6.7. Ремонт приладів і пристроїв контролю з радіоактивними ізотопами виконується згідно з вимогами НРБУ-97 "Норми радіаційної безпеки України".

7. Мікроклімат і вентиляція

7.1. Опалення, вентиляція і кондиціювання повітря, а також додержання норм мікроклімату у виробничих і допоміжних будівлях, приміщеннях шахтної поверхні, розрізів, збагачувальних і брикетних фабрик, у транспортних галереях, які мають постійні робочі місця або використовуються для організованого людського потоку, здійснюються згідно з ДСН 3.3.6.042-99 "Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень" та відповідними розділами будівельних норм і правил.

7.2. Усі вентиляційні установки як новозмонтовані, так і ті, що введені в експлуатацію після реконструкції або капітального ремонту, випробовуються на ефективність. За результатами випробувань і налагодження на кожну вентиляційну систему складається паспорт.

7.3. Концентрація пилу та токсичних речовин у припливному повітрі, яке подається до приміщень виробничих та адміністративно-побутових комбінатів системами вентиляції, не може перевищувати 0,3 ГДК для повітря робочої зони стосовно речовин з установленою середньозмінною ГДК. При перевищенні цих величин системи вентиляції обладнуються засобами очищення повітря або змінюється система забору повітря.

7.4. Температура повітря на постійних робочих місцях у підземних виробках вугільних шахт у залежності від вологості, швидкості руху повітря та окремих категорій робіт повинна відповідати величинам, які наведені в табл. 1.

Таблиця 1. Нормовані величини температури, відносної вологості та швидкості руху повітря в підземних виробках вугільних шахт

Категорія робіт* 

Загальні енерговитрати, ккал/г (Вт) 

Швидкість повітря, м/с 

Допустима температура повітря**, °C при відносній вологості повітря, %  

до 75 

75 і більше 

нижня межа 

верхня межа 

нижня межа 

верхня межа 

I
(легка) 

не більше 150
(не більше 174) 

до 0,25 

21 

26 

20 

25 

0,25 - 0,50 

22 

26 

21 

25 

0,51 - 1,00 

23 

26 

22 

25 

1,01 - 2,00 

24 

26 

23 

25 

II
(середньої важкості) 

151 - 250
(175 - 290) 

до 0,25 

19 

25 

18 

24 

0,25 - 0,50 

20 

25 

19 

24 

0,51 - 1,00 

21 

26 

21 

25 

1,01 - 2,00 

22 

26 

22 

25 

III
(важка) 

більше 250
(більше 290) 

до 0,25 

17 

24 

16 

23 

0,25 - 0,50 

18 

24 

17 

23 

0,51 - 1,00 

20 

25 

19 

24 

1,01 - 2,00 

21 

25 

21 

24 

____________
* Відповідно до ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ "Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны".

** У глибоких шахтах, які характеризуються значним надлишком тепла, допускається підвищення верхньої межі температури повітря на 3° C, але не більше +26° C. 

7.5. Будь-яка поверхня стаціонарних виробок, машин, механізмів та іншого обладнання, яка має температуру більше +33° C, повинна бути покрита теплоізоляційним матеріалом для захисту працівників від теплового випромінювання. 

7.6. При відхиленні параметрів мікроклімату від величин, які наведені в табл. 1, у виробках повинна застосовуватися система, яка попереджує перегрівання або переохолодження гірників.

7.7. Дільниці, де температура повітря перевищує допустиму величину, забезпечуються установками повітряного душування (для постійних робочих місць), апаратами для подання першої медичної допомоги і кабінами для відновлення теплового стану гірників при гострому перегріванні.

7.8. У шахтах зі штучним охолодженням повітря або при значній різниці температури повітря шляхом руху з поверхні до робочих місць у підземних виробках граничнодопустимі перепади температури та її рівні повинні відповідати вимогам, які наведені в табл. 2 та 3.

Таблиця 2. Граничнодопустимі перепади температури повітря при спусканні робітників шахтним стовбуром

Температура повітря, °C  

Мінімальна на поверхні шахти 

Мінімальна в шахтному стовбурі 

Температурний перепад 

32 

23 

30 

22 

28 

21 

26 

20 

24 

19 

22 

18 

20 

17 

18 

16 

Таблиця 3. Граничнодопустимі параметри температури повітря на шляху пішохідного руху робітників у підземних виробках

Максимальна температура, °C 

Мінімальна температура повітря (°C) при швидкості його руху, (м/с)  

28 

10 

12 

14 

16 

18 

20 

22 

24 

26 

11 

13 

15 

17 

19 

21 

23 

24 

10 

12 

14 

16 

18 

20 

22 

22 

11 

13 

15 

17 

19 

21 

20 

10 

12 

14 

16 

18 

20 7.9. У шахтах зі складними гірничо-геологічними умовами, де звичайними гірничотехнічними заходами (вентиляція, скорочення шляхів надходження повітря, збільшення перерізу виробок та ін.) не забезпечується допустима температура повітря, потрібно застосувати штучне охолодження (кондиціювання) повітря, а також спецодяг із штучним охолодженням.

7.10. Для шахтарів, які працюють у шахтах з низькою температурою повітря (наприклад, у холодний період року), передбачаються заходи щодо захисту організму від переохолодження. Якщо при переміщенні до робочого місця гірники охолоджуються, передбачаються засоби колективного (захисні кабіни пасажирського транспорту, камери очікування) та індивідуального захисту.

У глибоких шахтах для зберігання додаткового спецодягу на шляху руху гірників у місцях, узгоджених з органами державної санітірно-епідеміологічної служби, обладнуються пункти перевдягання та зберігання додаткового спецодягу.

7.11. При проходці та поглибленні шахтних стовбурів повітря, яке подається в холодну пору року, підігрівається в калориферах для того, щоб у місцях виходу струменя з повітропроводу воно мало температуру не менше +5 °C.

7.12. Для кондиціювання повітря в шахтах застосовуються холодильні машини, які працюють на малонебезпечних холодильних агентах.

7.13. У тупикових виробках і в нішах очисних вибоїв діючих шахт з недостатньою рухливістю повітря (менше 0,25 м/с) або на робочих місцях при інтенсивності теплового випромінювання більше 350 Вт/м2 застосовуються повітряні душі.

7.14. Швидкість вентиляційної течії повітря на шляху руху робітників повинна бути не вище 8 м/с, на робочих місцях - згідно з табл. 1.

8. Засоби індивідуального захисту

8.1. ЗІЗ застосовуються в тих випадках, коли безпека праці не може бути досягнута конструкцією обладнання, організацією виробничих процесів і засобами колективного захисту. До виконання цих робіт працівники без ЗІЗ, а також із ЗІЗ, які перебувають у несправному або антисанітарному стані, не допускаються.

8.2. Забезпечення працюючих здійснюється згідно з діючими галузевими нормами видачі спецодягу, взуття та інших ЗІЗ.

8.3. Для захисту органів дихання від пилу всі особи, які зайняті на роботах, де можливий його вміст у повітрі робочої зони вище рівня ГДК, забезпечуються респіраторами. Режими використання респіраторів установлюються з урахуванням концентрації пилу в повітрі робочої зони і часу роботи в цих умовах після узгодження з органами державного санітарно-епідеміологічного нагляду. Використання респіраторів, які не узгоджені органами санепідслужби, забороняється.

8.4. Робітники, що підпадають під інтенсивну дію шуму, повинні застосовувати індивідуальні засоби захисту, що відповідають вимогам ГОСТ 12.4.051-87 ССБТ "Средства индивидуальной защиты органа слуха. Общие технические требования и методы испытаний". При виборі індивідуальних засобів захисту необхідно враховувати спектральну характеристику акустичних коливань.

8.5. Робітники вібронебезпечних професій забезпечуються засобами індивідуального захисту від вібрації (антивібраційні рукавиці, взуття тощо). ЗІЗ від вібрації повинні відповідати ГОСТ 12.4.002-74 ССБТ "Средства индивидуальной защиты рук от вибрации. Общие технические требования и методы испытаний" та ГОСТ 12.4.024-76 ССБТ "Обувь специальная виброзащитная. Общие технические требования".

8.6. Для захисту шкіри від дії шкідливих речовин, високої чи низької температури поверхні органів управління технологічним обладнанням робітники забезпечуються захисними засобами, що відповідають ГОСТ 12.4.103-83 ССБТ. Одежда специальная защитная. Средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация. Як ЗІЗ шкіри рук від пилу і шкідливих речовин застосовуються рукавиці, рукавички, захисні мазі, пасти, що відповідають вимогам ГОСТ 12.4.068-79 ССБТ "Средства дерматологические защитные. Классификация. Общие технические требования".

8.7. При підземному вийманні вугільних пластів потужністю менше 1 м для профілактики бурситів робітники повинні забезпечуватися і використовувати ЗІЗ колінних та ліктьових суглобів.

8.8. Догляд за забезпеченням та використанням ЗІЗ здійснює адміністрація підприємства.

8.9. Очистка від бруду, дезінфекція та дезінсекція ЗІЗ проводяться з використанням засобів, мийних та дезінфекційних речовин, які дозволені МОЗ України.

8.10. У респіраторних, які розміщені в АПК шахт, окрім зберігання, видачі і чистки протипилових ЗІЗ, закріплених за кожним робітником згідно з його табельним номером, здійснюється контроль за їх станом і придатністю до роботи. Півмаски і обтюратори протипилових респіраторів підлягають після кожної робочої зміни миттю і дезінфекції.

8.11. Очистку фільтрів протипилових ЗІЗ з перевіркою їх опору слід виконувати після кожної робочої зміни. Фільтр респіратора змінюють при досягненні опору 10 мм вод. ст. на стаціонарному потоці повітря зі швидкістю 30 л/хв.

8.12. Захисні окуляри, екрани та щитки при забрудненні промивають водою питної якості з наступною просушкою при температурі не вище +40° C. 

8.13. Забруднені поверхні протишумів протирають зволоженими тампонами або миють теплим розчином мийних речовин. Протишумні вкладиші багаторазового використання після кожної робочої зміни миють у теплій воді.

8.14. Каски щоденно миють теплою водою без розбирання внутрішньої оснастки. Один раз на місяць каски повинні дезінфікуватися.

8.15. Знепилювання і просушування спецодягу здійснюється після кожної робочої зміни.

Водозахисний спецодяг просушується при температурі не вище +50° C. 

8.16. Спецодяг повинен щоденно підлягати такій обробці: верхній одяг - знепилюванню, пранню або хімічній чистці (при забрудненні хімічними речовинами), натільна білизна - пранню. Коли в АПК не передбачена щоденна обробка, то за узгодженням з місцевими органами санітарно-епідеміологічної служби допускається періодична обробка спецодягу. При цьому періодичність обробки повинна бути: верхнього одягу - не рідше трьох разів на місяць, а натільної білизни - щотижня.

8.17. Оброблення знеособлених речей - рушників, підкасників, онуч - здійснюється щоденно з обов'язковою дезінфекцією.

8.18. З метою профілактики і лікування шкіряно-гнійничкових і грибкових захворювань забезпечують робітників білизною з тканини, обробленої спеціальними дезінфекційними речовинами.

8.19. Спецвзуття підлягає дезінфекції і сушінню при температурі не вище +50 °C не менше двох разів на місяць. Вологе взуття має просушуватися після кожної робочої зміни, шкіряне спецвзуття після просушки змащується спеціальною маззю.

8.20. Спецодяг і спецвзуття робітників гнійничковими захворюваннями шкіри і грибковими хворобами стоп і кистей підлягають щоденній дезінфекції ізольовано від загального спецодягу і спецвзуття.