Об'єднання підприємств хлібопекарської промисловості

"УКРХЛІБПРОМ"

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ

ДЛЯ різальника харчової

продукції, укладальника

сухарних дольок

м. Київ

УЗГОДЖЕНО

Національний науково-дослідний інститут охорони праці (ННДІОП)

15.05.2001 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ об'єднання "Укрхлібпром"

24.05.2001 р. № 5

ПІ 1.8.11-159-2001

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ з ОХОРОНИ

ПРАЦІ

ДЛЯ різальника харчової

продукції, укладальника

сухарних дольок

1. Загальні положення

1.1. Ця інструкція встановлює вимоги з охорони праці для різальника-укладальника сухарних дольок і призначена для навчання методам безпечної роботи і дотриманню вимог охорони праці.

Постійне робоче місце - сухарний цех. Режим роботи - безупинний. Різальником-укладальником виконується така робота:

- нарізка готової продукції на дольки;

- укладка готової продукції на касети. Перенесення вручну касет, установка касет із нарізаною продукцією на вагонетки, перевезення на вагонетках (етажерках), чанах напівфабрикатів, готової продукції і тари.

Ділянка різальника-укладальника сухарних дольок розташована у приміщенні, що відноситься до пожежонебезпечних, категорія відділення по пожежонебезпеці П-ІІа.

1.2. До роботи різальником-укладальником допускаються особи, які досягли 18-річного віку, пройшли медичне обстеження та не мають медичних протипоказань, вступний інструктаж, спеціальне навчання, перевірку знань у постійнодіючий комісії з питань охорони праці, первинний інструктаж, стажування для придбання навичок безпечного ведення виробничих процесів протягом 2-15 змін (залежно від стажу, досвіду і характеру роботи), мають І кваліфікаційну фупу допуску з електробезпеки.

1.3. Різальник-укладальник зобов'язаний:

- додержувати зобов'язань щодо охорони праці, передбачених колективним договором (угодою, трудовим договором) та правилами внутрішнього трудового розпорядку підприємства;

- проходити у встановленому порядку попередні та періодичні медичні огляди;

- співробітничати з власником у справі організації безпечних і нешкідливих умов праці, особисто вживати посильних заходів щодо усунення будь-якої виробничої ситуації, яка створює загрозу його життю чи здоров'ю або людей, які його оточують, і навколишньому природному середовищу, повідомляти про небезпеку свого безпосереднього керівника або іншу посадову особу;

- утримувати в порядку і чистоті своє робоче місце;

- дотримувати встановленого протипожежного режиму; не користуватися відкритим вопнем.

- вміти надавати першу медичну допомогу потерпілим при нещасних випадках;

- знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці та даної інструкції, правила виробничої санітарії, правила безпечного поводження з машинами, устаткуванням і іншими засобами виробництва;

- не знаходитися на території в нетверезому стані, не вживати спиртні напої та наркотичні речовини;

- курити і приймати їжу тільки в спеціально відведених місцях (зазначити конкретно);

знати гатунки виробів які підлягають різанню, правила укладки і відбракування продукції по органолептичним оцінках; Працівник має право відмовитися від дорученої роботи, якщо створилася виробнича ситуація небезпечна для його життя чи здоров'я, або для людей, які його оточують і навколишнього середовища.

1.4. Небезпечними виробничими чинниками на робочому місці різальника-укладальника сухарних дольок можуть бути:

1.4.1. Зона обертання деталей приводу хліборізки, де можливі травми рук.

1.4.2. Чани для транспортування напівфабрикатів, які при переміщенні можуть травмувати нижні кінцівки.

1.4.3. Падіння на підлозі або інших шляхах переміщення. 1.4.4.Ураження електричним струмом.

1.5. Шкідливими виробничими чинниками на робочому місці різальника-укладальника сухарних дольок можуть бути:

1.5.1. Підвищений рівень шуму при роботі устаткування.

1.5.2. Недостатня освітленість робочої зони.

Шкідливі та небезпечні фактори конкретизуються згідно результатів атестації робочих місць.

1.6. Для запобігання впливу небезпечних і шкідливих виробничих чинників передбачено наступне:

1.6.1. Всі деталі, що обертаються закриваються захисними огородженнями. Зони роботи дискових ножів закриваються кришкою, оснащеною блокуванням, при відкриванні якої зупиняється привід.

1.6.2. Для запобігання травми при переміщенні чанів або падінні людини на підлозі, шляхи переміщення необхідно утримувати вільними і не допускати перебування на них сторонніх предметів або речовин, що викликають ковзання.

1.6.3. Температура повітряного середовища на робочому місці регулюється вентиляцією.

1.7. Виконуйте такі правила особистої гігієни:

— залишайте всі особисті речі і верхній одяг у влаштованих для цього місцях;

— приймайте їжу тільки у спеціально влаштованих для цього місцях.

— при відвідуванні туалету залишайте санодяг у тамбурі, при виході — вимийте руки водою, ополосніть дезінфікуючим розчином і водою.

1.8. При одержанні травми треба негайно звернутися в медпункт і повідомити свого безпосереднього керівника або іншу посадову особу про нещасний випадок, що трапився, і причини, що викликали травму. При травмі співробітників надати допомогу, повідомити у медпункт.

1.9. Різальник-укладальник повинний користуватися виданим йому санітарним одягом (пекарський костюм, ковпак або косинка, тапочки, рукавички з щільної тканини, нарукавники), брудний одяг вчасно здавати в прання.

1.10. За порушення вимог даної інструкції працівник притягається до дисциплінарної, адміністративної, матеріальної та кримінальної відповідальності згідно з законодавством України.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи.

2.1. Прийом і передача зміни при безупинній роботі провадиться за 15 хвилин до початку зміни.

2.2. Приступаючи до роботи, одяпніть санодяг і приведіть його в порядок, сховайте волосся під головний убір.

2.3. ПЕРЕВІРТЕ:

2.3.1. Наявність і справність захисного огородження хліборізки.

2.3.2. Наявність і надійність кріплення провідників захисного заземлення.

2.3.3. Огляньте шляхи переміщення, переконайтеся у відсутності сторонніх предметів і речовин, що викликають ковзання на шляхах переміщення. При їхній наявності зробіть прибирання.

2.3.4. Справність касет для укладки сухарних дольок. Деформовані і поламані касети приберіть у спеціально відведене місце.

2.4. Перевірте справність хліборізки пуском на яловому ходу і роботу блокування кришки відкриванням. При спрацьовуванні блокування повторний пуск машини повинний виконуватись тільки пускачем.

2.5. Перевірити наявність та справність первинних засобів пожежогасіння.

2.6. При виявленні несправностей і відмов устаткування, не приступайте до роботи, повідомте свого безпосереднього керівника або іншу посадову особу. Не виконувати самостійно ремонт, наладку устаткування.

2.7. Перед запуском у роботу устаткування переконайтесь, що при його пуску не виникне небезпека для інших працівників, що можуть виявитися в небезпечних зонах.

3. Вимоги безпеки під час роботи.

3.1. Щоб запобігти травмуванню і виникненню травмонебезпечних ситуацій, треба додержуватися таких вимог:

- не залишайте працююче устаткування без нагляду і не допускайте до роботи на ньому сторонніх осіб, без дозволу керівника;

- працюйте на справному устаткуванні, при виявленні несправностей повідомте безпосереднього керівника робіт;

- не працюйте на устаткуванні зі знятими або не справними захисними засобами травмонебезпечних зон;

- не відчиняйте дверці електрошаф і не ремонтуйте електроустаткування, не наступайте на електропроводи;

- не включати устаткування при обірваних або видимих пошкодженнях захисного заземлення (занулення);

- не виконуйте роботи, які не входять у ваші обов'язки; будьте уважними до сигналів внутрішньоцехового транспорту.

3.2. При роботі на хліборізці:

3.2.1. Своєчасно прибирайте дольки з нижньої частини вихідного лотка, не допускайте їхнє ковзання на виході. Щоб уникнути травми рук дисковими ножами не вибирайте дольки з верхньої частини лотка.

3.2.2. При подачі продукції на різання не допускайте попадання рук нижче верхньої кришки завантажувального отвору.

3.3. При необхідності очищення, огляду ножів, регулювання або вибірки дольок із зони дії дискових ніжів зупиніть привід, повісьте табличку "Не включати, працюють люди". Не виконувати цю роботу при працюючому приводі.

3.4. При укладці касет у пази вагонеток не допускайте перекосів. Деформовані касети прибирайте.

3.5. Не притуляйте касети до вагонеток і чанів, не спирайтеся на корпус різальної машини, огородження, чани, вагонетки.

3.6. Вагонетки і чани переміщайте тільки штовханням перед собою. При виявленні їхньої несправності (заклинювання коліс, деформування направляючих) прибирайте їх у встановлене місце для ремонту.

3.7. При скиданні напівфабрикату стежте за наповненням чана, не допускайте падіння напівфабрикату на підлогу.

3.8. Утримуйте робоче місце і устаткування що обслуговується в чистоті і стежте, щоб підлога завжди була сухою і чистою. При попаданні хлібобулочних виробів або інших предметів на підлогу, негайно прибрати їх. щоб уникнути падіння. 3.9. Про всі недоліки у роботі устаткування, нещасні випадки, що трапилися з Вами або співробітниками, факти порушення технологічного процесу повідомте свого безпосереднього керівника або іншу посадову особу, зробіть відповідний запис у змінному журналі.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи.

4.1. Зупиніть устаткування, приберіть з проїздів вагонетки і чани.

4.2. Приберіть робоче місце: спеціальною щіткою зберіть крихітки зі столу, лотка хліборізальної машини в ємність для збору відходів, підметіть підлогу.

4.3. Про усі виявлені порушення в процесі роботи повідомити свого безпосереднього керівника або іншу посадову особу і змінного працівника.

4.4. Зніміть санодяг, прийміть душ.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях.

5.1. При виникненні пожежі вимкніть устаткування, повідомте у пожежну частину по тел.01, адміністрацію та вжийте заходи для ліквідації пожежі наявними засобами пожежогасіння.

5.2. При обставинах, що загрожують життю та здоров'ю -пожежа, вибух, руйнація споруди необхідно вийти через евакуаційний вихід до визначених місць (вказати конкретно) зосередження.

5.3. Такими ситуаціями на робочому місці різальника-укладальника сухарних дольок можуть бути:

- несправність блокування кришки хліборізальної машини;

- сторонні стукоти і вібрація устаткування;

- поява напруги на поверхні устаткування, загоряння електропроводки або електродвигунів. У таких випадках відключіть устаткування кнопкою "Стоп", повідомте начальнику зміни і приступіть до гасіння, використовуючи тільки вуглекислотний вопнегасник, пісок і кошму, що знаходяться (зазначити місце).

5.4. У випадку раптового відключення електроенергії, короткого замикання або замикання електричного струму на корпус електроустаткування, що відчувається при доторканні до металевих частин устаткування — терміново вимкніть електроустаткування. Повідомте про це свого безпосереднього керівника та чергового електрика.

5.5. При нещасних випадках з травмуванням людини повідомте безпосереднього керівника робіт, викличте медпрацівника або "Швидку допомогу".

5.6. Надайте першу (долікарську) допомогу потерпілому при аварії згідно з інструкцією з надання першої допомоги при нещасних випадках.