ДБН Б.1-1-93. Порядок створення і ведення містобудівних кадастрів населених пунктів


ДБН Б.1-1-93 С.96

Продовження додатку З

Форма 3.15

ЗВЕДЕНИЙ ЗВІТ

про інженерні мережі населених пунктів України

на ''___''________________ 199 __ року

Р

я

д

ВОДОПРОВІДНІ МЕРЕЖІ

о

к

Довжина мережі*, км

Питома вага мереж, які знаходяться в аварійному стані, %

магістральної

вуличної

внутрішньо-квартальної і внутрішньо-дворової

Республіка Крим

1

3

4

5

6

Вінницька

2

Волинська

3

Дніпропетровська

4

Донецька

5

Житомирська

6

Закарпатська

7

Запорізька

8

Івано-Франківська

9

Київська

10

Кіровоградська

11

Луганська

12

Львівська

13

Миколаївська

14

Одеська

15

Полтавська

16

Рівненська

17

Сумська

18

Тернопільська

19

Харківська

20

Херсонська

21

Хмельницька

22

Черкаська

23

Чернівецька

24

Чернігівська

25

м. Київ

26

м. Севастополь

27

Україна

28

'

ДБН Б. І-1-93 С.97

Продовження додатку 3

Продовження форми З.15

Р

я

д

КАНАЛІЗАЦІЙНІ МЕРЕЖІ

о

к

Довжина мережі*, км

Питома вага мереж, як і знаходяться в аварійному

стані, %

магістральної

вуличної

внутрішньо-квартальної і

внутрішньо-дворової

Республіка Крим

1

7

8

9

10

Вінницька

2

Волинська

3

Дніпропетровська

4

Донецька

5

Житомирська

6

Закарпатська

7

Запорізька

8

Івано-Франківська

9

Київська

10

Кіровоградська

11

Луганська

12

Львівська

13

Миколаївська

14

Одеська

15

Полтавська

16

Рівненська

17

Сумська

18

Тернопільська

19

Харківська

20

Херсонська

21

Хмельницька

22

Черкаська

23

Чернівецька

24

Чернігівська

25

м. Київ

26

м. Севастополь

27

Україна

28

ДБН Б. І-1-93 С.98

Продовження додатку З

Продовження форми 3.15

Р

я

д

ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ

о

к

Довжина мережі*, км

Питома вага мереж, які знаходяться аварійному стані, %

магістральної

вуличної

внутрішньоквартальної

і внутрішньодворової

Республіка Крим

1

11

12

13

14

Вінницька

2

Волинська

3

Дніпропетровська

4

Донецька

5

Житомирська

6

Закарпатська

7

Запорізька

8

Івано-Франківська

9

Київська

10

Кіровоградська

11

Луганська

12

Львівська

13

Миколаївська

14

Одеська

15

Полтавська

16

Рівненська

17

Сумська

18

Тернопільська

19

Харківська

20

Херсонська

21

Хмельницька

22

-

Черкаська

23

Чернівецька

24

Чернігівська

25

м. Київ

26

м. Севастополь

27

Україна

28

ДБН Б.1-1-93 С.99

Продовження додатку 3

Продовження форми 3.15

:

Р

я

ГАЗОВІ МЕРЕЖІ

д

о

к

Довжина мережі*, км

Питома вага мереж, які знаходяться в аварійному

стані, %

магістральної

вуличної

внутрішньоквартальної і внутрішньодворової

Республіка Крим

1

15

16

17

18

Вінницька

2

Волинська

3

Дніпропетровська

4

Донецька

5

Житомирська

6

Закарпатська

7

Запорізька

8

Івано-Франківська

9

Київська

10

Кіровоградська

11

Луганська

12

Львівська

13

Миколаївська

14

Одеська

15

Полтавська

16

Рівненська

17

Сумська

18

Тернопільська

19

Харківська

20

Херсонська

21

Хмельницька

22

Черкаська

23

Чернівецька

24

Чернігівська

25

м. Київ

26

м. Севастополь

27

Україна

28