Начальник Відділу взаємодії з Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України та з питань координації роботи центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується через Міністра

В. Теличко

Додаток 2 до Правил пожежної безпеки для спортивних будинків та споруд

ВИМОГИ щодо оснащення спортивних будинків та споруд первинними засобами пожежогасіння

1. Спортивні будинки та споруди забезпечуються первинними засобами пожежогасіння: вогнегасниками, ящиками з піском, ємностями з водою, покривалами з негорючого теплоізоляційного матеріалу, пожежними відрами, совковими лопатами, пожежним інструментом (гаки, ломи, сокири тощо), які використовуються для локалізації та ліквідації пожеж в їх початковій стадії розвитку.

2. Вибір типу, влаштування та необхідна кількість вогнегасників визначаються за таблицею до цього додатка та відповідно до Типових норм належності вогнегасників, затверджених наказом МНС України від 02 квітня 2004 року № 151, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 29 квітня 2004 року за № 554/9153.

Вогнегасники у відкритих спортивних спорудах розташовуються вздовж шляхів евакуації та біля виходів з трибун для глядачів. При цьому, розташування вогнегасників не повинно зменшувати ширину евакуаційних шляхів та виходів.

3. Для зазначення місцезнаходження первинних засобів пожежогасіння встановлюються вказівні знаки згідно з ДСТУ ISO 6309:2007 (ISO 6309:1987, IDT) "Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма та колір". Знаки розміщуються на видимих місцях на висоті 2-2,5 м від рівня підлоги як усередині, так і за приміщеннями (за потреби).

4. Переносні та пересувні вогнегасники, установлені в будинках та спорудах спортивного призначення, повинні відповідати вимогам ДСТУ 3675-98 "Пожежна техніка. Вогнегасники переносні. Загальні технічні вимоги та методи випробувань" і ДСТУ 3734-98 (ГОСТ 30612-99) "Пожежна техніка. Вогнегасники пересувні. Загальні технічні вимоги" та бути сертифіковані в Україні в установленому законодавством порядку.

5. Вогнегасники розташовуються у легкодоступних місцях.

6. Переносні вогнегасники розміщуються шляхом:

навішування на вертикальні конструкції на висоті не більше 1,5 м від рівня підлоги до нижнього торця вогнегасника і на відстані від дверей, достатній для їх повного відчинення;

установлювання в пожежні шафи поруч з пожежними кран-комплектами, у спеціальні тумби або на пожежні щити (стенди).

7. Навішування вогнегасників на кронштейни, розміщення їх у тумбах або пожежних шафах повинні забезпечувати можливість прочитування маркувальних написів на корпусі.

Таблиця. Визначення кількості та типів вогнегасників для спортивних будинків та споруд

№ з/п

Назва приміщення

Норма розрахунку

Мінімальна кількість вогнегасників

порошковий

водо-пінний

вуглекис-лотний

1

2

3

4

5

6

1

Спортивні зали

200 м2

Один ВП-5 або ВП-5(з)

Один ВВП-9*

2

Шляхи евакуації, що сполучаються із спортивними залами

20 п.м.

Один ВП-5 або ВП-5(з)

Один ВВП-9*

3

Вестибюль, фойє, буфет

200 м2

Один ВП-5 або ВП-5(з)

Один ВВП-9*

4

Радіовузол та операторні електронних табло

На кожне приміщення

Один ВП-2 або ВП-2(з)

Один ВВК-2

5

Гаражі та відкриті стоянки автомобілів

100 м2

Один ВП-5 або ВП-5(з)

Один ВВП-9*

6

Акумуляторні

25 м2

два ВП-2 або ВП-2(з)

Два ВВК-3,5*

7

Каса

На кожне приміщення

Один ВП-2 або ВП-2(з)

Один ВВП-9*

8

Адміністративні приміщення

На 20 п.м. кор. або 200 м2

Один ВП-5 або ВП-5(з)

Один ВВП-9*

9

Місця для куріння

На кожне місце

Один ВП-2 або ВП-2(з)

Один ВВП-6*

10

Хлораторні приміщення та зберігання хлору

На кожне приміщення

Два ВП-5 або ВП-5(з)

Два ВВП-9*

11

Сауна (передпокої сухоповітряних бань)

На кожне приміщення

Два ВП-5 або ВП-5(з)

Два ВВП-9*

12

На місцях заправки автомототехніки

На 1 місце заправки

Два ВП-5 або ВП-5(з)

Два ВВП-9*

13

Приміщення холодильних установок

На кожне приміщення

Два ВП-5 або ВП-5(з)

Два ВВП-9*

14

Приміщення для зберігання грубих кормів

100 м2

Два ВВП-9

15

Трибуни для глядачів

На кожний евакуаційний вихід

Два ВП-5 або ВП-5(з)

Два ВВП-9*

16

Важкодоступна місцевість

Додатково

Один ВП-50

Один ВВП-50

__________ * Допускається установлення вогнегасника зазначеного типу замість визначеного в колонці 4 цієї таблиці.

8. Вогнегасники, установлені за межами приміщень або в неопалюваних приміщеннях та не призначені для експлуатації за мінусових температур, необхідно знімати на холодний період року. У такому разі на пожежних щитах і стендах розміщується інформація про місце розташування найближчого вогнегасника.

9. Експлуатація та технічне обслуговування вогнегасників здійснюються відповідно до Правил експлуатації вогнегасників, затверджених наказом МНС України від 02 квітня 2004 року № 152, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 29 квітня 2004 року за № 555/9154, а також ДСТУ 4297-2004 "Технічне обслуговування вогнегасників. Загальні технічні вимоги".

10. Вогнегасники, допущені до введення в експлуатацію, повинні мати:

облікові (інвентарні) номери за прийнятою на об'єкті системою нумерації;

пломби на пристроях ручного пуску;

бирки та маркувальні написи на корпусі, червоне сигнальне пофарбування згідно з державними стандартами.

11. Використані вогнегасники, а також вогнегасники із зірваними пломбами необхідно негайно відправляти на технічне обслуговування.

12. На перезарядження (технічне обслуговування) з об'єкта дозволяється відправити не більше 50 % вогнегасників від їх загальної кількості.

Під час проведення спортивних, культурно-видовищних та інших розважальних заходів у спортивних будинках (спорудах) вони забезпечуються первинними засобами пожежогасіння на 100 % потреби.

13. Для розміщення первинних засобів пожежогасіння у будинках, спорудах спортивного призначення, а також на їх території встановлюються спеціальні пожежні щити (стенди).

Пожежні щити (стенди) та засоби пожежогасіння повинні бути пофарбовані у відповідні кольори згідно з ГОСТ 12.4.026-76 "ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности".

14. Пожежні щити (стенди) установлюються на території об'єкта з розрахунку один щит (стенд) на площу 5000 м2.

До комплекту засобів пожежогасіння, які розміщаються на пожежному щиті, слід включати: вогнегасники - 3 шт., ящик з піском - 1 шт., покривало з негорючого теплоізоляційного матеріалу або повсті розміром 2 x 2 м - 1 шт., гаки - 3 шт., лопати - 2 шт., ломи - 2 шт., сокири - 2 шт., відра - 2 шт.

15. На пожежних щитах (стендах) необхідно вказувати їх порядкові номери та номер телефону для виклику підрозділів МНС України.

Порядковий номер пожежного щита вказують після літерного індексу "ПЩ".

16. Пожежні щити (стенди) повинні забезпечувати зручність та оперативність зняття (витягання) закріплених на щиті (стенді) комплектуючих виробів.

17. Немеханізований пожежний ручний інструмент, розміщений на об'єкті у складі комплектації пожежних щитів (стендів), підлягає періодичному обслуговуванню, яке включає такі операції:

очищення від пилу, бруду та слідів корозії;

відновлення фарбування з урахуванням вимог стандартів;

випрямлення ломів і суцільнометалевих гаків для унеможливлення залишкових деформацій після використання;

відновлення потрібних кутів загострювання інструментів з дотриманням вимог стандартів.

18. Покривала (з матеріалів, указаних у пункті 1 цього додатка) повинні мати розмір не менш як 1 x 1 м.

Покривала необхідно зберігати в металевих футлярах з кришками та періодично (не рідше одного разу на місяць) просушувати і очищувати від пилу.

19. Ящики для піску повинні мати місткість 0,5 або 1,0 м3 та бути укомплектованими совковою лопатою.

Ящики для піску, що є елементом конструкції пожежного щита (стенду), повинні бути місткістю не менше 0,1 м3; конструкція ящика повинна забезпечувати зручність діставання піску та унеможливлювати попадання опадів.

Перед заповненням ящика пісок потрібно просіяти і просушити.

20. Пожежні щити (стенди), інвентар, інструмент, вогнегасники в місцях установлення не повинні створювати перешкоди під час евакуації.

Начальник Відділу взаємодії з Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України та з питань координації роботи центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується через Міністра

В. Теличко