3.3.40 Сполучні силові ланцюги електропроводок виконуються, як правило, кабелями марки ТГ, ТБ, ТПВЕП, ТППЕП, ТППБ із жилами діаметром не менше 0,4 мм та місткістю від п'ятьох пар і більше згідно з ГОСТ 433, ГОСТ 6323 та ГОСТ 16442.

3.3.41 Траси електропроводок слід вибирати найкоротшими, враховуючи розташування силових, розподільних, радіотрансляційних мереж, водопровідних і газових магістралей, а також інших комунікацій.

3.3.42 Прокладання проводів і кабелів по стінах всередині підохоронних будинків повинно проводитися на відстані не менше 0,1м від стелі та відповідно до пунктів цього розділу. Прокладання проводів шлейфа сигналізації, що з’єднуються із сповіщувачами, виконується сховано чи відкрито, відповідно до проекту або акта обстеження.

3.3.43 Електропроводка, що проходить по зовнішніх стінах на висоті менше 2,5м або через приміщення, що не підлягають захисту, повинна прокладатись сховано.

3.3.44 У разі відкритого паралельного прокладання відстань між проводами і кабелями шлейфа сигналізації і сполучних ліній із силовими й освітлювальними проводами і кабелями повинна бути не менше 0,5 м.

При необхідності прокладання цих проводів і кабелів на відстані менше 0,5 м від силових і освітлювальних проводів вони повинні бути екранованими або прокладені в кабельному каналі у вигляді крученої пари проводів з кроком, не менше 100 витків на 1 погонний метр та один з проводів повинен бути заземленим.

Допускається зменшення відстані не менше 0,25 м від проводів і кабелів шлейфів сигналізації і сполучних ліній без захисту від наведення до одиночних освітлювальних проводів і контрольних кабелів.

При схованому паралельному прокладанні в одній штробі ці проводи повинні бути відділені негорючими перегородками (азбест).

3.3.45 У разі перетинання силових і освітлювальних мереж кабелі і провід шлейфа сигналізації або сигнальної лінії і сполучних ліній повинні відповідати вимогам цих Норм.

3.3.46 При перетинанні кабелі з більшою кількістю проводів повинні прилягати до стіни, а кабель з меншою кількістю проводів обгинати перший поверх. Кабелі з меншою кількістю проводів допускається пропускати під кабелями з більшою кількістю проводів при прокладанні їх у штробах.

3.3.47 Залежно від довжини паралельного прокладання кабелів і проводів сигналізації та радіотрансляційної мережі, відстань між ними повинна бути не менше:

а) 50 мм при довжині паралельного прокладання менше 70 м;

б) 30 мм при довжині паралельного прокладання менше 50 м;

в) 25 мм при довжині паралельного прокладання менше 30 м;

г) 20 мм при довжині паралельного прокладання менше 20 м;

д) 15 мм при довжині паралельного прокладання менше 10 м.

Прокладання кабелю сигналізації впритул з проводом радіотрансляційної мережі допускається при довжині паралельного прокладання менше 7 м.

3.3.48 При прокладці кабелю в місцях повороту під кутом 900 або близьких до нього, радіус вигину повинен бути не менше семи діаметрів кабеля.

3.3.49 Кабелі і провід повинні кріпитися до будівельних конструкцій скобами із тонколистової оцинкованої сталі чи поліетиленовими еластичними скобами за допомогою шурупів або клею.

3.3.50 Кріплення проводів слід виконувати:

а) з розділювальними основами між проводами типу ТРВ сталевими цвяхами за умов, що діаметр капелюшка цвяха не більше відстані між жилами проводу;

б) кабелів типу КМВВ, ПСВ(В) тощо - скобами;

в) без розділювальної основи НВМ, ПМВГ скобами.

У місцях кріплення проводу під скоби повинна підкладатися нерозрізана або розрізана, але більшого діаметра поліхлорвінілова трубка завдовжки, не менше 10 мм, крок кріплення при горизонтальних прокладаннях - 0,25 м, при вертикальних - 0,35 м.

Зрощування і відгалуження проводів усіх марок слід робити в коробах методом паяння або "під гвинт".

3.3.51 У разі прокладання декількох проводів однією трасою допускається розташування їх упритул один до одного. Цвяхи і скоби, що кріплять провід, слід розташовувати в шаховому або послідовному порядку. Відстань між цвяхами або скобами повинна бути не менше 20 мм.

3.3.52 При переході проводу з горизонтального напряму на вертикальний і навпаки відстань від початку вигину до найближчого цвяха або скоби повинна бути від 10 мм до 15 мм.

3.3.53 У разі прокладання проводу по бетону або іншому твердому матеріалу, на трасі прокладки свердлять отвори, які забиваються дерев'яними або спеціальними пластмасовими пробками, до яких за допомогою сталевих цвяхів кріпиться провід.

3.3.54 Проводи закріплюються цвяхами або скобами під час уводу в прилади і розподільні коробки на відстані від 50 мм до 100 мм від них.

Для зручності обслуговування в приладі або розподільній коробці необхідно передбачати запас проводу від 5 мм до 100 мм.

3.3.55 Для з'єднання і відгалуження проводів необхідно застосовувати з’єднувальні коробки, що дозволяють комутувати максимально допустимий струм та максимальну напругу для конкретного застосування.

3.3.56 Відстань від кабелів та ізольованих проводів, що прокладаються відкрито безпосередньо по елементах будівельної конструкції приміщення до місць відкритого розміщення (збереження) пальних матеріалів, повинна бути не менше 0,6 м.

3.3.57 У разі виконання схованої проводки в підлозі та між поверхових перекриттів кабелі повинні прокладатися в каналах і трубах. Глухе замазування кабелів у будівельних конструкціях не допускається. На прокладку схованої проводки складається акт за певною формою (форма 4, додаток В).

Прокладка електропроводок у захисних матеріалах

3.3.58 Сталеві труби рекомендовано застосовувати для захисту електропроводок тільки у випадках, обумовлених проектом або актом обстеження.

3.3.59 У сухих, жарких, вологих і задимлених приміщеннях для відкритих і схованих проводок з метою захисту їх слід застосовувати сталеві електрозварні прямошовні труби відповідно до вимог ГОСТ 10704.

3.3.60 У приміщеннях вологих та з підвищеним рівнем вологості, із хімічно активним середовищем у разі зовнішньої установки (по зовнішніх стінах і для захисту при виході кабелю з траншеї або каналізації на стіни будинку) слід застосовувати сталеві водогазопровідні труби за ГОСТ 32622.

3.3.61 Сталеві труби, що застосовують для електропроводок, повинні мати внутрішню поверхню, що виключає ушкодження ізоляції проводів при їхньому затягуванні в трубу й антикорозійне покриття зовнішньої поверхні.

Труби, що прокладаються в приміщеннях із хімічно активним середовищем, усередині і з зовні повинні мати антикорозійне покриття, стійке в умовах даного середовища. У місцях виходу проводів із сталевих труб слід встановлювати ізоляційні чопи.

3.3.62 За допомогою вигину змінюється напрямок захисних труб. У разі наявності вигину труб треба, як правило, застосовувати нормалізовані кути повороту - 90°, 120° і 135° і нормалізовані радіуси вигину 400, 800 і 1000 мм.

Як гнучкі вставки у захисні труби за наявності складних поворотів і кутів перехідних труб з однієї площини в іншу та для пристроїв температурних компенсаторів слід застосовувати гнучкі металеві рукава.

3.3.63 Відстань між точками кріплення відкрито прокладених сталевих труб не повинна перевищувати розміри, зазначені у таблиці 4. Кріплення сталевих труб електропроводки безпосередньо до технологічних трубопроводів, а також їхнього приварювання безпосередньо до різноманітних конструкцій не допускається.

Таблиця 4

Діаметр труб, мм

Відстань між точками кріплення, м

15 - 20

2,5

25 - 32

3,0

40 - 80

3,5 - 4,0

100

6,0

3.3.64 Відстань між точками кріплення металорукава не повинна перевищувати розміри, зазначені у таблиці 5.

Таблиця 5

Діаметр металорукава, мм

Відстань

між точками кріплення, м

до 15

0,25

до 27

0,35

до 42

0,45

3.3.65 Для відгалуження і з'єднання сталевих труб електропроводок слід застосовувати коробки.

З'єднання сталевих труб у сухих і жарких приміщеннях слід виконувати:

а) сполучними частинами за ГОСТ 8734;

б) електрофітингами, без ущільнення різьбової поверхні і коробок, кришок і місць запровадження труб у коробки;

в) муфтами з торованим різьбленням.

Відстань між коробками на прямих ділянках не повинна перевищувати 75 м, при одному вигині труби - 50 м, при двох - 40 м, при трьох - 20 м.

3.3.66 Сталеві труби електропроводок повинні закріплюватись на опорних конструкціях на відстані від запровадження:

а) у прилади - не більше 0,8 м;

б) у сполучні і зєднувальні коробки - не більше 0,3;

в) у гнучкі металеві рукава – від 0,5 м до 0,75 м.

3.3.67 Проводи і кабелі в трубах повинні розміщувати вільно, без натягу, а їх сумарний перетин не має перевищувати 20% від перетину труби.

Не допускається спільне прокладання силових кабелів і шлейфів сигналізації та сигнальних ліній в одній трубі.

3.3.68 Прокладання проводів і кабелів у неметалевих (пластмасових) трубах слід виконувати в приміщеннях при температурі повітря не нижче мінус 200С та не вище плюс 600С.

3.3.69 Зона застосування поліетиленових і полівінілхлоридних труб для електропроводок зазначена в таблиці 6.

Таблиця 6

Тип труб

Вид прокладання і будівельної

конструкцій

Прокладання

допускається

Прокладання

не допускається

1

2

3

4

Поліетиленові

Сховано, по негорючих основах

У сухих, вологих, особливо вологих і задимлених приміщеннях із хімічно активним середовищем та в зовнішніх електропроводках:

безпосередньо по негорючих стінах, перекриттях і конструкціях;

у підлозі і фундаментах під устаткуванням за умови охорони труб легкого типу від механічних ушкоджень. Труби середнього і важкого типу можуть прокладатися в підливах і фундаментах без захисту від механічних ушкоджень

У вибухонебезпечних та пожежонебезпечних приміщеннях; у будинках нижче ІІ ступеня вогнестійкості; у глядальчих залах, на сценах і в кінобудках видовищних підприємств і клубів; у дитячих яслах, садах і дитячих таборах, лікарнях, на горищах, у домах- інтернатах та будинках для інвалідів, у житлових і суспільних будинках, заввишки 10 поверхів і більше обчислювальних центрах. Поліпропіленові труби у тваринницьких приміщеннях

Полівініл-

хлоридні

Відкрита і сховано, по негорючій та важкогорючій основі

У сухих, вологих, особливо вологих і запилених приміщеннях із хімічно активним середовищем та в зовнішніх електропроводках:

при відкритій електропроводці - безпосередньо по негорючих і тяжко горючих стінам, перекриттям і конс -трукціям;

при схованій електропроводці - безпосередньо по

У вибухонебезпечних та пожежонебезпечних приміщеннях, у лікарнях і будинках- інтернатах для людей похилого віку та інвалідів при відкритому і схованому прокладанні, для відкритих електропроводок - у залах, на сценах і в кінобудках видовищних підприємств і клубів, у дитячих яслах та садах, піонерських таборах, на горищах,

Закінчення таблиці 6

1

2

3

4

негорючих стінах, перекриттях і конструкціях;

при схованій електропроводці по негорючих стінах, перекриттях і конструкціях за умов прокладання труб по прошарку листового азбесту завтовшки не менше 3 мм або по намету штукатурки завтовшки не менше 5 мм, що виступають із кожного боку труби не менше, ніж на 5 мм, із наступним за оідштукатурюванням труби прошарком штукатурки завтовшки не менше 10 мм. для захисту кабелів у агресивному грунті.

у житлових будинках заввишки 10 поверхів і більше, у обчислювальних центрах

3.3.70 Неметалеві труби повинні прокладатися в товщі підлоги помешкань на глибині, що забезпечує замонолічення труб прошарком бетонного розчину товщиною не менше 20 мм.

3.3.71 Кріплення неметалевих труб, що прокладаються відкрито, повинно допускати їх вільне переміщення (рухливе кріплення) у разі лінійного розширення або стиску від зміни температури навколишнього середовища. Відстань між точками установки рухливих кріплень повинна відповідати вимогам, зазначеним у таблиці 7.

Таблиця 7

Зовнішній діаметр труби, мм

Відстань між точками кріплення при горизонтальному і вертикальному прокладання , мм

20

1000

25

1100

32

1400

40

1600

50

1700

63

2000

75

2300

90

2500

Кріплення слід виконувати скобами, хомутами і накладками.

3.3.72 З'єднання пластмасових труб виконується:

а) поліетиленових - щільною посадкою за допомогою муфт, горючою обсадкою у розтруб, муфтами з термічних матеріалів, зварюванням;

б) полівінілхлоридних - щільною посадкою в розтруб або за допомогою муфт.

Допускається з'єднання склеюванням.

Прокладання електропроводок у коробах

3.3.73 У приміщеннях короби повинні прокладатися по стінових конструкціях, колонах під площадками, перекриттями тощо, у разі зовнішніх установок - по технічних і кабельних естакадах.