ПІ 1.5.20-377-2005. Примірна інструкція з охорони праці під час виконання робіт на лініях обличкування кромок щитів


МІНІСТЕРСТВО ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ПІ 1.5.20-377-2005

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ

під час виконання робіт на лініях обличкування кромок щитів

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Примірна інструкція з охорони праці під час виконання робіт на лініях обличкування кромок щитів (далі - Інструкція) поширюється на осіб, які виконують роботи за професією оператор автоматичних та напівавтоматичних ліній (далі - оператор).

1.2 Інструкція може бути використана як основа для розроблення інструкцій з охорони праці, що діють на підприємствах меблевого виробництва, з урахуванням конкретних умов виробничого процесу та вимог безпеки, викладених в експлуатаційній документації підприємств-виробників обладнання, яке використовується на підприємстві.

1.3 Підвищена небезпека під час виконання робіт на лініях обличкування кромок щитів обумовлена наявністю різноманітних дереворізальних інструментів (пиляльні диски для двостороннього обрізування щитів; фрези для вибирання кальовок, шпунтів; фрезерні головки для зняття звисів; стрічково-шліфувальні головки), нагрітих до високої температури поверхонь обладнання, загазованості та запиленості повітря робочої зони.

1.4 До самостійного виконання робіт на лініях обличкування кромок щитів допускаються особи:

- яким виповнилось 18 років, крім жінок в період вагітності та лактації;

- які пройшли медичний огляд в установленому на підприємстві порядку відповідно до наказу № 45 Міністерства охорони здоров'я України від ЗО березня 1994 року та не мають медичних протипоказань;

- які мають професійну підготовку;

- які пройшли вступний інструктаж, навчання та перевірку знань з охорони праці та пожежної безпеки, стажування на робочому місці протягом 2-15 змін в залежності від стажу, характеру роботи та кваліфікації. Допуск до самостійної роботи проводиться за наказом керівника підприємства або структурного підрозділу.

1.5 Оператори, які виконують роботи на лініях обличкування кромок щитів, зобов'язані:

- знати та виконувати вимоги цієї Інструкції;

- дбати про особисту безпеку і здоров'я, а також про безпеку та здоров'я оточуючих людей в процесі виробництва чи під час перебування на території підприємства;

- знати та виконувати правила поводження з устаткуванням та іншими засобами виробництва, користуватися засобами колективного та індивідуального захисту;

- проходити в установленому порядку попередній та періодичні медичні огляди;

- дотримуватись зобов'язань з охорони праці, передбачених колективним договором, угодою, трудовим договором та правилами трудового розпорядку підприємства (установи), у тому числі:

а) виконувати тільки ту роботу, з якої було отримано інструктаж;

б) вчасно розпочинати та закінчувати роботу, дотримуватись встановленого часу технологічної та обідньої перерв;

в) не виконувати роботи не передбачені змінним завданням;

г) не знаходитись на роботі в неробочий час без відповідного дозволу керівника;

д) повідомляти про небезпеку свого безпосереднього керівника або іншу посадову особу;

- уміти подавати долікарську допомогу в разі нещасних випадків, знати де знаходиться аптечка з медикаментами.

1.6 Під час виконання робіт на лініях обличкування кромок щитів можуть мати місце такі фізичні й хімічні небезпечні та шкідливі виробничі чинники:

а) фізичні небезпечні та шкідливі виробничі чинники:

- рухомі частини виробничого обладнання; рухомі заготовки, матеріали; конструкції, що руйнуються;

- підвищена запиленість та загазованість повітря робочої зони;

- високий рівень напруги в електричному ланцюгу, замикання якого може пройти через тіло людини;

- підвищений рівень статичної електрики;

- підвищена температура поверхонь обладнання та матеріалів;

- недостатня освітленість робочої зони;

- гострі краї, задирки та шорсткість на поверхні заготовок, інструменту, обладнання;

б) хімічні небезпечні та шкідливі виробничі чинники:

- токсичні;

- подразнюючі;

- канцерогенні;

- алергенні;

- мутагенні.

1.7 Для виконання робіт на лініях обличкування кромок щитів операторам видається безкоштовно за установленими нормами спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального захисту:

- костюм бавовняний згідно ГОСТ 29057 - 91 (ГОСТ 29058 - 91) на 12 місяців;

- черевики шкіряні згідно ГОСТ 12.4.137 - 2001 на 12 місяців;

- берет бавовняний згідно ГОСТ 12.4.011 - 89 (ТУ17 УРСР 41-02-90) на 12 місяців;

- рукавички гумові та комбіновані згідно ГОСТ 12.4.010 - 75 на 2 місяці;

- респіратор пилогазозахисний згідно ГОСТ 12.4.041 - 2001 до зносу;

- окуляри захисні згідно ГОСТ 12.4.013 - 97 до зносу;

- навушники шумозахисні згідно ДСТУ ЕИ 352 - 1 - 2002 до зносу. Колективним договором підприємства може бути передбачена видача 313

понад установленої норми.

1.8 Оператори, які працюють на лініях обличкування кромок щитів, зобов'язані дотримуватися правил особистої гігієни:

- розпочинати роботу в спеціальному одязі, спеціальному взутті та інших засобах індивідуального захисту;

- утримувати протягом зміни робоче місце в чистоті й порядку, не тримати на обладнанні лінії інструменти, сторонні предмети, ганчір'я тощо;

- їсти та зберігати продукти харчування тільки в спеціально відведених місцях;

- після роботи вимити з милом забруднені частини тіла.

1.9 Оператори зобов'язані дотримуватись вимог інструкції з пожежної безпеки, знати місця розташування засобів пожежогасіння та вміти ними користуватись.

1.10 Оператори, які виконують роботи на лініях обличкування кромок щитів, зобов'язані виконувати такі вимоги безпеки:

- забороняється доторкатися до струмоведучих частин та усувати несправності в електрообладнанні. Про наявність несправностей необхідно сповістити безпосереднього керівника;

- забороняється працювати на несправному обладнанні або у разі відсутності чи несправності захисних огороджень;

- помітивши порушення вимог Інструкції іншим працівником або небезпеку для оточуючих, попередити працівника та сповістити безпосереднього керівника про порушення правил безпеки;

- забороняється працювати, якщо в приміщенні знаходиться менше двох працівників, а також залишати робоче місце без нагляду, якщо обладнання працює або увімкнене.

1.11 Порушення оператором вимог цієї Інструкції розглядається як порушення трудової дисципліни, за яке до нього може бути застосоване стягнення згідно з чинним законодавством України.

2 ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ

Перед початком роботи необхідно:

2.1 Перевірити справність засобів індивідуального захисту, у разі виявлення несправностей доповісти керівнику робіт, розпочинати роботу тільки після усунення всіх несправностей.

2.2 Надягнути спецодяг, взуття, головний убір та необхідні засоби індивідуального захисту. Одяг не повинен бути надто вільним та мати звисаючі кінці, які можуть бути захоплені обладнанням.

2.3 Перевірити стан робочого місця, переконатися в наявності вільних проходів, доступу до пускових пристроїв, електрообладнання, а також до всіх вузлів та агрегатів лінії.

2.4 Перевірити наявність інструкції з технічної експлуатації лінії.

2.5 Провести зовнішній огляд обладнання лінії і впевнитися в справності:

- механізму підіймання пристрою для завантаження і укладання плит;

- дозувального пристрою і резервуарів;

- електрообладнання, блокувальних і заземлювальних пристроїв;

- пристосувань, що запобігають накопиченню статичної електрики;

- контрольно-вимірювальних приладів;

- огороджень;

- пускових пристроїв шляхом короткочасного вмикання, аварійних кнопок для зупинки лінії.

2.6 Впевнитися в гостроті заточування та правильності встановлення різального інструменту, відсутності тріщин, виламаних зубів та інших дефектів.

2.7 Перевірити роботу місцевих відсмоктувачів, загальнообмінної вентиляційної та пневмотранспортної систем.

2.8 Впевнитися в достатньому змащуванні необхідних механізмів обладнання лінії.

2.9 Впевнитися в наявності достатнього освітлення робочого місця.

2.10 Розкласти інструменти так, щоб під час роботи було зручно ними користуватись.

2.11 Змастити руки захисною пастою або кремом.

2.12 Попередити працівників, які обслуговують лінію, та оточуючих про вмикання лінії, дати сигнал про початок роботи.

2.13 Перевірити на холостому ходу роботу кожного агрегату лінії окремо.

2.14 У разі виявлення несправностей або інших недоліків на робочому місці сповістити керівника роботи (відповідального за проведення даної роботи). До роботи приступити тільки після усунення всіх несправностей і недоліків.

2.15 У разі отримання нової незнайомої роботи звернутися до керівника робіт за поясненнями і уточненнями вимог безпеки під час її виконання.

З ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ РОБОТИ

3.1 Перед кожним новим вмиканням лінії впевнитися, що її пуск нікому не загрожує небезпекою.

3.2 Лінію вмикати і вимикати в послідовності, зазначеній в інструкції з технічної експлуатації.

3.3 Дотримуватись установлених технологічних режимів.

3.4 Слідкувати за показниками контрольно-вимірювальних приладів та станом обладнання.

3.5 Слідкувати за правильним укладанням кромкового матеріалу та щитів завантажувальним пристроєм. Не поправляти руками щити, якщо працює лінія.

3.6 Оператор зобов'язаний зупинити лінію і вимкнути електрообладнання в таких випадках:

- залишаючи обладнання лінії навіть на короткий час;

- у разі тимчасового припинення роботи;

- під час регулювання та налагодження обладнання лінії;

- під час прибирання, чищення, змащування обладнання;

- під час підтягування гайок, болтів та інших кріпильних деталей.

- під час огляду та заміни різального інструменту.

3.7 Не передавати свою роботу і керування лінією стороннім особам, які не пройшли спеціального навчання.

3.8 Погоджувати свої дії з працівниками, які обслуговують лінію.

3.9 Використовувати засоби індивідуального захисту (рукавички гумові або комбіновані, окуляри захисні, респіратори пилогазозахисні, навушники шумозахисні).

3.10 Слідкувати за роботою місцевих відсмоктувачів, загальнообмінної вентиляційної та пневмотранспортної систем.

3.11 Оператору забороняється усувати неполадки в обладнанні лінії.

4 ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБОТИ

4.1 Вимкнути обладнання лінії, електродвигуни і систему керування відключити від загальної електричної мережі.

4.2 Привести в порядок робоче місце:

- обличковані щити відвезти на місце технологічного витримування, обладнане місцевими відсмоктувачами;

- ретельно промити від залишків клею резервуари, дозувальні пристрої, клейові вальці;

- ретельно протерти обладнання від пролитого клею та змастити необхідні частини обладнання;

- зібрати інструменти, якими користувались під час роботи і покласти у відведене місце;

- прибрати невикористаний обтиральний матеріал, а промаслене ганчір'я для запобігання пожежі зібрати і скласти в закриту металеву ємність та винести із приміщення у спеціально відведене місце.

4.3 Здати робоче місце та обладнання зміннику, попередити змінника і керівника робіт про всі неполадки, виявлені в процесі роботи.

4.4 Зняти спецодяг, почистити від пилу та бруду і помістити в шафу для спецодягу.

4.5 Вимити обличчя та руки з милом або прийняти душ, почистити зуби, прополоскати рот і ніс водою. Руки необхідно змастити гліцерином або живильним кремом.

5 ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ 5.1 Під час обличкування кромок щитів на лініях можуть статись такі аварійні ситуації:

- несанкціоноване (аварійне) вимкнення напруги у силовій мережі;

- виявлення електронапруги на корпусі обладнання;

- ураження електричним струмом;

- виникнення пожежі;

- зіткнення рук з різальним інструментом, рухомими та гарячими частинами обладнання.

5.2 Під час раптового припинення подавання електроенергії, виявлення напруги на корпусі обладнання, несправностей в обладнанні необхідно:

- вимкнути обладнання лінії;

- повідомити про аварію безпосереднього керівника робіт чи іншу уповноважену особу підприємства і діяти за їх вказівкою.

5.3 Під час виникнення пожежі необхідно виконувати вимоги інструкції з пожежної безпеки:

- вимкнути обладнання, освітлення, вентиляцію, пневмотранспортну систему;

- негайно попередити керівника робіт;

- приступити до ліквідації осередку загоряння згідно з вимогами інструкції з пожежної безпеки.

Під час пожежі необхідно виходити з приміщення згідно з планом евакуації у випадку пожежі.

5.4 Під час появи ознак загоряння електрообладнання (перегрів, поява диму, запах горілого) необхідно вимкнути обладнання і доповісти безпосередньому керівнику робіт.

5.5 Про кожний нещасний випадок потерпілий або працівник, який його виявив, чи інша особа - свідок нещасного випадку мають негайно повідомити безпосереднього керівника робіт чи іншу уповноважену особу підприємства і вжити заходів до подання необхідної допомоги потерпілому.

5.6 Подання першої долікарської допомоги:

5.6.1 У разі попадання клеїв на шкіру їх необхідно змити теплою водою з милом, а слизову оболонку очей - промивати струменем холодної води протягом 10-30 хвилин.

5.6.2 У разі попадання сторонніх тіл в око (деревний і металевий пил, тирса, стружка тощо) необхідно видалити стороннє тіло тампоном, змоченим в розчині борної кислоти. Сторонні тіла з рогівки повинен видаляти лікар-спеціаліст.

5.6.3 У разі отримання переломів потерпілому необхідно забезпечити повну нерухомість пошкоджених кісток. Кінці шин мають охоплювати здорові місця вище і нижче перелому. У разі відкритого перелому слід накласти стерильну пов'язку та викликати швидку медичну допомогу.