3.3. Під час виконання робіт в котлованах і траншеях бригаді робітників необхідно дотримуватись таких вимог безпеки.

3.3.1.Перевірити наявність і достатність огородження котлована і траншеї.

3.3.2.Пересвідчитись в надійності кріплення стін котлована, траншеї з глибиною їх більше 1,3 м.

3.3.3.Спускатись в котлован, траншею слід надійно закріпленими драбинами-приступками або спеціально розкопаними не крутими (менше 30°) місцями сходу в котловани, траншеї; нічого не тримати в руках.

3.3.4. Переходити через траншеї необхідно встановленими перехідними містками шириною не менше 0,8 м з поручнями висотою 1 м і бортовою дошкою заввишки 15 см.

3.3.5. Не стояти на краю траншеї, котлована і не перебувати між траншеєю і новозмонтованою ниткою трубопроводу.

3.3.6. Не ставати предмети на відкриті кабелі, шланги, проводи.

3.3.7. Не підходити ближче 5 м до небезпечної зони роботи землерийних механізмів та підйомних кранів, трубоукладачів, що описується довжиною стріли робочого механізму.

3.3.8. Необхідні для роботи в траншеях, котлованах матеріали та інструмент укладати не ближче 1 м від краю траншеї, котлована і подавати їх працюючим в котловані, траншеї в сумках, ящиках, або із рук в руки, щоб виключити можливість їх падіння.

3.4. Роботи в підвалах в основному пов'язані з перевіркою їх загазованості, а також з реконструкцією (ліквідацією) раніше змонтованих внутрішніх газопроводів для газифікації будинку, які не відповідають вимогам діючих нормативних документів.

3.5. Виконуючи роботи з перевірки загазованості підвалів слід дотримуватись вимог безпеки, які передбачає «Інструкція з охорони праці для слюсаря, що виконує обхід підземних і надземних газопроводів».

3.6. Для огляду підвальних приміщень користуватись тільки ліхтарями вибухобезпечного виконання, вмикати їх в роботу до входу в підвал; і вимикати їх після виходу із підвалу.

3.7. Роботи з реконструкції (демонтажу) існуючих газопроводів із підвальних приміщень необхідно виконувати за спеціально розробленими планами робіт, в яких слід передбачити заходів безпечного їх проведення в залежності від конкретних умов і об'ємів їх виконання.

Ці плани мають бути затверджені головним інженером управління по експлуатації газового господарства,

3.8. Під час виконання робіт в колодязях, камерах, траншеях і котлованах в темний час доби, місце робіт слід добре освітлювати з поза меж місця робіт прожекторними ліхтарями, автомобільними фарами, переносними ліхтарями,

3.9. Всі інші керівники УЕГГ, присутні при виконанні робіт в колодязях, камерах, траншеях, котлованах і підвалах, можуть віддавати вказівки щодо виконання робіт тільки через безпосереднього керівника робіт і не мають втручатись в оперативне керівництво роботами.

4. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБІТ.

4.1. Покласти привезені на базу прилади, 313, спецодяг, інструмент в шафи, на стелажі для зберігання.

4.2. Помити лице і руки теплою водою з милом або прийняти душ.

4.3. Оформити результати виконаної роботи в наряд-допуску і здати їх керівнику робіт.

5.ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ.

5.1. У разі виявленні ознак отруєння працюючого робітника у колодязі газами, робітник, що знаходиться на поверхні і веде нагляд за працюючим у колодязі, повинен негайно з допомогою рятувального канату допомогти потерпілому вибратись з колодязя, а при втраті ним свідомості витягнути його і негайно приступити до надання потерпілому першої долікарняної медичної допомоги згідно з вимогами «Інструкції з надання першої медичної допомоги потерпілому від електроструму та інших нещасних випадків». Викликати швидку медичну допомогу.

5.2. У разі появи газу в колодязі, камері, котловані, підвалі роботи слід негайно припинити. Робітники, що працювали в колодязі, камері, котловані, повинні піднятись на поверхню. Керівник повинен виявити причину загазування і ліквідувати її згідно з п. 3.2.7. даної інструкції.

Відновлення робіт дозволяється тільки за командою керівника робіт після повної ліквідації небезпеки.

5.3. Про всі виявлені несправності в роботі обладнання, арматури самих газопроводах робітники повинні негайно повідомляти керівника робіт і в подальшому діяти тільки за його вказівками.

5.6. Діяти згідно плану локалізації та ліквідації аварійних ситуацій.

5.7. Про всі випадки аварійних ситуацій, порушень технологічних процесів, що можуть призвести до небезпечних наслідків, випадки травмувань чи захворювань необхідно повідомити безпосередньо керівника робіт та адміністрацію.