Правилабезпеки під час виконання робіт з розвідування та розроблення родовищ нафти і газу в акваторіях чорного та азовського морів


ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства надзвичайних ситуацій України 14.12.2012  № 1423

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 8 січня 2013 р. за № 76/22608

ПРАВИЛА безпеки під час виконання робіт з розвідування та розроблення родовищ нафти і газу в акваторіях чорного та азовського морів

I. Загальні положення

1.1. Ці Правила поширюються на всіх суб’єктів господарювання незалежно від форм власності та організаційно-правових форм, діяльність яких пов’язана з добуванням сирої нафти та природного газу.

1.2. Ці Правила встановлюють вимоги до охорони праці під час виконання робіт в акваторіях Чорного та Азовського морів, пов’язаних із розвідуванням (пошуково-розвідувальне буріння, пробна експлуатація, геологічні дослідження, консервування і ліквідування свердловин) та розробленням родовищ нафти і газу (спрямоване та повторне буріння, добування нафти і природного газу, експлуатування, ремонт і дослідження нафтових і газових та інших, пов’язаних з видобуванням нафти і газу, свердловин, експлуатацією, капітальним ремонтом свердловин, ремонтом та реконструкцією морських нафтогазових об’єктів та об’єктів нафтогазодобувних виробництв промислового збору нафти і газу, підготовки нафти і газу до транспортування), транспортуванням газу магістральними трубопроводами.

1.3. Ці Правила є обов’язковими для роботодавців та працівників, які виконують роботи під час розвідування та розроблення нафтових і газових родовищ в акваторіях Чорного та Азовського морів.

1.4. Терміни, що використовуються у цих Правилах, мають такі значення:

баластування - заповнення або осушення баластних цистерн або відсіків;

бурове судно - судно, що оснащене буровою установкою;

верхня споруда - надбудови, які використовуються для розміщення персоналу, обладнання, систем і пристроїв, що забезпечують функціонування споруди за призначенням та складаються з модулів;

відсепарований шлам - шлам, що утворився внаслідок пурифікації палива і мастила;

відстій - етап морської операції, що виконується для тимчасового утримання платформи на плаву з постійними координатами;

дивертер - пристрій для відводу у сепаратор насиченої газом промивальної рідини, що надходить із свердловини;

зона буріння морської стаціонарної платформи - частина платформи, де розташовані свердловини та обладнання для буріння свердловин;

зона допоміжного обладнання - частина платформи, де розміщено допоміжне обладнання, що не пов’язане з бурінням і експлуатацією свердловини та не призначене для цього;

інсинуатор - установка для спалювання сміття (зменшення маси та об’єму);

комплекс забезпечення вертольотів - елемент плавучої бурової установки або морської стаціонарної платформи, який призначений для посадки й обслуговування вертольотів;

контроль індивідуальний дозиметричний - система контролю індивідуальних доз зовнішнього і внутрішнього опромінення осіб категорій А і Б;

короткочасне буксирування - буксирування, обмежене через погодні умови передбаченням "вікна" сприятливої погоди (не більше трьох діб);

корпус - водонепроникна конструкція, що забезпечує плавучість і остійність плавучої бурової установки

маніфольд - система трубопроводів із запірними пристроями;

морська льодостійка стаціонарна платформа - морська стаціонарна платформа, яка здатна витримувати льодове навантаження;

морська нафтогазова споруда - стаціонарна гідротехнічна платформа, призначена для буріння свердловин, добування, зберігання і первинної підготовки продукції, відвантаження продукції тощо;

морський нафтогазовий об’єкт - комплекс технічних засобів для розвідування і розроблення морських нафтогазових родовищ, які включають оснащені буровими установками стаціонарні платформи, плавучі бурові установки (самопідіймальні, напівзанурювальні і їх різновиди), бурові судна, підводне обладнання свердловин тощо;

морська операція - дія, що проводиться у внутрішніх водах і на морі та є необхідною для спорудження, транспортування і встановлення об’єкта на місці експлуатування;

морська стаціонарна платформа - морська нафтогазопромислова споруда, яка складається з верхньої надбудови й опорної основи, зафіксована на весь період використання на ґрунті і є об’єктом облаштування морських родовищ нафти і газу;

морське буксирування - переміщення плавучого об’єкта на певну відстань з одного порту в інший або від одного географічного місця до іншого;

напівзанурювальна плавуча бурова установка - плавуча бурова установка, яка призначена для буріння свердловин при глибинах моря 300 і більше метрів;

небезпечна зона - простір, у якому можливий вплив на працівників небезпечних і (або) шкідливих виробничих чинників;

нижня палуба - водонепроникна конструкція, відмітка якої визначається кліренсом (найменша відстань від рівня спокійного моря до нижньої палуби);

опорний блок - водонепроникна конструкція, що забезпечує міцність і остійність споруди, підтримання верхньої надбудови і стійкість зовнішній дії під час установки на ґрунт;

перехід - стан, пов’язаний з переміщенням плавучої бурової установки у відкритому морі з одної точки буріння на іншу або з порту на задану точку буріння;

побутова зона - частина морської стаціонарної платформи та інших морських нафтогазових об’єктів, призначена для проживання обслуговувального персоналу;

позиціонування - морська операція, що виконується для наведення і утримання платформи з необхідною орієнтацією і точністю над заданою точкою дна акваторії моря;

понтон плавучості (остійності) - водонепроникна конструкція, що тимчасово встановлюється на об’єкті для забезпечення його плавучості або остійності;

превентор - противикидний пристрій на усті свердловини, що контролює тиск у міжтрубному просторі або у свердловині з відкритим вибоєм, запобігає відкритому фонтануванню;

причальний майданчик - елемент морської стаціонарної платформи, що прикріплений до опорної основи і призначений для посадки-висадки людей і швартування суден;

самопідйомна плавуча бурова установка - плавуча бурова установка, що піднімається в робочий стан над поверхнею моря на колонах, які опираються на ґрунт;

сифон - явище виливання промивальної рідини під час піднімання із свердловини і розгвинчування різьбових з’єднань бурильних труб за рахунок затримки витікання рідини на вибій свердловини;

спайдер - кругла сталева рама, що встановлюється навколо отвору ротора з метою монтажу та демонтажу водовідділювальної колони;

стан штормового відстою - стан плавучої бурової установки і морської стаціонарної платформи у разі дії на неї максимальних розрахункових зовнішніх навантажень, у результаті яких передбачається зупинка бурових робіт;

технологічна зона - частина морської стаціонарної платформи, де перебуває обладнання, що використовується для виконання технологічних процесів збору, переробки і транспортування продукції свердловини з морської стаціонарної платформи;

транспортувальне судно - судно, що використовує тяглову силу для переміщення споруди або її частини (тяглові або штовхаючі буксири, криголами, танкери тощо);

транспортування - морська операція під час спорудження платформи, що містить всі операції в період переміщення платформи або її окремих крупногабаритних елементів від заводу до місця наступної морської операції, а також остаточну установку на точку функціонування.

1.5. У цих Правилах вживаються такі скорочення:

АВПТ

АПС

АСП

АСПО

АСУ

АРС

АРЧ

БК

БПР

БС

ВР

ВП

ВСП

ВСО

ГБ

ГДК

ГНВП

ГПУ

ГТН

ГУП

ДВЗ

ЕВН

ІТП

КГ

КВП

КОПС

КРС

ЛЕП

МНГО

МНГС

МСП

НАВАРЕА

НАВІП

НЗ

НДС

НПБУ

НК

НКТ

ОБ

ОБТ

ОК

ОП

ОПН

ПБУ

ПВР

ПГС

ПГУ

ПЛАС

ППУ

ПРИП

ПС

СНЗ

СПБУ

СПО

ТП

ТО

УКПГ

УКПН

ФБ

ФА

ЦТП

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

аномально високий пластовий тиск

аварійно-попереджувальна сигналізація

апарат стисненого повітря

автомат спуско-підіймальних операцій

автоматизована система управління

аварійно-рятувальне судно

аварійно-рятувальне чергування

блок-кондуктор

блок приготування розчинів

бурове судно

вибухові речовини

верхня палуба

верхня споруда платформи

внутрішньосвердловинне обладнання

газова безпека

граничнодопустима концентрація

газонафтоводопрояви

головний пульт управління

геолого-технічний наряд

гідравлічне управління превенторами

двигун внутрішнього згоряння

електровідцентровий насос

інженерно-технічні працівники

колонна головка

контрольно-вимірювальні прилади

комплекс охоронно-пожежної сигналізації

капітальний ремонт свердловини

лінія електропередачі

морський нафтогазовий об’єкт

морська нафтогазова споруда

морська стаціонарна платформа

система навігаційних районних попереджень

система навігаційних попереджень мореплавцям

недоторканий запас

науково-дослідне судно

напівзанурювальна плавуча бурова установка

неруйнівний контроль

насосно-компресорні труби

опорний блок

обважнені бурильні труби

обсадна колона

обладнання противикидне

об'єкт підвищеної небезпеки

плавуча бурова установка

прострілювально-вибухові роботи

підводне гирло свердловини

підводно-устьове устаткування

план локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій

підводне противикидне устаткування

система навігаційних прибережних попереджень

плавуча споруда

статичне напруження зсуву

самопідйомна плавуча бурова установка

спуско-підіймальні операції

технологічна платформа

технічне обслуговування

установка комплексного підготування газу

установка комплексного підготування нафти

фонтанна безпека

фонтанна арматура

центральна технологічна платформа.

II. Загальні вимоги до безпеки під час виконання робіт з розвідування та розроблення родовищ нафти і газу в акваторіях Чорного і Азовського морів

2.1. Роботодавець зобов’язаний розробити ПЛАС відповідно до Положення щодо розроблення планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій, затвердженого наказом Комітету по нагляду за охороною праці України від 17 червня 1999 року № 112, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 червня 1999 року за № 424/3717 (далі - НПАОП 0.00-4.33-99).

2.2. Роботодавець зобов’язаний забезпечити дотримання та виконання Правил улаштування, експлуатації та технічного обслуговування систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у разі їх виникнення, затверджених наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 15 травня 2006 року № 288, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 05 липня 2006 року за № 785/12659, та Правил техногенної безпеки у сфері цивільного захисту на підприємствах, в організаціях, установах та на небезпечних територіях, затверджених наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 15 серпня 2007 року № 557, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 03 вересня 2007 року за № 1006/14273, Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій від 19 жовтня 2004 року № 126, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 04 листопада 2004 року за № 1410/10009 (далі - НАПБ А.01.001-2004).

2.3. Роботодавець повинен забезпечити виконання Правил пожежної безпеки для об’єктів зберігання, транспортування та реалізації нафтопродуктів, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України від 24 грудня 2008 року № 658, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 16 березня 2009 року за № 235/16251 (НАПБ В.01.058-2008/112).

2.4. Роботодавець зобов’язаний забезпечити розроблення інструкцій з охорони праці відповідно до вимог Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України від 29 січня 1998 року № 9, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 квітня 1998 року за № 226/2666 ( НПАОП 0.00-4.21-04).

2.5. Роботодавець зобов’язаний забезпечити умови праці відповідно до чинного законодавства.

2.6. Роботодавець зобов’язаний затвердити та забезпечити обсяг та номенклатуру матеріального резерву об’єктового рівня на МНГО із цілодобовим перебуванням на них людей відповідно до Порядку створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 березня 2001 року № 308.

2.7. Роботодавець повинен забезпечити оснащення виробничих приміщень первинними засобами пожежогасіння відповідно до Типових норм належності вогнегасників, затверджених наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 02 квітня 2004 року № 151, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 29 квітня 2004 року за № 554/9153 (НАПБ Б.03.001-2004).