1. 4 Відбір I підготовку проб для мікробіологічного аналЬу здійснюють згідно з ГОСТ 26668, ГОСТ 25669. методи г>'льтивування мікроорганізмів—згідно з ГОСТ 26670, апаратура та живильні середовища — згЩю з ГОСТ 27543, мікробіологічний контроль — згідно з ГОСТ 26968, ГОСТ 26972 та СанЛиН (5].
 2. Визначення змісту пестицидів визначають згідно з СанПиН (4J.
 3. Контроль 33 вмістом патогенних мікроорганізмів здійснюється за порядком Державного сзкпзрно-епідемюлолчного нагляду санітарно-епідеміологічними станціями відповідно до затверджених методів-
 4. ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ
  1. Крекер транспортують всіма видами транспорту в критих транспортних засобах згідно з правилами перевезення вактажв, чинними на цьому виді транспорту.

Не допускається використовувати транспортні засоби, якими перевозилися отруйні речовини та вантажі з різким запахом, а також транслортувати разом Із продуктами, що мають специфічний запах.

Пакетування вантажів — згідно з ГОСТ 23285, ГОСТ 26663.

92 ПІД час транспортування, навантаження та розвантаження крекер повинен бути захищений ВІД атмосферних опадів.

 1. 3 Крекер зберігають у сухих, чистих, добре провітрюваних складах, які не мають стороннього запаху, не заражені шкідниками хлібних запасів, за темлератури (18 і 3)® С І вІдносноТ вологості

повітря, що не перевищує 76 %.

Крекер не повинен зазнавати впливу прямих сонячних променів.

Не допускається зберігання крекеру із продуктами, що мають специфічні запахи.

 1. Ящики з продукцією під час зберігання на складах повинні бути встановлені на стелажах штабелями заввишки не більше ніж 2 м.

ПІД час зберігання продукції на піддонах висота штабеля не повинна перевищувати:

 • З м — для ящиків з гофрованого картону,
 • 4м— для дощатих і фанерних ящиків.

Відстань ВІД джерел тепла, водопровідних I каналізаційних труб не повинна бути меншою ніж

1 м,

МІЖ штабелями та стіною залишають проходи не менші ніж 0,7 м.

 1. ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА
 2. Виробних гарантус відповідність крекеру вимогам цього стандарту а разі дотримання умов транспортування та зберігання.

102 Термін придатності до споживання крекеру від дня виготовлення подано в таблиці 6.

Таблиця 5 — Терміни придатності крекеру до сложивання

Нам» хиру, що »ходіт» до сзспаду

3 оЄробпекням поаержиі роспмтою огісю

3 обробленням рослитою ОЛІЄЮ 9 BHTMOKCHABHTOM

Бо9 оброблення noaepxtd

ваговий

упакований в поаІтр<ь непроникні UBTB ріали

ваговий

упакований а по вітронепроникні матерівлн

ваговий

упвкоааний в повітронепроникні ивтерівпи

— вершкове масло

1.5

3.0

— маргарин

3.0

6.0

4.0

6.0

4.0

6.0

— тверді рослинні жири

3.0

6.0

4.0

6.0

6.0

7,0

— рослинні олП

3.0

6.0

4.0

6.0

4.0

6.0

— суміш жирів

3.0

6.0

4.0

6.0

4.0

6.0

— свинячий жир

3,0

6.0

4,0

6.0

4.0

6.0

— кулінарний жир

3.0

6.0

4.0

6.0

4.0

6.0

Крекер без жиру

6.0

7.0

І

Виробник може встановлювати збільшений термін придатності до споживання певного виду крекеру за наявності санітарно-гігієнічного висновку Міністерства охорони здоров'я України згідно з рішенням Центральної галузевої дегустаційної (приймальної) комісії.

Коди продукції ЗГІДНО з ДК 016

Таблиця А 1

Н»звя прсдутцГГ

КодДКЛП

Бісхзгги та печиво Ця категорія МІСІ и і ь — печиво звичайне, саподке, здобне, десертне, солоне, галети, крехери та 1к

15 8212

ДОДАТОК Б (довідковий)

Харчова та енергетична цінність

Таблиця БИ — ХврчсБЕ та енергетична цінність для крекеру

Енергетична

100 г продукту, Кдал

Наава виробів

Бітки, г

Жири, г

Вуглеводи, г

Крегер о борошна вищого гат^л/гу

Крекер Ь борошна першого і^хку

7.5-11.5

8.5 — 22.0

14.1 — 72.0

380 — 480

S.3 —12,5

12,0 — 28,4

57.0 — 68,5

405 — 560

ДОДАТОК В

(ДОВІДКОВИЙ)

е

БІБЛІОГРАФІЯ

 1. ДСП 201—97 Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними та біологічними речовинами), затверджені Міністерством охорони здоров'я України 09.07.97, Nft201
 2. СанПиН 4630-88 Санитарные правила и нормы по охране поверхностных вод от зафязнения
 3. СанПиН 42-123-4089-86 Предельно допустимые концентрации тяжелых металлов и мышьяка в продовольственном сырье и пищевых продуктах
 4. СанПиН 42-123-4540-87 Максимально допустимые уровни содержания пестицидов в пищевых продуктах и методы их определения
 5. СанПиН 42-123-4940-83 Микробиологические нормативы и методы анализа продуктов детского, лечебного и диетического питания и их компонентов
 6. СанПиН 42-128-4690-88 Санитарные правила и нормы по охране почвы от зафязнения бытовыми и промышленными отходами
 7. «Медико-биологические требования и санитарные нормы качества продовольственного сырья и пищевых продуктов», затверджені Міністерством охорони здоров’я СРСР 01.08.89, te 5061-89
 8. Методичні вказівки «Порядок та періодичність контролю продовольчої сировини та харчових продуктів за показниками безпеки», затверджені Міністерством охорони здоров’я України

11-10.95, №5.08.07/1232

 1. «Санитарные правила для предприятий кондитерской промышленности», затверджені Мінхарчопромом СРСР 27.1^71 Ма 945а-71
 2. ДР-87 Допустимі рівні вмісту радіонуклідів Cs-1371 Sr-90 у продуктах харчування та питній вод
 3. ДНАОП 1.8.10.-1.14-97 Правила безпеки для кондитерського виробництва, затверджені наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці 22.04.97, №101

УДК 664.6

67 060

показники; пакування;

Ключові слова: крекер; органолептичні, фізико-хінічні. мікробіологічні маркування; приймання; методи контролю.

І