9.3.13. У гідроциліндрі повинен бути передбачений пристрій для обмеження ходу рухомих частин (упор, злив робочої рідини).

У разі, коли цей пристрій виконано як жорсткий упор, а швидкість руху рухомих частин більше 0,5 м/с, повинне бути передбачене автоматичне зниження цієї швидкості перед упором до 0,5 м/с і менше.

9.3.14. Хід гідроциліндра повинен бути таким, щоб під час зупинення його рухомих частин пристроєм ( пункт 9.3.13), кабіна знаходилась вище рівня верхньої посадочної (завантажувальної) площадки не менше 100 мм.

У ліфта з номінальною швидкістю руху рухомих частин гідроциліндра не більше 0,3 м/с дозволяється перебування кабіни на рівні верхньої посадочної (завантажувальної) площадки під час перебування рухомих частин гідроциліндра на упорі, зупинка кабіни в цьому випадку повинна контролюватись вимикачем.

9.3.15. Під час перебування кабіни на упорі або стиснутому буфері, рухомі частини гідроциліндра не повинні доходити до упора.

9.3.16. Гідроциліндр повинен мати паспорт і табличку з зазначенням назви або товарного знаку підприємства-виробника, заводського номера, року виготовлення, типу (позначення) гідроциліндра, робочого і випробувального тиску, робочого ходу.

9.3.17. Конструкція трубопроводу з металевих труб повинна забезпечувати компенсацію температурних деформацій.

Роз’ємні з’єднання окремих дільниць трубопроводу повинні бути доступними для огляду.

9.3.18. Гнучкий трубопровід повинен мати сертифікат якості і бути доступним для огляду по всій його довжині.

9.4. Електрична частина.

9.4.1. Загальні вимоги до електричної частини гідравлічного ліфта повинні відповідати вимогам підрозділу 8.1.

9.4.2. У гідравлічного ліфта з номінальною швидкістю більше ніж 0,71 м/с повинна бути забезпечена можливість руху кабіни в режимі «Ревізія» із швидкістю не більше 0,4 м/с.

9.4.3. Системи керування гідравлічних ліфтів повинні відповідати вимогам підрозділу 8.3, а також вимогам пунктів 9.4.4 і 9.4.5.

За відсутності у ліфта машинного приміщення:

- вимоги пункту 8.3.30 поширюються на керування з шафи, яка замикається;

- виключення дії команд керування у відповідності з вимогами пункту 8.3.31 повинне здійснюватись з шафи, яка замикається.

9.4.4. Система керування гідравлічним ліфтом повинна забезпечувати повернення кабіни на рівень посадочної (завантажувальної) площадки в випадках, коли кабіна в результаті завантаження, розвантаження або тривалої стоянки змістилась на величину, яка перевищує допустиму точність зупинки. Точність зупинки після повернення кабіни повинна бути в межах ±15 мм для лікарняного і вантажного ліфтів і ±35 мм - для інших.

Повернення кабіни повинне бути здійснене автоматично або, крім ліфтів самостійного користування, за допомогою кнопок керування, як із зачиненими, так і відчиненими дверями шахти і кабіни.

Під час повернення кабіни за допомогою кнопок керування рух кабіни дозволяється на відстані не більш як 150 мм від рівня посадочної (завантажуваль-ної) площадки.

Швидкість руху під час повернення кабіни повинна бути не більше 0,15 м/с.

9.4.5. Вимикання електродвигуна і зупинка кабіни повинні відбуватися в випадках, які зазначені в пункті 8.3.26.

У разі теплового перевантаження електродвигуна дозволяється проводити його відключення і зупинення кабіни на найближчій за напрямком руху посадочної (завантажувальної) площадки.

9.4.6. Вимикачі, які застосовуються в гідравлічному ліфті, повинні відповідати вимогам підрозділу 8.4, крім пунктів 8.4.8 - 8.4.11, а також вимогам пунктів 9.4.7 - 9.4.10. Кінцевий вимикач для крайнього нижнього положення кабіни не вимагається.

9.4.7. Вимикачем безпеки в гідравлічному ліфті, крім зазначених в пункті 8.4.1, є вимикач контролю перебування кабіни на рівні верхньої посадочної (за-вантажувальної) площадки (пункт 9.3.14).

9.4.8. Кінцевий вимикач крайнього верхнього положення кабіни повинен розмикати ланцюг керування.

9.4.9. Кінцевий вимикач повинен забезпечувати відключення електродвигуна і зупинення кабіни.

Спрацювання кінцевого вимикача повинне відбуватися:

- під час переходу кабіною ліфта, обладнаного в нижній частині шахти буфером (упором) для взаємодії з противагою, рівня крайньої верхньої посадочної (завантажувальної) площадки, але до зіткнення противаги з цим буфером (упором);

- під час переходу кабіною ліфта, у якої відсутній буфер (упор) для взаємодії з противагою, рівня крайньої верхньої посадочної (завантажувальної) площадки не більш ніж на 200 мм.

Під час перебування буфера на противазі кінцевий вимикач повинен спрацьовувати до зіткнення буфера з відповідним упором в шахті.

9.4.10. У ліфті, в якому дозволяється перебування кабіни на рівні верхньої посадочної (завантажувальної) площадки при знаходженні рухомих частин гідроциліндра на упорі в відповідності з пунктом 9.3.14, установлення кінцевого вимикача в верхній частині шахти не вимагається. В цьому випадку вимикач контролю перебування кабіни на рівні верхньої посадочної (завантажувальної) площадки повинен розмикати електричний ланцюг у разі перебування рухомих частин гідроциліндра на упорі і відповідати вимогам пункту 9.4.7.

9.4.11. Електропроводка гідравлічного ліфта повинна відповідати вимогам підрозділу 8.5.

9.4.12. Освітлення гідравлічного ліфта повинне відповідати вимогам підрозділу 8.6.

9.4.13. Диспетчеризація гідравлічних ліфтів повинна відповідати вимогам розділу 15.

10. Видача дозволів на виготовлення, монтаж, технічне обслуговування, ремонт і реконструкцію ліфтів

10.1. Загальні положення.

10.1.1. Видача дозволів на монтаж, технічне обслуговування, ремонт ліфтів здійснюється відповідно до Положення про порядок видачі дозволів Комітетом по нагляду за охороною праці України, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України від 04.06.99 №103, зареєстрованого Мінюстом 08.10.99 за

№ 690/3983.

10.1.2. Дозвіл на монтаж, технічне обслуговування, ремонт, модернізацію ліфтів може бути видано тільки організації (підприємству), яка забезпечена технічними засобами і технічною документацією для виконання указаних робіт та має відповідні кадри.

Термін дії дозволу встановлюється не менше 5 років.

Зупинення дії дозволу та визнання його анульованим здійснюється у відповідності з чинним законодавством.

10.1.3. Відступи від цих Правил можуть бути допущені тільки з дозволу органів Держнаглядохоронпраці. Копія дозволу повинна бути вкладена до паспорту ліфта.

10.2. Видача дозволу на виготовлення та реконструкцію ліфтів.

10.2.1. Видача дозволу на виготовлення та реконструкцію ліфтів здійснюється згідно з ДНАОП 0.00-5.02.

10.2.2. Дозвіл на реконструкцію ліфтів не вимагається для організації (підприємства), яка має дозвіл на їх монтаж, ремонт, тощо. Реконструкція здійснюється за проектами, розробленими спеціалізованою організацією.

10.3. Видача дозволу на монтаж ліфтів.

10.3.1. Дозвіл на монтаж ліфтів видається спеціалізованій організації органом Держнаглядохоронпраці.

10.3.2. Дозвіл на монтаж ліфтів діє на всій території України. Спеціалізована організація, яка буде здійснювати монтаж, до початку виконання робіт повинна пред’явити дозвіл органу Держнаглядохоронпраці, на території якого ці роботи будуть виконуватися.

10.3.3. Дозвіл на монтаж ліфтів видається на підставі заяви організації, яка здійснює монтаж.

До заяви повинні бути додані такі документи:

а) перелік типів ліфтів, які підлягають монтажу (пасажирські, вантажні, лікарняні і т.ін.) з зазначенням діапазонів швидкості і вантажопідйомності, або посилання на чинний стандарт;

б) нормативна та технічна документація на монтаж ліфтів;

в) довідка, яка підтверджує, що працівники, які будуть виконувати монтаж ліфтів, навчені і мають посвідчення на право виконання цих робіт;

г) довідка, яка підтверджує, що працівники, які будуть виконувати зварювальні роботи під час монтажу ліфтів, навчені і мають посвідчення на право виконання цих робіт.

10.3.4. Подану заяву та документи для одержання дозволу на монтаж ліфтів орган Держнаглядохоронпраці повинен розглянути в термін не більше 5 днів з дня отримання і за відсутності щодо неї зауважень у термін не більше 10 днів з дня отримання заяви провести обстеження монтажного підрозділу або організації (підприємства) з метою перевірки його готовності до монтажу ліфтів.

За позитивних результатів обстеження орган Держнаглядохоронпраці видає дозвіл на монтаж ліфтів або в письмовій формі відмовляє в його видачі з обгрунтуванням причин відмови.

10.3.5. Для одержання дозволу на монтаж ліфтів у зв’язку з закінченням терміну дії раніше виданого дозволу спеціалізована організація, яка здійснює монтаж ліфтів, повинна подати до органу Держнаглядохоронпраці заяву з доданням документів:

а) довідки, яка підтверджує, що працівники, які будуть виконувати монтаж ліфтів, атестовані на знання цих Правил;

б) довідки, яка підтверджує, що працівники, які будуть виконувати зварювальні роботи під час монтажу ліфтів, мають посвідчення на право виконання цих робіт.

Термін розгляду заяви, документів та обстеження органом Держнаглядохоронпраці - у відповідності з вимогами пункту 10.3.4.

За позитивних результатів обстеження орган Держнаглядохоронпраці видає організації або її підрозділу дозвіл на монтаж ліфтів на черговий термін.

За рішенням органу Держнаглядохоронпраці дозвіл може бути виданий без проведення обстеження.

10.4. Видача дозволу на технічне обслуговування, ремонт і модернізацію ліфтів.

10.4.1. Дозвіл на технічне обслуговування, ремонт і модернізацію ліфтів видається:

а) спеціалізованій організації;

б) організації (підприємству) - власнику ліфтів.

10.4.2. Дозвіл на технічне обслуговування і ремонт ліфтів діє на території, визначеній цим дозволом.

10.4.3. Дозвіл на технічне обслуговування, ремонт і модернізацію ліфтів видається на підставі заяви організації (підприємства), яка буде здійснювати ці роботи.

До заяви повинні бути додані такі документи:

а) перелік типів ліфтів, які підлягають технічному обслуговуванню, ремонту (пасажирські, вантажні, лікарняні і т.ін.) із зазначенням діапазону швидкості і вантажопідйомності або посиланням на відповідний державний стандарт;

б) довідка про наявність в організації (підприємстві) приміщень, обладнання, телефонного зв’язку, ліфтової аварійної служби, приладів, пристосувань, інструменту, які необхідні для виконання робіт, у відповідності з вимогами нормативних документів;

в) довідка, яка підтверджує, що працівники, які будуть виконувати відповідні роботи, навчені і атестовані у відповідності з вимогами розділу 14 цих Правил.

10.4.4. Подані заява та документи для одержання дозволу на технічне обслуговування і ремонт ліфтів орган Держнаглядохоронпраці повинен розглянути в термін не більше 5 днів з дня їх отримання і за відсутності щодо неї зауважень в термін не більше 10 днів з дня отримання заяви і документів провести обстеження організації (підприємства) з метою перевірки її готовності до виконання цих робіт.

За позитивних результатів обстеження орган Держнаглядохоронпраці видає дозвіл або в письмовій формі відмовляє в його виданні з обгрунтуванням причин відмови.

10.4.5. Для одержання дозволу на технічне обслуговування і ремонт ліфтів у зв’язку з закінченням терміну раніше виданого дозволу до органу Держнаглядохоронпраці слід представити заяву організації (підприємства), яка виконує ці роботи, з доданням довідки, яка підтверджує, що фахівці і працівники, які виконують ці роботи, атестовані у відповідності з вимогами розділу 14 цих Правил.

Термін розгляду подання документів органом Держнаглядохоронпраці - у відповідності з вимогами пункту 10.4.4.

За позитивних результатів обстеження орган Держнаглядохоронпраці видає дозвіл або в письмовій формі відмовляє в його виданні з обгрунтуванням причин відмови.

За рішенням органу Держнаглядохоронпраці дозвіл може бути виданий без проведення обстеження.

11. Випробування ліфта на стадії виробництва

11.1. Випробування ліфтів на стадії виробництва повинне проводитися згідно з ГОСТ 15.001, ГОСТ 22011 і ДНАОП 0.00.5.02.

12. Реєстрація, перереєстрація, приймання і введення ліфта

в експлуатацію

12.1. Реєстрація та перереєстрація ліфта.

12.1.1. Новоустановлений ліфт, крім вантажного малого, до вводу в експлуатацію повинен бути зареєстрований, а той, що перебуває в експлуатації, після його передачі іншому власнику, реконструкції та заміни повинен бути перереєстрований в органах Держнаглядохоронпраці.

Вантажний малий ліфт повинен бути зареєстрований у власника ліфта в журналі обліку вантажних малих ліфтів або в спеціалізованій організації.

12.1.2. Реєстрація (перереєстрація) ліфта в органі Держнаглядохоронпраці повинна проводитись на підставі таких документів:

а) письмової заяви керівництва організації-власника ліфта;

б) паспорта ліфта (додаток 1);

в) акту технічної готовності (додаток Ж до ГСТУ 36.1-001).

Ліфт реєструється (перереєстровується) власником після його випробування і складання акту технічної готовності ліфта організацією, яка змонтувала ліфт або виконала його реконструкцію. Акт технічної готовності вкладається до паспорта ліфта з документацією, зазначеною в пункті 12.2.4, крім підпунктів з, і, ї.

У разі встановлення двох або більше ліфтів в одному машинному приміщенні, в монтажному (установчому) кресленні кожного ліфта повинне бути зображене загальне машинне приміщення з розстановкою обладнання всіх ліфтів, позначена нумерація і вказана відстань між елементами обладнання ліфтів, а у разі розміщення ліфтового обладнання в одній загальній шахті, яка не розділена по всій висоті перегородкою, в монтажному (установчому) кресленні кожного ліфта повинна бути зображена загальна шахта, позначена нумерація і указані відстані між елементами обладнання суміжних ліфтів.