ДЕРЖАВНИЙКОМІТЕТ

УКРАЇНИ

ПО НАГЛЯДУ

ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

УКРАИНЫ

ПО НАДЗОРУ

ЗА ОХРАНОЙ ТРУДА

(Держнаглядохоронпраці)

 

(Госнадзорохрантруда)

252004, Київ-4,

б-р Т. Шевченка, 8/26

 

252004, Киев-4,

б-р Т. Шевченко, 8/26

 

тел. 226-20-83

 

 

___25.12.96___№___231___

На №_______________ від_______________

 

Н А К А З

 

Про Затвердження Правил

охорони праці при перевезенні

робітників, розміщенні житлових,

побутових і службових вагонів на

коліях у пересувних формуваннях

залізничного транспорту

 

 

На підставі рішення редакційної комісії, створеної наказом Комітету від 31.10.96 р. № 173, про підсумки розгляду остаточної редакції проекту Правил охорони праці при перевезенні робітників, розміщенні житлових, побутових і службових вагонів на коліях у пересувних формуваннях залізничного транспорту, та про доцільність його затвердження

Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Правила охорони праці при перевезенні робітників, розміщенні житлових, побутових і службових вагонів на коліях у пересувних формуваннях залізничного транспорту, що додаються.

2. Зазначені Правила набирають чинності з 01.07.97 року.

3. З вступом в дію цих Правил вважати такими, що не застосовуються на території України, Правила перевезення робітників розміщення житлових, побутових і службових вагонів на коліях та пожежної безпеки у пересувних формуваннях залізничного транспорту ЦП/4794, затверджені Міністерством шляхів сполучення СРСР 14.05.1990 р. НАОП 5.1.11-1.04-90.

4. Управлінню по нагляду в машинобудуванні, металообробці, оборонному комплексі, на транспорті і в зв’язку Держнаглядохоронпраці разом з Міністерством транспорту України:

4.1. До 31.01.97 р. визначити потреби підприємств, установ і організацій у зазначених Правилах, забезпечити видання Правил необхідним тиражем, встановити контроль за їх розповсюдженням;

4.2. Вжити заходів щодо вивчення вимог Правил державними інспекторами, та іншими посадовими особами Держнаглядохоронпраці, експертами Експертно-технічних центрів працівниками підприємств, установ, організацій, апарату Державної адміністрації залізничного транспоту України Міністерства транспорту України у двомісячний термін від дня їх одержання;

4.3. Установити постійний контроль за виконанням вимог Правил власниками (уповноваженими ними органами), посадовими особами і працівниками.

5. Начальнику Управління по нагляду в машинобудуванні, металообробці, оборонному комплексі, на транспорті і в зв’язку Держнаглядохоронпраці ПОЛЯНСЬКОМУ С.А. подати протягом тижня управлінню нормативно-правового забезпечення охорони праці Комітету відповідні матеріали для включення Правил до Державного реєстру ДНАОП та до банку даних автоматизованого інформаційного фонду нормативних актів про охорону праці.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Комітету ШЕФАНА П.Т.

 

 

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ

 

ДЕРЖАВНИЙ НОРМАТИВНИЙ АКТ ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАВИЛАохорони праціпри перевезенні робітників, розміщенніжитлових, побутових і службових вагонівна коліях у пересувних формуванняхзалізничного транспорту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ

ЦІЯ І ЗАХОДИ БЕЗПЕКИЩОДО ПЕРЕВЕЗЕННЯ РОБІТНИКІВ ЗАЛІЗНИЧНИМ ТРАНСПОРТОМ

3.1. Керівник лінійного підприємства спільно з керівництвом відділку або держпідприємства з перевезень вантажів і пасажирів (надалі-держпідприємство) повинні наказом встановити порядок та спосіб своєчасної організованої та безпечної доставки робітників до місця роботи та назад з використанням існуючих засобів пересування, обладнаних для перевезення робітників.

На залізницях, де лінійні підприємства підпорядковані безпосередньо госпрозрахунковим службам, порядок доставки робітників на місце роботи та назад встановлюється відповідними службами.

3.2. На ділянках руху пасажирських поїздів місцевого та приміського сполучення доставку робітників до місця роботи та з роботи слід організовувати цими поїздами.

Доставку організовує начальник відділку залізниці (держпідприємства).

В межах двох і більше відділків (держпідприємств) перевезення робітників організовує керівництво залізниці при участі відповідних відділків (держпідприємств) і лінійних підприємств.

На період проведення літніх колійних робіт в місцях роботи за розпорядженням начальника відділку залізниці (держпідприємства) встановлюються зупинки тривалістю 2-3 хв для посадки та висадки робітників (з обладнанням, у необхідних випадках, тимчасових платформ, що відповідають вимогам безпеки).

3.3. У необхідних випадках, при використанні для перевезення робітників пасажирських поїздів місцевого чи приміського сполучення, за лінійними підприємствами мають бути закріплені певні вагони з врахуванням місць для сидіння на кількість людей, яких перевозять.

Працівники, які перевозяться пасажирськими поїздами місцевого чи приміського сполучення, забезпечуються квитками на право проїзду в межах ділянки робіт.

Колійні та інші інструменти, обладнання та матеріали до місця роботи треба доставляти автотранспортом (автодрезинами).

3.4. При відсутності пасажирських поїздів місцевого чи приміського сполучення або коли не збігається час їх відправлення та повернення з часом початку та закінчення роботи відділок залізниці (держпідприємство, служба колії) організовує господарські поїзди, дизель-поїзди, пасажирські автодрезини та автомотриси. Господарські поїзди складаються із пасажирських і вантажних вагонів (платформ), для перевезення інструментів, матеріалів та пального.

При неможливості виділення пасажирських вагонів господарські поїзди організовують із вантажних, спеціально обладнаних за проектом, критих вагонів.

Утримання вагонів господарського поїзда в належному санітарному та протипожежному стані, організація освітлення та опалення вагонів, а також відповідність їх вимогам безпеки покладається, згідно з функціональними обов'язками, на керівника лінійного підприємства.

3.5. З розкладом руху господарських, пасажирських поїздів місцевого чи приміського сполучення, що призначаються для перевезення, повинні бути ознайомлені всі працівникі лінійного підприємства.

3.6. На кожний господарський поїзд письмовим наказом керівника лінійного підприємства призначається супровідний - працівник за посадою не нижче виконавця робіт чи дорожнього майстра, який є відповідальним за безпеку перевезення робітників.

3.7. На кожний вагон супровідним призначається відповідальна особа, на посаді не нижче бригадира, в обов'язки якої входить:

розміщення робітників у вагоні, а також дотримання порядку в дорозі;

забезпечення порядку при посадці та висадці з вагону і під час руху поїзда;

організація вивантаження обладнання, інструментів та матеріалів;

забезпечення пожежної безпеки.

3.8. Перевезення робітників до місця проведення робіт та з роботи на відкритому рухомому складі господарських поїздів забороняється, за винятком бригад, які супроводжують господарські поїзди з колійно-будівельними матеріалами, що підлягають вивантаженню на перегонах.

3.9. Посадка та висадка із вагонів на двоколійних перегонах має проводитися тільки із польової сторони. Двері з протилежного боку мають бути зачинені.

3.10. В кабінах автодрезин, автомотрис, мотовозів, крім машиніста чи водія, дозволяється перевозити працівників в кількості не більше зазначеної в технічній характеристиці та інструкції заводу-виготовлювача.

Машиністи колійних машин доставляються до місця роботи в службовому приміщенні машини (якщо таке передбачене в конструкції машини), в кабінах управління чи спеціально обладнаному побутовому (турному) вагоні.

3.11. Кількість робітників для одночасного проїзду на платформах дрезин АГМу, АЛГ має бути не більше 3 чоловік, а дрезин ДГК, ДГКу, ДГКу-5 - не більше 4 чоловік.

3.12. Забороняється перевозити робітників:

на платформах дрезин, що не обладнані місцями для сидіння;

на відкритих платформах, причеплених до дрезин, мотовозів та автомотрис.

3.13. Перевезення на платформах одночасно людей та пального забороняється.

3.14. Перевезення пересувних формувань, колійних колон та інших структурних підрозділів організацій з одного місця робіт на інше (передислокування) має виконуватися тільки у пасажирських вагонах.

4. ОРГАНІЗАЦІЯ І ЗАХОДИ БЕЗПЕКИЩОДО ПЕРЕВЕЗЕННЯ РОБІТНИКІВ АВТОМОБІЛЬНИМ ТРАНСПОРТОМ

4.1. На ділянках, де робітників перевозять автомобільним транспортом, мають бути виділені транспортні засоби, спеціально призначені для цієї мети. Автотранспорт для перевезення працівників та його водій закріплюються наказом керівника лінійного підприємства.

4.2. Особа, відповідальна за експлуатацію автотранспорту лінійного підприємства перед відправленням водія на перевезення робітників повинна провести інструктаж щодо особливостей маршруту і місць зупинок.

4.3. Перевозити робітників у транспортних засобах дозволяється в кількості, передбаченій їх технічною характеристикою, так, щоб вони не заважали водієві керувати та не обмежували оглядовість.

4.4. Вантажний автомобіль, що використовується для перевезення робітників, має бути обладнаний сидіннями, закріпленими в кузові на відстані не менше 0,3 м від верхнього краю борту і 0,3-0,5 м від підлоги. Сидіння, що розташовані вздовж заднього або бокового борту, повинні мати міцні спинки.

Кількість робітників, які перевозяться у кузові вантажного автомобіля, не повинна перевищувати кількості обладнаних для сидіння місць.

4.5. Проїзд у кузові вантажного автомобіля, не обладнаного для перевезення людей, забороняється.

Особам, які супроводжують вантаж або їдуть за ним, дозволяється проїзд у кузові вантажного автомобіля за умови, що вони забезпечені місцями для сидіння, розташованими згідно з вимогами пункту 4.4 цих Правил. Кількість пасажирів у кузові та кабіні не повинна перевищувати 8 чоловік.

4.6. Для перевезення робітників призначаються найбільш дисципліновані, досвідчені водії, які мають стаж безперервної роботи (керування транспортним засобом) безпосередньо перед допуском до перевезення людей не менше 3 років.

4.7. Перевезення робітників (до 8 чоловік, крім водія) у вантажному автомобілі, що пристосований для цього, дозволяється водіям, які мають посвідчення водія транспорту категорії "C", а у разі перевезення понад зазначену кількість (включаючи пасажирів у кабіні) - категорій "C" і "D".

4.8. Перевезення робітників в кузовах-фургонах дозволяється лише при умові, що їх конструкція пристосована для таких перевезень і погоджена з Державтоінспекцією.

4.9. Перед поїздкою водій вантажного автомобіля повинен проінструктувати працівників щодо правил посадки, висадки, розміщення і поведінки у кузові під час руху. Починати рух можна лише переконавшись, що створено умови для безпечного перевезення робітників.

4.10. Швидкість руху при перевезенні робітників не повинна перевищувати 60 км/год.

4.11. На кожний вантажний автомобіль письмовим наказом керівника лінійного підприємства (підрозділу) призначається особа, яка відповідає за безпеку перевезення робітників.

При перевезенні робітників відповідальна особа повинна знаходитися на задньому сидінні у кузові автомобіля.

4.12. Забороняється перевозити людей поза кабіною автомобіля (крім передбачених цими Правилами випадків перевезення людей у кузові вантажного автомобіля або в кузові-фургоні, призначених для перевезення людей), у кузові автомобіля-самоскида, трактора, інших самохідних машин, на вантажному причіпі, напівпричіпі.

4.13. Перевезення у кузовах автомобілів одночасно людей та пального забороняється.

4.14. Поза кабіною автомобіля у місці, доступному для людей, які знаходяться у кузові, має бути встановлений легкознімний вогнегасник місткістю не менше 2 л.

4.15. Перевезення робітників автотранспортом має проводитися з дотриманням вимог Правил дорожнього руху України.

5. РОЗМІЩЕННЯ ЖИТЛОВИХ, ПОБУТОВИХ, СЛУЖБОВИХ ТА ВИРОБНИЧО-ТЕХНІЧНИХ ВАГОНІВ НА КОЛІЯХ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

5.1. Житлові, побутові, службові та виробничо-технічні вагони мають розміщуватися в окремих тупиках групами по 15-20 вагонів з розривом між ними не менше 5 м. Крайні вагони кожної групи заклинюють дерев'яним брусом. Відстань між осями колій має бути не менше 13,5 м.

Залізничні колії для стоянки вагонів обладнуються стрілочними переводами для забезпечення виводу та розосередження рухомого складу на випадок пожежі.

5.2. Для запобігання можливому заїзду рухомого складу на колії та тупики стоянок житлових, побутових, службових та виробничо-технічних вагонів колія довжиною не менше 12,5 м перед стрілочним переводом має бути розшитою, рейки зсунуті в середину колії і пришиті по кінцях з обох боків. Відстань від розшитої ланки до крайнього вагону має бути не менше 5 м. Групу вагонів з обох боків огороджують упорами, обладнаними покажчиками колійного загородження.

5.3. Стоянка житлових, побутових, службових та виробничо-технічних вагонів на діючих коліях станцій забороняється. Знаходження вищеназваних вагонів на діючих коліях станцій дозволяється тільки на час формування та передислокації пересувних формувань.