ПОГОДЖЕНО

Держнаглядохоронпраці України лист від 26.07. 04 № 07-01-05/4718

ЗАТВЕРДЖЕНО

ДК «Газ України» НАК «Нафтогаз України» Наказ від 30 07. 04 № 180

ПОГОДЖЕНО

Національний науково-дослідний інститут охорони праці лист від 19.07.04. №420

ПОГОДЖЕНО

НАК «Нафтогаз України» лист від 27.07. 04 № 15/3-361

ПІ 1.1. 23-309-2004

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ

З ОХОРОНИ ПРАЦІ

ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ ІЗОЛЯЦІЙНИХ РОБІТ

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ

під час виконання ізоляційних робіт

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Ця примірна інструкція з охорони праці під час проведення ізоляційних робіт (далі Інструкція), поширюється на осіб, що працюють за професією ізолювальник на гідроізоляції і виконують роботи з ізолювання та фарбування газопроводів та об'єктів на них, на підприємствах з газопостачання та газифікації.

1.2. Приступати до робіт з ізолювання та фарбування газопроводів дозволяється на тих об'єктах, де закінчений монтаж газопроводів та під час ремонту діючих газопроводів.

1.3. Ізолювальні та фарбувальні роботи, пов'язані із застосуванням матеріалів, які викликають різні шкідливі дії на людину (опіки, вибухонебезпечні суміші, подразнення шкіри та органів дихання). Ізолювальник чи фарбувальник повинен знати шкідливі властивості матеріалів і під час роботи з ними дотримуватися правил безпеки, застосовувати засоби індивідуального захисту.

1.4. Інструкція передбачає правила користування газопальниковим обладнанням (ГПО) для підігріву бітуму. Відповідальність за додержання вимог безпеки під час експлуатації ГПО покладається на керівника робіт. Працівники допускаються до обслуговування ГПО наказом по підприємству.

1.5. До виконання ізоляційних робіт та фарбування газопроводів допускаються особи не молодше 18 років, що пройшли обов'язковий попередній медичний огляд, навчання з безпечних методів та прийомів виконання робіт, вступний та первинний інструктажі з охорони праці.

1.6. Працівники зобов'язані виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку, з якими вони ознайомлюються під розпис.

1.7. Під час виконання робіт з ізолювання та фарбування газопроводів можуть мати місце такі небезпечні та шкідливі виробничі фактори:

- падіння з висоти під час переміщення;

- наявність в робочій зоні шкідливих речовин;

- наїзд транспортних засобів;

- отримання опіків;

- підвищення та пониження температури повітря;

- механічні ушкодження пов'язані з перенесенням вантажів;

- ураження електрострумом;

- пожежа;

- вибух.

1.8. Працівники зайняті на роботах з ізолювання та фарбування газопроводів забезпечуються спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту за своєю основною професією згідно з типовими нормами та колективним договором підприємства.

1.9. Ізолювальник забезпечується спецодягом, спецвзуттям та засобами індивідуального захисту(ЗІЗ) згідно з галузевими нормами:

- комбінезон бавовняний - на 12 місяців;

- рукавиці комбіновані - на 2 місяці;

- черевики шкіряні - на 12 місяців;

- куртка та штани на утепленій прокладці - на 36 місяців;

- валянки - на 48 місяців;

- сигнальні жилети - чергові.

Для термоізолювальників додатково:

- рукавиці брезентові або кислотозахисні - на 2 місяці;

- наколінники брезентові - чергові.

Колективним договором на підприємстві може бути передбачена видача спецодягу та інших 313 понад встановлені норми, якщо фактичні умови праці вимагають їх застосування.

1.10. Працівники зобов'язані застосовувати засоби індивідуального захисту та дотримуватись правил особистої гігієни.

1.10.1. Для запобігання простудним захворюванням слід стежити, щоб одяг і взуття не були мокрими, уникати протягів, не допускати переохолодження та перегрівання тіла.

1.10.2. Утримувати у чистоті і порядку робоче місце.

1.10.3. Перед кожним прийманням їжі мити руки з милом.

1.10.4. Після користування бензином, керосином, мастильними матеріалами та іншими небезпечними речовинами обов'язково мити руки теплою водою з милом.

1.10.5. Утримувати спецодяг і спецвзуття у справному стані і чистому вигляді.

1.10.6. Дотримуватись режиму праці і відпочинку.

1.11 У разі погіршення стану здоров'я слід припинити роботу, попередити керівника робіт і звернутися до медичного закладу.

1.12. Особи, що порушують правила внутрішнього розпорядку, інструкції з охорони праці та технологічні притягуються до дисциплінарної та матеріальної відповідальності, якщо їх дії не тягнуть за собою кримінальної відповідальності.

2. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ ВИКОНАННЯ РОБОТИ

2.1. Перед початком ізолювальних і фарбувальних робіт робітникам слід уточнити у керівника робіт прийоми безпечного виконання завдання.

2.2. Керівник робіт повинен перевірити наявність спецодягу, захисних пристроїв, знаків безпеки.

2.3. Робітники повинні вдягти і привести в порядок спецодяг та інші 313 . Брюки мають бути випущені поверх черевиків, а манжети рукавів зав'язані шворкою поверх рукавиць.

2.4. Перед початком робіт керівник робіт повинен сповістити ізолювальників про наявність комунікацій в зоні робіт і про засоби безпеки на випадок аварій на них.

2.5. Перед початком ізоляційних робіт працівникові слід:

- перевірити стан робочого місця, проходів для перенесення мастики і впевнитися у їх безпечності, а за необхідності привести їх у безпечний стан;

оглянути інвентар та інструмент, перевірити наявність засобів пожежегасіння.

2.6. Переконатись у правильності встановлення бітумноварочного котла. Котел має бути встановлений на горизонтальній площині без горбів і ям

2.7. У разі установки бітумного котла на відкритому повітрі обов'язкова наявність над ним навісу з матеріалу, що не горить.

2.8. Працівникам, що виконують роботи з приготування бітуму, гарячої бітумної мастики слід користуватись окулярами гумовими чоботами та респіратором.

2.9. Місця приготування мастики мають бути віддалені від дерев'яних будівель не менш ніж 50 м. Біля варильного котла постійно повинен знаходитись комплект протипожежних засобів, пінні вогнегасники, лопати і сухий пісок. При необхідності підігріву бітуму усередині приміщення застосування електроплит та інших приладів забороняється.

2.10. Під час варки та перемішуванні мастики нахилятися над котлом забороняється.

2.11. Перед початком роботи з ГПО необхідно:

- перевірити стан гумотканевого рукава;

- зняти заглушку з різьби на газовому станку і встановити газовий кран із штуцером для приєднання гумотканевого рукава;

- приєднати гумотканевий рукав до штуцерів на стояку і пальнику, закріпивши їх хомутами;

- перевірити чи перекриті всі газові крани;

- перевірити на щільність з'єднання омилюванням чи газоаналізатором після короткочасного відкриття крану.

2.12. Про виявлені під час підготовки до виконання робіт недоліки поставити до відома безпосереднього керівника робіт.

3. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ РОБОТИ

3.1. Необхідно слідкувати, щоб у котел не потрапляв вологий матеріал, а також вода, сніг, крига.

3.2. Металева тара, в якій транспортується, готується і зберігається праймер, має бути щільно закрита. Під час навантаження тару не кидати. Відкривати тару слід обмідненим інструментом.

3.3. Зберігати бензин і праймер слід в оцинкованих або алюмінієвих бідонах в кількості денної потреби.

3.4. Переносити гарячу мастику допускається в спеціальних конусних відрах з кришкою. Наповнювати відро мастикою можна не більше, чим на 3/4 об'єму.

3.5. Гарячу мастику наливати у відро дозволяється тільки із застосуванням спеціальних держаків з рукояткою.

3.6. Переносити ємності з гарячою мастикою дозволяється тільки із застосуванням спеціальних держаків з рукояткою для двох робітників.

3.7. Робітникам не дозволяється застосовувати плечові шести, а також переносити мастику в траншеї, котловани і приямки по драбинам.

3.8. Спускати ємності з мастикою на дно траншеї, в приямки дозволяється тільки по вертикалі за допомогою крюка на міцній перевіреній мотузці.

3.9. Для запобігання спалахування забороняється нагрівати бітумні мастики понад 180 С.

3.10. Бітумна ґрунтовка приготовляється з температурою бітуму не більше 70°С. Під час змішування розігрітий бітум вливається в бензин (а не навпаки) тонкою цівкою з постійним помішуванням дерев'яною мішалкою. При цьому робітнику слід знаходитися з навітряної сторони. Змішувати бітум з бензином слід на відстані, не менше 50 м від місця розігріву.

3.11. Ізолювальні і фарбувальні роботи не дозволяється проводити поблизу оголених електричних проводів і струмопровідних частин.

3.12. Під час розігрівання бітуму за допомогою ГПО робітник який обслуговує ГПО повинен постійно наглядати за роботою ГПО і регулювати горіння газу.

3.13. Роботу з нанесення ізоляції в траншеї або котловані вести за наявності робітника, що веде постійний нагляд за працюючими у траншеї і, який уразі необхідності маєнадатидопомогу.

3.14. Фарбування наземних газопроводів, розташованих на висоті, слід з виконанням вимог безпеки, викладених в інструкції з охорони праці при роботі на висоті.

3.15. У разі захворювання, отриманні травм, виявлення несправностей обладнання, пристроїв, устаткування повідомити про це безпосередньо керівника робіт.

4. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБОТИ.

4.1. Після закінчення ізолювальних робіт необхідно загасити полум'я чи перекрити подачу газу на ГПО, після чого демонтувати кран із штуцером на газовому стояку і встановити заглушку, перевіривши її на витік газу мильною емульсією.

4.2. Бензин та інші легкозаймисті речовини, а також металеву тару відправити на склад.

4.3. Розігріту мастику для ізолювання необхідно використати всю без залишку. Залишати гарячу мастику в котлі не дозволяється.

4.4. Відповідальний за виконання ізолювальних чи фарбувальних робіт повинен проконтролювати вимоги п.4.1.-4.3. цієї інструкції, а також відправити на склад невикористані матеріали та пристрої.

4.5. Зняти та оглянути спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту та розмістити їх в спеціально відведеному для цього місці.

4.6. Вимити руки та обличчя теплою водою з милом.

4.7. Про всі виявлені недоліки під час роботи повідомити безпосередньо керівника робіт.

5. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ

5.1. У разі виникнення аварійної ситуації, яка загрожує життю людей і матеріальним цінностям (розрив газопроводів, утворення вибухонебезпечних сумішей, пожежа) роботи з ізолювання та фарбування слід негайно припинити.

5.2. У разі виникнення аварійної ситуації необхідно негайно повідомити про це керівника робіт (начальника служби), а при їх відсутності - диспетчера управління. У разі неможливості самостійно ліквідувати аварійну ситуацію необхідно викликати аварійну службу.

5.3. Після повідомлення про аварійну ситуацію необхідно:

- організувати інтенсивну вентиляцію загазованої зони шляхом відчинення дверей, вікон і т. п.

- сповістити людей, які знаходяться в небезпечній зоні, про застережні заходи та евакуацію в безпечне місце;

- організувати охорону об'єкту від доступу сторонніх осіб.

5.4. Діяти згідно плану локалізації та ліквідації аварійних ситуацій.

5.5. Про всі випадки аварійних ситуацій, порушень технологічних процесів, що можуть призвести до небезпечних наслідків, випадки травмувань чи захворювань необхідно повідомити безпосереднього керівника робіт.