Поставляється Дніпродзержинським ВО "Азот".

АВ - аміачна вода NH4OH. Водний розчин аміаку. Газоподібний аміак, що виділяється, ток­сичний по відношенню до слизистих оболонок очей та дихальних шляхів. Поставка і зберігання в сталевих цистернах.

Виробляється підприємствами хімічної промисловості.

10 ІНГІБІТОРИ КОРОЗІЇ СТАЛІ

НН - див п. 9 цього додатка.

ТБН - тетраборат натрію (бура) . Безколірні кристали, добре розчинні у воді і гліцерині, нерозчинні в інших органічних розчинниках. Вибухо- і пожежобезпечна речовина. Ток­сична.

Виробляється хімічними підприємствами.

БХН, БХК - біхромат натрію, біхромат калію . Оранжево-червоні кристали, добре розчинні у воді, нерозчинні в органічних розчинниках. Сильний окислювач, спільне зберігання з горючими речовинами категорично забороняється. Отруйний.

Виробляється ВО "Хромпік".

КИ-1 - катапін-інгібітор. Солянокислий розчин катапіну та уротропіну. Прозора або трохи каламутна речовина від жовтого до коричневого кольору. Допускається наявність осаду, що роз­чиняється при нагріванні. Густина 1,14-1,17 г/см3. Катіонактивна ПАР. Не горючий, малотоксичний, добре розчиняється в органічних і неорганічних кислотах, змішується з водними розчинами солей.

Виробляється дослідним виробництвом НДІ Хлорпроект.

ННК - див. п. 9 цього додатка.

11 ГІДРОФОБІЗУЮЧІ

ФЭС (ФЭС-50) - див. п. 3 цього додатка.

АМСР-3 - алюмометилсиліконат натрію. Продукт, що має у своєму складі: 6-8 % Si, 0,75-1,35% Al, 6-10 % NaOH. Одержується шляхом взаємодії металевого алюмінію з метилсиліконатом натрію. Безколірна або жовтувата рідина, що змішується з водою в будь-яких співвід­ношеннях.

Розроблена НВО "Синтез-ПАР".

136-41 (кол. ГКЖ-94), 136-157М (кол.ГКЖ-94М) - див. п. 4 цього додатка.

ГКЖ-10, ГКЖ-11 - див. п. 1 цього додатка.

ССП - сірчанокислі солі пенозолінів. Суміш сульфатів імідазолінів з домішкою аміноамідів з алкільним радикалом від до . Водний розчин від світло-жовтого до світло-коричневого кольору; рН-7.

Розробник - НВО "Синтез-ПАР" та Дніпропетровська ПДАБА.


12 БАКТЕРИЦИДНІ

КБ - катапін бактерицид. Розчин полібензилпірідинійхлориду. Рідкий продукт, що має бак­терицидну активність. Не чинить шкідливої дії на шкіряний покрив і органи дихання. Поставка в поліетиленовій тарі.

Розробник - Інститут мікробіології та вірусології, НДІЗБ (м. Москва).

Додаток 4

(рекомендований)

ПРИНЦИПІАЛЬНІ СХЕМИ З ПРИГОТУВАННЯ ТА ПОДАВАННЯ ВОДНИХ РОЗЧИНІВ ДОБАВОК

1 - склад добавки; 2 - дозатор добавки; 3 - рідинний дозатор води; 4 - місткість для приготування добавки; 5 - датчик температури; 6 - датчик контролю густини розчину добавки; 7 – насос; 8 - датчик рівня; 9 - витратна місткість; 10 - рідинний дозатор добавки; 11 - дозатор води; 12 - бетонозмішувач

Рисунок 1 - Технологічна схема з приготування та подавання водних розчинів однокомпонентних добавок

1,2- склади добавок, 3, 4 - дозатори добавок; 5 - рідинний дозатор води; 6, 7 - місткості для приготування добавок; 8 - датчики температури; 9 - датчики контролю густини розчинів добавок; 10 – насоси; 11 - датчики рівня; 12, 13 - витратні місткості добавок; 14, 15 - рідинні дозатори добавок; 16 - дозатор води; 17 - бетонозмішувач

Рисунок 2 - Технологічна схема з приготування та подавання водних розчинів комплексних добавок (двокомпонентних)

ЗМІСТ

1 Вступна частина


2 Вибір добавок


3 Вимоги до матеріалів


4 Підбір складу бетону


5 Приготування водних розчинів добавок


та технологія приготування бетонної суміші і будівельних розчинів


6 Тепловологісна обробка бетону


7 Застосування добавок у бетонних сумішах,


які укладаються засобами бетононасосної техніки


8 Бетони з протиморозними добавками


9 Догляд за бетоном


10 Будівельні розчини з хімічними добавками


11 Контроль якості


12 Вимоги безпеки


13 Вимоги охорони природи


Додаток 1


Галузь застосування хімічних добавок


Додаток 2


Показники водних розчинів хімічних добавок


Додаток 3


Коротка характеристика добавок для бетонів і будівельних розчинів


Додаток 4


Принципіальні схеми з приготування та подавання водних розчинів добавок