ДСТУ 3850-99. Засоби транспортні дорожні причепи та напівпричепи спеціалізовані


ш

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Засоби транспортні дорожні

ПРИЧЕПИ ТА НАПІВПРИЧЕПИ СПЕЦІАЛІЗОВАНІ

Загальні технічні умови ДСТУ 3850-99

00

00

'■>.

00

о>

І

N

п

ш

Видання офіційне

Київ

ДЕРЖСТАНДАРТ УКРАЇНИ 1999

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ш

Засоби транспортні дорожні

ПРИЧЕПИ ТА НАПІВПРИЧЕПИ СПЕЦІАЛІЗОВАНІ

Загальні технічні умови

Видання офіційне

Київ

ДЕРЖСТАНДАРТ УКРАЇНИ 1999

ПЕРЕДМОВА

 1. РОЗРОБЛЕНО І ВНЕСЕНО Українським транспортним університетом, Проектно-розшукуваль- ним та конструкторсько-технологічним інститутом «Київський Будпроект», Науково-дослідним центром з безпеки дорожнього руху МВС України.
 2. ЗАТВЕРДЖЕНО І ВВЕДЕНО В ДІЮ наказом Держстандарту України від 19 березня 1999 р. № 120
 3. ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ
 4. РОЗРОБНИКИ; П. М. Бойко, А. П. Зімін, В. В. Кулашвілі, В. П. Сахно

® Держстандарт УкраТни, 1999

Цей стандарт не може бути повністю чи частково відтворений, тиражований і розповсюджений як офіційне видання без дозволу Держстандарту України

ЗМІСТ

с.

 1. Галузь використання1
 2. Нормативні посилання 1
 3. Класифікація, основні параметри і розміриЗ
 4. Загальні технічні вимоги 5
 5. Вимоги безпеки8
 6. Вимоги охорони навколишнього середовища9
 7. Правила приймання 9
 8. Методи контролю 10
 9. Транспортування та зберігання 11
 10. Вимоги до експлуатації (ремонту)11
 11. Гарантії виробника 11

Додаток А 13

ДСТУ 3850-99 ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЗАСОБИ ТРАНСПОРТНІ ДОРОЖНІ

ПРИЧЕПИ ТА НАПІВПРИЧЕПИ СПЕЦІАЛІЗОВАНІ

Загальні технічні умови

СРЕДСТВА ТРАНСПОРТНЫЕ ДОРОЖНЫЕ

ПРИЦЕПЫ И ПОЛУПРИЦЕПЫ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ

Общие технические условия ROAD VEHICLES

SPECIALIZED TRAILERS AND SEMI-TRAILERS

General specifications

Чинний від 2000—01—01

 1. ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ
  1. Цей стандарт поширюється на причепи та напівпричепи спеціалізовані, які за своєю конструкцією та обладнанням призначені для перевезення людей або вантажів певних категорій.

Цей стандарт не поширюється на причепи до легкових автомобілів, причепи (напівпричепи) до вантажних автомобілів загальногосподарчого призначення та спеціальні причепи (напівпричепи).

 1. Вимоги цього стандарту є обов’язковими, крім 4.1.8.4 та додатка А.
 2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі стандарти:

ДСТУ 2862—94 Надійність техніки. Методи розрахунку показників надійності. Загальні вимоги

ДСТУ 3525—97 Засоби транспортні дорожні. Маркування

ГОСТ 2.601—95 ЕСКД. Эксплуатационные документы

ГОСТ 4.400—85 СПКП. Прицепы и полуприцепы автомобильные. Номенклатура показателей

ГОСТ 9.014—78 ЕСЗКС. Временная противокоррозионная защита изделий. Общие требования

ГОСТ 9.104—79 ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Группы условий эксплуатации

ГОСТ 12.1.004—91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования

ГОСТ 12.1.010—76 ССБТ. Взрывобезопасность. Общие требования

ГОСТ 12.1.019—79 ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты

Видання офіційне

ГОСТ 12.2.003—91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.2.007.14—75 ССБТ. Кабели и кабельная арматура. Требования безопасности. ГОСТ 12.4.026—76 ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности ГОСТ 2349—75 Устройства тягово-сцепные системы «крюк-петля» автомобильных и тракторных поездов. Основные параметры и размеры. Технические требования

ГОСТ 3163—76 Прицепы и полуприцепы автомобильные. Общие технические требования

ГОСТ 3242—79 Соединения сварные. Методы контроля качества ГОСТ 3940—84 Электрооборудование автотракторное. Общие технические условия. ГОСТ 4364—81 Приводы пневматические тормозных систем автотранспортных средств. Общие технические требования

ГОСТ 5513—86 Шины пневматические для грузовых автомобилей, автоприцепов, автобусов и троллейбусов. Технические условия

ГОСТ 6964—72 Фонари внешние сигнальные и осветительные механических транспортных средств, прицепов и полуприцепов. Общие технические условия

гост 7593—80 Покрытия лакокрасочные грузовых автомобилей. Технические требования

ГОСТ 8769—75 Приборы внешние световые автомобилей, автобусов, троллейбусов, тракторов, прицепов и полуприцепов. Количество, расположение, цвет, углы видимости

гост 9008—94 Детали деревянные платформ грузовых автомобилей, прицепов и полуприцепов. Общие технические условия

ГОСТ 9218—86 Цистерны для пищевых жидкостей, устанавливаемые на автотранспортные средства. Общие технические условия

ГОСТ 12105—74 Тягачи седельные и полуприцепы. Присоединительные размеры ГОСТ 14658—86 Насосы объемные гидроприводов. Правила приемки и методы испытаний

ГОСТ 15150—69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды

ГОСТ 17108—86 Гидропривод объемный и смазочные системы. Методы измерения параметров

ГОСТ 18764—80 Пружины к колодочным прижимам. Конструкция и размеры ГОСТ 19173—80 Полуприцеп-контейнеровоз грузоподъемностью 20,320 т. Параметры и размеры. Общие технические требования

ГОСТ 19433—88 Грузы опасные. Классификация и маркировка ГОСТ 20245—74 Гидроаппаратура. Правила приемки и методы испытаний ГОСТ 21561—76 Автоцистерны для транспортирования сжиженных углеводородных газов на давление до 1,8 МПа. Общие технические условия

ГОСТ 21624—81 Система технического обслуживания и ремонта автомобильной техники. Требования к эксплуатационной технологичности и ремонтопригодности изделий

ГОСТ 22576—90 Автотранспортные средства. Скоростные свойства. Методы испытаний. ГОСТ 22748—77 Автотранспортные средства. Номенклатура наружных размеров. Методы измерений

ГОСТ 22895—77 Тормозные системы и тормозные свойства автотранспортных средств. Нормативы эффективности. Общие технические требования

ГОСТ 23170 —78 Упаковка для изделий машиностроения. Общие требования ГОСТ 23181—78 Приводы тормозные гидравлические автотранспортных средств. Общие технические требования

ГОСТ 24098—80 Полуприцепы-контейнеровозы. Типы. Основные параметры и размеры ГОСТ 25478—91 Автотранспортные средства. Требования к техническому состоянию по условиям безопасности движения. Методы проверки

ГОСТ 27352—87 Автотранспортные средства для заправки и транспортирования нефтепродуктов. Типы, параметры и общие технические требования

ГОСТ 27436—87 Внешний шум автотранспортных средств. Допустимые уровни и методы измерений

ГОСТ 27472—87 Средства автотранспортные специализированные. Охрана труда, эргономика. Требования.

3 КЛАСИФІКАЦІЯ, ОСНОВНІ ПАРАМЕТРИ I РОЗМІРИ

 1. Класифікація
 2. Спеціалізовані причепи та напівпричепи за транспортним призначенням поділяють на основні типи відповідно до таблиці 1.

Таблиця 1

Індекс

типу

Тип

Вид транспортного засобу

Спеціалізація

Умовне

позначення

1

Для перевезення людей

Причіп

Пасажирський

ПН

Напівпричіп

НПН

II

Для перевезення об’ємних вантажів

Причіп

Блоковоз

ПБ

Напівпричіп

НПБ

Причіп

Контейнеровоз

ПК

Напівпричіп

НПК

Причіп

Для перевезення

технологічного

обладнання

ПМ

Напівпричіп

НПМ

III

Для перевезення лінійних вантажів і лісу у хлистах

Причіп

Панелевоз

ПП

Напівпричіп

НПП

Причіп

Фермовоз

ПФ

Напівпричіп

НПФ

Причіп

Колоновоз

Плитовоз

Трубовоз

Опоровоз

пл

Напівпричіп

нпл

Причіп-розпуск

ПРЛ

Причіп-розпуск

Лісовоз

ПРХ

IV

Для перевезення пилоподібних, рідких І напіврідких вантажів

Причіп

Цистерна

ПЦ

Напівпричіп

нпц

V

Для перевезення свійських, диких або спортивних тварин

Причіп

Для перевезення тварин

пт

Напівпричіп

нпт

VI

Для перевезення сипких матеріалів

Причіп

Самоскид

ПС

Напівпричіп

нпс

VII

Для перевезення великогабаритних та великовагових вантажів

Причіп

Важковоз

пв

Напівпричіп

нпв

Закінчення таблиці 1

Індекс

типу

Тип

Вид транспортного засобу

Спеціалізація

Умовне

позначення

VIII

Для перевезення вантажів, що потребують захисту від впливу зовнішніх факторів

Причіп

Фургон

ПО

Напівпричіп

НПО

IX

Для перевезення вантажів іншої спеціалізації (у тому числі товарів, що швидко псуються)

Причіп

Для перевезення вантажів, ЯКІ не відносяться до типів 1—VIIII

ПІ

Напівпричіп

НПІ

Причіп-розпуск

ПРІ

 1. Спеціалізовані причепи та напівпричепи за конструктивними ознаками поділяють відповідно до таблиці 2.

Таблиця 2

Типи

r\JnV/1 ру к І rlDHct UOMcIInCI

Причепи

Напівпричепи

Конструкція тримальної системи

Рамні

Рамні

3 рамою-платформою 3 низькорамною платформою 3 похилою рамою 3 касетною рамою 3 хребтовою рамою 3 опускною рамою 3 розсувною рамою

Безрамні

Конструкція вантажної площадки

із змінними параметрами вантажної площадки 3 опускною вантажною площадкою 3 вантажно- розвантажувальним обладнанням

Наявність системи керування поворотом

керовані

самовстановні

некеровані

Кількість осей

одновісні

двовісні

тривісні

чотиривісні

багатовісні

 1. Основні параметри
 2. Номенклатура загальних параметрів повинна відповідати ГОСТ 4.400.
 3. Додаткові параметри, характерні для певних груп за спеціалізацією, установлюють на причепи (напівпричепи):
 • контейнеровози — за ГОСТ 19173 та ГОСТ 24098;
 • для заправлення та транспортування нафтопродуктів — за ГОСТ 27352;
 • для транспортування зріджених вуглеводневих газів з тиском до 1,8 МПа (18 кг/см^) — за ГОСТ 21561;
 • для транспортування харчових рідин — за ГОСТ 9218;
 • іншої спеціалізації — за відповідною чинною НД та технічними умовами на конкретні транспортні засоби.
 1. Величини показників установлюють відповідно до чинного законодавства, чинної НД на конкретні транспортні засоби та технічних умов виробника, затверджених за встановленим порядком.
  1. Позначення
   1. Умовне позначення спеціалізованих причепів та напівпричепів складається з комбінації символів: двох-трьох літер української абетки та чотирьох арабських цифр.

Перші одна чи дві літери визначають вид транспортного засобу, а остання — тип за призначенням.

Перші дві цифри визначають масу вантажу, що перевозиться, а другі дві цифри — робочу довжину вантажної площадки, об’єм кузова (цистерни) чи інші параметри — за рішенням розробника.

Дробові цифрові позначення заокруглюють до найближчого цілого числа.