д) дотримувати вимог до способу відправлення та обмежень на відправлення;

е) забезпечувати, щоб порожні неочищені та недегазовані цистерни або порожні неочищені транспортні засоби, великі і малі контейнери, в яких перевозились небезпечні вантажі навалом (насипом), мали відповідне маркування, а також щоб порожні неочищені цистерни були закриті таким самим чином, як і в наповненому стані.

15.1.2. Коли вантажовідправник діє від імені третьої особи, ця особа повинна письмово надати вантажовідправнику відомості про небезпечний вантаж, а також документи, необхідні для виконання вантажовідправником своїх обов'язків.

15.2. Обов'язки перевізника

15.2.1. Перевізник небезпечних вантажів зобов'язаний:

а) переконатися, що небезпечні вантажі, які будуть перевозитись, допущені до перевезення;

б) перевірити наявність на транспортній одиниці перевізних документів, що вимагаються, та їх відповідність установленим вимогам;

в) перевірити, щоб транспортні засоби були в справному стані, а небезпечні вантажі не мали явних дефектів, забруднень небезпечними речовинами та не протікали;

г) перевірити, чи не прострочена дата чергового випробування автоцистерн, транспортних засобів-батарей, знімних цистерн, переносних цистерн, контейнерів-цистерн і багатоелементних газових контейнерів;

ґ) перевірити, чи не перевантажені транспортні засоби;

д) перевірити відповідність маркування транспортних засобів установленим вимогам;

е) перевірити наявність на транспортному засобі додаткового обладнання та засобів індивідуального захисту, вказаних в письмових інструкціях (аварійній картці).

У відповідних випадках вищезазначені дії здійснюються на підставі перевізних документів, шляхом безпосереднього огляду транспортних засобів або контейнерів, а також вантажу.

15.2.2. Якщо за результатами вищезазначених перевірок установлено будь-яке порушення встановлених вимог, перевізник не повинен починати перевезення до усунення виявлених порушень.

15.2.3. Якщо під час перевезення виявлені порушення вимог цих Правил, які ставлять під загрозу безпеку перевезення, транспортування вантажу припиняється. Перевезення може бути продовжено тільки після усунення порушень та приведення вантажу у відповідність до встановлених вимог.

(пункт 15.2.3 у редакції наказу Міністерства
 внутрішніх справ України від 27.06.2006 р. N 613)

15.3. Обов'язки вантажоодержувача

15.3.1. Одержувач небезпечного вантажу зобов'язаний:

а) якомога швидше приймати небезпечний вантаж, якщо не існує нездоланних причин;

б) у відповідних випадках ужити належних заходів щодо очищення і знезаражування транспортних засобів та контейнерів;

в) забезпечити, щоб на контейнерах після їхнього повного розвантаження, очищення та знезаражування не залишилося маркування, що вказує на небезпеку.

15.3.2. Якщо вантажоодержувач звертається до послуг інших учасників перевезень, він повинен вжити належних заходів щодо забезпечення виконання вимог цих Правил та ДОПНВ.

15.3.3. Якщо в результаті вищезазначених перевірок виявлене будь-яке порушення встановлених вимог, вантажоодержувач повинний повернути контейнер перевізнику тільки після усунення виявленого порушення.

15.4. Обов'язки вантажника

15.4.1. Вантажник, що здійснює завантаження транспортного засобу або контейнера небезпечними вантажами, зобов'язаний:

а) передавати до перевезення небезпечні вантажі тільки в тому разі, якщо вони класифіковані та згідно з цими Правилами та ДОПНВ допущені до перевезення;

б) перевірити, щоб упаковки з небезпечними вантажами не мали явних дефектів, забруднень небезпечними речовинами та не протікали. Не передавати до перевезення упаковки, які мають ушкодження, через які небезпечні вантажі проникають або можуть проникнути назовні. Ці вимоги застосовуються також до порожньої неочищеної тари з-під небезпечних вантажів;

в) при навантаженні транспортного засобу, великого чи малого контейнера небезпечними вантажами дотримувати спеціальні вимоги до навантаження і обробки вантажів;

г) після завантаження контейнера небезпечними вантажами нанести на контейнер відповідне маркування, що вказує на небезпеку;

ґ) при навантаженні упаковок дотримувати вимог до сумісного завантаження небезпечних вантажів з урахуванням небезпечних вантажів, що вже знаходяться в транспортному засобі чи великому контейнері, а також вимоги, що стосуються сумісного перевезення небезпечних вантажів та продуктів харчування, предметів споживання та кормів для тварин.

15.5. Обов'язки відповідального за наповнення

15.5.1. Відповідальний за наповнення зобов'язаний:

а) завантажувати тільки цистерни, технічний стан яких і їхнього обладнання відповідає встановленим вимогам;

б) перевірити, чи не прострочена дата чергового випробування автоцистерн, транспортних засобів-батарей, знімних цистерн, переносних цистерн, контейнерів-цистерн і багатоелементних газових контейнерів;

в) наповнювати цистерни лише небезпечними вантажами, допущеними до перевезення в цих цистернах;

г) дотримувати вимог до розміщення небезпечних вантажів у суміжних відсіках цистерн;

ґ) під час наповнення цистерн дотримувати максимально припустимого ступеня наповнення чи максимально припустиму масу вмісту на літр ємкості для речовини, що завантажується;

д) після наповнення цистерни переконатись у герметичності запірних пристроїв;

е) забезпечити, щоб ніякої небезпечної кількості завантаженої речовини не залишалося на зовнішніх поверхнях цистерн, що були нею наповнені;

є) під час підготовки небезпечних вантажів для перевезення забезпечити, щоб цистерни, а також транспортні засоби мали відповідне маркування.

15.6. Обов'язки пакувальника

15.6.1. Пакувальник зобов'язаний:

а) дотримувати вимог, що стосуються умов упакування або умов сумісного упакування;

б) дотримувати, коли він готує упаковки до перевезення, - вимог до маркування та знаків небезпеки на упаковках, що містять небезпечні вантажі.

15.7. Обов'язки оператора контейнера-цистерни (переносної цистерни)

15.7.1. Оператор контейнера-цистерни (переносної цистерни) зобов'язаний:

а) дотримувати вимог до конструкції, обладнання, випробувань та маркування;

б) стежити, щоб технічне обслуговування корпусів і їхнього обладнання здійснювалося таким чином, щоб у звичайних умовах експлуатації контейнер-цистерна (переносна цистерна) задовольняла встановлені вимоги аж до наступної перевірки;

в) проводити позачергову спеціальну перевірку, коли в результаті ремонту, зміни конструкції чи дорожньо-транспортної пригоди виникають сумніви щодо цілісності корпусу цистерни та працездатності її обладнання.

16. Контроль за дорожнім перевезенням небезпечних вантажів

16.1. Контроль за дотриманням вимог, що стосуються дорожнього перевезення небезпечних вантажів, покладається на підрозділи Державтоінспекції МВС України, а в пунктах пропуску через державний кордон - на державне підприємство "Служба міжнародних автомобільних перевезень" Міністерства транспорту та зв'язку України (далі - СМАП).

(пункт 16.1 у редакції наказу Міністерства
 внутрішніх справ України від 27.06.2006 р. N 613)

16.2. Контроль має здійснюватись у такий спосіб, щоб не створювати небезпеки для людей, майна та довкілля, а також перешкод у дорожньому русі.

16.3. З метою забезпечення обліку та контролю суб'єкти дорожнього перевезення небезпечних вантажів повинні в рамках своїх обов'язків надавати необхідну інформацію про свою діяльність, пов'язану з організацією та перевезенням небезпечних вантажів, у відповідні підрозділи Державтоінспекції МВС України та інші компетентні органи з перевезення небезпечних вантажів.

16.4. На підприємствах, в організаціях та установах усіх форм власності, що беруть участь у дорожньому перевезенні небезпечних вантажів або його організації, мають проводитись планові перевірки виконання чинного законодавства з питань перевезення небезпечних вантажів та цих Правил.

16.5. Державтоінспекцією МВС України, а в пунктах пропуску через державний кордон - СМАП, у разі виявлення порушень цих Правил, забороняється перевезення небезпечного вантажу до усунення виявлених недоліків.

16.6. При виявленні незначних порушень під час організації та здійснення дорожнього перевезення небезпечних вантажів Державтоінспекцією МВС України видається припис на їх усунення, після чого подальший рух не забороняється.

16.7. З метою попередження виникнення надзвичайних ситуацій та підвищення безпеки учасників дорожнього руху під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів транспортний засіб, на якому були виявлені порушення, зберігається за межами проїзної частини. У разі неможливості його евакуювати вживаються заходи щодо огородження місця стоянки та забезпечення безпеки дорожнього руху. Подальший рух дозволяється тільки після усунення виявлених недоліків та отримання узгодження маршруту дорожнього перевезення небезпечного вантажу Державтоінспекції МВС України.

(пункт 16.7 у редакції наказу Міністерства
 внутрішніх справ України від 27.06.2006 р. N 613)

16.8. Пункт 16.8 виключено

(згідно з наказом Міністерства
 внутрішніх справ України від 27.06.2006 р. N 613,
 у зв'язку з цим пункти 16.9, 16.10
 вважати відповідно пунктами 16.8, 16.9)

16.8. Керівники організацій, підприємств та установ усіх форм власності мають забезпечувати можливість проведення перевірок та здійснення контрольних функцій представниками Державтоінспекції МВС України та іншими компетентними органами з перевезення небезпечних вантажів.

16.9. У разі виявлення порушень, що можуть призвести до руйнування або пошкодження доріг та вулиць, споруд на них, транспортних засобів або створити небезпеку для життя і здоров'я людей чи настання інших тяжких наслідків та повторних порушень, що були допущені суб'єктом перевезення небезпечних вантажів, адміністрація якого розташована на території іншої держави - учасниці ДОПНВ, Державтоінспекція МВС України повинна повідомити про ці порушення компетентні органи держави, на території якої розташована адміністрація цього суб'єкта перевезень небезпечних вантажів, з метою вжиття відповідних заходів стосовно порушника (порушників).

(пункт 16.9 у редакції наказу Міністерства
 внутрішніх справ України від 27.06.2006 р. N 613)

16.11. Пункт 16.11 виключено

(згідно з наказом Міністерства
 внутрішніх справ України від 27.06.2006 р. N 613,
 у зв'язку з цим пункт 16.12 вважати пунктом 16.10)

16.10. У пунктах пропуску через державний кордон України на державне підприємство СМАП покладається інформування перевізників з питань організації перевезень небезпечних вантажів в Україні, ведення обліку виявлених порушень чинного законодавства України, надання інформації про виявлені порушення Державтоінспекції МВС України та іншим компетентним органам.

(пункт 16.10 у редакції наказу Міністерства
 внутрішніх справ України від 27.06.2006 р. N 613)

 

Начальник департаменту
Державтоінспекції МВС України
полковник міліції 

 
 
Г. В. Георгієнко  

Додаток 1
до пунктів 1.8, 9.2 та 9.5 Правил дорожнього перевезення небезпечних вантажів Таблиця обмежених кількостей небезпечних вантажів

Транспортна категорія 

Речовини або вироби
Група упаковки чи класифікаційний код або N ООН 

Максимальна загальна кількість речовин або виробів на транспортну одиницю 

Клас 1:        1.1А, 1.1L, 1.2L, 1.3L, 1.4L та N ООН 0190
Клас 3:        N ООН 3343
Клас 4.2:     Речовини, що належать до групи упаковки I
Клас 4.3:     NN ООН 1183, 1242, 1295, 1340, 1390, 1403,                            1928, 2813, 2965, 2968, 2988, 3129, 3130, 3131,                          3134, 3148 та 3207
Клас 6.1:     NN ООН 1051, 1613, 1614 та 3294
Клас 6.2:     NN ООН 2814 та 2900 (групи небезпеки 3 та 4)
Клас 7:        NN ООН 2912 - 2919, 2977, 2978 та 3321 - 3333
Клас 9:        NN ООН 2315, 3151, 3152 та обладнання, що містить такі речовини чи суміші, а також порожня неочищена тара, що містила речовини, віднесені до цієї транспортної категорії 

Речовини та вироби, що належать до групи упаковки I, крім речовин та виробів, віднесених до транспортної категорії 0, а також речовини і вироби таких класів небезпеки:
Клас 1:       1.1B - 1.1J*, 1.2B - 1.2J, 1.3C, 1.3G, 1.3H,
                   1.3J, 1.5D*
Клас 2:        групи T, TC*, TO, TF, TOC та TFC
                    аерозолі: групи C, CO, FC, T, TF, TC, TO, TFC
                    та TOC
Клас 4.1:     NN ООН 3221 - 3224 та 3231 - 3240
Клас 5.2:     NN ООН 3101 - 3104 та 3111 - 3120 

20 

Речовини та вироби, що належать до групи упаковки II, крім речовин та виробів, що належать до транспортних категорій 0, 1 або 4, а також речовини та вироби таких класів небезпеки:
Клас 1:        1.4B - 1.4G та 1.6N
Клас 2:         група F
                     аерозолі: група F
Клас 4.1:      NN ООН 3225 - 3230
Клас 5.2:      NN ООН 3105 - 3110
Клас 6.1:      речовини та вироби, що належать до групи
                     упаковки III
Клас 6.2:      NN ООН 2814 та 2900 (група небезпеки 2)
Клас 9:         N ООН 3245 

333 

Речовини та вироби, що належать до групи упаковки III, окрім речовин та виробів, віднесених до транспортних категорій 2 або 4, а також речовини та вироби таких класів небезпеки:
Клас 2:         групи A та O
                     аерозолі: групи A та O
Клас 8:         NN ООН 2794, 2795, 2800 та 3028
Клас 9:         NN ООН 2990 та 3072 

1000 

Клас 1:         1.4S
Клас 4.1:      NN ООН 1331, 1345, 1944, 1945, 2254 та 2623
Клас 4.2:      NN ООН 1361 та 1362, група упаковки III
Клас 7:         NN ООН 2908-2911
Клас 9:         N ООН 3268, а також неочищена порожня тара, що містила небезпечні вантажі, за винятком вантажів, віднесених до транспортної категорії 0 

Не обмежено