_____________________ПІ 1.7.30-493-2008______________________

(скорочене позначення)

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ

З ОХОРОНИ ПРАЦІ

для стругальника шкіряно-хутряної сировини та напівфабрикатів

Київ 2008

 1. Загальні положення

1.1.Ця примірна інструкція встановлює загальні вимоги з охорони праці для стругальника шкіряно-хутряної сировини та напівфабрикатів (при роботі з напівфабрикатом). Вона може бути використана як основа для розробки інструкцій, що діють на підприємстві.

1.2.Роботи, які проводяться стругальником шкіряно-хутряної сировини та напівфабрикатів (при роботі з напівфабрикатом) повинні виконуватися відповідно до цієї інструкції.

1.3Робочим місцем стругальника шкіряно-хутряної сировини та напівфабрикатів (при роботі з напівфабрикатом) протягом усієї робочої зміни є стругальна машина, де виконується операція стругання дубленого напівфабрикату.

1.4Ціль операції полягає у вирівнюванні товщини напівфабрикату згідно нормативної документації.

1.5Технологічний процес пов‘язаний з переміщенням напівфабрикату з піддонів на стіл подачі стругальної машини та контролем товщини струганого напівфабрикату. Організація праці в залежності від типу стругальної машини може бути як індивідуальною або з напарником чи бригадною.

1.6Обладнання, яке використовується на робочому місці:

 • стругальна машина відповідно до ширини робочого проходу складається з:
 • станини, валів, механізму заточування ножа, стола подачі шкір, гідравлічної системи, електрообладнання, пристрою регулювання товщини обробки, педалі реверса, панелі управління, інженерно-технічних засобів безпеки
 • інженерно-технічні засоби безпеки.

Доступ до електрощитів обслуговування устаткування має тільки електротехнічний персонал.

1.7 До виконання робіт за професією стругальника шкіряно-хутряної сировини та напівфабрикатів (при роботі з напівфабрикатом) допускаються особи які:

- досягли 18 років відповідно до Закону України «Про охорону праці»;

- пройшли медичний огляд відповідно до Закону України «Про охорону праці» та Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 21.05.2007 № 246 і не мають медичних протипоказань;

- пройшли навчання, стажування, інструктаж з охорони праці, у тому числі при виконанні робіт з підвищеною небезпекою, ознайомлені з правилами поводження при виникненні аварій та надання першої допомоги потерпілим від нещасних випадків відповідно до вимог Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України від 26.01.2005 № 15, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за № 231/10511 (НПАОП 0.00-4.12-05).

Конкретні дії щодо надання першої допомоги потерпілому при різних ураженнях повинні бути описані в інструкції з надання першої медичної допомоги, що вивчається стругальником шкіряно-хутряної сировини та напівфабрикатів при проходженні первинного й наступних інструктажів з питань охорони праці.

Графік роботи стругальника шкіряно-хутряної сировини та напівфабрикату встановлено згідно Правил внутрішнього трудового розпорядку.

1.8 Стругальник шкіряно-хутряної сировини та напівфабрикатів зобов‘язаний:

 • піклуватися про особисту безпеку й здоров'я, а також про безпеку й здоров'я оточуючих людей у процесі виконання будь-яких робіт або під час знаходження на території підприємства;
 • знати й виконувати вимоги інструкцій з охорони праці й по видах робіт на своєму робочому місці;
 • виконувати роботу відповідно до вимог інструкційно-технологічної карти;
 • вміти користуватися засобами колективного й індивідуального захисту;
 • знати й виконувати Правила поводження з устаткуванням, інвентарем, користуватися технічним паспортом на устаткування;
 • знати й виконувати обов'язки з охорони праці, передбачені колективним договором (трудовим договором), правилами внутрішнього трудового розпорядку підприємства, у тому числі:
 • вчасно починати й закінчувати роботу, дотримуватися розкладу технологічної й обідньої перерв;
 • не виконувати роботи, що не передбачені змінним завданням;
 • не перебувати на роботі в неробочий час без відповідного розпорядження керівника;
 • дотримуватись правил корпоративного поводження;
 • проходити у встановленому порядку медичні огляди;
 • вміти надати першу допомогу потерпілому від нещасного випадку;
 • перед початком роботи перевірити справність устаткування, огороджень, інженерно- технічних засобів безпеки, інвентарю, засобів пожежогасіння;
 • співробітничати з роботодавцем у справі організації безпечних і нешкідливих умов праці, особисто вживати можливих заходів щодо усунення будь-якої ситуації, яка створює загрозу його життю чи здоров‘ю або людям, які його оточують та навколишньому природному середовищу;

- при виявленні недоліків або небезпеки зобов'язаний повідомити безпосереднього керівника або іншу посадову особу.

Відповідно до Закону України «Про охорону праці» особи, які не виконують вимоги нормативно-правових актів та інструкцій з охорони праці, залежно від характеру порушень притягаються до дисциплінарної, матеріальної, адміністративної й кримінальної відповідальності.

1.9До кола обов‘язків стругальника шкіряно-хутряної сировини та напівфабрикатів входить (при роботі з напівфабрикатом):

- налагодження машини на необхідну товщину стругання;

- виконання операції стругання згідно з вимогами інструкційно-технологічної карти;

- подача напівфабрикату з піддону, що розташований на підйомному пристрої на стіл подачі стругальної машини;

- здійснювати контроль товщини струганого напівфабрикату (періодично за допомогою товщиноміра);

- контролювати рівень масла в гідравлічній системі і каретці заточувального механізму;

- підбір режиму заточування ножового валу;

- контролювати зазор між кромками відбивного валу (крильчатки) і ножами ножового валу;

- слідкувати, щоб ножі ножового валу не торкалися хромованого валу;

- обслуговування машини.

1.10У процесі роботи на стругальника шкіряно-хутряної сировини та напівфабрикатів (при роботі з напівфабрикатом) можливий вплив небезпечних і шкідливих виробничих факторів.

- шум;

- напруженість та важкість праці;

- електричний струм;

- усі частини машини, що рухаються і обертаються;

- транспорт, що рухається.

1.11Стругальнику шкіряно-хутряної сировини та напівфабрикатів (при роботі з напівфабрикатом) відповідно до Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, затвердженого наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 24.03.2008 № 53, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.05.2008 за № 446/15137 (НПАОП 0.00-4.01.08) видаються засоби індивідуального захисту за встановленими Нормами безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам шкіряної галузі промисловості НПАОП 19.0-3.01-07.

За встановленими нормами також видається мило.

1.12 При виконанні своїх обов'язків стругальник шкіряно-хутряної сировини та напівфабрикатів зобов'язаний дотримуватися вимог санітарних норм і особистої гігієни:

-приступати до роботи тільки в засобах індивідуального захисту;

 • прийняти й утримувати протягом зміни робоче місце в чистоті й порядку;
 • зберігати й приймати їжу та палити тільки у спеціально відведених місцях;

- зберігати харчові продукти, у тому числі й молочні, які видаються на підприємстві, у холодильниках, які використовуються тільки для цього;

 • користуватися санітарно-побутовими приміщеннями;
 • після роботи вимити забруднені частини тіла;

- спецодяг не виносити за межі підприємства, а в міру забруднення здавати в пральню.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

 1. Прийняти зміну у змінника на робочому місці.
  1. Переконатися у справності засобів індивідуального захисту.
  2. Перевірити своє робоче місце. Переконатися, що воно достатньо освітлено і не захаращено.
  3. Дізнатися у змінника про помічені недоліки та несправності обладнання та інвентарю. Якщо їх не усунено – повідомити майстра.
  4. Шляхом візуального огляду перевірити наявність і надійність кріплення заземлення та переконатися у відсутності оголених дротів.
  5. Переконатися у справності обладнання на холостому ході, піддонів, підйомного пристрою та захисних пристроїв шляхом зовнішнього огляду.
  6. Перевірити справність запобіжних вимикачів, підставки для ніг, надійності перекриття дерев‘яним настилом приямка установки стрічкового транспортера за стругальною машиною.
  7. Переконатися у надійності роботи припливно-витяжної вентиляції.
  8. Переконатися у наявності зазору між ножовим валом і абразивним кругом.
  9. Перевірити, щоб ножі не торкалися хромованого вала та наявність зазору між кромками відбивного валика і ножами під час включення гідронасосу.
  10. У разі виявлення будь-якої несправності повідомити майстра. До роботи приступати з дозволу майстра після усунення несправності.

3. Вимоги безпеки під час роботи

 1. Виконувати роботу доручену майстром.
  1. Працювати в справних засобах індивідуального захисту.
  2. Включати машину, переконавшись у відсутності сторонніх осіб на робочому місці.
  3. Не допускати сторонніх осіб на своє робоче місце.
  4. Не торкатися частин, що рухаються та обертаються.
  5. Не відкривати огороджень при включеному механізмі.
  6. Тримати вільним доступ до пускових приборів і електрощитів, не захаращувати своє робоче місце.
  7. Під час роботи не використовувати несправне обладнання та інвентар.
  8. Під час роботи бути обережним під час завантаження напівфабрикату в робочі органи машини, не підводити руки до захисного огородження.
  9. При подачі напівфабрикату притримувати його за краї, не встромляти руки у діри і прорізи.
  10. Не використовувати шліфувальний круг для заточування інших предметів.
  11. Регулювати заточку ножового валу, лише переконавшись у справності перекриття приямку установки стрічкового транспортера.
  12. Не спускатися в приямок установки стрічкового транспортера хромстружки.
  13. Користуватися тільки справними піддонами.
  14. Укладати напівфабрикат на піддони акуратно, щоб кінці не звисали з піддону і не потрапляли під лапи навантажувача. Завантаження проводити, погоджуючи свої дії з напарником.
  15. Відпрацьований напівфабрикат складати тільки на справний піддон в стороні від машини, не допускати захаращування робочого місця.
  16. Під час подачі навантажувачем порожніх піддонів і вивозі завантажених знаходитися в на безпечній відстані від нього.
  17. Не захаращувати робоче місце піддонами. Робити розрахунок необхідної їхньої потреби (доба, тиждень, місяці), дотримуючи габаритів безпеки на робочому місці.
  18. Під час пересування по цеху бути обережним і уважним, не з‘являтися несподівано на поворотах та біля дверей, переконатися у відсутності транспорту, що рухається.
  19. У разі нещасного випадку або раптового захворювання повідомити майстра і звернутися до медпункту.
  20. Надати необхідну допомогу постраждалому на виробництві і повідомити майстра про нещасний випадок.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

 1. Виключити машину і після повної зупинки усіх частин, що обертаються і рухаються почистити її.
  1. Зібрати хром стружку біля машини і прибрати її у лоток по якому хром стружка від стругальної машини подається на транспортер.
  2. Ретельно прибране робоче місце здати зміннику і повідомити про недоліки, які мали місце під час роботи.
  3. Вжити заходів особистої гігієни: старанно вимити руки, прийняти душ.
  4. Спецодяг не виносити за межі підприємства, по мірі забруднення здавати для прання.

 1. Вимоги безпеки при аварійних ситуаціях

 1. При аварійному вимкненні електроенергії необхідно від‘єднати машину від електроживлення головним вимикачем (рубильником).
  1. Залишатися на робочому місці до розпорядження майстра.
  2. Ознаками можливих аварійних ситуацій є:
 • витікання шкідливих та небезпечних парів, газів, розчинів, рідин;
 • виникнення загорань та пожеж;
 • руйнування, обвали, тріщини конструкцій будівель та споруд.

5.4 У разі виникнення аварійної ситуації:

- припинити виробничий процес;

- від‘єднати пошкоджену дільницю від електроструму;

- попередити оточуючих про небезпеку;

- вивести потерпілих із небезпечної зони та надати першу допомогу;

- повідомити про те, що сталося керівника підрозділу чи підприємства;

- у разі виникнення пожежі терміново повідомити в пожежну охорону й розпочати пожежогасіння наявними засобами;

- при неможливості запобігти аварії покинути небезпечне приміщення.