1.15 Підлога робочих приміщень має бути рівною та без щілин, стійкою до дії агресивних речовин і легко піддаватися вологому прибиранню (озалізнений бетон, метлахська плитка).

1.16 Установка іонного легування має бути надійно заземленою і мати прилади автоматичного контролю рентгенівського випромінювання зі звуковою сигналізацією та блокуючим пристроєм запуску установки з встановленими захисними екранами, якщо ці пристрої перебачені конструкцією установки.

1.17 Витяжна вентиляція обладнання повинна мати блокування з пусковими пристроями цього обладнання для виключення викидів парів і газів шкідливих речовин у повітря робочої зони виробничих приміщень.

1.18 Виробничі приміщення для проведення робіт на установках іонного легування необхідно укомплектувати переносними ємностями з кришками для збору забруднених серветок, фільтрувального паперу й інших відходів виробництва. Ці ємності повинні бути такими, що легко миються.

1.19 Згідно зі ст.44 Закону за порушення законів та інших нормативно-правових актів про охорону праці, створення перешкод у діяльності посадових осіб органів держнагляду за охороною праці, а також представників профспілок, їх організацій та об'єднань винні особи притягуються до дисциплінарної, адміністративної, матеріальної, кримінальної відповідальності.

2 ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ

Перед початком роботи необхідно:

2.1 Перевірити наявність технологічної карти (інструкції) на робочому місці.

2.2 Перевірити та одягти необхідні засоби індивідуального захисту.

2.3 Вімкнути загальну припливно-витяжну вентиляцію за 20-30 хвилин до початку роботи. Вімкнути витяжну вентиляцію на робочому місці.

2.4 Перевірити наявність тяги витяжної вентиляції обладнання, у витяжній шафі (скафандрі).

2.5 Впевнитися в наявності освітлення на робочому місці.

2.6 Перевірити справність обладнання, його герметичність.

2.7 Зробити зовнішній огляд обладнання та впевнитись у відсутності протікання води, масла, наявності захисних екранів, кожухів та огорож, правильному встановленню захисних екранів рентгенозахисту, штанги блокувального обладнання, а також відсутності видимих пошкоджень.

2.8 Ретельно перевірити:

правильне положення всіх механічних вакуумних затворів, вентилів, клапанів (всі мають бути закритими);

положення всіх автоматів і тумблерів на панелях шафи управління (всі мають бути вимкненими);

наявність 3 % розчину мідного купоросу, необхідного для гасіння загорання фосфору;

справність заземлення обладнання;

наявність засобів пожежогасіння;

склад медичної аптечки та наявність засобів для надання першої (долікарської) допомоги, у т.ч. крему дитячого, паленої магнезії, 2 % розчину питної соди, 1 % розчину сірчанокислої міді, 2 % розчину сірчанокислої міді;

готовність обладнання до роботи, про що зробити відповідний запис у журналі підготовки обладнання.

2.9 Підготувати робоче місце, інструмент, оснащення.

2.10 Отримати та доставити у спеціальній тарі необхідні для роботи матеріали.

2.11 Протерти зовнішні поверхні установки, шаф, зон знепилення змоченою у воді бязевою серветкою до повної відсутності на ній слідів бруду.

2.12 Протерти приймальну камеру бязевою серветкою, змоченою в етиловому спирті.

2.13 Вімкнути освітлення та обдув у зоні знепилення.

2.14 У разі відсутності якогось із засобів індивідуального захисту, виявленних несправностей або інших недоліків на робочому місці сповістити керівника роботи (відповідального за проведення даної роботи). До роботи стати лише після усунення всіх несправностей і недоліків.

Примітка: перевірку та запуск установок іонного легування повинні виконувати спеціалісти, котрі мають групу електробезпеки не нижчу ІУ-ої з відповідним записом у журналі підготовки установки до роботи.

З ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ РОБОТИ

3.1 Всі роботи, пов'язані з небезпечними токсичними речовинами, необхідно виконувати тільки на герметичному обладнанні та у витяжних шафах (скафандрах) при працюючій загальнообмінній і місцевій витяжній вентиляції, користуючись засобами індивідуального захисту.

3.2 При обслуговуванні установок іонного легування типу „Везувий" виконуються такі види робіт:

1) ремонт іонного джерела;

2) налагоджування іонного джерела;

3) чищення іонного джерела;

4) перезаряджання робочої речовини.

Оператор виконує роботи, які пов'язанні з налагоджуванням іонного джерела при проведенні іонного легування, а всі інші вищеперераховані

види робіт виконує налагоджувальник 4 або 5 розряду під керівництвом оперативного працівника або керівника робіт.

3.3 У разі зняття іонного джерела з установки необхідно вжити всіх заходів обережності, щоб не допустити попадання робочої речовини за межі робочої камери установки, для чого необхідно:

1) у випадку виконання роботи з газоподібною або рідкою робочою речовиною (трифтористим бором або трихлористим миш'яком) закрити мікронатікач робочої речовини, при цьому повинна засвітитися лампочка "Закрьіто" на блоці живлення джерела іонів (БПИИ);

2) у випадку виконання роботи з твердими речовинами (фосфором, сурмою, миш'яком, вісмутом, галієм) вивести на нульове положення ручку управління підігрівом робочої речовини, при цьому стрілка приладу "ток испарителя" на блоці живлення джерел іонів повинна бути на нульовій відмітці;

3) провести відкачку робочого об'єму джерела іонів (інженерної камери) до цілковитого видалення рештків робочої речовини, контроль проводити за шкалою вакууметра (для газоподібної робочої речовини), а у випадку твердої робочої речовини додатково контролювати за показаннями приладу термопари, фіксуючи температуру робочої речовини, яка повинна знизитись до температури навколішнього середовища;

4) надіти рукавички;

5) зняти джерело іонів, дотримуючись вимог безпеки, передбачених технічним обслуговуванням установки, розмістити його в поліетиленову тару (допускається без кришки) та перенести у витяжну шафу.

3.4 Усі роботи, пов'язані з ремонтом, наладкою, чисткою, переза-рядкою іонного джерела, виконувати у витяжній шафі, дотримуючись при цьому таких вимог безпеки:

1) працювати тільки в хірургічних гумових рукавичках;

2) використовувати тільки справний інструмент;

3) чистити іонне джерело тільки неметалевими матеріалами (б'язь, марля), у випадку загорання фосфору необхідно гасити його 3 % розчином мідного купоросу;

4) легкозаймисті рідини (етиловий спирт, ацетон), які використовуються для очищення іонного джерела, зберігати у витяжній шафі в кількості змінної норми, а також скляних флаконах з відповідною етикеткою (назва речовини, її класифікація, кількість та написом "Отрута", "Вогненебезпечно");

5) промивку вузлів іонних джерел необхідно виконувати тільки в рідинах, які відповідають вимогам безпеки для робочої речовини, а саме: джерело іонів бору мити ацетоном, фосфору - 3 % розчином мідного купоросу, миш'яку - 5 % розчином кальцинованої соди, сурми - 10 % розчином їдкого калію.

3.5 Під час заміни балона з трифтористим бором або трихлористим миш'яком виконувати такі вимоги безпеки:

1) працювати тільки в протигазі та хірургічних рукавичках;

2) знімати балон з установки при закритому вентилі та працюючій місцевій вентиляції;

3) після зняття балона необхідно закрити його отвір пробкою з тефлоновим ущільнювачем.

3.6 У всіх випадках (під час роботи, перерви на обід та іншого) працюючі робітники мають дотримуватися особистої гігієни.

3.7 У випадках травмування або різкого погіршення стану здоров'я необхідно припинити виконання роботи, про нещасний випадок повідомити керівника робіт та посадову особу виробничої дільниці, надати першу (долікарську) допомогу та повідомити в медпункт.

3.8 Про нещасний випадок роботодавцю надсилається повідомлення в установленому порядку.

3.8.1 Про кожен нещасний випадок свідок, працівник, котрий його виявив, або сам потерпілий повинен терміново повідомити безпосереднього керівника робіт чи іншу посадову особу та вжити заходів до надання необхідної допомоги.

3.8.2 Необхідно забезпечити до прибуття комісії з розслідування обстановку на робочому місці та устаткуванні в такому стані, в якому вони були на момент події (якщо це не загрожує життю та здоров'ю інших працівників і не призведе до більш тяжких наслідків), а також вжити заходів до недопущення подібних випадків у ситуації, що склалася.

4 ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБОТИ

Після закінчення роботи необхідно:

4.1 Закрити герметично посудини з невикористаними розчинами для миття вузлів джерел іонів та поставити їх у місце постійного зберігання.

4.2 Обмити водою та обтерти бязевою серветкою інструмент та оснащення.

4.3 Злити в поліетиленову каністру відходи використаних розчинів для миття джерел іонів та віднести в місце збору хімічних відходів.

4.4 Зібрати брудний використаний матеріал (папір, фільтри, серветки тощо) у металеву ємність із щільною кришкою та віднести в місце збору відходів. На ємності повинні бути нанесені написи: „Відходи миш'яку", „ОТРУТА!", „Відходи сурми, „ОТРУТА!" тощо.

4.5 Прибрати робоче місце (інструмент, оснащення).

4.6 Промити з милом під струменем гарячої проточної води гумові рукавички, маску протигазу та витерти декілька разів змоченою водою полотняною серветкою фартух .

4.7 Відключити обладнання та витяжну вентиляцію через 20-30 хвилин після закінчення роботи.

4.8 Вимкнути освітлення на робочому місці.

4.9 Зняти засоби індивідуального захисту та спецодяг і покласти їх у відведені для цього місця.

4.10 Вимити у теплій воді з милом руки, обличчя, почистити зубною щіткою зуби, прополоскати питною водою ротову порожнину. За необхідності прийняти душ.

4.11 При виявленні недоліків у роботі обладнання чи засобах колективного або індивідуального захисту необхідно повідомити безпосереднього керівника робіт чи посадову особу.

5 ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ

5.1 До аварійних ситуацій відносяться:

1) несанкціоноване (аварійне) вимкнення напруги в силовій мережі;

2) руйнування або раптове відключення витяжної вентиляції, установок;

3) руйнування водопровідної мережі системи охолодження установки;

4) ураження електричним струмом;

5) руйнування газопровідних мереж стиснутого повітря й азоту;

6) руйнування ємностей з трансформаторним маслом;

7) ядуха від витоку газів;

8) термічні опіки від нагрітих деталей робочої камери;

9) пожежа.

5.2 У всіх випадках виникнення аварійних ситуацій робітники, котрі виконують роботи на установках іонного легування, повинні вжити термінових заходів для ліквідації наслідків і причин їх виникнення:

1) припинити виконання робіт;

2) надіти протигаз з відповідним фільтром;

3) зупинити подачу в газову систему стиснутого повітря, закривши вентиль. У газову систему необхідно подавати тільки азот;

4) відключити від електромережі установку, не відключаючи загальнообмінної та витяжної вентиляцій;

5) винести з приміщення пожежонебезпечні речовини;

6) організувати евакуацію робітників,котрі не беруть участі в ліквідації аварії;

7) повідомити про аварію керівництво виробничої дільниці (майстра, технолога, начальника цеху), роботодавця, а в разі нещасного випадку - в медпункт;

8) надати першу допомогу потерпілим;

9) розпочати гасіння пожежі.

5.3 У разі виникнення пожежі використати для гасіння електрообладнання вуглекислотний вогнегасник.

5.4 У разі витоку продуктів хімічної реакції надіти протигаз з коробкою марки „БКФ".

5.5 У разі аварії ємності джерела іонів необхідно залишити приміщення та продовжити роботу тільки після повного провітрювання приміщення або за необхідності виконувати роботу в протигазі з вищезазначеною коробкою.

5.6 Надання першої (долікарської) допомоги забезпечується відповідно до вимог інструкції.

5.6.1 У разі появи ознак отруєння токсичними газами треба негайно викликати лікаря, повідомити посадову особу підрозділу, вивести потерпілого із зони аварії на свіже повітря, забезпечити спокій і тепло. Дати випити міцний чай або каву. За необхідності зробити штучне дихання. Рекомендуються інгаляції киснем.

5.6.2 При отруєнні миш'яком необхідно потерпілому промити шлунок теплою водою з паленою магнезією (20 г магнезії на 1 л води).

5.6.3 При отруєнні флюбором необхідно прополоскати ротову порожнину, інше відповідно до п.5.6.1, а при ураженні слизових оболонок очей, промити очі 2 % розчином питної соди.

5.6.4 При отруєнні червоним фосфором необхідно промити шлунок 1 % розчином сірчанокислої міді, а при контакті зі шкірою змити його 2 % розчином сірчанокислої міді та промити під струменем води.

5.6.5 У разі ураження електричним струмом нобхідно якомога скоріше звільнити потерпілого з-під дії електричного струму.

5.6.5.1 Якщо потерпілий тримає дріт руками, першою дією особи, котра надає допомогу, має бути негайне вимкнення (відключення) електроустановки. Вимкнення здійснюється вимикачами (автоматами), рубильником або за допомогою іншого вимикаючого пристрою.

5.6.5.2 Якщо вимкнути установку швидко неможливо, треба вжити заходів для звільнення потерпілого від струмоведучих частин, яких він торкається. В усіх випадках той, хто надає допомогу, не повинен торкатися потерпілого без належних запобіжних заходов. Надаючи допомогу, треба слідкувати, щоб не опинитися в контакті зі струмоведучою частиною.

5.6.5.3 Для звільнення потерпілого від струмоведучих частин або дроту напругою до 1000 В слід використати канат, палицю, дошку або

якийсь інший сухий предмет, що не проводить електричний струм. Можна також відтягнути потерпілого за одяг (якщо він сухий і відстає від тіла). Для ізоляції рук той, хто надає допомогу, повинен надіти діелектричні рукавички або натягнути на руку рукав піджака, накинути на потерпілого гумовий килимок, прогумовану або просто суху матерію. Можна також ізолювати себе, підклавши під ноги гумовий килимок, суху дошку тощо.