ЗАТВЕРДЖЕНОнаказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого наглядувід 29 березня 2007 р. N 65

Зареєстрованов Міністерстві юстиції України11 квітня 2007 р. за N 328/13595 

Нормибезплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам приладобудівної промисловості

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Ці Норми розроблено відповідно до Кодексу законів про працю України та Закону України "Про охорону праці".

1.2 Норми є обов'язковими для всіх підприємств та організацій приладобудівної промисловості незалежно від форми власності.

1.3 Норми розроблено для професій працівників, зайнятих у приладобудуванні, відповідно до Класифікатора професій ДК 003:2005, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 26.12.2005 N 375.

1.4 Норми визначають види і строки носіння (використання) спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту (далі - ЗІЗ), необхідних для виконання виробничого процесу працівниками підприємств приладобудування.

1.5 Класифікація та позначення захисних властивостей ЗІЗ залежно від небезпечних та шкідливих виробничих факторів застосовані відповідно до вимог ГОСТ 12.4.011-89 "ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация" і ГОСТ 12.4.103-83 "ССБТ. Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация".

1.6 Крім цих Норм, працівники організацій та підприємств приладобудування, які виконують роботи, що належать до інших видів економічної діяльності, повинні забезпечуватися ЗІЗ згідно з "Типовыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим сквозных профессий и должностей всех отраслей народного хозяйства и отдельных производств", затвердженими постановою Держкомпраці СРСР і Президії ВЦРПС від 12.02.81 N 47/П-2 (із змінами і доповненнями), а також іншими чинними нормами безплатної видачі ЗІЗ для працівників, зайнятих у відповідних галузях економіки.

1.7 Порядок забезпечення необхідними для виконання виробничого процесу ЗІЗ працівників підприємств і організацій визначено Положенням про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, затвердженим наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 29.10.96 N 170, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 18.11.96 за N 667/1692.

1.8 Контроль за правильністю та своєчасністю забезпечення працівників ЗІЗ здійснюють органи державного нагляду за охороною праці та служби охорони праці підприємств та організацій.

1.9 Громадський контроль за повним та своєчасним забезпеченням працівників ЗІЗ на підприємствах та в організаціях здійснюють професійні спілки, їх об'єднання в особі своїх виборних органів і представників, а в разі відсутності професійної спілки на підприємстві - уповноважена найманими працівниками особа з питань охорони праці.

НОРМИбезплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам приладобудівної промисловості

&#
Nз/п 

Код згідно з ДК 003:2005 

Професійна назва роботи 

Найменування спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту 

Позначення захисних властивостей ЗІЗ 

Строк носіння (місяців) 

Виробництво приладів для вимірювання електричних і механічних величин, контролю та регулювання параметрів технологічних процесів 

8159.1 

Апаратник відновлення напівпровідникових матеріалів 

При веденні процесів відновлення напівпровідникових матеріалів (хлориди кремнію, германію, моносилан та інші) в електричних печах: 

  

  

Костюм для захисту від підвищених температур 

ЗТи 

12 

Білизна натільна 

З 

Капелюх повстяний 

ЗТи 

12 

Черевики шкіряні 

ЗМиЭс 

12 

Вачеги 

ТиТв 

Окуляри захисні відкриті 

  

До зносу 

Респіратор пилогазозахисний 

  

До зносу 

Рукавички діелектричні 

Эн 

Чергові 

8159.1 

Апаратник з виробництва та хімічного очищення напівпровідникових матеріалів 

При веденні процесів виділення і очищення напівпровідникових матеріалів методом електролізу з розчинів та гідролізу хлоридів: 

  

  

Костюм сукняний з кислотозахисним просоченням 

ЗМиК80 

12 

Білизна натільна 

З 

Берет сукняний 

ЗК50 

12 

Черевики шкіряні з гладким верхом 

ЗМиК20 

12 

Чоботи гумові формові 

К50Щ20 

Чергові 

Рукавиці комбіновані 

Ми 

Рукавички універсальні кислото-лугостійкі 

К50Щ50 

Окуляри захисні закриті 

  

До зносу 

Респіратор газозахисний 

  

До зносу 

На зовнішніх роботах узимку додатково: 

  

  

Куртка бавовняна на утепленій прокладці 

Тн 

36 

7311.2 

Вимірювач випрямлячів та елементів 

Костюм бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Черевики шкіряні 

ЗМи 

12 

Рукавички комбіновані спилкові 

Ми 

Окуляри захисні відкриті 

  

До зносу 

Рукавички діелектричні 

Эн 

Чергові 

7311.1 

Вимірювач електрофізичних параметрів 

Костюм бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Черевики шкіряні 

ЗМи 

12 

Рукавички комбіновані спилкові 

Ми 

Окуляри захисні відкриті 

  

До зносу 

Рукавички діелектричні 

Эн 

Чергові 

Калоші діелектричні 

Эн 

Чергові 

7311.1 

Вимірювач магнітних властивостей 

Костюм бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Фартух прогумований з нагрудником 

Эм 

Черговий 

Черевики шкіряні 

ЗМиЭс 

12 

Рукавички комбіновані спилкові 

Ми 

Окуляри захисні від електромагнітних випромінювань 

  

До зносу 

Рукавички діелектричні 

Эн 

Чергові 

Калоші діелектричні 

Эн 

Чергові 

7311.1 

Випробувач деталей та приладів 

Костюм бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Фартух прогумований з нагрудником 

ЗМиВу 

Черговий 

Черевики шкіряні з гладким верхом і захисним носком 

ЗМиМун50 

12 

Рукавички бавовняні з точковим полівінілхлоридним покриттям 

Ми 

Окуляри захисні відкриті 

  

До зносу 

Рукавички діелектричні 

Эн 

Чергові 

На зовнішніх роботах узимку додатково: 

  

  

Куртка бавовняна на утепленій прокладці 

Тн 

36 

7241.1 

Випробувач джерел струму 

Костюм бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Фартух прогумований з нагрудником 

К50 

Черговий 

Черевики шкіряні з гладким верхом 

ЗМи 

12 

Рукавички неопренові 

МиК50 

Окуляри захисні закриті 

  

До зносу 

Респіратор газозахисний 

  

До зносу 

Рукавички діелектричні 

Эн 

Чергові 

Калоші діелектричні 

Эн 

Чергові 

7241.1 

Випробувач електричних машин, апаратів та приладів  

Костюм бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Черевики шкіряні із захисним носком 

ЗМиМун50 

12 

Рукавички комбіновані спилкові 

Ми 

Окуляри захисні відкриті 

  

До зносу 

Рукавички діелектричні 

Эн 

Чергові 

Калоші діелектричні 

Эн 

Чергові 

На зовнішніх роботах узимку додатково: 

  

  

Куртка бавовняна на утепленій прокладці 

Тн 

36 

8159.2 

Відпальник-вакуумник 

При виконанні робіт з відпалу і спікання у водневих, вакуумних печах з електричним і високочастотним нагрівом деталей і вузлів приладів, паяння і просочування їх активними сумішами барію, кальцію, торію, алюмінію тощо: 

  

  

Костюм для захисту від підвищених температур 

ЗТи 

12 

Білизна натільна 

З 

Капелюх повстяний 

ЗТи 

12 

Черевики шкіряні з гладким верхом і захисним носком 

ЗМиМун50 

12 

Вачеги 

ТиТв 

Окуляри захисні зі світлофільтрами 

  

До зносу 

Респіратор газозахисний 

  

До зносу 

Рукавички діелектричні 

Эн 

Чергові 

Калоші діелектричні 

Эн 

Чергові 

10 

8152.2 

Завантажувач-вивантажувач печей випалу та графітації 

Костюм бавовняний 

ЗМи 

12 

Фартух брезентовий з нагрудником з вогнезахисним просоченням 

ТиТв 

Черговий 

Берет бавовняний 

ЗТи 

12 

Черевики шкіряні 

ЗМи 

12 

Рукавички брезентові з вогнезахисним просоченням 

ТиМи 

Окуляри захисні відкриті 

  

До зносу 

11 

7311.2 

Заварник на високочастотному індукторі 

При виконанні високочастотного зварювання металевих деталей і вузлів зі склом: 

  

  

Костюм бавовняний 

ЗМи 

12 

Фартух брезентовий з нагрудником з вогнезахисним просоченням 

ТиТв 

Черговий 

Берет бавовняний 

ЗТи 

12 

Черевики шкіряні 

ЗМи 

12 

Рукавички комбіновані спилкові 

ТиМи 

Окуляри захисні зі світлофільтрами 

  

До зносу 

Рукавички діелектричні 

Эн 

Чергові 

12 

8283.2 

Заготівник деталей електровакуумних приладів 

При виготовленні деталей для електровакуумних приладів уручну і на спеціальному обладнанні методом різання, штампування, паяння тощо: 

  

  

Костюм бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Фартух прогумований з нагрудником 

К50Яж 

Черговий 

Черевики шкіряні із захисним носком 

ЗМиМун50 

12 

Рукавички комбіновані спилкові 

Ми 

Окуляри захисні відкриті 

  

До зносу 

Респіратор газозахисний 

  

До зносу 

13 

7242.2 

Зачищувач 

При виконанні робіт із зачищування деталей приладів уручну і на верстатах з попереднім травленням: 

  

  

Костюм бавовняний з пилонепроникної тканини 

ЗМиПн 

12 

Берет бавовняний 

ЗПн 

12 

Фартух прогумований з нагрудником 

К50Щ20 

Черговий 

Черевики шкіряні із захисним носком 

ЗМиМун50 

12 

Рукавички неопренові 

МиК50 

Окуляри захисні закриті 

  

До зносу 

Респіратор пилогазозахисний 

  

До зносу 

14 

7311.1 

Контролер деталей та приладів 

Костюм бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Черевики шкіряні із захисним носком 

ЗМиМун50 

12 

Рукавички бавовняні з точковим полівінілхлоридним покриттям 

МиВу 

Окуляри захисні відкриті 

  

До зносу 

Рукавички діелектричні 

Эн 

Чергові 

15 

7311.1 

Контролер режимів роботи технологічного устаткування 

Костюм бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Фартух брезентовий з нагрудником 

Ву 

Черговий 

Черевики шкіряні з гладким верхом 

ЗМи 

12 

Рукавички бавовняні з точковим полівінілхлоридним покриттям 

МиВу 

Окуляри захисні відкриті 

  

До зносу 

16 

7241.1 

Контролер складання електричних машин, апаратів та приладів 

Костюм бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Черевики шкіряні із захисним носком 

ЗМиМун100 

12 

Рукавички комбіновані спилкові 

Ми 

Рукавички діелектричні 

Эн 

Чергові 

Калоші діелектричні 

Эн 

Чергові 

17 

7344.1 

Координатографіст прецизійної фотолітографії 

Костюм сукняний з кислотозахисним просоченням 

ЗМиК80 

12 

Білизна натільна 

З 

Берет сукняний 

ЗК50 

12 

Черевики шкіряні з гладким верхом 

ЗМи 

12 

Чоботи гумові формові 

К50Щ20 

Чергові 

Рукавиці комбіновані 

Ми 

Рукавички універсальні кислото-лугостійкі 

К50Щ20 

Окуляри захисні закриті 

  

До зносу 

Респіратор газозахисний 

  

До зносу 

18 

7241.1 

Лаборант електромеханічних випробувань та вимірювань 

Костюм (халат) бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Черевики шкіряні із захисним носком 

ЗМиМун50 

12 

Рукавички бавовняні з точковим полівінілхлоридним покриттям 

Ми 

Навушники або вкладиші протишумові 

  

До зносу 

Окуляри захисні відкриті 

  

До зносу 

Респіратор газозахисний 

  

До зносу 

Рукавички діелектричні 

Эв 

Чергові 

Калоші діелектричні 

Эв 

Чергові 

На зовнішніх роботах узимку додатково: 

  

  

Куртка бавовняна на утепленій прокладці 

Тн 

36 

19 

9322 

Лудильник деталей приладів гарячим способом 

Костюм бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Фартух брезентовий з нагрудником з вогнезахисним просоченням 

ТрТв 

Черговий 

Черевики шкіряні з гладким верхом 

ЗМи 

12 

Рукавиці брезентові з вогнезахисним просоченням 

ТиТв 

Окуляри захисні закриті 

  

До зносу 

Респіратор газозахисний 

  

До зносу 

При електролітичному способі додатково: 

  

  

Фартух прогумований з нагрудником 

ЯжК50 

Черговий 

Рукавички універсальні кислото-лугостійкі 

ЯжК50 

Рукавички діелектричні 

Эн 

Чергові 

Калоші діелектричні 

Эн 

Чергові 

20 

8290.3 

Маркувальник деталей та приладів 

Костюм (халат) бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Фартух прогумований з нагрудником 

ОК20 

Черговий 

Напівчеревики шкіряні з гладким верхом 

ЗМи 

12 

Рукавички бавовняні з точковим полівінілхлоридним покриттям 

Ми 

Рукавички універсальні кислото-лугостійкі 

ОаК50 

Нарукавники прогумовані 

ОаК20 

Чергові 

Окуляри захисні відкриті 

  

До зносу 

21 

7242.1 

Налагоджувальник технологічного устаткування (електронна техніка) 

Костюм бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Фартух прогумований з нагрудником 

ЗНм 

Черговий 

Черевики шкіряні  

ЗМи 

12 

Рукавички неопренові 

МиНм 

Окуляри захисні відкриті 

  

До зносу 

22 

8282.2 

Намотувальник котушок для електроприладів та апаратів 

Костюм (халат) бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Фартух прогумований з нагрудником 

ЗО 

Черговий 

Черевики шкіряні із захисним носком 

ЗМиМун50 

12 

Рукавички неопренові 

МиОа 

Навушники або вкладиші протишумові 

  

До зносу 

Окуляри захисні відкриті 

  

До зносу 

Рукавички діелектричні 

Эн 

Чергові 

23 

8159.3 

Обтискувач електроз'єднувачів 

Костюм бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Черевики шкіряні  

ЗМи 

12 

Рукавички комбіновані спилкові 

Ми 

Окуляри захисні відкриті 

  

До зносу 

Рукавички діелектричні 

Эн 

Чергові 

24 

8131.1 

Оператор вакуумно-напилювальних процесів 

Костюм (халат) бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Фартух прогумований з нагрудником 

ЗПм 

Черговий 

Черевики шкіряні з гладким верхом 

ЗМи 

12 

Рукавички бавовняні з точковим полівінілхлоридним покриттям 

МиПм 

Окуляри захисні закриті 

  

До зносу 

Респіратор пилогазозахисний 

  

До зносу 

25 

7311.2 

Оператор прецизійного різання 

Костюм (халат) бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Напівчеревики шкіряні 

ЗМи 

12 

Рукавички бавовняні 

Ми 

Окуляри захисні закриті 

  

До зносу 

Респіратор пилозахисний 

  

До зносу 

26 

7343.1 

Оператор прецизійної фотолітографії 

Костюм (халат) бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Напівчеревики шкіряні з гладким верхом 

ЗМи 

12 

Рукавички комбіновані спилкові 

Ми 

Окуляри захисні відкриті 

  

До зносу 

27 

8211.2 

Оператор термоз'єднань 

Костюм бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Фартух брезентовий з нагрудником з вогнезахисним просоченням 

ТиТв 

Черевики шкіряні з гладким верхом 

ЗМи 

12 

Рукавички зварника шкіряні 

ТиТв 

Окуляри захисні відкриті 

  

До зносу 

Респіратор газозахисний 

  

До зносу 

28 

7311.1 

Приладист (електронна техніка) 

Костюм (халат) бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Напівчеревики шкіряні із захисним носком 

ЗМиМун50 

12 

Рукавички бавовняні  

Ми 

29 

8159.2 

Промивальник деталей та вузлів 

Костюм лавсано-бавовняний з маслонафтоводозахисним просоченням 

ЗВуНм 

12 

Берет лавсано-бавовняний 

ЗВуНм 

12 

Фартух прогумований з нагрудником  

НмВнК20 

Черевики шкіряні з гладким верхом і захисним носком 

ЗМиМун50 

12 

Рукавички універсальні кислото-лугостійкі або неопренові 

НмМиК20 

Нарукавники лавсано-бавовняні з кислотозахисним просоченням 

К20Нм 

Окуляри захисні герметичні 

  

До зносу 

Респіратор газозахисний 

  

До зносу 

30 

8152.2 

Просочувальник електротехнічних виробів 

Костюм бавовняний 

ЗМи 

12 

Білизна натільна 

З 

Берет бавовняний 

З 

12 

Фартух прогумований з  

НмО 

Черевики шкіряні з гладким верхом 

ЗМиНм 

12 

Рукавиці комбіновані 

Ми 

Чоботи гумові формові 

НмОа 

Чергові 

Рукавички універсальні кислото-лугостійкі або неопренові 

НмОа 

Окуляри захисні закриті 

  

До зносу 

Респіратор газозахисний 

  

До зносу 

31 

9322 

Протиральник електровакуумних приладів 

Костюм бавовняний з пилонепроникної тканини 

ЗМиПн 

12 

Берет бавовняний 

ЗПн 

12 

Фартух прогумований з нагрудником 

Нм 

Черевики шкіряні з гладким верхом і захисним носком 

ЗМиМун50 

12 

Рукавички бавовняні з точковим полівінілхлоридним покриттям 

Ми 

Нарукавники прогумовані 

Нм 

Рукавички неопренові 

Нм 

Окуляри захисні закриті 

  

До зносу 

Респіратор газозахисний 

  

До зносу 

32 

7242.1 

Регулювальник радіоелектронної апаратури та приладів 

Костюм (халат) бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Напівчеревики шкіряні 

ЗМи 

12 

7241.2 

Регулювальник-градуювальник електровимірювальних приладів 

Рукавички бавовняні з точковим полівінілхлоридним покриттям 

Ми 

Рукавички діелектричні 

Эн 

Чергові 

33 

8282.2 

Складальник електровимірювальних приладів 

Костюм (халат) бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Черевики шкіряні із захисним носком 

ЗМиМун50 

12 

Рукавички бавовняні з точковим полівінілхлоридним покриттям 

Ми 

34 

7311.2 

Складальник квантових приладів 

Халат бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Тапочки шкіряні 

ЗМи 

12 

Рукавички бавовняні з точковим полівінілхлоридним покриттям 

Ми 

Окуляри захисні відкриті 

  

До зносу 

35 

8283.2 

Складальник напівпровідникових приладів 

Халат бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Тапочки шкіряні 

ЗМи 

12 

Рукавички бавовняні з точковим полівінілхлоридним покриттям 

Ми 

Окуляри захисні відкриті 

  

До зносу 

36 

7241.1 

Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики (електромеханіка)  

Костюм бавовняний  

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Черевики шкіряні із захисним носком 

ЗМиМун50 

12 

Рукавички комбіновані спилкові 

Ми 

Окуляри захисні відкриті 

  

До зносу 

Рукавички діелектричні 

Эн 

Чергові 

37 

7311.1 

Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики (прецизійні прилади)  

Костюм (халат) бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Черевики шкіряні із захисним носком 

ЗМиМун50 

12 

Рукавички комбіновані спилкові 

Ми 

Окуляри захисні відкриті 

  

До зносу 

38 

8152.3 

Сушильник деталей та приладів 

Костюм (халат) бавовняний 

ЗМиТи 

12 

Берет бавовняний 

ЗТи 

12 

Фартух брезентовий з нагрудником з вогнезахисним просоченням 

Тв 

Черговий 

Напівчеревики шкіряні 

ЗМи 

12 

Рукавички комбіновані спилкові 

МиТи 

Окуляри захисні відкриті 

  

До зносу 

Респіратор газозахисний 

  

До зносу 

39 

7311.1 

Юстирувальник деталей та приладів 

Костюм (халат) бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Тапочки шкіряні 

ЗМи 

12 

Рукавички бавовняні з точковим полівінілхлоридним покриттям 

Ми 

Окуляри захисні відкриті 

  

До зносу 

Виробництво приладів для виміру часу; обробка технічних каменів, алмазів і надтвердих матеріалів  

40 

9322 

Вагар-обліковець 

При виконанні робіт зі зважування та підрахунку матеріалів деталей та складових частин годинникового та каменевого виробництв: 

  

  

Халат бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Тапочки шкіряні 

ЗМи 

Рукавички бавовняні з точковим полівінілхлоридним покриттям 

Ми 

Окуляри захисні відкриті 

  

До зносу 

7311.2 

Вальцювальник дроту для спіралей 

Костюм (халат) бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Напівчеревики шкіряні 

ЗМи 

12 

Рукавички комбіновані спилкові 

Ми 

Окуляри захисні відкриті 

  

До зносу 

7313.2 

Вибірник каменів 

При виконанні сферичних та конусних заглиблень у приладових каменях з корунду та агату на верстатах з алмазними інструментами: 

  

  

Костюм (халат) бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Напівчеревики шкіряні 

ЗМи 

12 

Фартух бавовняний з нагрудником 

ЗМи 

Рукавички комбіновані спилкові 

Ми 

Нарукавники бавовняні 

Ми 

Окуляри захисні відкриті 

  

До зносу 

Респіратор пилозахисний 

  

До зносу 

7311.2 

Волочильник матеріалу для спіралей 

Костюм бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Напівчеревики шкіряні 

ЗМи 

12 

Рукавички комбіновані спилкові 

Ми 

Окуляри захисні відкриті 

  

До зносу 

7311.2 

Галтувальник деталей годинників та каменів 

Костюм (халат) бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Напівчеревики шкіряні 

ЗМи 

12 

Рукавички бавовняні з точковим полівінілхлоридним покриттям 

Ми 

Навушники або вкладиші протишумові 

  

До зносу 

Окуляри захисні відкриті 

  

До зносу 

7311.1 

Годинникар з ремонту електронних і кварцових годинників