІДПАДАЮТЬ ПІД ДІЮ СПЕЦІАЛЬНИХ ПРАВИЛ, Н.З.К. 

II 

Перевезення дозволяється в спеціально обладнаних транспортних засобах у такий спосіб, щоб уникнути виникнення небезпеки для людей, тварин та навколишнього середовища, наприклад, шляхом їх завантаження в мішки та забезпечення герметичності 

15 

2794 

БАТАРЕЇ РІДИННІ КИСЛОТНІ електричні акумуляторні 

III 

Відпрацьовані батареї можуть перевозитись у спеціально обладнаних транспортних засобах або контейнерах. Використання великих пластмасових контейнерів забороняється. Малі пластмасові контейнери при їх повному завантаженні повинні витримати без порушення цілісності випробування на удар при скиданні з висоти 0,8 м на тверду поверхню при температурі мінус 18° C.
Вантажні відділення транспортних засобів чи контейнерів повинні виготовлятися із сталі, стійкої до впливу корозійних речовин, які містяться в батареях. Менш стійкі до корозійного впливу сталі можуть використовуватися у випадках, коли товщина стінок досить велика або коли є корозійностійка пластмасова обшивка.
Відкриті вантажні відділення повинні накриватися чохлом із корозійностійкого матеріалу.
Вантаж не повинен перевищувати висоти стінок транспортних засобів або контейнерів.
У кузові транспортного засобу або контейнері забороняється спільне перевезення батарей, що містять різні речовини, а також інших вантажів, що можуть вступати в небезпечні реакції один з одним.
Під час перевезення на поверхню кузовів транспортних засобів або контейнерів не повинні потрапляти залишки корозійних речовин, що містяться в батареях 

2795 

БАТАРЕЇ РІДИННІ ЛУЖНІ електричні акумуляторні 

III 

2800 

БАТАРЕЇ РІДИННІ, ЩО НЕ ПРОЛИВАЮТЬСЯ, електричні акумуляторні 

III 

3028 

БАТАРЕЇ СУХІ, ЩО МІСТЯТЬ КАЛІЮ ГІДРОКСИД ТВЕРДИЙ, електричні акумуляторні 

III