МІНІСТЕРСТВО НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ УКРАЇНИ

НАКАЗ

06.02.2012  № 247

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27 лютого 2012 р. за № 316/20629

Про затвердження Норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту для працівників фарфоро-фаянсового виробництва

Відповідно до статті 28 Закону України "Про охорону праці", підпункту 41 пункту 4 Положення про Міністерство надзвичайних ситуацій України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року № 402,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту для працівників фарфоро-фаянсового виробництва, що додаються.

2. З набранням чинності цим наказом уважати таким, що не застосовується на території України, розділ I "Виробництво виробів з кераміки і фарфоро-фаянсу" Типових галузевих норм безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям промисловості будівельних матеріалів, підприємств скляної і фарфоро-фаянсової промисловості, затверджених постановою Державного комітету СРСР з праці та соціальних питань і Президії Всесоюзної Центральної Ради Професійних Спілок від 18 вересня 1980 року № 241/П-9 (зі змінами) (далі - НПАОП 26.0-3.29-80).

3. Голові Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України Хохотві О.І.:

3.1. Забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3.2. У встановленому порядку внести наказ до Державного реєстру нормативно-правових актів з питань охорони праці.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України Хохотву О.І.

Міністр

В. Балога

ПОГОДЖЕНО:

Заступник Міністра соціальної політики України - керівник апарату

Голова Державної санітарно-епідеміологічної служби України, головний державний санітарний лікар України

Голова комісії з реорганізації Держспоживстандарту України

Перший заступник Голови Спільного представницького органу сторони роботодавців на національному рівні

Перший заступник Керівника Спільного представницького органу всеукраїнських профспілок та профспілкових об'єднань

Перший заступник Голови - Головний державний інспектор з ядерної та радіаційної безпеки України

Голова Державної інспекції техногенної безпеки України

Директор виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробницві та професійних захворювань України

Перший заступник Міністра охорони здоров'я України

В. Коломієць

А.М. Пономаренко

О.В. Пшеничка

О. Мірошниченко

Г. Осовий

М.Х. Гашев

Е.М. Улинець

Ю. Мельников

Р.О. Моїсеєнко

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства надзвичайних ситуацій України 06.02.2012  № 247

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27 лютого 2012 р. за № 316/20629

НОРМИ безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту для працівників фарфоро-фаянсового виробництва

I. Загальні положення

1.1. Ці Норми розроблено відповідно до Закону України "Про охорону праці".

1.2. Ці Норми поширюються на підприємства, установи, організації фарфоро-фаянсового виробництва незалежно від форм власності та підпорядкування та на юридичних і фізичних осіб - підприємців (далі - суб'єкти господарювання), які виконують роботи, пов'язані з фарфоро-фаянсовим виробництвом.

1.3. Ці Норми розроблено для професій працівників, зайнятих на виконанні робіт, наведених у пункті 1.2 цього розділу, перелік яких відповідає Національному класифікатору України ДК 003:2010 "Класифікатор професій", затвердженому наказом Держспоживстандарту України від 28.07.2010 № 327. Класифікація та позначення захисних властивостей засобів індивідуального захисту (далі - ЗІЗ) залежно від небезпечних і шкідливих виробничих факторів застосована відповідно до вимог ГОСТ 12.4.011-89 "ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация" та ГОСТ 12.4.103-83 "ССБТ. Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация".

1.4. Працівники підприємств фарфоро-фаянсового виробництва, які виконують роботи, що належать до інших видів економічної діяльності, забезпечуються ЗІЗ згідно з Нормами безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам загальних професій різних галузей промисловості, затвердженими наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 16.04.2009 № 62, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 12.05.2009 за № 424/16440 (далі - НПАОП 0.00-3.07-09).

1.5. Порядок забезпечення працівників підприємств необхідними для трудового процесу ЗІЗ, а також порядок їх утримання та зберігання визначаються Положенням про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, затвердженим наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 24.03.2008 № 53, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21.05.2008 за № 446/15137 (далі - НПАОП 0.00-4.01-08).

1.6. Контроль за правильністю та своєчасністю забезпечення працівників ЗІЗ здійснюють служби охорони праці підприємств відповідно до вимог Типового положення про службу охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 15.11.2004 № 255, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01.12.2004 за № 1526/10125 (далі - НПАОП 0.00-4.21-04).

1.7. Громадський контроль за повним та своєчасним забезпеченням працівників ЗІЗ на підприємствах здійснюють трудові колективи через обрані ними професійні спілки, а в разі відсутності професійних спілок - уповноважені найманими працівниками особи з питань охорони праці.

II. Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту для працівників фарфоро-фаянсового виробництва

з/п

Код згідно з ДК 003:2010

Професійна назва роботи

Найменування спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту

Позначення захисних властивостей, марка ЗІЗ

Строк носіння в місяцях

1

2

3

4

5

6

Масозаготівельне виробництво

1

9333

Вантажник

Костюм бавовняний

Пс, З

12

Рукавиці комбіновані

Пс, Ми

1

Черевики шкіряні

Ми, У

12

Окуляри захисні

-

до зносу

Каска

-

до зносу

В холодну пору року додатково:

Куртка утеплена

Тнв

36

Штани утеплені

Тнв

36

Чоботи

Тнв

36

Шапка

Тнв

36

Рукавиці

Тнв

до зносу

2

7321

Виробник капів

Костюм бавовняний

З

12

Черевики шкіряні

Ми, У

12

Рукавиці брезентові

Ми

2

3

8139

Готувач мас

Костюм бавовняний

З

12

Рукавички ПХВ з крапкою

Ми, Мв

1

Фартух

Мп, З

12

В холодну пору року додатково:

Куртка утеплена

Тнв

36

Штани утеплені

Тнв

36

Чоботи

Тнв

36

4

8139

Дробильник-розмелювач (виробництво керамічних, фарфорових та фаянсових виробів)

Костюм бавовняний

Ми, З

12

Рукавички ПВХ з крапкою

Ми, МВ

1

Рукавички гумові

Вн, Ми

1

Окуляри захисні

-

до зносу

Фартух прогумований

Вн, З

черговий

Респіратор газопилозахисний

-

до зносу

Каска

-

до зносу

Чоботи гумові

В, См

12

В холодну пору року додатково:

Куртка утеплена

Тнв

36

Чоботи

Тнв

36

5

7212

Електрогазозварник-врізальник

Костюм брезентовий

Тр, Мп

12

Черевики шкіряні

Ми, Тр

12

Рукавиці брезентові

Тр, Мп

1

Шолом захисний

Тр, Ти

до зносу

В холодну пору року додатково:

Куртка утеплена

Тнв

36

Штани утеплені

Тнв

36

Чоботи

Тнв

36

Шапка

Тнв

36

Рукавиці

Тнв

36

6

8131

Завантажувач-вивантажувач сушарок

Халат бавовняний

З

12

Косинка бавовняна

З

12

Рукавички ПВХ з крапкою

Ми, Мв

1

Черевики

Мп, Ми

24

7

7321

Контролер-приймальник фарфорових, фаянсових та керамічних виробів

Халат бавовняний

З

12

8

7321

Комплектувальник гіпсових форм

Халат бавовняний

З

12

Рукавички гумові

Вн, Ми

1

Косинка бавовняна

З

12

Черевики

Ми, Мп

24

9

8159

Лаборант хімічного аналізу

Халат бавовняний

З

12

Рукавички гумові

Вн, Ми

1

10

8131

Ливарник гіпсових форм

Халат бавовняний

З

12

Рукавички ПХВ з крапкою

Ми, Мв

1

Косинка бавовняна

З

12

Туфлі

Ми, Мп

28

11

8142

Оператор очисного устаткування

Костюм бавовняний

Ми, З

12

Черевики шкіряні

См

12

Рукавиці комбіновані

Ми

1

При роботі у вологому середовищі додатково:

Чоботи гумові

В, См

до зносу

В холодну пору року додатково:

Куртка утеплена

Тнв

36

Брюки утеплені

Тнв

36

Чоботи

Тнв

36

Шапка

Тнв

36

12

9132

Прибиральник виробничих приміщень

Халат бавовняний

З

12

Рукавички гумові

Вн, Ми

1

Чоботи гумові

В

12

13

8151

Розмелювач (хімічна промисловість)

Костюм бавовняний

З

14

Рукавиці комбіновані

Ми

2

Окуляри захисні

-

до зносу

Респіратор газопилозахисний

-

до зносу

Каска

-

24

Черевики

Мп, Ми

24

14

7233

Слюсар-ремонтник

Костюм бавовняний

З

12

Черевики шкіряні

См

12

Рукавиці комбіновані

Мп, З

1

В холодну пору року додатково:

Куртка утеплена

Тнв

36

Брюки утеплені

Тнв

36

Чоботи

Тнв

36

Шапка

Тнв

36

15

8139

Фільтр-пресувальник (виробництво керамічних, фарфорових та фаянсових виробів)

Костюм бавовняний

З

12

Черевики шкіряні

Ми, У

12

Фартух прогумований

Вн

12

16

7436

Швачка

Халат бавовняний

З

12

Рукавички гумові

Вн, Ми

1

Фартух прогумований з нагрудником

Вн

12

Формувальне виробництво

17

7321

Відливальник фарфорових та фаянсових виробів

Халат бавовняний

З

12

Рукавиці комбіновані

Ми

1

Фартух

Мп, З

12

18

8334

Водій навантажувача

Костюм бавовняний

З

12

Рукавиці комбіновані

Мп, З

1

Каска

-

до зносу

В холодну пору року додатково:

Куртка утеплена

Тнв

36

Брюки утеплені

Тнв

36

Чоботи

Тнв

36

Шапка

Тнв

36

19

8139

Готувач мас

Халат бавовняний

З

12

Фартух

Мп, З

12

Рукавиці комбіновані

Ми, Мв

1

Черевики

Ми, Мп

24

20

7241

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування

Костюм бавовняний

З

12

Черевики шкіряні

См

12

Рукавиці комбіновані

Мп, З

1

В холодну пору року додатково:

Куртка утеплена

Тнв

36

Чоботи

Тнв

36

21

7321

Контролер-приймальник фарфорових, фаянсових та керамічних виробів

Халат бавовняний

З

12

22

8131

Ливарник гіпсових форм

Халат бавовняний

З

12

Рукавиці комбіновані

Ми

1

Фартух

Мп, З

12

23

9322

Мастильник

Халат бавовняний

З

12

Рукавиці комбіновані

Мп

1

24

8141

Оператор формувальної машини

Халат бавовняний

З

12

Рукавиці брезентові

Мп

2

В холодну пору року додатково:

Куртка утеплена

Тнв

36

Черевики

Ми, Мп

24

25

9132

Прибиральник виробничих приміщень

Халат бавовняний

З

12

Рукавички гумові

Вн

1

Чоботи гумові

В

12

26

8290

Розподілювач робіт

Халат бавовняний

З

24

27

7321

Складальник фарфорових та фаянсових виробів

Халат бавовняний

З

12

28

9322

Склеювач керамічних, фарфорових та фаянсових виробів

Халат бавовняний

З

12

29

7233

Слюсар-ремонтник

Костюм

З

12

Рукавиці комбіновані

Ми, З

1

Черевики шкіряні

См

12

В холодну пору року додатково:

Куртка утеплена

Тнв

36

30

7215

Транспортувальник (такелажні роботи)

Костюм бавовняний

З

12

Рукавиці комбіновані

Мп, З

1

Каска

-

до зносу

Черевики

Ми, Мп

24

31

7321

Формувальник фарфорових та фаянсових виробів

Напівкомбінезон

З

12

Рукавиці комбіновані

Ми

2

Випалювальне виробництво

32

7324

Аерографник

Халат бавовняний

З

12

Фартух

Мп, З

12

Рукавички бавовняні

Ми

6

Туфлі

Ми

24

33

7321

Відливальник фарфорових та фаянсових виробів

Костюм бавовняний

З

12

Рукавиці комбіновані

Ми

1

Черевики шкіряні

Ми, У

12

34

8131

Випалювач фарфорових та фаянсових виробів

Костюм бавовняний

Тв, З

12

Рукавиці брезентові

Тв

1

Черевики шкіряні

Тп, У

12

Окуляри захисні

-

до зносу

35

7122

Вогнетривник

Костюм бавовняний

Ми, З

12

Черевики шкіряні

Тп, У

12

Рукавиці комбіновані

Мп, З

1

36

8131

Глазурувальник фарфорових та фаянсових виробів

Халат бавовняний

З

12

Фартух

Мп, З

12

Рукавички гумові

Вн

6

37

7241

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування

Костюм бавовняний

З

12

Черевики шкіряні

См

12

Рукавиці комбіновані

Мп, З

1

В холодну пору року додатково:

Куртка утеплена

Тнв

36

38

8131

Знімач-укладальник фарфорових, фаянсових та керамічних виробів

Халат бавовняний

З

12

Фартух

Мп, З

12

Рукавиці бавовняні

Ми

1

Туфлі

Ми, Мп

24

39

7321

Контролер-приймальник фарфорових, фаянсових та керамічних виробів

Халат бавовняний

З

24

40

7321

Оправник-чистильник

Халат бавовняний

З

12

Фартух

Мп, З

12

Рукавиці бавовняні

Ми

1

Респіратор газопилозахисний

-

до зносу

Черевики

Мп, Ми

24

41

9132

Прибиральник виробничих приміщень

Халат бавовняний

З

12

Рукавички гумові

Вн, Ми

1

Чоботи гумові

В

12

42

8131

Промазувальник форм

Халат бавовняний

З

12

Фартух прогумований з нагрудником

Вн, З

12

Рукавиці комбіновані

Ми, З

2

Черевики

Ми, Мп

24

43

8290

Розподілювач робіт

Халат бавовняний

З

24

44

9322

Склеювач керамічних, фарфорових та фаянсових виробів

Халат бавовняний

З

12

45

7233

Слюсар-ремонтник

Костюм бавовняний

З

12

Рукавиці комбіновані

Ми, З

1

Черевики шкіряні

См

12

В холодну пору року додатково:

Куртка утеплена

Тнв

36

46

8131

Ставильник-вибірник виробів з печей

Халат бавовняний

З

12

Рукавички бавовняні

Ми

2 пари на місяць

Черевики

Ми, Мп

24

47

8131

Ставильник-вибірник фарфорових, фаянсових та керамічних виробів на вагонетках

Халат бавовняний

З

12

Фартух

Тв, Мп

12

Нарукавники

Тв, Мп

12

Рукавиці комбіновані

Тв, Мп

1

Рукавички бавовняні

Ми

1

Черевики шкіряні

Тп, У

12

48

7215

Транспортувальник (такелажні роботи)

Костюм бавовняний

Ми, З

12

Черевики шкіряні

Тп, У

12

Рукавиці комбіновані

Тв, Мп

1

В холодну пору року додатково:

Куртка утеплена

Тнв

36

49

8163

Чистильник вентиляційних установок

Костюм бавовняний

З

12

Рукавиці комбіновані

-

6

Черевики на мікропористій підошві

Ми, См, У

12

Берет

-

12

Окуляри захисні

-

до зносу

Респіратор газопилозахисний

-

до зносу

50

8131

Чистильник димоходів, лежаків та топок

Костюм бавовняний

З

12

Рукавиці комбіновані

-

6

Черевики на мікропористій підошві

Ми, См, У

12

Берет

-

12

Окуляри захисні

-

до зносу

Респіратор газопилозахисний

-

до зносу

Сортувальне відділення

51

8131

Знімач-укладальник фарфорових, фаянсових та керамічних виробів

Фартух з нагрудником

Ти

6

Черевики шкіряні

Ми, У

12

Рукавиці комбіновані

Ми

1

Каска

-

24

52

7324

Комплектувальник фарфорових та фаянсових виробів

Халат бавовняний

З

12

Рукавички бавовняні

Ми

1

Фартух

Мп, З

6

53

7321

Контролер-приймальник фарфорових, фаянсових та керамічних виробів

Халат бавовняний

З

12

Рукавички бавовняні

Ми

1

54

7233

Слюсар-ремонтник

Костюм бавовняний

З

12

Рукавиці комбіновані

Ми, З

1

Черевики шкіряні

См

12

В холодну пору року додатково:

Куртка утеплена

Тнв

36

55

7321

Сортувальник сировини фарфорових, фаянсових та керамічних виробів

Халат бавовняний

З

12

Рукавички бавовняні

Ми

1

56

7215

Транспортувальник (такелажні роботи)

Халат бавовняний

З

12

Рукавички бавовняні

Ми

3 пари на місяць

Каска

-

до зносу

В холодну пору року додатково:

Куртка утеплена

Тнв

36

Черевики

Ми, Мп

24

57

7321

Шліфувальник фарфорових та фаянсових виробів

Халат бавовняний

З

12

Фартух

Мп, З

6

Рукавички бавовняні

Ми

1

Окуляри захисні

-

до зносу

Живописно-оздоблювальне виробництво

58

7324

Аерографник

Халат бавовняний

З

12

59

9333

Вантажник

Костюм бавовняний

З

12

Рукавиці комбіновані

Ми, З

1

Черевики шкіряні

Ми, У

12

Каска

-

до зносу

В холодну пору року додатково:

Куртка утеплена

Тнв

36

60

7324

Відвідник

Халат бавовняний

З

12

61

7321

Виробник штампів

Костюм бавовняний

З

12

Окуляри захисні

-

до зносу

62

8131

Випалювач фарфорових та фаянсових виробів

Костюм бавовняний

Тв, З

12

Черевики шкіряні

Тп, У

12

Рукавиці брезентові

Тв

1

Окуляри захисні

-

до зносу

63

7324

Живописець

Халат бавовняний

З

12

64

8131

Забирач фарфорових, фаянсових та керамічних виробів

Халат бавовняний

З

12

Рукавички бавовняні

Ми

1

65

8131

Знімач-укладальник фарфорових, фаянсових та керамічних виробів

Халат бавовняний

3

12

Рукавички бавовняні

Ми

1

66

7324

Комплектувальник фарфорових та фаянсових виробів

Халат бавовняний

З

12

Рукавички бавовняні

Ми

1

67

7321

Контролер-приймальник фарфорових, фаянсових та керамічних виробів

Халат бавовняний

З

12

68

8159

Лаборант хімічного аналізу

Халат бавовняний

З

18

Фартух прогумований

Вп, Кк, Щ50

черговий

Рукавиці прогумовані

Вп, Кк, Щ50

1

В холодну пору року додатково:

Куртка утеплена

Тнв

36

69

8290

Маркувальник

Халат бавовняний

З

12

70

7321

Модельник гіпсових моделей

Костюм бавовняний

З

12

Рукавиці брезентові

Ми

2

Черевики

Ми, Мп

24

71

9322

Перебивач малюнків

Халат бавовняний

З

12

72

9322

Приймальник-роздавальник золотовмісних препаратів

Халат бавовняний

З

12

Рукавиці гумові

Вн

12

73

9132

Прибиральник виробничих приміщень

Халат бавовняний

З

12

Рукавички гумові

Вн, Ми

1

Чоботи гумові

В

12

74

9322

Різальник деколькоманій

Халат бавовняний

З

12

75

8290

Розподілювач робіт

Халат бавовняний

З

12

76

7233

Слюсар-ремонтник

Костюм бавовняний

З

12

Рукавиці комбіновані

Ми, З

1

Черевики шкіряні

См

12

В холодну пору року додатково:

Куртка утеплена

Тнв

36

77

9322

Травильник фарфорових та фаянсових виробів

Костюм бавовняний

Ми, З

12

Фартух прогумований з нагрудником

Кк, О

12

Рукавички гумові

Кк, Оа

1

Нарукавники суконні

Ми, З

3

Черевики

Ми, Яж

18

78

7215

Транспортувальник (такелажні роботи)

Костюм бавовняний

З

12

Рукавички бавовняні

Ми

3 пари на місяць

Черевики

Ми, Мп

24

79

9322

Укладальник-пакувальник

Халат бавовняний

З

12

Рукавички бавовняні

Ми

1

80

8151

Фарботерник

Халат бавовняний

З, О

12

Рукавички гумові

Вн, Оа

12

В холодну пору року додатково:

Куртка утеплена

Тнв

36

Черевики

Ми, Мп

24

81

7324

Художник мініатюрного живопису

Халат бавовняний

З

12

82

8163

Чистильник вентиляційних установок

Костюм бавовняний

З

12

Рукавиці комбіновані

-

6

Черевики на мікропористій підошві

Ми, См, У

12

Берет

-

12

Окуляри захисні

-

до зносу

Респіратор газопилозахисний

-

до зносу

83

8131

Чистильник димоходів, лежаків та топок

Костюм бавовняний

З

12

Рукавиці комбіновані

-

6

Черевики на мікропористій підошві

Ми, См, У

12

Берет

-

12

Окуляри захисні

-

до зносу

Респіратор газопилозахисний

-

до зносу

84

7346

Шаблонник

Костюм бавовняний

З

12

Рукавиці комбіновані

Ми, З

1

Черевики шкіряні

См

12

85

7321

Шліфувальник фарфорових та фаянсових виробів

Халат бавовняний

З

12

Рукавички бавовняні

Ми

1

Окуляри захисні

-

до зносу

Загальні професії фарфоро-фаянсового виробництва

86

9411

Комірник

Халат бавовняний

З

12

Куртка утеплена

Тнв

36

Черевики

Ми

24

Рукавиці комбіновані

Ми

6

87

7422

Столяр

Костюм бавовняний

З

12

Фартух

З

12

Черевики

Ми

24

Рукавиці комбіновані

Ми

6

Голова Держгірпромнагляду України

О.І. Хохотва