4. Підприємства сироварні.

5. Виробництва оліємаргарину та маргарину.

6. Виробництва м'ясокоптильні.

7. Виробництво харчового спирту.

8. Підприємства рибоконсервні та рибофілейні з утильцехами, рибокомбінати.

9. Цехи по виробництву ферментів з глибинним способом культивування.

10. Бурякоцукрові заводи без жомосховища.

11. Кукурудзяно-крохмальні, кукурудзяно-патокові заводи.

12. Виробництво альбуміну.

13. Підприємства по переробці овочів (сушіння, соління та квашення).

14. Виробництво декстрину, глюкози та патоки.

15. Виробництво крохмалю.

Клас V. Санітарно-захисна зона 50 м

1. Кондитерські фабрики.

2. Виробництво харчового оцту.

3. Підприємства тютюново-махорочної (тютюново-ферментаційні заводи, тютюнові та сигаретно-махорочні фабрики).

4. Чаєрозважувальні фабрики.

5. Заводи спирто-горілчані.

6. Підприємства олійницькі.

7. Консервні заводи.

8. Овочесховища.

9. Цукрово-рафінадні заводи.

10. Заводи коньячного спирту.

11. Пивоварні заводи (без солодівень).

12. Макаронні фабрики.

13. Молочні та маслоробні заводи (тваринні масла).

14. Ковбасні фабрики потужністю понад 3 т за зміну.

15. Хлібзаводи.

16. Фабрики харчові заготівельні.

17. Холодильники місткістю понад 600 т.

18. Заводи первинного виноробства.

19. Винні заводи.

20. Заводи виноградного соку.

21. Заводи фруктових та овочевих соків і безалкогольних напоїв.

22. Підприємства по варінню товарного солоду і виготовленню дріжджів.

23. Рибокоптильні заводи.

САНІТАРНО-ТЕХНІЧНІ СПОРУДИ ТА УСТАНОВКИ КОМУНАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

1. Для санітарно-технічних споруд та установок комунального призначення санітарно-захисні зони слід встановлювати в залежності від їх санітарної класифікації та потужності.

Клас I. Санітарно-захисна зона 1000 м

1. Поля заорювання і поля асенізації.

2. Утильзаводи для ліквідації трупів тварин і конфіскантів.

Клас II. Санітарно-захисна зона 500 м

1. Скотомогильники із захороненням в ямах.

2. Сміттєспалювальні та сміттєпереробні заводи.

3. Полігони твердих побутових покидьків.

4. Ділянки компостування твердих покидьків та нечистот населеного пункту.

Клас III. Санітарно-захисна зона 300 м

1. Кладовища.

2. Центральні бази по збиранню утильсировини.

3. Скотомогильники з біологічними камерами.

4. Зливні станції.

5. Ділянки для парників, теплиць з використанням сміття.

6. Компостування сміття без гною і фекалій.

Клас IV. Санітарно-захисна зона 100 м

1. Бази районного призначення для збирання утильсировини.

2. Механізовані транспортні парки по очищенню міст.

3. Сміттєперевантажувальні станції.

4. Склади тимчасового зберігання утильсировини без її переробки.

5. Підприємства по обслуговуванню автомобілів (вантажні автомобілі, а також автобуси міського транспорту).

6. Автогазонаповнювальні компресорні станції.

Клас V. Санітарно-захисна зона 50 м

1. Підприємства по обслуговуванню автомобілів (легкові автомобілі, крім тих, що належать громадянам, і автобуси, крім автобусів міського транспорту).

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Додаток N 5
до Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України
від 19 червня 1996 р. N 173 Розміри санітарно-захисних зон від сільськогосподарських підприємств до житлової забудови та прирівняних до неї об'єктів

**********************************************************

* * Розмір са- *

* Назва комплексу, підприємства та окремих об'єктів *нітарно-захи-*

* *сної зони, м *

*********************************************************************

1. Рослинницькі

1. Культиваційні:

теплиці та парники при обігріванні електроенер-

гією, парою або водою Не нормується

теплиці та парники на біологічному обігріванні

на гною 100

на смітті 300

2. Рільничі:

польові стани тракторно-рільничих бригад 100

стаціонарні зерноочисні та сушильні пункти 100

криті токи 100

3. Садівницькі та виноградницькі:

стани садово-виноградницьких бригад 50

пункти сортування та пакування готової продукції 50

2. Тваринницькі

Великої рогатої худоби:

а) великі підприємства промислового типу з

поголів'ям більше 5000 голів 1000

б) державні та колективні підприємства по виро-

щуванню відгодівельного та ремонтного молодняка з

поголів'ям:

до 1000 голів 200

до 3000 голів 300

до 5000 голів 500

в) ферми молочного та м'ясного напрямку в державних

та колективних підприємствах з поголів'ям корів:

до 400 голів 200

до 600 голів 250

більше 600 голів 300

г) ферми в селянських (фермерьких) господарствах з

загальним поголів'ям тварин:

до 10 голів 15*

до 20 голів 25

до 40 голів 50

до 60 голів 75

до 100 голів 100

до 150 голів 150

Свинарські:

а) ферми в селянських (фермерських) господарствах:

на 15 голів 25

на 30 голів 50

на 50 голів 75

на 75 голів 100

на 100 голів 150

на 150 голів 300

на 200 голів 400

б) свинофабрики та свиноферми в державних та

колективних підприємствах:

до 12 тис. голів на рік 500

на 12 тис. та на 24 тис. голів на рік 1500

на 54 тис. голів на рік і більше 2000

Вівчарські:

а) вівцеферми в селянських (фермерських) господарствах:

на 50 голів 25

на 75 голів 50

на 100 голів 75

на 150 голів 100

на 200 голів 150

на 400 голів 200

від 400 до 1000 голів 300

б) вівцеферми в державних та колективних підпри-

ємствах на 500 голів і більше 300

Кролівничі:

кролеферми:

на 150 голів 25

на 300 голів 50

на 400 голів 75

більше 400 голів 100

Конярські 100

Звірівницькі 300

Бджільницькі 300

Птахівничі:

а) ферми в селянських (фермерських) господарствах:

на 100 голів 25

на 200 голів 50

на 300 голів 100

на 500 голів 150

на 750 голів 200

від 750 до 100 тис.курей-несучок 300

б) птахофабрики (в державних та колективних

підприємствах):

до 100 тис.курей-несучок та до 1 млн.

бройлерів на рік 300

більше 100 тис. до 400 тис. курей-несучок

та більше 1 млн. до 3 млн. бройлерів на рік, 1000

а також племінні господарства та репродуктори

більше 400 тис. курей-несучок та більше 3 млн.

бройлерів на рік 1200

3. По переробці та зберіганню

сільськогосподарської продукції

По переробці продукції рослинництва, продовольчого

та фуражного зерна, насіння зернових та олійних 100

культур, трав без відділення протруювання

Те саме, з віддділенням протруювання 200

Овочів (сушіння, засолювання, квашення) 100

По виробництву крохмалю 100

По первинній обробці рослинного волокна (льону,

коноплі) 300

Цукрові заводи з жомосховищами 300

Цукрові заводи без жомосховищ 100

Кукурудзяно-крохмальні, кукурудзяно-патокові заводи 100

Олійні (рослинного масла) 50

Заводи первинного виробництва вина 50

Заводи виноградного соку 50

Заводи фруктових та овочевих соків та безалко-

гольних напоїв 50

Заводи по виробництву харчового спирту 100

Пивоварені заводи (без солодовників) 50

Заводи варіння солоду та виготовлення дріжджів 50

Хлібозаводи, консервні заводи 50

По переробці продукції тваринництва, птахівництва

та інших видів продукції:

по первинній переробці молока Не нормується*

молоко- та маслозаводи 50

варіння сиру, виробництво маргарину, м'ясокоп-

тильні, рибоконсервні та рибофілейні комбінати 100

ковбасні цехи продуктивністю понад 3 т за зміну,

у тому числі з м'ясокоптильнями 50

харчові фабрики, заготівельні, рибокоптильні заводи 50

скотобази понад 1000 приведених голів 500

скотобази до 1000 приведених голів 300

бойні ВРХ, невеликої рогатої худоби, м'ясокомбіна-

ти, м'ясохолодобойні 500

бойні невеликих тварин та птиці 300

підприємства миття вовни, обробки волоса,

щетини, пуху, пера, рогів та копит 100

По виробництву кормів:

млини, крупорушки, зернообдирні підприємства 100

утильзаводи по переробці трупів тварин, риби,

птиці та їх відходів 1000

4. По виробничо-технічному обслуговуванню

сільськогосподарських підприємств

Матеріально-технічне забезпечення:

гаражі та підприємства по ремонту, технічному

обслуговуванню та зберіганню сільськогосподарських 100

машин та автомобілів при числі двигунів до 100

одиниць

підприємства по добуванню каменя безвибуховим

методом та обробка каменя, виготовлення гіпсових 100

виробів, комишиту, соломіту, фіброліту

виготовлення глиняних виробів, столярно-

теслярські, меблеві підприємства 50

виробництво з відходів деревини деревноструж-

кових, деревноволокнистих та цементно-фібролітових 300

плит з використанням фенолформальдегідних смол

без використання фенолформальдегідних смол 100

біоенергетичні підприємства по переробці

відходів птахоферм до 100 т/добу 300

виробництво бондарських виробів 50

будівельні двори 50

Зооветеринарне обслуговування:

ветеринарно-лікувальні заклади 200

скотомогильники з похованням в ямах 500

скотомогильники з біологічними камерами 300

ділянки компостування твердих покидьків та

нечистот населених місць (центральні) 500

_______________

* Але не менше протипожежної відстані.

Примітка. Розмір санітарно-захисної зони для різних тваринницьких

ферм встановлюється безпосередньо від межі території, на

якій розташовані будівлі та споруди для утримання тварин.


 

 

 

 

 
 
 
 
 

Додаток N 6
до Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України
від 19 червня 1996 р. N 173 Розміри санітарно-захисних зон для складів та овочесховищ

***********************************************************

* * Розмір сані- *

* Види складів *тарно-захисної*

* *зони, м *

**********************************************************************

Склади зберігання сільськогосподарської продукції:

зерна, овочів, фруктів, картоплі 50

грубих кормів, необмолоченого хліба та рослинного

волокна 100

елеватори 100

холодильники місткістю понад 600 т 50

мокросолених шкір без обробки для тимчасового

зберігання (до 200 шт.) 50

мокросолених необроблених шкір (понад 200 шт.) 300

склади тимчасового зберігання утильсировини без

її переробки 100

Видаткові та базисні склади кам'яного вугілля,

торфу, дров, легкозаймистих та паливних рідин 100

Склади тимчасового зберігання вторинної сировини

неорганічного походження без її переробки 100

Склади утильсировини, зберігання кісток без їх переробки 300

Промтоварні та продовольчі торгово-розподільні склади 50

Льодосховища місткістю 5 тис.м2 та менше 50

Льодосховища місткістю більше 5 тис.м2 100

Міські базові елеватори цементу 300


 

 

 

 

 
 
 
 
 

Додаток N 7
до Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України
від 19 червня 1996 р. N 173 Розміри санітарно-захисних зон для складів
сильнодіючих отруйних речовин

*********************************************************

* Види складів * Розмір санітарно- *

* * захисної зони, м *

*******************************************************************

1. Базисні склади СДОР 1000

2. Витратні склади СДОР 300

3. Склади хлору:

у стаціонарних ємкостях (цистернах, танках) 300

у контейнерах та балонах 100


 

 

 

 

 
 
 
 
 

Додаток N 8
до Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України
від 19 червня 1996 р. N 173 Розміри санітарно-захисних зон від складів зберігання отрутохімікатів та мінеральних добрив до житлової забудови та водоймищ

*******************************************************************************************

* * Розміри санітарно-захисних зон, м *

*Пестициди, що збері-**********************************************************************

* гаються * 200 * 300 * 400 * 500 * 600 * 700 * 1000 *

* **********************************************************************

* * Допустимі кількості пестицидів та мінеральних добрив, т *

*******************************************************************************************

Отрутохімікати

/пестициди/ до 20 21-50 51-100 101-300 301-400 401-500 >500

Мінеральні добрива

I типу -- до 50 51-100 101-300 301-400 401-500 >500

Мінеральні добрива

II типу -- -- до 200 201-400 401-600 601-800 >800

Мінеральні добрива

III типу -- до 100 101-500 501-1000 1001-2000 2001-3000 >3000

Мінеральні добрива до 500 501-1000 1001-2000 2001-4000 4001-8000 8001-10000 >10000

IV типу

*******************************************************************************************

Примітки: 1. До I типу добрив відносяться: хлористий амоній, аміак водний, аміак рідкий,

аміакати, вуглеаміакати, цианомід калію, сульфат амонію, сульфат амонію-

натрію;

до II типу - калієва селітра, аміачна селітра, вапняно-аміачна селітра, на-

трієва селітра, кальцієва селітра;

до III типу - фосфоритна мука, кісткова мука, преципітат, нітрофоска, діа-

моній фосфат, томасшлак, суперфосфат простий порошковий, калійна сіль,

сульфат калію, калімагнезія, калімаг, хлористий калій-електроліт, крейда

мелена, вапняна мука /порошок/, нітрофос, термофос;

до IV типу відносяться - вапняна мука /сирого помелу/, ЖКУ, карбомід, су-

перфосфат простий гранульований, суперфосфат двійчастий гранульований,

нітроамофоска, нітроамофос, амофос, амофоска, каініт, хлористий калій.

2. При зберіганні на одному майданчику отрутохімікатів та мінеральних добрив,