Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України»

Дочірня компанія "Укртрансгаз"

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ

З ОХОРОНИ ПРАЦІ ДЛЯ ІЗОЛЮВАЛЬНИКА ТРУБ НА ЛІНІЇ

Узгоджено

Національний науково-дослідний інститут охорони праці України

Лист№ 183 від 18.03.2003 р.

Затверджено

Наказ ДК "Укртрансгаз"

№97 24.03.2003 року

ПІ 1.1.23-214 -2003

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ

З ОХОРОНИ ПРАЦІ ДЛЯ ІЗОЛЮВАЛЬНИКА ТРУБ НА ЛІНІЇ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Примірна інструкція з охорони праці для ізолювальника труб на лінії (далі -Інструкція) призначена для всіх робітників, що працюють за професією ізолювальник труб на лінії (далі - ізолювальник) на підприємствах ДК "Укртрансгаз", при виконанні робіт з очищення трубопроводів, нанесення ґрунтовки та ізоляції гарячим бітумом, полімерними стрічками, епоксидними смолами і кремнієво-органічними покриттями під час монтажу, ремонту чи реконструкції трубопроводів різного діаметру.

1.2. До самостійної роботи допускаються особи у віці не молодше 18 років, які у навчальному закладі отримали професію ізолювальник труб на лінії та за станом здоров'я можуть бути допущені до вказаної роботи. Перед допуском до самостійної роботи, після отримання вступного інструктажу, первинного інструктажу, попереднього спеціального навчання з питань охорони праці, перевірки знань з охорони праці, яка проводиться за екзаменаційними білетами, перевірки вмінь та навичок безпечного виконання робіт, ізолювальник повинен пройти безпосередньо на робочому місці стажування протягом 2-15 змін (залежно від стажу, досвіду і характеру роботи) під керівництвом досвідченого кваліфікованого ізолювальника. Допуск до самостійної роботи здійснюється при позитивних результатах стажування.

Стропування матеріалів, які піднімаються вантажопідіймальними механізмами, має право виконувати ізолювальник, який пройшов відповідне навчання і має посвідчення стропальника, яке повинно бути у ізолювальника під час виконання цих робіт.

1.3. Ізолювальник повинен знати і виконувати вимоги з охорони праці, передбачені даною Інструкцією та інструкціями з охорони праці за видами робіт; вимоги безпеки під час експлуатації та обслуговування магістральних газопроводів, інструменту і пристроїв; правила користування засобами колективного та індивідуального захисту; правила поведінки під час аварійних ситуацій; заходи щодо запобігання аваріям і ускладненням та їх ліквідації; правила внутрішнього трудового розпорядку.

Ізолювальник зобов'язаний знати характеристику шкідливих речовин, які можуть виділятись у процесі виконання робіт, їх дію на організм людини і заходи захисту; дбати про особисту безпеку і здоров'я, а також безпеку і здоров'я оточуючих людей в процесі виконання будь-яких робіт чи під час перебування на території підприємства; проходити у встановленому порядку попередні та періодичні медичні огляди.

Ізолювальник повинен пам'ятати, що дотримання вимог інструкцій з охорони праці є основною умовою запобігання нещасним випадкам. Порушення ізолювальником вимог цих інструкцій розглядається як порушення ним трудової дисципліни, за яке до нього може бути застосовано стягнення згідно з чинним законодавством.

1.4. У процесі виробничої діяльності на ізолювальника діють наступні небезпечні та шкідливі виробничі фактори: хімічні - лакофарбові речовини, бітум, мастики; фізичні -підвищена температура поверхонь матеріалів (гарячий бітум), підвищена чи знижена температура повітря робочої зони, рухомість повітря. Шкідливі та небезпечні виробничі фактори конкретизуються згідно з результатами атестації робочих місць.

1.5. Згідно з Відомчими нормами безкоштовної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам ДК "Укртрансгаз", затв. наказом ДК "Укртрансгаз" № 296 від 29.12.2000 (розділ 6, п.6.7.), ізолювальнику видається наступний спецодяг:

Напівкомбінезон бавовняний

Рукавиці комбіновані

Каска захисна

Підшоломник під каску

12 місяців

2 місяці

24 місяці

12 місяців

ГОСТ 12.4.109-82 ГОСТ 12.4.010-75 ТУ 6-11-278-83 ТУ 17-08-149-81

На зовнішніх роботах взимку додатково:

Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці

36 місяців

ГОСТ 12.4.084-80

Штани бавовняні на утеплювальній прокладці

36 місяців

ГОСТ 12.4.084-80

Валянки

48 місяців

ОСТ 17-672-77

Колективним договором по підприємству може бути передбачена видача спецодягу і спецвзуття понад встановлені норми.

1.6. Спецодяг ізолювальника повинен бути добре підігнаний і застібнутий. На голові необхідно мати каску захисну.

1.7. Робочим місцем ізолювальника є виділені ділянки, на яких проводиться монтаж чи ремонт трубопроводів та споруд на них.

1.8. Ізолювальнику слід виконувати тільки ту роботу, яка йому доручена, і якщо умови її виконання не суперечать вимогам даної Інструкції.

1.9. Під час виконання ізоляційних робіт усередині апаратів чи закритих приміщень необхідно забезпечити їх провітрювання і місцеве електроосвітлення від електромережі напругою не вище 12В, з арматурою у вибухобезпечному виконанні.

1.10. Зона проведення ізолювальних робіт повинна бути огороджена і встановлені попереджувальні написи і знаки, а в нічний час — сигнальне освітлення.

1.11. Місткості (бачки) для доставки гарячої бітумної мастики повинні бути металевими, які щільно закриваються спеціальними запірними пристроями і мають форму зрізаного конуса.

1.12. Місця приготування, зберігання і використання ізоляційних матеріалів повинні бути оснащені комплектом протипожежних засобів (два вогнегасники, лопати, ящики із сухим піском, технічна повсть, багри тощо). У таких місцях не дозволяється користуватися відкритим вогнем на відстані не менше 50м.

1.13. Дотримання правил особистої гігієни.

Особиста гігієна ізолювальника сприяє запобіганню професійним отруєнням і захворюванням.

Ізолювальник зобов'язаний виконувати вимоги санітарних норм, зокрема:

• утримувати в чистоті і порядку робоче місце і інструмент;

• правильно і дбайливо користуватись санітарно-побутовими приміщеннями, засобами індивідуального захисту;

• утримувати спецодяг і спецвзуття у справному стані і чистому вигляді;

• перед кожним прийманням їжі мити руки водою з милом;

• дотримуватись питного режиму з врахуванням особливостей умов праці;

• дотримуватись режиму праці і відпочинку;

• при появі температури чи інших ознак захворювання слід попередити керівника робіт та негайно звертатись до лікаря.

2. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ

2.1. Одержати завдання у безпосереднього керівника робіт.

2.2. Надіти спецодяг і спецвзуття, рукавиці. Оглянути і впевнитися у справності інших засобів індивідуального захисту.

2.3. Ізолювальнику необхідно:

оглянути робоче місце, прибрати непотрібні предмети і матеріали, звільнити

проходи;

перевірити забезпечення робочого місця випробуваними інвентарними огорожами,

захисними і запобіжними пристроями, риштуваннями, підмостками, стрем'янками,

містками тощо, виготовленими за типовими проектами;

перевірити справність настилу риштувань, підмостків, пересувних столиків, містків,

наявність і справність їх огорож;

приготувати для роботи агрегати, інструмент і пристосування;

перевірити справність трубопроводів, шлангів, з'єднань.

2.4. Перевірити проходи для перенесення ґрунтовки до робочого місця і впевнитися у відсутності захаращеності, ям, слизької поверхні, та за необхідності привести у безпечний стан робоче місце.

2.5. Перед виконанням робіт з ізоляції трубопроводів у траншеях, ізолювальник повинен спільно з керівником робіт перевірити стійкість укосів і кріплень стін траншей.

2.6. Перевірити наявність необхідних засобів пожежогасіння (вогнегасник, пісок, лопати).

3. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ РОБОТИ

3.1. Очистити трубопровід від старої ізоляції, застосовуючи для цього скребки, металеві щітки, ганчірки.

3.2. У разі розливання ґрунтовки або лакофарбового матеріалу слід це місце засипати землею або піском, а потім видалити їх від місця виконання робіт.

3.3. Ґрунтовку до місця нанесення ізоляції, ізолювальник повинен підносити у спеціальній тарі — бачках, що мають форму зрізаного конусу і щільно закриваються, заповнених не більше, ніж на 3/4 ємності.

3.4. З метою запобігання отруєнню парами ґрунтовки під час нанесення її ручним способом ізолювальнику слід знаходитись з навітряного боку. Ґрунтовку трубопроводу у котловані виконують троє робітників.

3.5. Для спуску у траншею (котлован) і підйому із траншеї (котловану) слід використовувати стрем'янки, висота яких дорівнює глибині траншеї з перильним огородженням висотою не менше 1 м, попередньо оглянувши стан стінок траншеї (котловану).

3.6. Відновлювати ушкоджену ізоляцію під опорами слід тільки за умови підтримування трубопроводу гаками або трубоукладачами.

3.7. Ремонт ізоляції під піднятим трубопроводом необхідно виконувати за умови встановлення трубопроводу на надійну опору у вигляді клітки із брусків.

3.8. Не дозволяється знаходитися ізолювальнику у траншеї між укосом і трубопроводом з боку крана трубоукладача під час спуску (підйому) труби.

3.9. Зберігати ґрунтовку і суміші слід у герметичній тарі, яка щільно закривається спеціальними пробками.

3.10. Для відкривання пробок тари, заповненої ґрунтовкою, а також спорожненої, ізолювальник повинен користуватися спеціальними ключами, що виключають іскроутворення.

3.11. Під час застосування ізолювальної машини, ізолювальник зобов'язаний виконувати встановлення плівки на барабан, знімати з барабана, здійснювати регулювання і виправлення стрічки при намотуванні її на трубу тільки за умови повної зупинки машиністом ізолювальної машини.

3.12. Під час нанесення ізоляції на трубопровід ізоляційною стрічкою, із застосуванням ізолювальної машини ізолювальник повинен знаходитися позаду машини по напрямку її руху на відстані до одного метра.

3.13. Осіб, що безпосередньо не зв'язані із виконанням ізоляційних робіт, не дозволяється допускати до робочої зони радіусом 10 м.

3.14. Вимоги безпеки під час роботи з гарячим бітумом.

3.14.1. Пересувні бітумоварочні котли встановлюються не ближче 30 м від трубопроводу, при цьому у радіусі 5 м від котла зрізують трав'яний покрив.

3.14.2. Місце розігрівання бітуму слід обсипати валом або бортиком з негорючих матеріалів не менше 0,3 м заввишки.

3.14.3. У разі розміщення бітумного котла просто неба над ним необхідно встановити навіс із негорючих матеріалів.

3.14.4. У випадку загорання бітуму у котлі, гасити його водою забороняється. Котел необхідно закрити кришкою, а топку закидати землею.

3.14.5. Тару з ґрунтовкою (бочку) не кидати і відкривати плавно інструментом, який не дає іскри.

3.14.6. Інвентар для зливання гарячого бітуму і його перенесення повинен бути виготовлений з дахового заліза зі швами "в замок" (без паяння оловом).

3.14.7. Для подачі гарячого бітуму у траншею необхідно влаштувати дерев'яний місток.

3.14.8. Під час роботи з бітумом персоналу рекомендується змащувати відкриті ділянки шкіри захисною пастою (ланоліном).

3.14.9. Не допускається використання етилового бензину для приготування ґрунтовки.

3.14.10. Під час відкривання пробки бочок з бензином чи ґрунтовкою необхідно вжити заходів для запобігання викиду пробки тиском парів.

3.14.11. Під час змішування бензину з бітумом, розплавлений бітум необхідно вливати тонкою цівкою у бензин. Температура бітуму повинна бути не більше 100°С.

3.14.12. Котел повинен завантажуватись не більше 3/4 ємності. Добавляти бітум в котел необхідно обережно, невеликими порціями. Завантажувати у котел тільки сухий бітум, виключивши випадки попадання снігу, обмерзлого бітуму, води.

3.14.13. Не дозволяється залишати котли без нагляду у процесі розігрівання, навіть на короткий час.

3.14.14. Транспортування гарячої бітумної мастики у бочках у кузовах автомобілів не допускається.

3.14.15. Вичерпувати гарячий бітум з котлів дозволяється тільки черпаками з довгими ручками або зливати через крани.

3.14.16. Під час ізоляції трубопроводу подавати гарячу бітумну мастику у траншею необхідно у бачку на мотузці з гаком і карабіном на ньому з містка над траншеєю або спеціально обладнаними нахиленими сходами. Мотузка повинна бути суцільною, без вузлів.

3.14.17. За необхідності виконання робіт з ремонту ізоляції на трубопроводі у нічний час повинно бути забезпечене достатнє освітлення місця робіт.

3.15. Під час очищення і ізоляції стиків на захльостах, котушках, кранах та інших місцях трубопроводів необхідно:

розширити траншею на 1,5 м в обидва боки від трубопроводу;

забезпечити зазор 50 см між низом поверхні, яка ізолюється, і ґрунтом;

роботи з очищення і ізоляції стиків виконуються двома робітниками, які повинні

знаходитись по різні боки трубопроводу, при цьому не дозволяється знаходитись

під трубопроводом.

3.16. Ізоляційні роботи з полімерними стрічками і обгортковими матеріалами необхідно виконувати механізованим методом, при цьому необхідно дотримуватись додаткових вимог безпеки:

зміну рулонів на ізоляційній машині виконувати з правої сторони по ходу машини, при цьому шпуля, яка знаходиться внизу або на лівій стороні, повинна бути переведена на праву сторону;

ізоляційна машинна повинна бути обладнана пристроєм для зняття статичної електрики з поверхні стрічки