3.13. Не допускається зливання в побутову каналізацію метанолу і речовин, що вміщують його, їх необхідно збирати в тару, яка герметично закривається, і направляти для знищення у встановленому порядку.

На підприємствах, де передбачена спеціальна каналізація хімічно забруднених стоків, речовини, які містять метанол, зливаються до неї і направляються на пункти знешкодження та нейтралізації.

3.14. Порожня тара з-під метанолу повинна бути негайно промита водою в кількості, що становить не менше двох об'ємів тари або герметично закрита та опломбована. Промивка повинна проводитися під контролем відповідальної особи.

3.15. В процесі роботи необхідно постійно контролювати герметичність ємкостей, комунікацій, фланцевих з'єднань і т.і. Виявлені несправності слід негайно усувати.

3.16. Про виявлені під час роботи несправності устаткування або інші порушення, що можуть завадити безпечному виконанню робіт, а також про кожний нещасний випадок, чи інші небезпечні фактори, які виникли при роботі з метанолом, і загрожують життю чи здоров'ю працівників, необхідно негайно повідомити безпосереднього керівника і вжити заходів щодо надання необхідної допомоги потерпілим.

До прибуття комісії з розслідування необхідно на місці події зберігати обстановку та устаткування у такому стані, в якому вони були на момент події, якщо це не загрожує життю та здоров'ю інших працівників і не призведе до більш тяжких наслідків, крім того, вжити заходів щодо недопущення подібних випадків у ситуації, що склалася.


4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Відключити устаткування від електромережі, прибрати робоче місце.

4.2. У випадку безперервної роботи не залишати робоче місце і працююче устаткування до прибуття змінника і прийняття ним зміни.

Здати зміну у встановленому порядку, повідомивши змінника про стан роботи устаткування, приладів і іншу інформацію, необхідну для забезпечення подальшої нормальної роботи.

4.3. Спецодяг, спецвзуття і інші засоби індивідуального захисту, які застосовувалися в процесі роботи, прибрати у відведене для них місце.

4.4. Помити милом лице, руки (прийняти душ).

4.5. Повідомити безпосереднього керівника про всі недоліки, які мали місце під час роботи.


5 Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. До аварійної ситуації відносяться:

  • порушення герметичності технологічного устаткування, комунікацій, тари та попадання метанолу у виробниче середовище, переливи метанолу та його утилізація;
  • небезпечний режим роботи устаткування - вихід за межі допустимих значень параметрів (тиску, температури, швидкості руху, рівня і т.п.), що може призвести до аварійного стану;
  • виникнення джерел запалювання в апаратурі та поза устаткуванням;
  • загоряння технологічного устаткування, трубопроводів, тари;
  • відключення електропостачання, обривання і коротке замикання електроко-мунікацій, електрообладнання і ін.

5.2. У випадку виникнення аварійної ситуації негайно повідомити безпосереднього керівника про те, що сталося, та діяти у відповідності з інструкцією за професією і Планом локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій (ПЛАС), якщо для даного об'єкта він передбачений.

5.3. У випадку виникнення пожежі необхідно: припинити роботу; обезживлити електрообладнання; негайно розпочати гасіння пожежі наявними засобами пожежогасіння, діючи у відповідності з вимогами інструкції з пожежної безпеки підприємства.

5.4. При виявленні факту крадіжки метанолу необхідно негайно повідомити про це безпосереднього керівника, який, в свою чергу, повинен доповісти про те, що трапилося, керівнику підприємства.

5.5. У випадку отруєння необхідно викликати швидку медичну допомогу і, до її прибуття, надати потерпілому першу долікарську допомогу.

При отруєнні метанолом потерпілого необхідно вивести (винести) на свіже повітря, забезпечити спокій, покласти на спину, розстебнути одяг, давати для дихання кисень з карбогеном. У випадку втрати свідомості і зупинки дихання потерпілому необхідно негайно, не чекаючи появи медперсоналу, робити штучне дихання. При попаданні метанолу на шкіру, з метою попередження отруєнь, необхідно забруднену ділянку тіла промити великою кількістю води.

Конкретні дії щодо надання першої допомоги потерпілому викладені в інструкції з надання першої (долікарської) допомоги, що діє на підприємстві і вивчається працівниками при проходженні навчання та інструктажів з питань охорони праці.


Примірна інструкція опрацьована Державним науково-дослідним інститутом техніки безпеки хімічних виробництв (ДержНДІТБХВ, м. Сєверодонецьк)


Директор інституту


Завідуючий лабораторією