сл {упоаііігаїюп of canned meat [81 ш тиндалиэвция (хоноервоя) [1]

on sienfiradon of canned moai [8] ruсторилиэация (комоереов) [1]

n7.12 термостатно витримування

Витримування юзисвраіа за темпврвтури Д7 "С. оптимапьноі для розвитку.мікрофпори

 1. марнування (консервів)

Нанесення на кришку обо кришку те денце умовних познак

(див. також ДСТУ 2615)

 1. етикеткуоання (консервів) Наклеювання етикеток на банки (див. також ДСТУ 2515)
 2. змащування консервних банок

Нанесення на банки антинорозійного мастила

 1. сортування (консервів)

Виявляння банок з виробііичими дефектами після стєрилізунямня консервів

 1. пакування (коисераів)^

Укладання бвкок в яшикн абб'термозсідаль- ity плівку

 1. складування (консервів)

Складання запвкованих консервів а штабелі

 1. витримування консервів на складі Двотижневе витримувення ісонсервів на складі для вияаляння бомбаху

7^0 бомбаж

Наявність здутого деііия та (або) кришки банки внаслідок життєдіяльності мікроорганішів, або хімічних реакцій поміж тарою І продуктом, або переповнення банок продуктом

7Z1 мікробіальний бомбаж

Псування консервів, що хврахториауетьоя

здуттям,денця те (або) кришки банок віш-

еп сап holding |7) ги термостатная выдержка [2]

on сапа rnarking [7) ru маркировка (коисарвое)

ЄР cans labeling (7), ru отикетировка (консервов)

еп cans greasing [7) ru смазка консервных банок 12}

en cons eofUng f7J ru сортировка (консервов) 12]

ел cans packing [7] ru упаковка (консервов) (2J

er С8пв_ Morago J?) ru складирование консервов (2)

on holding cans at store (7) ru выдержка консервов на складе (2)

en ssvell [7] ru бомбам [2]

on mlcrobiel swell [7] ru микробиальный бомбаж [1]

СЛІДОК Підвищування тиску усередині бзнои у результаті виділяння газоподібних продуктів життєдіяльності мікроорганізмів

 1. фізичний бомбаж Нвямсть здутого денця та {або) кришки банки консервів а результаті переповнювання їх продуктом або замерзання вмісту банш. з також безпосередньо після отерилізувант

7Z3 хімічний бомбаж Наявність здутого декця та (або) кришки банки в результаті скупчення газу, ідо утворився в процесі елоктролітичнаї'дисоцівціТ під час кородувііиня внутрішньої поверхні ме- тапевог банки'

ел physical swell I7| ru физический бомбаж {11

en chemical swell (7| fuхимический бомбаж.[1]

ел aeformation (meal Industry} (7) ru дефорхтааия' (мясная промышленность) Щ

 1. корозія банок ,

ПорушенІсть полуди банки’І наявність іржі на зовнішній поверхні, що виникла лш час збе- рігвння в сирих приміщеннях або в ящиках із сирої деревини

 1. активний патьок

Наявність на банках слідів продукту внаслі- -док кегерметичності бвиок

 1. ласноннй патьок^ Забруднення поверхні банок бульйоном, жиром, соусом, які витекли з інших банок лід час закатування або частковоТ розгермети- заШГ під час сіЄЕ*!І!І2У1Мид
 2. банха-хлопавха

Бзнка з випуклою кришкою та (або)"денцем, під'час матнскакня не які чутно хлопковий звук І утворюється випукла поверхня на протилежному боці банки'‘

,7.28 деформація (м'ясне промисловість). Неправильно оформлений закатуеальний шов банок: ‘деформація корпусу, донець, фальців І поздовжнього шве металевих банок; підріз гофри кришок по закатувальному полю; перекІс'аОД неповна лосадка^кришок аід>юсно шийки банки гумове кільце, яке оисгупвс; тріщини або аідкоп скла біля закз- тувальиого шва. здеформовані (утиснуті) кришки скляних банок, які спричиняють порушення зака'гуеапьного шва

вп corrosion of cans [7] ги коррозия банок [1]

on real leak [7] ru активный подтёк Z]

en falso leak [7] nj пассивный подтбк [2]

en spftnger swell |7] ru хлопуша банок [2]

ДСТУ 4424:2005

ДОДАТОК А

(доэиковнй)

АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК УКРАЇНСЬКИХ ТЕРМІНІВ

баки

5,66

балик

5.64

банка-хлопавка

і'.гг

бекон

5.61

бланшування м'яса

7.4

блоки

4.9

бомбаж

7.20

бомбаж мікробіальний

7.21

^мбаж фізичний

7.22

бомбаж ХІМІЧНИЙ

7.23

буженина

5.69

варіння

5.31

виріб кулінарний

5,63

вироби ковбасні

5.2

вироби кров'яні М'ЙСНІ

5.50

‘витримування консервів на складі

7,19

витримування термостатне

7.12

відмітка товарна

5.25

відруб,м’ясний

4.6

вовчок

5.21

в’язання

5.25

талтування пельменів'

6.12

гомілко

5.68

грудинка

л:а

деформація

7.28

ділення півтуш

4.1

ділення туш

4.1

ділення четвертин

4.1

драглі

5.52

етикеткування (консервів)

7.14

жилування 'м'яса

4.6

закупорювання (банок)

7.7

запікання

5.34

7 15

карбонад

5.60

15

ДСТУ 4424:2005

ковбаса

5.35

ковбаса варена

5^37

ковбаса варено-копчена

5.43

ковбаса ліверна

5.38

'ковбаса пітия (Нд)

5.43

ковбаса напіакопчена'

5.40

ковбвса паштотна

5.45

ковбаса сиров'ялона

5.42

кообаса сироко,пчана

541

ковбвса смажена

644

ковбаса тввдбоколченв (Нд)

5.41

ковбаса фарширована

5.30

ковбаска

5.36

консерви М'ЯСНІ

7.1

консерви м'ясорослинні

консерви фаршеві

Т.З

копчення

5.2Э

копченості

5.5fi

корейка

5.63

коробка (Нд)

4Z

корозія банок

7.24

нришенна С9ПВ (Нд).'

5.17

кутор

5.20

кутерування

5.10

лоїта/тв (Нд)

4.2

маркування (консервів),

7.33

маса м’ясна

5.16

м'ясо-сублімаційного сушіння

6 .,13

м'ясо су6пиаова»о (Нд).

6.13

м'ясо розфасоване

4.10

нвбиаания (Нд)'

5.24

набір суповий

6.8

напівфабриквти

6.1

напівфабрикати великокускові

6.2

напівфабрикати 'дрібнокускові

63

напівфабрикати паніровані

6.5

напівфабрикати порціонні

6.4

непівфабрикати посічені

6.6

напівфабрикат м'нсокісткоаий столовий

6.0

наповнювачГсмакові

5.70

обвалювання м'яса

4.5

обжарювання

5.30

оболонка' ковбасна

5Z3

ОКІСТ

б.б7

осаджування

5-27

осгтаанм (Нд)

5.32

охолоджування

5.32

пакування (консервів)

7.17

пастсрнзувення (консервів)

7.8

патьок активний

7-25

патьок пасивний

7.26

паштет

551

-пельмені

б 11

паттовання

5.56

підготовлювання консервної тари

7.0

подрібнювання сала

5.1^

їлолядвиця

5.64

препарат коптильний

5.20

продукти 3 баранини

5.54

продукти Э конини

6.54

продукти 3 сала

5.55

продукти 2 яловичини

5.54

продукти із свинини

5.54

продукти м'ясні

5-І

прянощі

5 15

рагу

6.7

ребра СВИНЯЧІ

5.69

режим стерилізування (консервів)

7,11

рецептура

5.3

розсіл

5,5

розсіл маточний

5.9

^лет

5.58

рулька

5.67

сальтисон

5.47.

сардельки

5.49

сврвдкв (Нд)

4.2

сировина м’ясне

4.7

7 18

СОЛІННЯ м'яса

5.6

соління м'яса онутрішньом'ядове

5.11

соління м'яса змішане

5,10

соління м'ясв крізь кровоносну систему

5.12

соління м'яса мокре

5.8

соління м'яса сухе

5.7

сортування (консервів)

7 16

'сосиски

5.48

слеціт

5.16

стабілізатори

3.13

стабілізатори білкові

Sh'A

стерилізування (консервів)

7.10

суміш солильня

5.4

сушіння

5.33

тнндалізування (консервів)

7-9

фарш ковбасний

5,22

фарш м'ясний

6,10

фасування

7.6

філей

5.64

хліб м'ясний

5.43

холодець

5,52

частина туші або півтуші грудка

4.3

частина туші, півтуші або четвертини крижова

4.4

частина туші, півтуші або четвертини лопаткова

4.2

частина туші, півтуші або четвертини поперекова

4.2

чаепіна туші, півтуші або четвертини спинно-реберна

4.2

частина туші, півтуші або четвертини тазостегнова

4.4

частина туші, півтуші або четвертини шийна

4.2

шийка

5.62

шинка

5.65

ШОН (Нд)

4.2

шприцювання (ковбасним) фаршем

5.24

шрот м'леніїй

5.16

штрикування

5.26

щоковина

5.66

ДОДАТОК Б .ідондкипи)!)'

АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК АНГЛІЙСЬКИХ ТЕРМІНІВ aspic5.52