ДБН Б.1-1-93. Порядок створення і ведення містобудівних кадастрів населених пунктів


ДБН Б.1-1-93 С.81

Продовження додатку 3

Форма 3.5

Звіт про наявність та розподіл земель

населених пунктів області (України) _________________________________________________________

( майменування області)

на “ _____ “ ________________ 199 ___ року

Найменування видів

використання земель

Р

я

д

П

л

о

тому числі

о

к

щ

а,

кв.м

знаходиться

у власності

надана у користування

державній

колективній

приватній

постійне

тимчасове

оренда

ЗЕМЛІ В МЕЖАХ НАСЕЛЕНОГО

ПУНКТУ

1

Сельбищна територія

2

Виробнича територія

3

Ландшафтно-рекреаційна територія

4

Землі житлової забудови

5

садибної

6

несадибної малоповерхової

7

несадибної багатоповерхової

8

Землі громадської забудови

9

.

установ та організації освіти

виховання, підготовки кадрів науково-

дослідних, проетних, конструкторських

організацій

10

адміністративно-управлінських, громад-

ських, фінансових, кредитних, страху-

вальних організацій

11

установ охорони здоров”я та соціаль-

ного забезпечення, організзацій

фізкультури і спорту

12

культурно-просвітницьких та видо-

вищних установ

13

підприємств та організацій торгівлі,

громадського харчування, комунально-

побутового обслуговування

14

релігійних установ

15

багатофункціональних будинків

16

Землі внутрішньоміського транспорту

17

ДБН Б. 1-1-93 С.82

Продовження додатку З

Продовження форми 3.5

Найменування видів

використання земель

Р

я

д

П

л

о

тому числі

о

к

щ

а,

кв.м

знаходиться

у власності

надана у користування

державній

колективній

приватній

постійне

тимчасове

оренда

Землі зелених насаджень загального

користування

18

Землі промисловості

19

Землі зовнішнього транспорту

20

залізничного

21

автомобільного

22

водного

23

повітряного

24

трубопровідного

25

Землі організацій телебачання, радіомовлення

і зв'язку

26

.

Землі оборони

27

Комунально-складські землі

28

Землі сільськогосподарського використання

29

сільгоспугіддя

30

землі сільськогосподарських підпри-

ємств

31

землі особистих підсобних господарств

32

землі дачно-будівельних, садівницьких

кооперативів і дач громадян

33

Землі природоохоронного призначення

34

Землі оздоровчого призначення

35

Землі рекреаційного призначення

36

Землі історико-культурного призначення

37

Землі лісового фонду

38

Землі водного фонду

39

Землі резерву

40

ДБН Б.1-1-93 С.83

Продовження додатку 3

Форма 3.6

Звіт про наявність та розподіл будинків

(споруд) населених пунктів області (України) ____________________________________________________________________

(найменування області)

на “ ____ “ ____________________ 199 ___ року

Найменування видів

використання будинків

(споруд)

Р

я

д

о

к

За- гальна, площа, тис. кв.м

в тому числі розподіл

за кількістю поверхів

за матеріалом стін

1

2-3

4-5

9

10-16

понад 16

цегла, панелі, блоки, монолітний залізобетон

д

е

р

е

в

о

к

а

м

і

н

ь

інші мате-

ріали

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Житлові

1

Промислово-виробничі

2

Адміністративні

3

Громадські

4

Транспортні

5

Інженерні

6

Комунальні

7

Зв'язку

8

Складські

9

Культові

10

Багатофункціональні

11