3.1.14 Переливання металу через верх виливниці або додаткових надставок не допускається.

3.1.15 Під час розливання сталі з недокритим шибером виконувати відбір ківшових проб металу необхідно дотримуючись безпечних прийомів: старший розливальник відсікає спеціально загнутою трубою струмінь металу убік від кромки сталевипускного отвору так, щоб струминка металу збігала на відстані 200 мм від основного струменя.

Ця операція виконується тільки під безпосереднім керівництвом майстра розливу.

3.1.16 Не дозволяється виконувати відбір проб з повного струменя ложкою в тих випадках, коли шиберний затвор не перекриває.

3.1.17 Відбір проб металу на хімічний аналіз необхідно виконувати сухою ложкою в сухий стакан при максимально допустимому прикритті шиберів.

3.1.18 Застиглий метал з пробним стаканом витягається вручну ударом об металевий настил майданчика і далі на спеціальному стенді проба маркується вручну.

3.1.19 При відправленні проби в лабораторію для визначення хімічного аналізу сталі ківшова проба вміщується в спеціальний металевий патрон і пневмопоштою відправляється в лабораторію.

3.1.20 Під час виконання робіт на пневмопошті використовувати для відправлення проб патрони, що мають тріщини, задирки на поверхні оболонки не дозволяється.

3.1.21 Переміщення патрона з пробою по магістралі пневмопошти супроводжується сигналом до місця призначення. Відключення пневмопошти здійснюється натисканням важеля на кінцевий вимикач пневмопошти ударом патрона з пробою, при цьому виключається сигнальна лампочка і звуковий сигнал.

3.1.22 Відкривати ствол пневмопошти до автоматичного відключення не дозволяється.

3.1.23 Відправляти дві проби в одному патроні або два патрони одночасно, а також закладати в ствол пневмопошти сторонні предмети не дозволяється.

3.1.24 Розливання сталі розливальник повинен виконувати з використанням захисних щитків та окулярів.

3.1.25 Під час розливання плавки подавати команду машиністу крана може тільки розливальник, що здійснює розливання сталі.

3.1.26 Після наповнення дальньою ряду виливниць розливальник, керуючий шиберним затвором, подає команду машиністу крана на підйом ковша на відстань не менш як 0,5 м від верхнього торця виливниць. Після виконання цієї команди здійснюється переїзд на ближній ряд виливниць і продовжується подальше розливання сталі.

3.1.27 Під час розливання плавки з недокритим шибером необхідно опустити ківш ближче до торця виливниці і подавати чіткі команди машиністу крана щодо центрування струменя металу у виливниці. Команди подає тільки старший розливальник.

3.1.28 Не дозволяється під час розливання ставати ногою на торець виливниці і заглядати усередину.

3.1.29 Для попередження прориву кірки головної частини зливка після хімічної закупорки необхідно через 2-3 хвилини поверхню зливків засипати зволоженою чавунною стружкою. Після потемніння поверхні дозволяється заливати її водою. При цьому струмінь води повинен бути "м'яким".

3.1.30 Під час засипання механічним способом другого ряду виливниць люнкеритом або перлітом підходити до краю майданчика не дозволяється.

3.1.31 Для запобігання утворення "рослості" зливка, у разі проривання застиглої кірки, застосовуються сухі добавки (руда, окалина, дрібна металева стружка).

3.1.32 При "пробиваннях" сталі необхідно перекрити шибер, витримати деякий час, після чого долити зливок і переїхати на іншу виливницю.

3.1.33 Під час розливання плавки здійснювати прибирання майданчика біля балкона на "нульовій" відмітці не дозволяється.

3.1.34 Перед зливом шлаку з ковша по закінченню розливання розливальник повинен вивести всіх людей, що знаходяться поблизу чаші; переконавшись у відсутності людей, подати команду машиністу крана на кантування рідкого шлаку з ковша.

3.1.35 З кожним заповненням порожньої або нової шлакової чаші розливальнику через машиніста крана необхідно переконуватися у відсутності в ній вологи.

3.1.36 Зливати рідкий шлак у переповнені чаші, зварні сміттєві короби, сталерозливні ковші, ями і випадкові місця в цеху не дозволяється.

3.1.37 За відсутності шлакових чаш, з дозволу майстра розливу, дозволяється зливати рідкий шлак у підготовлену шлаковню, не переповнюючи її.

3.1.38 Зливати шлак і кантувати "козли" у сталерозливні ковші не дозволяється.

3.1.39 Під час стриперування зливків, щоб уникнути викидів шлаку, зливати шлак у виливниці не дозволяється.

3.1.40 Робоче місце розливальника і залізничні колії біля розливних майданчиків повинні регулярно очищатися. При цьому:

- не дозволяється захаращувати переходи на майданчику і виходи до аварійних балконів;

- інструмент і пристосування слід зберігати в порядку, щоб вони не заважали вільному рухові працюючих на розливному майданчику;

- під час очищення і прибирання робочих місць шлак, бій цегли і сміття необхідно вантажити в короби (човники) ємністю 15 т або в литі шлаковні, наповнюючи їх на 100 мм нижче кромки борта посудини;

- кантування і транспортування коробів і шлаковень необхідно здійснювати за допомогою чалкових пристосувань.

3.1.41 Всі вантажі (ковші, чаші, короби, шлаковні, виливниці, зливки) транспортуються тільки в супроводі підкранового працівника. Без супроводу транспортувати вантаж не дозволяється.

3.1.42 Подавати під випуск металу і зливання шлаку сирі ковші, чаші і шлаковні не дозволяється.

3.1.43 Перед кожною постановкою сталерозливного ковша або шлакової чаші на стенд, підкрановий працівник повинен оглянути стенд і встановити ківш або чашу тільки тоді, коли переконається в справності стенда.

3.1.44 Постановка сталерозливного ковша з плавкою на стенд не допускається. Указаний ківш може бути встановлений тільки на сталевозний візок.

3.1.45 При аварійній зупинці сталевоза під контрольним конвертерним майданчиком під час випуску плавки, організація роботи з видачі ковша з металом у розливний проліт здійснюється під особистим керівництвом майстра розливу.

3.1.46 Під час розливання плавки або при її транспортуванні працівникам знаходитися між візками і захисною стінкою розливних майданчиків не дозволяється.

3.1.47 Заповнювати ківш металом під конвертерами необхідно до рівня, що перевищує 200 мм від краю ковша. Переповнення ковша металом і шлаком понад цей рівень не допускається.

3.1.48 Зливати метал, що залишився, з ковша на підлогу, у вириті ями, а також шлакові чаші не дозволяється.

3.1.49 Залишки металу необхідно зливати в порожні зливальні виливниці або чавуновізні ковші, попередньо наповнені наполовину чавуном.

3.1.50 Знімати і ставити состав з виливницями під балкон, де в цей час здійснюється розливання, не дозволяється.

3.1.51 В разі повного знеструмлення розливного крана під час розливання сталі застосовується аварійна система закриття шиберного затвора. При цьому машиністу крана за командою старшого розливальника необхідно:

- на висотному пульті за кабіною відкрити вентиль скидання масла з гідроциліндра, після цього відкрити вентиль подачі масла з пневмогідроакумулятора;

- при подачі масла з пневмогідроакумулятора в порожнину гідроциліндра відбувається закриття шиберного затвора; переконавшись у перекритті шиберного затвора, у зворотному порядку закріп п обидва вентилі;

- викликати через старшого розливальника чергових електромонтерів для усунення несправностей крана або гідроприводу і чергового слюсаря-гідравліка для огляду гідроприводу і зарядки аварійної системи.

3.1.52 Розливання плавки можна продовжити після усунення несправності крана або гідроприводу і заряджання пневмогідроакумулятора аварійної системи.

3.1.53 Зарядки пневмогідроакумулятора маслом від гідроприводу достатньо для одного аварійного закриття, після чого потрібне нове заряджання пневмогідроакумулятора. Заряджання здійснюється під тиском 200 кгс/см: черговим слюсарем - гідравліком із записом у журналі приймання-здачі зміни.

3.1.54 Під час підготовки шиберного затвора до повторного використання роботи виконуються у такій послідовності:

- після кантування шлаку відкривається шиберний затвор і за допомогою 50-тонного підйому крана ківш підкантовується до розливного майданчика;

- за допомогою залізної кисневої трубки, встановленої у держаку, плавно подаючи кисень розливальник з розливного майданчика очищує сталерозливний канал від залишків металу і шлаку;

- після очищення сталерозливного каналу розливальник подає команду машиністу крана на установку ковша на стенд підготовки сталерозливних ковшів.

3.1.55 Придатність затвора до повторного використання визначається майстром розливу і бригадиром ківшових.

3.1.56 Операція підготовки шиберного затвора до повторного використання виконується тільки двома розливальниками.

Керує процесом підготовки й усіма технологічними операціями старший розливальник.


3.2 Під час підготовки й установки шиберних затворів і під час шиберного розливання сталі

3.2.1 Після зливання плавки в розливальний ківш і видачі його у розливальний проліт, розливальнику необхідно:

- перед підійманням ковша електромостовим краном очистити броню ковша за допомогою списа від звисаючого скрапу і шлаку. Під час видалення охолодей і шлаку порушувати цілісність спеченої поверхні футерівки не дозволяється;

- за допомогою електромостового крана установити сталерозливний ківш біля розливного балкона, відцентрувавши його над порожньою виливницею;

- установити в паз подовжувана затвора гідроциліндр і зафіксувати його;

- навісити на гак шланги високого тиску.

3.2.2 Перед розливанням необхідно оглянути шланги високого тиску. Огляд гідравлічних шланг. високого тиску здійснюється щозмінно черговим слюсарем -гідравліком.

3.2.3 Якщо шланги високого тиску або гідроциліндр пропускають масло, розливання сталі, до усунення підтікання масла слюсарем-гідравліком, здійснювати не дозволяється.

3.2.4 На пульті керування шиберним затвором повинні бути виконані чіткі написи «закрите» і «відкрите». Пакетний вимикач і маслостанція повинні бути надійно заземлені.

3.2.5 Ланцюги керування на маслостанції повинні мати безпечну напругу не вище за 42 В.

3.2.6 Виконувати зварювальні роботи на розливному крані під час роботи маслостанції не допускається, тому що можливі розриви шланга високого тиску.

3.2.7 Відкриття шиберного затвора провадиться:

- при сифонному розливанні над центровою так, щоб канали колектора, затвора і центрової збігалися;

- при розливанні сталі зверху ківш установлюється над виливницею так, щоб після відкриття затвора струмінь металу був у центрі виливниці.

3.2.8 Розливання сталі у виливниці здійснюється з повним перекриттям сталевипускного отвору.

3.2.9 Під час переїзду ковшем на ближній ряд виливниць від розливальника допускається витікання металу невеликим струменем, дотриманням усіх заходів безпеки (незакриття шибера не більш як 5 мм). При цьому машиніст крана подає безперервний сигнал на переміщення вантажу, а розливальники знаходяться від ближнього ряду виливниць не ближче як 5 м.

3.2.10 Ківш необхідно транспортувати над составом з мінімально допустимою відстанню до виливниць або центрових.

3.2.11 Всі операції щодо розливання сталі розливальнику слід виконувати у захисних окулярах або захисному щитку.

3.2.12 При затягуванні каналу шиберного затвора під час розливання плавки і недостатньої швидкості розливання сталі, затвор слід закрити, витримати 1-2 хвилини, відкрити і промити канал струменем кисню, спрямованим вгору.

3.2.13 Під час розливання сталі з ковша знімати затвор з болтів кріплення не дозволяється.

3.2.14 Якщо по ходу розливання плавки має місце витік металу поміж плит, необхідно в закритому положенні затвора витримати паузу 3-5 хвилин, відкрити затвор, зняти гідроциліндр, пропалити киснем канал затвора над порожньою виливницею, швидко відійти на безпечну відстань не менш як 5 м і далі продовжувати розливання плавки без перекриття.

3.2.15 Обдування каналу в ковші киснем розливальник повинен виконувати після розливання плавки, поклавши ківш за спеціальним щитом.

3.2.16 При загорянні шланга високого тиску з маслом слід виключити маслостанцію, знеструмити її і негайно загасити піском.

3.2.17 Після закінчення розливання сталі розливальнику необхідно:

- закрити затвор;

- дати команду машиністу крана на установку ковша між виливницями для того, щоб метал або шлак, що підтікає із затвора, не потрапив на борт і не заподіяв опік;

- зняти гідроциліндр, навішати його на траверсу підйомника, подати команду машиністу крана па підіймання циліндра з пакетником керування, стежачи за тим, щоб у зоні підіймання не знаходилися люди;

- дати команду машиністу крана на кантування шлаку в шлакову чашу.

3.2.18 Після кантування шлаку сталерозливний ківш подається на дільницю підготовки, де він установлюється на стенд установки і зняття затворів, обладнаного маніпулятором або домкратним візком. Якщо на ковші є звисаючий скрап або шлак, їх необхідно видалити, установити кронштейн, фіксуючий кантувальну тягу, і тільки після цього можна зняти й установити затвор.

3.2.19 Вибивання кріпильних клинів необхідно здійснювати після підведення маніпулятора або домкратного візка під затвор і підтяжки затвора.

3.2.20 Затвор опускається маніпулятором, виводиться з-під ковша і переноситься на передатний візок.

3.2.21 Перед установкою ковша на стенд для зняття затвора ківшовий повинен перевірити і переконатися у відсутності в ковші рідкого шлаку або води після охолодження для підготовки його до ремонту.

3.2.22 Знімати затвор з ковша, якщо в ковші залишився рідкий шлак або вода, не дозволяється.

3.2.23 Відпрацьований шиберний затвор за допомогою передатного неприводного візка передається в майстерню, знімається з візка краном-балкою і встановлюється на стіл розбирання затворів.

3.2.24 Видалення відпрацьованого ківшевого стакана провадиться спеціальними пристроями за допомогою консольного крана або вручну. Очищення каналу після видалення стакана виконується спеціальним шкребком вручну. При виконанні цієї операції необхідно користуватися захисними окулярами або захисним щитком.