МІНІСТЕРСТВО ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ПІ 1.5.20-376-2005

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ

під час виконання робіт на лініях обличкування поверхонь щитів

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Примірна інструкція з охорони праці під час виконання робіт на лініях обличкування поверхонь щитів (далі - Інструкція) поширюється на осіб, які виконують роботи за професією оператор автоматичних та напівавтоматичних ліній (далі - оператор).

1.2 Інструкція може бути використана як основа для розроблення інструкцій з охорони праці, що діють на підприємствах меблевого виробництва, з урахуванням конкретних умов виробничого процесу та вимог безпеки, викладених в експлуатаційній документації підприємств-виробників обладнання, яке використовується на підприємстві.

1.3 На лініях проводять двостороннє обличкування поверхонь щитових деталей меблів натуральним або синтетичним шпоном.

1.4 Підвищена небезпека під час виконання робіт на лініях обличкування поверхонь щитів обумовлена наявністю нагрітих до високої температури поверхонь обладнання (плити преса, паропроводи водяної пари високого тиску), загазованості повітря виробничого приміщення парами шкідливих токсичних речовин, що входять до складу клеїв (від клеєнамазувальних вальців, пресів, місць технологічного витримування щитів).

1.5 До самостійного виконання робіт на лініях обличкування поверхонь щитів допускаються особи:

- яким виповнилось 18 років, крім жінок в період вагітності та лактації;

- які пройшли медичний огляд в установленому на підприємстві порядку відповідно до наказу № 45 Міністерства охорони здоров'я України від ЗО березня 1994 року та не мають медичних протипоказань;

- які мають професійну підготовку;

- які пройшли вступний інструктаж, навчання та перевірку знань з охорони праці та пожежної безпеки, стажування на робочому місці протягом 2-15 змін в залежності від стажу, характеру роботи та кваліфікації. Допуск до самостійної роботи проводиться за наказом керівника підприємства або структурного підрозділу.

1.6 Оператори, які виконують роботи на лініях обличкування поверхонь щитів, зобов'язані:

- знати та виконувати вимоги цієї Інструкції;

- дбати про особисту безпеку і здоров'я, а також про безпеку та здоров'я оточуючих людей в процесі виробництва чи під час перебування на території підприємства;

- знати та виконувати правила поводження з устаткуванням та іншими засобами виробництва, користуватися засобами колективного та індивідуального захисту;

- проходити в установленому порядку попередній та періодичні медичні огляди;

- дотримуватись зобов'язань з охорони праці, передбачених колективним договором, угодою, трудовим договором та правилами трудового розпорядку підприємства (установи), у тому числі:

а) виконувати тільки ту роботу, з якої було отримано інструктаж;

б) вчасно розпочинати та закінчувати роботу, дотримуватись встановленого часу технологічної та обідньої перерв;

в) не виконувати роботи не передбачені змінним завданням;

г) не знаходитись на роботі в неробочий час без відповідного дозволу керівника;

д) повідомляти про небезпеку свого безпосереднього керівника або іншу посадову особу;

- уміти подавати долікарську допомогу в разі нещасних випадків, знати де знаходиться аптечка з медикаментами.

1.7 Під час виконання робіт на лініях обличкування поверхонь щитів можуть мати місце такі фізичні й хімічні небезпечні та шкідливі виробничі чинники: а) фізичні небезпечні та шкідливі виробничі чинники:

- рухомі частини виробничого обладнання; рухомі заготовки, матеріали; конструкції, що руйнуються;

- підвищена загазованість повітря робочої зони;

- високий рівень напруги в електричному ланцюгу, замикання якого може пройти через тіло людини;

- підвищена температура поверхонь обладнання та матеріалів;

- недостатня освітленість робочої зони;

- гострі краї, задирки та шорсткість на поверхні заготовок, інструменту, обладнання;

б) хімічні небезпечні та шкідливі виробничі чинники:

- токсичні;

- подразнюючі;

- канцерогенні;

- алергенні;

- мутагенні.

1.8 Для виконання робіт на лініях обличкування поверхонь щитів операторам видається безкоштовно за установленими нормами спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального захисту:

- костюм бавовняний згідно ГОСТ 29057 - 91 (ГОСТ 29058 - 91) на 12 місяців;

- черевики шкіряні згідно ГОСТ 12.4.137 - 2001 на 12 місяців;

- берет бавовняний згідно ГОСТ 12.4.011 - 89 (ТУ17 УРСР 41-02-90) на 12 місяців;

- рукавички гумові або комбіновані згідно ГОСТ 12.4.010 - 75 на 2 місяці;

- респіратор газозахисний згідно ГОСТ 12.4.041 - 2001 до зносу;

- окуляри захисні згідно ГОСТ 12.4.013 - 97 до зносу.

Колективним договором підприємства може бути передбачена видача 313 понад установленої норми.

1.9 Оператори, які працюють на лініях обличкування поверхонь щитів, зобов'язані дотримуватися правил особистої гігієни:

- розпочинати роботу в спеціальному одязі, спеціальному взутті та інших засобах індивідуального захисту;

- утримувати протягом зміни робоче місце в чистоті й порядку, не тримати на обладнанні лінії інструменти, сторонні предмети, ганчір'я тощо;

- їсти та зберігати продукти харчування тільки в спеціально відведених місцях;

- після роботи вимити з милом забруднені частини тіла.

1.10 Оператори зобов'язані дотримуватись вимог інструкції з пожежної безпеки, знати місця розташування засобів пожежогасіння та вміти ними користуватись.

1.11 Оператори, які виконують роботи на лініях обличкування поверхонь щитів, зобов'язані виконувати такі вимоги безпеки:

- забороняється доторкатися до струмоведучих частин та усувати несправності в електрообладнанні. Про наявність несправностей необхідно сповістити безпосереднього керівника;

- забороняється працювати на несправному обладнанні або у разі відсутності чи несправності захисних огороджень;

- помітивши порушення вимог Інструкції іншим працівником або небезпеку для оточуючих, попередити працівника та сповістити безпосереднього керівника про порушення правил безпеки;

- забороняється працювати, якщо в приміщенні знаходиться менше двох працівників, а також залишати робоче місце без нагляду, якщо обладнання працює або увімкнене.

1.12 Порушення оператором вимог цієї Інструкції розглядається як порушення трудової дисципліни, за яке до нього може бути застосоване стягнення згідно з чинним законодавством України.

2 ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ

Перед початком роботи необхідно:

2.1 Перевірити справність засобів індивідуального захисту, у разі виявлення несправностей доповісти керівнику робіт, розпочинати роботу тільки після усунення всіх несправностей.

2.2 Надягнути спецодяг, взуття, головний убір та необхідні засоби індивідуального захисту. Одяг не повинен бути надто вільним та мати звисаючі кінці, які можуть бути захоплені обладнанням.

2.3 Перевірити стан робочого місця, переконатися в наявності вільних проходів, доступу до пускових пристроїв, електрообладнання, а також до всіх вузлів та агрегатів лінії.

2.4 Перевірити наявність інструкції з технічної експлуатації лінії.

2.5 Провести зовнішній огляд обладнання лінії і впевнитися в справності:

- підйомного механізму завантажувального стола;

- штовхана, клейових вальців, дозувального пристрою, пристосування для ручного провертання вальців;

- блокувань, електрообладнання і заземлювальних пристроїв;

- контрольно-вимірювальних приладів;

- огороджень паророзподільних колонок, гнучких і жорстких трубок;

- пускових пристроїв шляхом короткочасного вмикання;

- аварійних кнопок для зупинки лінії з одночасним розмиканням плит преса.

2.6 Перевірити роботу циліндрів преса і завантажувально-розвантажувальних пристроїв.

2.7 Перевірити роботу місцевих відсмоктувачів і загальнообмінної вентиляції.

2.8 Впевнитися в достатньому змащуванні необхідних механізмів обладнання лінії.

2.9 Впевнитися у відсутності сторонніх предметів в робочому проміжку преса, на завантажувальній стрічці.

2.10 Впевнитися в наявності достатнього освітлення робочого місця.

2.11 Розкласти інструменти і прилади так, щоб під час роботи було зручно ними користуватись.

2.12 Змастити руки захисною пастою або кремом.

2.13 Попередити працівників, які обслуговують лінію, та оточуючих про вмикання лінії, дати сигнал про початок роботи.

2.14 Перевірити на холостому ходу роботу кожного агрегату лінії окремо.

2.15 У разі виявлення несправностей або інших недоліків на робочому місці сповістити керівника роботи (відповідального за проведення даної роботи). До роботи приступити тільки після усунення всіх несправностей і недоліків.

2.16 У разі отримання нової незнайомої роботи звернутися до керівника робіт за поясненнями і уточненнями вимог безпеки під час її виконання.

З ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ РОБОТИ

3.1 Перед кожним новим вмиканням лінії впевнитися, що її пуск нікому не загрожує небезпекою.

3.2 Лінію вмикати і вимикати в послідовності, зазначеній в інструкції з технічної експлуатації.

3.3 Дотримуватись установлених технологічних режимів.

3.4 Слідкувати за показниками контрольно-вимірювальних приладів та станом обладнання.

3.5 Перевіряти, щоб манжети, які ущільнюють циліндри, не пропускали масло.

3.6 Слідкувати за правильним укладанням щитів завантажувальним пристроєм. Не поправляти руками щити, якщо працює лінія.

3.7 Оператор зобов'язаний зупинити лінію і вимкнути електрообладнання в таких випадках:

- залишаючи обладнання лінії навіть на короткий час;

- у разі тимчасового припинення роботи;

- під час регулювання та налагодження обладнання лінії;

- під час прибирання, чищення, змащування обладнання;

- під час підтягування гайок, болтів та інших кріпильних деталей.

3.8 Не передавати свою роботу і керування лінією стороннім особам, які не пройшли спеціального навчання.

3.9 Погоджувати свої дії з працівниками, які обслуговують лінію.

3.10 Оператору забороняється усувати неполадки в обладнанні лінії.

3.11 Слідкувати за роботою місцевих відсмоктувачів та загальнообмінної вентиляції.

3.12 Необхідно використовувати захисні окуляри, гумові рукавички, респіратори.

4 ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБОТИ 4.1 Вимкнути обладнання лінії, електродвигуни і систему керування відключити від загальної електричної мережі.

4.2 Привести в порядок робоче місце:

- обличковані щити відвезти на місце технологічного витримування, обладнане місцевими відсмоктувачами;

- очистити клейові вальці. Для провертання вальців вручну використовувати спеціальні пристосування. Очищення вальців здійснювати з боку виходу щитів щітками з довгими рукоятками;

- ретельно протерти обладнання від пролитого клею та змастити необхідні частини обладнання;

- зібрати інструменти, пристосування, якими користувались під час роботи і покласти у відведене місце;

- прибрати невикористаний обтиральний матеріал, а промаслене ганчір'я для запобігання пожежі зібрати і скласти в закриту металеву ємність та винести з приміщення у спеціально відведене місце.

4.3 Здати робоче місце та обладнання зміннику, попередити змінника і керівника робіт про всі неполадки, виявлені в процесі роботи.

4.4 Зняти спецодяг, почистити від пилу та бруду і помістити в шафу для спецодягу.

4.5 Вимити обличчя та руки з милом або прийняти душ, почистити зуби, прополоскати рот і ніс водою. Руки необхідно змастити гліцерином або живильним кремом.

5 ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ

5.1 Під час виконання робіт на лініях обличкування поверхонь щитів можуть статись такі аварійні ситуації:

- несанкціоноване (аварійне) вимкнення напруги у силовій мережі;

- виявлення електронапруги на корпусі обладнання;

- ураження електричним струмом;

- виникнення пожежі;

- викид пари із паропроводів;

- зіткнення рук з рухомими і гарячими частинами обладнання лінії та попадання їх в проміжок між плитами преса.

5.2 Під час раптового припинення подавання електроенергії, виявлення напруги на корпусі обладнання, несправностей в обладнанні необхідно:

- вимкнути обладнання лінії;

- повідомити про аварію безпосереднього керівника робіт чи іншу уповноважену особу підприємства і діяти за їх вказівкою.

5.3 Під час виникнення пожежі необхідно виконувати вимоги інструкції з пожежної безпеки:

- вимкнути обладнання, освітлення, вентиляцію;

- негайно попередити керівника робіт;

- приступити до ліквідації осередку загоряння згідно з вимогами інструкції з пожежної безпеки.

Під час пожежі необхідно виходити з приміщення згідно з планом евакуації у випадку пожежі.

5.4 Під час появи ознак загоряння електрообладнання (перегрів, поява диму, запах горілого) необхідно вимкнути обладнання і доповісти безпосередньому керівнику робіт.

5.5 У разі викиду пари із паропроводів необхідно вимкнути обладнання, перекрити подавання пари та доповісти безпосередньому керівнику робіт.

5.6 Про кожний нещасний випадок потерпілий або працівник, який його виявив, чи інша особа - свідок нещасного випадку мають негайно повідомити безпосереднього керівника робіт чи іншу уповноважену особу підприємства і вжити заходів до подання необхідної допомоги потерпілому.

5.7 Подання першої долікарської допомоги:

5.7.1 Припинити дію на організм потерпілого небезпечних і шкідливих виробничих чинників.

5.7.2 У разі попадання рук працівника в проміжок між плитами преса внаслідок самовільного змикання плит необхідно звільнити руки потерпілого, відтиснувши плиту за допомогою міцного металевого предмета (лома, труби тощо), подати першу долікарську допомогу.