НПАОП 15.0-3.09-98

Про затвердження Типових галузевих норм безплатної видачі працівникам спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту в харчовій промисловості (олійно-жирове, спиртове, лікеро-горілчане, пиво-безалкогольне, кондитерське, тютюнове та тютюново-ферментаційне, парфумерно-косметичне та ефіроолійне виробництво)

Наказ Комітету по нагляду за охороною праці України (Держнаглядохоронпраці) від 10 червня 1998 року N 115

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 липня 1998 р. за N 446/2886

Відповідно до ст. 34 Закону України "Про охорону праці", рішення редакційної комісії, створеної наказом Комітету від 18.09.97 N 246, про підсумки розгляду остаточної редакції проекту Типових галузевих норм безплатної видачі працівникам спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту в харчовій промисловості (олійно-жирове, спиртове, лікеро-горілчане, пиво-безалкогольне, кондитерське, тютюнове та тютюново-ферментаційне, парфумерно-косметичне та ефіроолійне виробництво) та враховуючи доцільність їх затвердження,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Типові галузеві норми безплатної видачі працівникам спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту в харчовій промисловості (олійно-жирове, спиртове, лікеро-горілчане, пиво-безалкогольне, кондитерське, тютюнове та тютюново-ферментаційне, парфумерно-косметичне та ефіроолійне виробництво), надалі - Типові галузеві норми, що додаються.

2. Типові галузеві норми набувають чинності з 1 січня 1999 року.

3. Із вступом в дію Типових галузевих норм вважати такими, що не застосовуються на території України:

Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим предприятий пищевой промышленности, затверджені постановою Державного комітету СРСР з праці й соціальних питань і президії ВЦРПС від 23 вересня 1980 р. N 296/П-10, доповнені й змінені постановою цих органів від 21 серпня 1985 р. N 289/П-8 (розділ II, підрозділи 3, 4, 5, 6, 7, 8; розділ V, підрозділи 1, 2, 4, 5, 6, 8; розділ VIII, підрозділи 2, 3; розділ XVII).

4. Управлінню по нагляду в АПК разом із Мінагропромом України:

4.1. До 1 серпня 1998 року визначити потреби підприємств, установ, організацій у зазначених Типових галузевих нормах, забезпечити подання до редакції журналу "Охорона праці" замовлення на видання Типових галузевих норм потрібним тиражем, установити контроль за їх розповсюдженням.

4.2. Установити постійний контроль за виконанням Типових галузевих норм власниками підприємств (уповноваженими ними органами), посадовими особами й працівниками.

5. Начальнику управління по нагляду в АПК (Пономаренко В.І.) подати протягом двох тижнів після державної реєстрації Головному управлінню охорони праці Комітету відповідні матеріали для включення Типових галузевих норм до Державного реєстру ДНАОП та до банку даних автоматизованого інформаційного фонду нормативних актів про охорону праці.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Комітету Сорокіна І. Д.

 

Голова Комітету                                                         С. П. Ткачук

 

 

 

    

ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 10 червня 1998 р. N 115

 

   

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 липня 1998 р. за N 446/2886

Типові галузеві норми безплатної видачі працівникам спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту в харчовій промисловості (олійно-жирове, спиртове, лікеро-горілчане, пиво-безалкогольне, кондитерське, тютюнове та тютюново-ферментаційне, парфумерно-косметичне та ефіроолійне виробництво)

НПАОП 15.0-3.09-98

Дата введення 01.01.99

1. Галузь застосування

Цей нормативний акт поширюється на підприємства харчової промисловості:

олійно-жирового;

спиртового, лікеро-горілчаного, пиво-безалкогольного;

кондитерського;

тютюнового та тютюново-ферментаційного;

парфумерно-косметичного та ефіроолійного виробництва.

Нормативний акт встановлює:

норми безкоштовної видачі спецодягу та спецвзуття, інших засобів індивідуального захисту для працівників усіх спеціальностей та терміни їх використання.

Вимоги даного акта є обов'язковими для підприємств усіх форм власності.

2. Загальні положення

Порядок визначення потреби придбання і зберігання, порядок видачі, користування, догляду та інші питання, пов'язані зі спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту, встановлено згідно з "Положенням про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту", затвердженим наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 29 жовтня 1996 р. N 170 та зареєстрованим Міністерством юстиції України 18 листопада 1996 р. N 667/1692.

Захист працівників від підвищених рівнів звукового тиску повинен здійснюватися згідно з ГОСТ 12.4.011-89 ССБТ Средства защиты работающих. Общие требования и классификация та ГОСТ 12.1.029-80 ССБТ Средства и методы защиты от шума. Классификация.

3. Типові галузеві норми безплатної видачі працівникам спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту в олійно-жировому виробництві

 

***********************************************************************************************

* N * Код згідно з *     Професійна назва    *  Найменування спецодягу, * Позначення *  Строк *

*пп*класифікатором*          роботи         *        спецвзуття        *  захисних  *носіння,*

*   *   професій   *                         *     та інших засобів     *властивостей*  міс.  *

*   *  (ДК 003-95) *                         *  індивідуального захисту *(тип, марка)*        *

*   *              *                         *                          *     ЗІЗ    *        *

***********************************************************************************************

* 1 *       2      *            3            *             4            *      5     *    6   *

***********************************************************************************************

*   *              *                         *Виробництво олії          *            *        *

***********************************************************************************************

* 1.*    8275.2    *Апаратник-екстракторник  *Костюм бавовняний         *     МиЗ    *   12   *

*   *              *                         *Черевики юхтові           *     Пв     *   12   *

*   *              *                         *(вибухобезпечні,          *            *        *

*   *              *                         *жиробензостійкі)          *            *        *

*   *              *                         *Рукавиці комбіновані      *     Ми     * чергові*

*   *              *                         *Протигаз промисловий      *            *        *

*   *              *                         *фільтрувальний            *            *черговий*

*   *              *                         *Респіратор фільтрувальний *            *        *

*   *              *                         *універсальний             *            *черговий*

*   *              *                         *Респіратор фільтрувальний *            *        *

*   *              *                         *протигазовий              *            *черговий*

***********************************************************************************************

* 2.*    8275.2    *Жарівник                 *Костюм бавовняний         *     Ти     *   12   *

*   *              *                         *Фартух бавовняний із      *            *        *

*   *              *                         *суцільнокрійним           *            *        *

*   *              *                         *нагрудником               *     МиЗ    *    6   *

*   *              *                         *Черевики юхтові           *     СжВ    *   12   *

*   *              *                         *Рукавиці комбіновані      *     Ти     * чергові*

***********************************************************************************************

* 3.*    8279.3    *Машиніст дробильних машин*Костюм бавовняний         *     МиЗ    *   12   *

*   *              *                         *Черевики юхтові           *            *   12   *

*   *              *                         *Рукавиці комбіновані      *     Ми     * чергові*

*   *              *                         *Респіратор протипиловий   *            *        *

***********************************************************************************************

* 4.*    8275.2    *Пресувальник-віджимач    *Костюм бавовняний         *     МиЗ    *   12   *

*   *              *харчової продукції       *Черевики юхтові           *     СжВ    *   12   *

*   *              *                         *Рукавиці комбіновані      *     Ми     * чергові*

***********************************************************************************************

* 5.*    8275.2    *Пресувальник-формувальник*Костюм бавовняний         *     МиЗ    *   12   *

*   *              *харчової продукції       *Черевики юхтові           *     СжВ    *   12   *

*   *              *                         *Рукавиці комбіновані      *     Ми     * чергові*

***********************************************************************************************

*   *              *                         *Рафінація, дезодорація та *            *        *

*   *              *                         *розлив олії               *            *        *

***********************************************************************************************

* 6.*    8275.2    *Апаратник одержання      *Костюм сукняний           *     К20    *   12   *

*   *              *фосфатидів               *Фартух з просоченням із   *            *        *

*   *              *                         *нагрудником               *    ЗК20    *    6   *

*   *              *                         *Чоботи гумові             *    КЩ20    *   12   *

*   *              *                         *Рукавички гумові          *   К50Щ50   * чергові*

*   *              *                         *Окуляри захисні           *            * чергові*

*   *              *                         *Крем захисний             *            *        *

***********************************************************************************************

* 7.*    8275.2    *Апаратник рафінації жирів*Халат бавовняний          *      З     *   12   *

*   *              *та олії                  *При роботі з кислотами та *            *        *

*   *              *                         *лугами, додатково:        *            *        *

*   *              *                         *Фартух з просоченням із   *            *        *

*   *              *                         *нагрудником               *    ЗК20    *черговий*

*   *              *                         *Чоботи гумові             *   К50Щ50   *   12   *

*   *              *                         *Рукавиці комбіновані      *    К50     * чергові*

*   *              *                         *Рукавички гумові          *   К50Щ50   * чергові*

*   *              *                         *Окуляри захисні           *            * чергові*

*   *              *                         *Респіратор фільтрувальний *            *        *

*   *              *                         *Крем захисний             *            *        *

***********************************************************************************************

* 8.*    8275.2    *Апаратник дезодорації    *Халат бавовняний          *      З     *   12   *

***********************************************************************************************

*   *              *                         *Гідрогенізаційне          *            *        *

*   *              *                         *виробництво               *            *        *

***********************************************************************************************

* 9.*    8275.2    *Апаратник етаноламінової *Халат бавовняний          *      З     *   12   *

*   *              *устави                   *Фартух із суцільнокрійним *    ВуЩ20   *        *

*   *              *                         *нагрудником               *            *черговий*

*   *              *                         *Чоботи гумові             *     См     *   12   *

*   *              *                         *Окуляри захисні           *            *до зносу*

***********************************************************************************************

*10.*    8159.2    *Водневик                 *При залізопаровому засобі:*            *        *

*   *              *                         *Костюм бавовняний         *     МиЗ    *   12   *

*   *              *                         *Черевики шкіряні          *    НмНж    *   12   *

*   *              *                         *Рукавиці комбіновані      *     Ми     *    3   *

*   *              *                         *Окуляри захисні           *            *до зносу*

*   *              *                         *При електролітичному      *            *        *

*   *              *                         *засобі:                   *            *        *

*   *              *                         *Напівкомбінезон бавовняний*     ЗМи    *   12   *

*   *              *                         *Рукавиці комбіновані      *     Ми     *    3   *

*   *              *                         *Окуляри захисні           *            *до зносу*

***********************************************************************************************

*11.*    8159.2    *Генераторник             *Костюм бавовняний         *     МиЗ    *   12   *

*   *              *                         *Черевики шкіряні          *    НмНж    *   12   *