3.5.34 Налагоджування акустичних сповіщувачів проводиться з дотриманням рекомендацій виробника та з обов’язковим використанням імітатора розбиття скла.

Примітка. Забороняється застосовувати акустичні сповіщувачі для блокування віконних прорізів (скляних конструкцій), якщо скло кріпиться із зовнішнього боку.

Ємнісні сповіщувачі

3.5.35 Сповіщувачі встановлюються поблизу предмета, що блокується, так, щоб виключити можливість доступу до нього сторонніх осіб.

У зоні виявлення, а також поблизу її на відстанях, зазначених у технічній документації, не повинно бути сторонніх металевих або інших предметів, що змінюють ємність чутливого елемента в зоні виявлення сповіщувача.

Встановлення блоків сповіщувача не допускається там, де є:

а) електромагнітні поля;

б) електричні установки потужністю більше 15×103 В·А на відстані менше 10 м від предмета, що блокується;

в) металеві предмети, що не блокуються об´ємом більше 2 м3 на відстані менше 1м від предмета, що блокується;

г) комунікаційні лінії силової, освітлювальної, трансляційної та інших мереж.

3.5.36 Блокування металевих шаф та сейфів здійснюється за допомогою підключення до їхнього корпусу антенного проводу (чутливого елемента ємнісного сповіщувача). За антенний провід, що з’єднує сповіщувач із предметом, що блокується, слід використовувати дріт відповідно до технічної документації на сповіщувач.

3.5.37 Для забезпечення нормальної роботи двох ємнісних сповіщувачів в одному приміщенні відстань має бути між:

а) антенними проводами ≥ 0,7 м, якщо інші параметри не зазначені в експлуатаційній або технічній документації;

б) предметами, що блокуються ≥ 2 м, якщо інші параметри не зазначені в експлуатаційній або технічній документації.

3.5.38 Сейфи та металеві шафи, які блокуються, повинні встановлюватися на підлозі, що забезпечує опір ізоляції не менше 10 кОм. У разі установки сейфів на бетонних або інших підлогах з опором ізоляції менше 10 кОм необхідно встановлювати їх на гумовий килим чи інший аналогічний ізоляційний матеріал, що забезпечить вищевказаний опір ізоляції.

3.5.39 Умови встановлення сповіщувача повинні виключити можливість наближення людей та інших об'єктів, що рухаються в період охорони до антени чи предмета, що блокується, на відстань менше 1 м. У випадках, коли можливе вільне пересування людей та інших об'єктів із зовнішнього боку стіни, у якій розташований предмет, що блокується, необхідно встановити його (сейф чи металеву шафу) на відстані не менше 0,2 м від стіни.

Радіохвильові (мікрохвильові) сповіщувачі

3.5.40 Можливі три варіанти розміщення сповіщувачів:

а) зона виявлення сповіщувача торкається меж приміщення, підохоронного об’єкта або частково виходить за розміри приміщення або об’єкта;

б) зона виявлення сповіщувача з одного боку торкається стіни (межі) приміщення або об’єкта, чи частково виходить за розміри приміщення або об’єкта;

в) зона виявлення сповіщувача не торкається стіни (межі) приміщення або об’єкту і не з якого боку не виходить за його межі.

3.5.41 При виборі місця установки сповіщувача на підохоронному об'єкті необхідно враховувати таке:

а) у зоні розповсюдження радіохвиль не повинні знаходитись предмети висотою не більше 1500 мм, шириною не більше 300 мм, які є своєрідним екраном і створюють “мертві” зони в підохоронній зоні;

б) у разі встановлення сповіщувача повинно виключатись його орієнтування на вікна, тонкі перегородки;

в) не допускається в підохоронній зоні перебування тварин;

г) не рекомендується спрямовувати сповіщувач на вентиляційні отвори, люмінесцентні лампи;

д) у разі використання двох або більше сповіщувачів їхні зони виявлення не повинні перетинатися (це досягається рівнобіжною орієнтацією діаграм спрямованості, рознесенням сповіщувачів на відстань, що перевищує максимальну ширину зон виявлення). Якщо подібну установку сповіщувачів здійснити неможливо, то необхідно використовувати сповіщувачі з різними частотними діапазонами;

е) під час встановлення сповіщувачів в опалювальних і неопалювальних складських приміщеннях без віконних прорізів із капітальними або металевими стінами необхідно враховувати можливість впливу люмінесцентного освітлення й устаткування, спроможного стати джерелом вібраційних завад;

ж) у разі встановлення сповіщувачів в опалювальних і неопалювальних приміщеннях із віконними прорізами допускається короткочасна вібрація окремих предметів (скла вікон), амплітуда коливань яких не перевищує рівня, зазначеного в експлуатаційній документації.

3.5.42 Допускається перебування людей у сусідньому приміщенні, якщо воно відділене від того, що охороняється, капітальною стіною. На відстані не менше 5 м від вікон підохоронного приміщення не повинно бути дерев. Крім цього, вікна приміщення, що охороняється, повинні знаходитись від транспортної автомагістралі на відстані не менше 10 м, а від залізничної магістралі - не менше 100 м. Допускається робота УКВ - радіостанцій потужністю не більше 8 Вт на відстані не менше 5м від стін підохоронного приміщення.

3.5.43 Висота встановлення сповіщувача визначається в технічній документації на виріб (паспорт тощо).

3.5.44 Радіохвильові сповіщувачі встановлюються відповідно до паспорта на певний тип приладу та інструкції з монтажу та експлуатації.

3.5.45 Забороняється використовувати сповіщувачі в дитячих, культурно-освітніх, лікарняних закладах, у приміщеннях для зберігання історичних та культурних цінностей.

3.5.46 Особливо слід приділяти увагу місцю встановлення лінійного сповіщувача, відсутності вібрації на стіні або стійці, на якій він встановлений. Належну увагу необхідно приділяти його настройці та регулюванню, отже на відстані до 1м від працюючого передавача напруга НВЧ поля випромінювання набуває небезпечного значення та при спрямуванні НВЧ променя в око людини може викликати теплове опікове ураження сітківки ока. Монтаж цих сповіщувачів для конкретних приміщень повинен бути на стадії проектування узгоджено із замовником та з органами державного нагляду. Недоцільне використання декількох сповіщувачів одного типу, рекомендується їх застосовувати в комбінації з сповіщувачами іншого принципу дії (більш доцільно з оптико-електронними інфрачервоними сповіщувачами).

Ультразвукові сповіщувачі

3.5.47 Під час вибору місця розташування сповіщувача не допускається:

а) встановлення блоків сповіщувача близько від батарей опалювання, біля фрамуг, віконних прорізів з кондиціонером, віконних штор, декоративних і живих рослин та квітів, гілля яких можуть рухатись під дією повітря в приміщенні;

б) встановлення сповіщувача в приміщенні з рівнем шумів більше 60 дБ, якщо інші параметри не зазначені в експлуатаційній документації;

в) встановлення сповіщувачів біля вентиляційних приладів, коридорів, силових агрегатів, телефонів, електричних дзвоників, радіоприймачів, звукових сповіщувачів охоронної сигналізації та інших звукових приладів - джерел звукових коливань;

г) перебування в приміщенні тварин та птахів;

д) наявність у зоні виявлення сповіщувача огороджуючих поверхонь (перегородок, шаф та ін.), які заважають розповсюдженню ультразвуку та утворюють так звані “мертві зони” за ними;

е) маскування блоків сповіщувача декоративними шторами, адже при цьому знижується чутливість сповіщувача та завадозахищеність;

ж) знаходження в зоні виявлення сповіщувачів поверхонь та матеріалів, що можуть резонувати на частоті випромінювання передавача, які можуть утворювати додаткові джерела ультразвукових коливань.

3.5.48 Додаткові вимоги висуваються і до місця встановлення сповіщувача, який необхідно монтувати на капітальних стінах та опорах, що виключають можливість вібрації.

3.5.49 Ультразвукові сповіщувачі негативно впливають на людину та довкілля та мають обмеження щодо використання.

3.5.50 Установлення їх у кожному конкретному випадку вирішується за узгодженням із замовником та з органами державного нагляду.

Пасивні об’ємні оптико-електронні інфрачервоні сповіщувачі

3.5.51 При виборі місця встановлення сповіщувача необхідно дотримуватись таких вимог:

а) не допускається попадання на вхідне вікно сповіщувача прямого або відбитого світла від ламп накалювання, автомобільних фар та сонця. Для захисту від засвічування встановлюють спеціальні світлозахисні фільтри, що входять у комплект постачання до окремих типів сповіщувачів;

б) сповіщувач не слід встановлювати на відстані менше 1,5м від вентиляційного отвору та батареї центрального опалення, а також на одній вертикалі з нею.

3.5.52 Сповіщувачі необхідно встановлювати таким чином, щоб виключити можливість їх механічного ушкодження.

3.5.53 Місце для встановлення сповіщувачів визначається таким чином, щоб забезпечити максимальну вірогідність виявлення проникнення в підохоронну зону або об’єкт порушника.

3.5.54 Особливістю застосування оптико-електронних пасивних інфрачервоних сповіщувачів є те, що дозволяється експлуатувати в одному приміщенні декілька сповіщувачів такого принципу дії або спільно із сповіщувачами іншого принципу дії (радіохвильовими чи ультразвуковими). При застосуванні оптико-електронних пасивних інфрачервоних сповіщувачів можливо найбільш повно виконати блокування всіх місць вірогідного проникнення та всього приміщення або об’єкта в цілому, використовуючи при цьому необхідну їх кількість без обмеження. Сповіщувачі цього принципу дії дозволяють виконувати поставлену охоронну мету у всіх типах приміщень за їх класифікацією та за особливими умовами застосування (діючих учбових, культурно-освітніх закладах, музеях, картинних галереях тощо).

3.5.55 Кронштейн, призначений для спрямування дії сповіщувачів, повинен мати необхідний кут повороту, який фіксується запломбованими гвинтами.

3.5.56 Сповіщувачі встановлюються на жорстких будівельних конструкціях та опорах, що виключає можливість вібрації.

Активні об’ємні оптико-електронні інфрачервоні сповіщувачі

3.5.57 Особливості монтажу цього типу сповіщувачів полягають у тому, що він складається із двох блоків передавача та приймача, які повинні розміщуватися на протилежних сторонах контрольованого простору з урахуванням таких вимог:

а) неприпустиме попадання на приймач і передавач прямих сонячних променів, що призводить до засвічування чутливого елемента, виключити вплив цих факторів можливо застосуванням світлонепроникних екранів;

б) простір, у якому проходить ІЧ промінь, повинен бути вільним від будь-яких предметів;

в) необхідно спрямовувати ІЧ промінь так, щоб він проходив поблизу вразливих, з погляду можливого проникнення, місць;

г) відстань між передавачем та приймачем сповіщувача не повинна перевищувати граничну відстань, що вказана в технічній документації на даний сповіщувач;

д) у підохоронному приміщенні (підохоронній зоні) не повинні перебувати тварини та птахи.

3.5.58 У разі необхідності встановлюється кілька комплектів сповіщувачів у вигляді багатопроменевого бар'єра.

3.5.59 При встановленні лінійних сповіщувачів висуваються більш жорсткі вимоги до надійності монтажу та відсутності вібрації, що забезпечується кріпленням його блоків на капітальних та цегляних стінах, масивних стійках та виключає дію вібрації на сповіщувач.

Сповіщувачі скомбіновані

3.5.60 Особливістю застосування скомбінованих сповіщувачів є те, що вони працюють за логічною схемою “і” і є найбільш захищені від хибних спрацювань. Скомбіновані сповіщувачі застосовуються для блокування об’єктів категорії “А” за ГСТУ 78.11.001 та у тих випадках, коли висуваються більш жорсткі вимоги щодо ймовірності хибних спрацювань.

3.5.61 Встановлення сповіщувачів не рекомендовано в місцях:

а) де існує можливість попадання прямих сонячних променів на лінзу сповіщувача;

б) значного перепаду температур;

в) де існує рух повітряних мас;

г) поблизу кондиціонерів та генераторів високого струму.

Скомбіновані сповіщувачі встановлюються на жорстких будівельних конструкціях та опорах, що виключає можливість вібрації.

Вібраційні сповіщувачі

3.5.62 До вібраційних сповіщувачів належать - п’єзоелектричні, інерційні магнітоконтактні та удароконтактні сповіщувачі.

3.5.63 Вібраційні сповіщувачі використовуються для блокування капітальних та некапітальних стін. Для своєчасного виявлення спроби зловмисників проникнути в підохоронну зону через стіну (до її повної розборки) рекомендується підключати вібраційні сповіщувачі на окремий шлейф охоронної сигналізації.

3.5.64 Особливістю застосування інерційних магнітоконтактних сповіщувачів та удароконтактних сповіщувачів є те, що вони є чутливими до різного роду коливань (вібрацій) і мають низьку завадозахищеність, тому використовувати їх треба разом з іншими типами сповіщувачів. Найчастіше вказані сповіщувачі використовуються для блокування сейфів та металевих шаф разом з магнітоконтактними та тепловими сповіщувачами (так званими “модулями”).

3.5.65 Вібраційні сповіщувачі встановлюються відповідно до паспорта на певний тип приладу та інструкції з монтажу та експлуатації.

3.5.66 Особливості застосування п’єзоелектричних сповіщувачів наведені в 3.5.30 - 3.5.32.

3.6 ВИМОГИ ДО МОНТАЖУ

ПРИЛАДІВ ПРИЙМАЛЬНО-КОНТРОЛЬНИХ

3.6.1 ППК встановлюються на висоті від 1,7 м до 2,4 м від рівня підлоги за умов відсутності спеціального приміщення, а також при наявності такого приміщення - на висоті не менше 1,5 м від рівня підлоги. При наявності можливості блокування ППК на відчинення і контролю за допомогою ПЦС цілодобово ППК встановлюються на висоті, зручній для обслуговування.

3.6.2 ППК, доступні стороннім особам (торгові зали, магазини тощо), встановлюються в спеціальних металевих шафах або ящиках, що замикаються або заблоковані на відчинення, окрім умов, зазначених у останньому реченні попереднього пункту.